კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2713 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. კაჭარავა. სამკურნალო, არომატული და სანელებელი მცენარეთა ნედლეულის ხარისხობრივი მაჩვენებლები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. ,,სურსათის უვნებლობის პრობლემები" ISBN 978-9941-0-1424-6. თბილისი, გ. 72-76..

თ. კაჭარავა. სამკურნალო, არომატული, სანელებელი და შხამიან მცენარეთა გენეტიკური რესურსი საქართველოში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010წ. გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება. ISBN 978-9941-14-868-2. თბილისი. გ. 293-296..

ნ. ბოკუჩავა. სამკურნალო-კოსმეტიკური ნაწარმი ბუნებრივ ნედლეულზე. საერთაშორისო-სამეცნიერო კონფერენცია ”ქალი და XXI საუკუნე”. 2011წ. სტუ-ს შრომები, გვ. 59-61.

ლ. ბოკუჩავა, ნ. ზენაიშვილი, მ. გაბაშვილი, ც. ხარბედია. სამკურნალო-პროფილაქტიკური ჩაის სახეების მიღება. საერთაშორისო კონფერენცია „ქიმია და ქიმიური ტექნოლოგია, მიღწევები და პერსპექტივები“. 0წ. მოხსენებათა თეზისები, თბილისი, გვ. 6.

მ. ამირგულაშვილი. სამოქალაქო (ღია) საზოგადოება და დემოკრატია.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი და ღია დიპლომატიის ასოციაცია. 2009წ. "ხელისუფლება და საზოგადოება". გვ. 31-38..

ნ. აჩუაშვილი. სამოქალაქო ავიავიის განვითარების სათავეებთან. ახალი ტექნოლოგიები თანამედროვე მრეწველობაში; ს.ტ.უ.. 2010წ. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის შრომები.გვ197;3გვ.

ო. ლაბაძე. სამრეწველო საკუთრების ინფორმაციის მოპოვებისა, მოხმარების და დაცვის მართვის ავტომატიზირებული სისტემა. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “ინფორმაციული ტექნოლოგიები მართვაში,” ITC`07, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, საქართველოს ტექნიკური უნივერსტიტეტი. 2007წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსტიტეტი, თბილისიწ., ტომი 2, გვ.358-360.

მ. ყიფიანი, ე. გვენეტაძე. სამტრედიის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე სოფ.მუხაღრუა/მუხაყრუა ეკლესიების ისტორიიდან . სტუ-ს თეოლოგიის სასწავლო-სამეცნიერო ცენტრის ქართველოლოგიური საერთაშორისო კონფერენციის შრომები . 2011წ. წარსული მკვიდრი საძირკველია აწმყოსი, როგორც აწმყო მომავლისა, სტუ, თბ. 2011.

გ. ყურაშვილი, ქიმაძე ა.. სამუშაო ძალის მიგრაციის "პლუს-მინუსები". სტუ. II საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია" გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები" 2018წ. 2018წ. კონფერენციის შრომების კრებული, გვ287-292.

დ. კოხრეიძე, ტაბატაძე ვ., ვაშაკიძე ს. . სამფაზა ტრანსფორმატორის კომპლექსური განტოლებები და ასიმეტრიული რეჟიმები. 83-ე ღია სერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "ელექტროენერგეტიკა და ელექტრომექანიკის სექცია". 2015წ. .

თ. მუსელიანი, .როჭიკაშვილი. სამფაზა წრედების სამკუთხედი–ვარსკვლავზე შეერთებათა გაანგარიშების შესახებ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის " ინფორმაციული ტექნოლოგიები მართვაში". წ. მოხსენებათა კრებული, ტ. 2, 407–410.

მ. ბაქრაძე, ი. გოგოლაძე. სამშენებლო ბიზნესის ეფექტური განვითარების გზები საქართველოში. სტუდენტთა 84–ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2017წ. თეზისების კრებული.

მ. კუბლაშვილი. სამშენებლო მექანიკის ერთი საკონტაქტო ამოცანის რიცხვითი ამოხსნის ალგორითმის დამუშავება სინგულარულ ინტეგრალურ განტოლებათა გამოყენებით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2016წ. სტუდენტთა 83-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, თეზისების კრებული, "ტექნიკური უნივერსიტეტი", თბილისი.

ი. გოგოლაძე. სამშენებლო საქმიანობის სტიმულირების მეთოდები საქართველოში საზღვარგარეთის ქვეყნების მაგალითზე. სტუ. 2017წ. სტუდენტთა 85-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია.

თ. ხოხობაშვილი, ნანა ხაზარაძე. სამშობლოს აღმნიშვნელი ქართული და უცხოური ტერმინების ისტორიისათვის. ბიზნეს უნჟინერინგის ფაკულტეტის სოციალურ მეცნიერებათა დეპარტამენტი. 2013წ. მსოფლიო და კავკასია.

. სამშობლოს აღმნიშვნელი ქართული და უცხოური ტერმინების ისტორიისათვის. "მსოფლიო და კავკასია", საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2013წ. .

მ. გურამიშვილი. სამხედრო კონფლიქტები კავკასიაში. სტუ,მე-6 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,'მსოფლიო და კავკასია'. 2017წ. .

ე. შენგელია, ი. ბარამიძე, ლ. გვასალია. სამხრეთ დასავლეთ მდინარეთა ეკოლოგიური მდგომარეობის შეფასება და დაბინძერების პრევენციის გზები.. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის მე- 2 საერთაშორისო კონფერენცია და გამოფენა. 2009წ. თბილისი.

ე. გვენეტაძე. სამხრეთ კავკასია საქართველო-რუსეთის აგვისტოს ომის შემდეგ. ხელისუფლება და საზოგადოება საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. წ. ხელისუფლება და საზოგადოება.

ე. გვენეტაძე, მ. ყიფიანი. სამხრეთ ოსური ირედენტიზმი და ზოგიერთი ეკონომიკური საკითხი. მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისი და საქართველო. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. სოციალური ეკონომიკ XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები სპეციალური ნომერი (1). სპეციალური ნომერი. #1(13.