კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2429 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. ცინცაძე, მ. ცინცაძე, დ.ლოჩოშვილი. ფარმაცევტულ პრეპარატებთან კომპლექსწარმოქმნის უნარიანობაზე გამხსნელის გავლენის კვანტურ-ქიმიური შესწავლა. 1.ანტიტუბერკულიოზური პრეპარატი-იზონიკოტინჰიდრაზიდი (ტუბაზიდი). . 2011წ. აკ. თ.ლოლაძის ხსოვნისადმი მიძღვ. საერთ. სამეც. კონფ. ინოვაციური ტექნოლოგიები და მასალები სტუ თბილისი გვ.296-305.

ლ. ქრისტესაშვილი, ნ. ნანეტაშვილი, ნ. ფოცხვერაშვილი. ფარმაცევტული აეროზოლები. სტუ სტუდენტთა 78-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. . 2010წ. თეზისების კრებული. გვ. 46.

გ. სულაშვილი, ი. კუცია, ვაჩაძე ლევან. ფარმაცევტული ბაზრის თანამედროვე კონცეფციები და მათი გამოყენების პრობლემები. პირველი საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია-IEC 2013. ,,ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს და ხვალ“. 2013წ. ბიზნეს-ინჟინერინგი ყოველკვარტალური რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო ჟურნალი, #4. გვ. 173-177..

მ. სირაძე, თ. ბიბიაშვილი , რ.ახალბედაშვილი. ფარმაცევტული მრეწველობის სათავეებთან საქართველოში . სტუ - ს 77-ე სამეც.-ტექნიკური კონფერენცია . 2009წ. თბილისი.

დ. ცუცქირიძე. ფარნავაზი/აზო ეროვნულ ღირებულებათა სისტემის კონტექსტში, . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თეოლოგიის სასწავლო–სამეცნიერო ცენტრის 10 წლისთავისადმი მიძღვნილი ქართველოლოგიური საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, თბილისი, . 2011წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის თეოლოგიის სასწავლო – სამეცნიერო ცენტრის ქართველოლოგიური საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის ,,წარსული მკვიდრი საძირკველია აწმყოსი, როგორც აწმყო–მომავლისა" შრომები, თბილისი, გვ. 258–261.

მ. ყიფიანი. ფარული ოკუპაცია და ერის კულტურული ტრადიციები (საქართველო XVII საუკუნის ისტორიულ კონტექსტში). აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და კულტურის სამინისტროს მიერ ორგანიზებული საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე ,,კულტურული მემკვიდრეობა ოკუპაციის პირობებში". 2015წ. .

ა. ედიბერიძე, გ. ჭიკაძე, ი. კუცია. ფასების მოდელირება ეკონომიკაში. საქართველოს ტექნ. უნივერსტიტეტის დაარსების 90 წლისთ.მიძღ. საერთ.სამეცნ, კონფერენცია. 2012წ. გვ. 253-257.

ლ. გვერდწითელი, ი. ბაზღაძე, ი. გაგუა, ჯ. გუგეშიძე. ფაქიზი ქვის კერამიკული ქარხნის გარემოზე ზემოქმედების შეფასება. სტუ. საქარტველოს კერამიკოსთა ასოციაციის მეორე საერთასორისო კონფარენცია და გამოფენა. 2009წ. მე-2 საერთაშორისო კონფერენცია 7-10 ოქტომბერი გვ.41-44.

ნ. ფოფორაძე, ო. სესკურია. ფახრალოს ტუფის საბადო. თბილისი საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. საერთაშორისო კონფერენცია. 2014წ. .

მ. ამირგულაშვილი. ფემინიზმის სოციალუ-პოლიტიკური შედეგები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2012წ. "მსოფლიო და გენდერი". გვ. 23-27.

ხ. თოდაძე. ფეოდალური ლაშქრის ორგანიზაცია საქართველოსა და ევროპაში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, მსოფლიო და კავკასია. 2011წ. .

ვ. შუბითიძე. ფერადი რევოლუციების შედეგები პოსტსოციალისტურ სივრცეში. საერთაშორისო კონფერენცია "მსოფლიო და კავკასია". 2011წ. .

ტ. კვიციანი. ფერდობების მდგრადობის გაანგარიშებისას საშიში დაცურების წირის ანალიზური ხერხით განსაზღვრა. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. წ. საერთაშორისო კონფერენციის შრომები. თბილისი, გვ. 52-62..

ზ. ჭარბაძე, სუხიშვილი ნ.. ფერდობზე წვიმის შედეგად წარმოქმნილი ნაკადულების ალბათური მოდელი. მეორე საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენცის „გარემოს დაცვის,არქიტექტურის და მსენებლობის თანამედროვე პრობლემები“ . 2013წ. კონფერენცის „გარემოს დაცვის,არქიტექტურის და მსენებლობის თანამედროვე პრობლემები“ 29 ივლისი-4 აგვისტო,.

რ. ჭყოიძე, ი. სტეფნაძე. ფილის გაანგარიშება ვარიაციული მეთოდის გამოყენებით. სტუ, სტუდენტთა საერთაშორისო 82–ე სამეცნიერო კონფერენციის თეზისები. 2014წ. .

რ. ჭყოიძე, დ.რევაზიშვილი. ფილის რხევა. სტუ, სტუდენტთა საერთაშორისო 82–ე სამეცნიერო კონფერენციის თეზისები. 2014წ. .

ი. კალანდია. ფილოსოფიის განვითარება საქართველოში.. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „მსოფლიო და კავკასია“, სტუ, თბილისი, . 2016წ. .

გ. გუგულაშვილი, ღვაჩლიანი ვიტალი, ღვაჩლიანი თათია. ფილტრების მუშაობის ეფექტურობის ამაღლების საშუალებათა კვლევა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი, საქართველოს საინჟინრო აკადემია. 2009წ. შრომათა კრებული. გვ. 273-277.

ლ. გვენეტაძე. ფინანსური შუამავლობის განვითარება საქართველოში პრობლემები და ტენდენციები., . მესამე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია IEC-2015ეროვნული ეკონომიკის განვითარების პრობლემები, გუშინ, დღეს, ხვალ. 2015წ. ბიზნეს ინჟინერინგი., ყოველკვარტალური რეფერირებადი და რეცენზირ ებადი სამეცნიერო ჟურნალი., N3 გვ.115-119.

ი. ფრანგიშვილი. ფირმების საბრუნავი კაპიტალი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. . 2011წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები.საქართველოს ეკონომისტთა ასოციაცია ჟურნალი ``სოციალური ეკონომიკა``მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისი და საქართველო. სპეციალური ნომერი 1(13)გვ.2.