კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2706 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. სურგულაძე, ჩერქეზიშვილი გიორგი. საპროცესინგო სისტემებში პრობლემების მართვის ავტომატიზაცია. საერთ.სამეცნ. კონფ. სტუ, . 2012წ. "21-ე საუკუნის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების ძირითადი პარადიგმები", .

ლ. ქრისტესიაშვილი, ზამბახიძე ლერი. სართულების ტერასულად ცვალებადობის გავლენა ნაგებობის სეისმომედეგობაზე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2012წ. სტუდენტთა მე-80 ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, თეზისების კრებული, .

ლ. კახიანი, მაგისტრი კახა მახარობლიძე. სართულშორისი მონოლითური გადახურვის თანამედროვე კონსტრუირების საკითხები. სტუ, 83–ე სამეცნიერო–ტექნიკური კონფერენცია. 0წ. სტუდენტთა 83–ე ღია აერტაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის თეზისების კრებული გვ.21.

ლ. ქვარცხავა. სასაზღვრო ამოცანა ელექტროდით დაფარული სასრული ცილინდრული სხეულისათვის.. სტუდენტთა 84-ე საერთაშრისო სამეცნიერო კონფერენცია.. 2016წ. საქართველო, თბილისი, 6 ივნისი-25 ივნისი, 2016. .

ნ. თოფურია, დავით ბურდული. სასაწყობო მეურნეობის დაგეგმვა ლოგისტიკური სისტემის ფუნქციონირების გაუმჯობესების მიზნით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2016წ. 83-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია.

გ. ძნელაძე. სასრული ავტომატის სინთეზი რეგულარული გამოსახულების საფუძველზე. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია "მართვის ავტომატიზებული სისტემები და თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიები". 2011წ. შრომები „მართვის ავტომატიზირებული სისტემები“ ISSN 1512-3979 N1(10), საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, გვ. 129-135.

მ. ვასაძე. სასტუმროს მარკეტინგი. „გლობალიზაცია და მიმდინარე გამოწვევები ბიზნესში ,სტუ“. 2017წ. 19-20 მაისი, 2017, თბილისი.

გ. ყურაშვილი, ი. მოლაშხია. სასურსათო კრიზისი საქართველოში. სტუ საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია. 2011წ. .

ო. შონია, თ. კაიშაური,, კ. ოდიშარია. სასჯელაღსრულების დაწესებულების ერთიანი ვატომატიზებული სისტემის აგების და მისი ინფორმაციული უსაფრთხოების უზრუნველყოფის კონცეფცია. ინფორმაციული უსაფრთხოების პრობლემები. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია «საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება და მართვა», თბილისი, სტუ, 126-127 . 2010წ. .

ო. გაბედავა. სატელევიზიო გამოსახურების კომპიუტერში შეტანის აპარატურულ-პროგრამული კომპლექსი. საერთაშორისო კონფერენცია. 2001წ. სტუ-შრომები №4 (437).

მ. პატურაშვილი. სატვირთო ვაგონების სარემონტო დეპოს ვაგონსაამწყობო უბნის ნაკადურ-კონვეიერული ხაზები.. სტუ-ს სტუდენტთა 79-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2011წ. სტუ-ს სტუდენტთა 79-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის თეზისების კრებული. “ტექნიკური უნივერსიტეტი”. თბილისი 2011 წ. გვ. 130..

ნ. თოფურია. სატრანსპორტო ამოცანების გადაჭრის ეფექტურობის ამაღლება პერსონალური კომპიუტერის გამოყენებით . საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია ``საავტომობილო ტრანსპორტის ეფექტურობის ამაღლების გზები`` . 1999წ. შრომები გვ.3.

ი. აბულაძე, ა. ფრანგიშვილი, ზ. გასიტაშვილი. სატრანსპორტო ნაკადების ეფექტური მართვის მოდელი. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: ინფორმაციული ტექნოლოგიები მართვაში ITC’ 07, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2007წ. ტ.1, გვ.103-106, ISBN 978-99940-954-1-4.

ა. აბრალავა, null. სატრანსპორტო-ლოგისტიკური ცენტრების განვითარების პერსპექტივები საქართველოში. სტუ. საერთაშორისო-სამეცნიერო კონფერენცია "ეკონომიკური პოლიტიკა და ბიზნეს პროცესების მართვა". 2011წ. მასალები. გვ.76-80.

ჟ. მამასახლისი. საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია. საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი. 2011წ. “სოფელ იყალთოს სასმელი წყლით მომარაგების ეკოლოგიური პრობლემების მოგვარების ღონისძიებები”.

ზ. ქოიავა. საქართველო - მენეჯმენტის უახლესი გამოწვევების წინაშე. სტუ. სტუდენტთა მე-80 ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2012წ. საგამომცემლო სახლი ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი" თეზისების კრებული გვ.147-148.

ნ. ჟველია. საქართველო და ევროპის საბჭო. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერეცია „მსოფლიო და კავკასია“, სტუ. 2017წ. .

ი. ოსაძე. საქართველო დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის ინტეგრაციულ სისტემაში (ისტორია და ახალი რეალობა) . მსოფლიო ახალი წესრიგი და კავკასია, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი . 2009წ. გვ. 27- 30.

ნ. მამფორია. საქართველო თანამედროვე მსოფლიო ფინანსური კრიზისის დროს. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.. 2013წ. ბიზნეს-ინჟინერინგი №4 გვ. 136-137.