კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2719 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. გურამიშვილი. სამხედრო კონფლიქტები კავკასიაში. სტუ,მე-6 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,'მსოფლიო და კავკასია'. 2017წ. .

ე. შენგელია, ი. ბარამიძე, ლ. გვასალია. სამხრეთ დასავლეთ მდინარეთა ეკოლოგიური მდგომარეობის შეფასება და დაბინძერების პრევენციის გზები.. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის მე- 2 საერთაშორისო კონფერენცია და გამოფენა. 2009წ. თბილისი.

ე. გვენეტაძე. სამხრეთ კავკასია საქართველო-რუსეთის აგვისტოს ომის შემდეგ. ხელისუფლება და საზოგადოება საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. წ. ხელისუფლება და საზოგადოება.

ე. გვენეტაძე, მ. ყიფიანი. სამხრეთ ოსური ირედენტიზმი და ზოგიერთი ეკონომიკური საკითხი. მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისი და საქართველო. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. სოციალური ეკონომიკ XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები სპეციალური ნომერი (1). სპეციალური ნომერი. #1(13.

ნ. ჩახნაშვილი, ზ.მგელაძე, ნ.ხუნდაძე. სამხრეთ საქართველოს მეზოზოურ-კაინოზოური დანალექი საფარის გეოლოგიური აგებულება ნავთობგაზშემცველობასთან დაკავშირებით. სტუ-ს სტუდენტთა 78-ე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2010წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 78-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის თეზისების კრებული. (გვ.45).

მ. ყიფიანი, ეპიფანე გვენეტაძე. სამხრეთ-ოსური ირედენტიზმი და ზოგიერთი ეკონომიკური საკითხი. სტუ-ს საქართველოს ეკონომისტთა ასოციაცია. 2011წ. მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისი და საქართველო, 518-520 გვ;.

ნ. ზაალიშვილი, მ. მესხია. სან-სტეფანოს საზავო ხელშეკრულების და ბერლინის კონტრაქტის მნიშვნელობა საქართველოსათვის. საერთაშორისო სიმპოზიუმი „პირველი მსოფლიო ომი და სამხრეთ კავკასია“, თბილისი, სტუ. 2014წ. .

გ. ბერუაშვილი. სანელებლების მოცულობითი მახასიათებლების განსაზღვრა. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია კვების პროდუქტების ხარისხის გაუმჯობესების პრობლემები. 2016წ. სტუ შრომათა კრებული გვ. 168-171.

თ. მენაბდე, ნ. ერემეიშვილი, ი. გარსევანიშვილი. სანიმუშო და დასამოწმებელი საზომი საშუალებების ცდომილების ზღვრული მნიშვნელობის ოპტიმალური თანაფარდობის განსაზღვრა. . სტუ. 2016წ. საერთაშორისო-სამეცნიერო კონფერენცია - კომპიუტინგი-ინფორმატიკა, განათლების მეცნიერებები, მასწავ-ლებლის განათლება. მოხსენებათა თეზისები, გვ. 75-80.

გ. სურგულაძე, ჩერქეზიშვილი გიორგი. საპროცესინგო სისტემებში პრობლემების მართვის ავტომატიზაცია. საერთ.სამეცნ. კონფ. სტუ, . 2012წ. "21-ე საუკუნის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების ძირითადი პარადიგმები", .

ლ. ქრისტესიაშვილი, ზამბახიძე ლერი. სართულების ტერასულად ცვალებადობის გავლენა ნაგებობის სეისმომედეგობაზე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2012წ. სტუდენტთა მე-80 ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, თეზისების კრებული, .

ლ. კახიანი, მაგისტრი კახა მახარობლიძე. სართულშორისი მონოლითური გადახურვის თანამედროვე კონსტრუირების საკითხები. სტუ, 83–ე სამეცნიერო–ტექნიკური კონფერენცია. 0წ. სტუდენტთა 83–ე ღია აერტაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის თეზისების კრებული გვ.21.

ლ. ქვარცხავა. სასაზღვრო ამოცანა ელექტროდით დაფარული სასრული ცილინდრული სხეულისათვის.. სტუდენტთა 84-ე საერთაშრისო სამეცნიერო კონფერენცია.. 2016წ. საქართველო, თბილისი, 6 ივნისი-25 ივნისი, 2016. .

ნ. თოფურია, დავით ბურდული. სასაწყობო მეურნეობის დაგეგმვა ლოგისტიკური სისტემის ფუნქციონირების გაუმჯობესების მიზნით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2016წ. 83-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია.

გ. ძნელაძე. სასრული ავტომატის სინთეზი რეგულარული გამოსახულების საფუძველზე. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია "მართვის ავტომატიზებული სისტემები და თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიები". 2011წ. შრომები „მართვის ავტომატიზირებული სისტემები“ ISSN 1512-3979 N1(10), საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, გვ. 129-135.

მ. ვასაძე. სასტუმროს მარკეტინგი. „გლობალიზაცია და მიმდინარე გამოწვევები ბიზნესში ,სტუ“. 2017წ. 19-20 მაისი, 2017, თბილისი.

გ. ყურაშვილი, ი. მოლაშხია. სასურსათო კრიზისი საქართველოში. სტუ საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია. 2011წ. .

ო. შონია, თ. კაიშაური,, კ. ოდიშარია. სასჯელაღსრულების დაწესებულების ერთიანი ვატომატიზებული სისტემის აგების და მისი ინფორმაციული უსაფრთხოების უზრუნველყოფის კონცეფცია. ინფორმაციული უსაფრთხოების პრობლემები. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია «საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება და მართვა», თბილისი, სტუ, 126-127 . 2010წ. .

ო. გაბედავა. სატელევიზიო გამოსახურების კომპიუტერში შეტანის აპარატურულ-პროგრამული კომპლექსი. საერთაშორისო კონფერენცია. 2001წ. სტუ-შრომები №4 (437).