კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2728 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. კაშიბაძე, ოხანაშვილი მ.. საინფორმაციო ტექნოლოგიები ბიზნესის ორგანიზაციაში.. საქ.თბილისი, სტუ. 2011წ. ’საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია ,,მართვის ავტომატიზებული სისტემები და თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიები’ მოხსენებათა თეზისები ,ISBN 978 -9941-14-937-5,135-136.

თ. დარსანია. საკანონმდებლო ცვლილებების შეტანისათვის საქართველოს სსკ მე-19 მუხლში „დანაშაულის მცდელობა“. სტუ. 2016წ. IV საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია” თანამედროვე ქართული კანონმდებლობის პრობლემატიკა”.

გ. გურეშიძე, გ. გურეშიძე. საკედლე პანელების ბზარის განლაგების ხასიათის ანალიზი, ბზარის სიგრძე და მათი გახსნის სიგანე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია, საქართველოს საინჟინრო აკადემია, სამშენებლო ფაკულტეტი, სამშენებლო კონსტრუქციების კათედრა. წ. "მშენებლობა და ოცდამეერთე საუკუნე".

ი. დენისოვა. სალექრების ოპტიმალური პარამეტრების დაზუსტება ჰიდრავლიკური სიმსხოს გათვალისწინებით. სტუდენტთა 85-ე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2017წ. .

ლ. ხეცურიანი. სამართლის აქტუალური პრობლემები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010წ. .

ტ. გავრილენკო, ჯ. ნაკაიძე, ც. კიკაჩეიშვილი, თ. ნაკაიძე, ი. ცაგარეიშვილი, ნ. მესროპოვა. სამარიუმით აქტივირებული კათოდოლუმინესცენტური მინების მიღება. Доклад на I научно-практической конференции с международным участием, Тбилиси, ГТУ. 2004წ. .

ლ. ბოჭორიშვილი, ნ. ბებიაშვილი. სამედიცინო მომსახურების ტარიფების განსაზღვრის პრობლემები. ეკონომიკური პოლიტიკის და ბიზნეს-პროცესების მართვა. 2011წ. თბილისი, კოსტავას 77 15-16 აპრილი, 203-205.

ნ. ბებიაშვილი, ლ. ბოჭორიშვილი. სამედიცინო მომსახურების ტარიფების განსაზღვრის პრობლემები. "ეკონომიკური პოლიტიკა და ბიზნეს პროცესების მართვა" /სტუ. 2011წ. გვ. 203-206.

ხ. ირემაშვილი, გ.ბერძენაშვილი.. სამთო ღრმა წყალსაცავში წყალუხვობის დროს მიწის კაშხლის წარეცხვის რისკების შეფასებისა და პროგნოზირების მეთოდიკა.. VI საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია "წყალთა მეურნეობის, გარემოს დაცვის, არქიტექტურისა და მშენებლობის თანამედროვე პრობლემები" 22-25 სექტემბერი ... 2016წ. გვ.95-99. ISSN 1512-2344.

ხ. ირემაშვილი, გ.ბერძენაშვილი.. სამთო წყალსაცავში გადადინების მახასიათებლების გამოთვლის მეთოდიკა მცირეამპლიტუდიანი ტალღების თეორიის სასაზღვრო ამოცანების ამოხსნით მიღებული შედეგების მიხედვით.. VI საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია "წყალთა მეურნეობის, გარემოს დაცვის, არქიტექტურისა და მშენებლობის თანამედროვე პრობლემები" 22-25 სექტემბერი .. 2016წ. გვ.90-94. ISSN 1512-2344.

ნ. წერეთელი, ჯანდიერი გიორგი, წერეთელი ქეთევანი, სახვაძე დ., თავაძე გ., ჯიშკარიანი გ.. სამთო-მეტალურგიული ნარჩენებისა და წვრილფრაქციული კონცენტრატებისგან მანგანუმშემცველი კონგლომერატის მიღების მაღალმწარმოებლური ენერგოეფექტური ტექნოლოგია. აკად. თ ლოლაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ს/ს კონფერენცია თბილისი. 2011წ. ინოვაციური ტექნოლოგიები და მასალები გვ.147-155.

ქ. წერეთელი, წერეთელი ნუგზარი, ჯანდიერი გ., სახვძე დ., თავაძე გ., ჯიშკარიანი გ.. სამთომეტალურგიული ნარცენებისა და წვრილფრაქციული კონცენტრატებისგან მანგანუმშემცველი კონგლომერატის მიღების მარალმწარმოებლური ენერგოეფექტური ტექნოლოგია. ინოვაციური ტექნოლოგიები და მასალები აკად. თ. ლოლაძისადმი მიძღვნილი ს/ს კონფერენცია თბილისი. 2011წ. გვ.147-155.

თ. კაჭარავა. სამკურნალო, არომატული და სანელებელი მცენარეთა ნედლეულის ხარისხობრივი მაჩვენებლები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. ,,სურსათის უვნებლობის პრობლემები" ISBN 978-9941-0-1424-6. თბილისი, გ. 72-76..

თ. კაჭარავა. სამკურნალო, არომატული, სანელებელი და შხამიან მცენარეთა გენეტიკური რესურსი საქართველოში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010წ. გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება. ISBN 978-9941-14-868-2. თბილისი. გ. 293-296..

ნ. ბოკუჩავა. სამკურნალო-კოსმეტიკური ნაწარმი ბუნებრივ ნედლეულზე. საერთაშორისო-სამეცნიერო კონფერენცია ”ქალი და XXI საუკუნე”. 2011წ. სტუ-ს შრომები, გვ. 59-61.

ლ. ბოკუჩავა, ნ. ზენაიშვილი, მ. გაბაშვილი, ც. ხარბედია. სამკურნალო-პროფილაქტიკური ჩაის სახეების მიღება. საერთაშორისო კონფერენცია „ქიმია და ქიმიური ტექნოლოგია, მიღწევები და პერსპექტივები“. 0წ. მოხსენებათა თეზისები, თბილისი, გვ. 6.

მ. ამირგულაშვილი. სამოქალაქო (ღია) საზოგადოება და დემოკრატია.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი და ღია დიპლომატიის ასოციაცია. 2009წ. "ხელისუფლება და საზოგადოება". გვ. 31-38..

ნ. აჩუაშვილი. სამოქალაქო ავიავიის განვითარების სათავეებთან. ახალი ტექნოლოგიები თანამედროვე მრეწველობაში; ს.ტ.უ.. 2010წ. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის შრომები.გვ197;3გვ.

ო. ლაბაძე. სამრეწველო საკუთრების ინფორმაციის მოპოვებისა, მოხმარების და დაცვის მართვის ავტომატიზირებული სისტემა. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “ინფორმაციული ტექნოლოგიები მართვაში,” ITC`07, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, საქართველოს ტექნიკური უნივერსტიტეტი. 2007წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსტიტეტი, თბილისიწ., ტომი 2, გვ.358-360.

მ. ყიფიანი, ე. გვენეტაძე. სამტრედიის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე სოფ.მუხაღრუა/მუხაყრუა ეკლესიების ისტორიიდან . სტუ-ს თეოლოგიის სასწავლო-სამეცნიერო ცენტრის ქართველოლოგიური საერთაშორისო კონფერენციის შრომები . 2011წ. წარსული მკვიდრი საძირკველია აწმყოსი, როგორც აწმყო მომავლისა, სტუ, თბ. 2011.