კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2691 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ო. შონია, თ. კაიშაური,, კ. ოდიშარია. სასჯელაღსრულების დაწესებულების ერთიანი ვატომატიზებული სისტემის აგების და მისი ინფორმაციული უსაფრთხოების უზრუნველყოფის კონცეფცია. ინფორმაციული უსაფრთხოების პრობლემები. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია «საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება და მართვა», თბილისი, სტუ, 126-127 . 2010წ. .

ო. გაბედავა. სატელევიზიო გამოსახურების კომპიუტერში შეტანის აპარატურულ-პროგრამული კომპლექსი. საერთაშორისო კონფერენცია. 2001წ. სტუ-შრომები №4 (437).

მ. პატურაშვილი. სატვირთო ვაგონების სარემონტო დეპოს ვაგონსაამწყობო უბნის ნაკადურ-კონვეიერული ხაზები.. სტუ-ს სტუდენტთა 79-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2011წ. სტუ-ს სტუდენტთა 79-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის თეზისების კრებული. “ტექნიკური უნივერსიტეტი”. თბილისი 2011 წ. გვ. 130..

ნ. თოფურია. სატრანსპორტო ამოცანების გადაჭრის ეფექტურობის ამაღლება პერსონალური კომპიუტერის გამოყენებით . საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია ``საავტომობილო ტრანსპორტის ეფექტურობის ამაღლების გზები`` . 1999წ. შრომები გვ.3.

ი. აბულაძე, ა. ფრანგიშვილი, ზ. გასიტაშვილი. სატრანსპორტო ნაკადების ეფექტური მართვის მოდელი. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: ინფორმაციული ტექნოლოგიები მართვაში ITC’ 07, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2007წ. ტ.1, გვ.103-106, ISBN 978-99940-954-1-4.

ა. აბრალავა, null. სატრანსპორტო-ლოგისტიკური ცენტრების განვითარების პერსპექტივები საქართველოში. სტუ. საერთაშორისო-სამეცნიერო კონფერენცია "ეკონომიკური პოლიტიკა და ბიზნეს პროცესების მართვა". 2011წ. მასალები. გვ.76-80.

ჟ. მამასახლისი. საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია. საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი. 2011წ. “სოფელ იყალთოს სასმელი წყლით მომარაგების ეკოლოგიური პრობლემების მოგვარების ღონისძიებები”.

ზ. ქოიავა. საქართველო - მენეჯმენტის უახლესი გამოწვევების წინაშე. სტუ. სტუდენტთა მე-80 ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2012წ. საგამომცემლო სახლი ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი" თეზისების კრებული გვ.147-148.

ნ. ჟველია. საქართველო და ევროპის საბჭო. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერეცია „მსოფლიო და კავკასია“, სტუ. 2017წ. .

ი. ოსაძე. საქართველო დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის ინტეგრაციულ სისტემაში (ისტორია და ახალი რეალობა) . მსოფლიო ახალი წესრიგი და კავკასია, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი . 2009წ. გვ. 27- 30.

ნ. მამფორია. საქართველო თანამედროვე მსოფლიო ფინანსური კრიზისის დროს. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.. 2013წ. ბიზნეს-ინჟინერინგი №4 გვ. 136-137.

გ. ლობჯანიძე. საქართველო საერთაშორისო-ინტეგრაციულ პროცესებში და ეროვნული ეკონომიკის განვითარების ძირითადი მიმართულებები. ჟურნ. ,,ბიზნეს-ინჟინერინგი“, II საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია – IEC 2013 ,,ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ“, თბილისი, ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი“, . 2014წ. კონფერენციის შრომების კრებული, 2014. გვ.236-241.

მ. ზუბიაშვილი, ბ. სოსელია.. საქართველო სოციალ-ეკონომიკური კრიზისის ფონზე.. "სოციალური ეკონომიკა 21-ე საუკუნის აქტუალური პრობლემები". 2011წ. #1(13) გვ. 151-153. 1987-7471.

ზ. ქოიავა. საქართველო, მენეჯმენტის უახლესი გამოწვევების წინაშე. სტუ. საერთაშორისო კონფერეცია. 2012წ. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება" #3 (23) გვ. 31-40.

მ. პაპაშვილი. საქართველო-საფრანგეთის სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთობების სათავეებთან. "გლობალური კრიზისი და საქართველოს ეკონომიკა". საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, გვ.224-229.

ვ. შუბითიძე. საქართველო-სომხეთის ურთიერთობა შუა საუკუნეებში. საერთაშორისო კონფერენცია "ხელისუფლება და საზოგადოება". 2010წ. .

მ. ბაბუციძე, ც.ბესიაშვილი, ვ.მაჩხაშვილი, მ. ოქროსაშვილი, დ.გორგოძე. საქართველოს ადგილობრივი საწარმოო ნედლეულის შედგენილობის ანალიზური გამოკვლევა და ტექნოლოგიური გამოცდა. სტუ, ”ინოვაციური ტექნოლოგიები და მასალები”. წ. .

ზ. გელიაშვილი, მ. მესხიძე,. საქართველოს ავტოქტონური ვაზის ჯიშების ალადასტურის, ოჯალეშის, ოცხანური საფერეს და ჩხავერის ყურძნიდან ქართული (კახური) წესით დაყენებული ღვინის ფენოლური ნაერთები.. სტუდენტთა 84-ე ღია საერთა¬შორი¬სო სამეცნერო კო¬ნ¬ფე-რენცია, საქართვე-ლოს ტექნიკური უნი¬ვერსიტეტი, თბილისი . 2016წ. .

ზ. სვანიძე. საქართველოს ანთროპოგენუ რიზემოქმედების რაიონების ბუნებრივი გარემოს მიკრო - მინარევების შედგენილობის მონიტორინგის ზოგიერთი შედეგები და მათი ტექნოგენური დატვირთვის შემცირების მეთოდები. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ხელისუფლება და საზოგადოება“ . 2013წ. თბილისი, 1.