კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2728 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ლ. ქვარცხავა. სასაზღვრო ამოცანა ელექტროდით დაფარული სასრული ცილინდრული სხეულისათვის.. სტუდენტთა 84-ე საერთაშრისო სამეცნიერო კონფერენცია.. 2016წ. საქართველო, თბილისი, 6 ივნისი-25 ივნისი, 2016. .

ნ. თოფურია, დავით ბურდული. სასაწყობო მეურნეობის დაგეგმვა ლოგისტიკური სისტემის ფუნქციონირების გაუმჯობესების მიზნით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2016წ. 83-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია.

გ. ძნელაძე. სასრული ავტომატის სინთეზი რეგულარული გამოსახულების საფუძველზე. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია "მართვის ავტომატიზებული სისტემები და თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიები". 2011წ. შრომები „მართვის ავტომატიზირებული სისტემები“ ISSN 1512-3979 N1(10), საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, გვ. 129-135.

მ. ვასაძე. სასტუმროს მარკეტინგი. „გლობალიზაცია და მიმდინარე გამოწვევები ბიზნესში ,სტუ“. 2017წ. 19-20 მაისი, 2017, თბილისი.

გ. ყურაშვილი, ი. მოლაშხია. სასურსათო კრიზისი საქართველოში. სტუ საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია. 2011წ. .

ო. შონია, თ. კაიშაური,, კ. ოდიშარია. სასჯელაღსრულების დაწესებულების ერთიანი ვატომატიზებული სისტემის აგების და მისი ინფორმაციული უსაფრთხოების უზრუნველყოფის კონცეფცია. ინფორმაციული უსაფრთხოების პრობლემები. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია «საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება და მართვა», თბილისი, სტუ, 126-127 . 2010წ. .

ო. გაბედავა. სატელევიზიო გამოსახურების კომპიუტერში შეტანის აპარატურულ-პროგრამული კომპლექსი. საერთაშორისო კონფერენცია. 2001წ. სტუ-შრომები №4 (437).

მ. პატურაშვილი. სატვირთო ვაგონების სარემონტო დეპოს ვაგონსაამწყობო უბნის ნაკადურ-კონვეიერული ხაზები.. სტუ-ს სტუდენტთა 79-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2011წ. სტუ-ს სტუდენტთა 79-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის თეზისების კრებული. “ტექნიკური უნივერსიტეტი”. თბილისი 2011 წ. გვ. 130..

ნ. თოფურია. სატრანსპორტო ამოცანების გადაჭრის ეფექტურობის ამაღლება პერსონალური კომპიუტერის გამოყენებით . საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია ``საავტომობილო ტრანსპორტის ეფექტურობის ამაღლების გზები`` . 1999წ. შრომები გვ.3.

ი. აბულაძე, ა. ფრანგიშვილი, ზ. გასიტაშვილი. სატრანსპორტო ნაკადების ეფექტური მართვის მოდელი. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: ინფორმაციული ტექნოლოგიები მართვაში ITC’ 07, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2007წ. ტ.1, გვ.103-106, ISBN 978-99940-954-1-4.

ა. აბრალავა, null. სატრანსპორტო-ლოგისტიკური ცენტრების განვითარების პერსპექტივები საქართველოში. სტუ. საერთაშორისო-სამეცნიერო კონფერენცია "ეკონომიკური პოლიტიკა და ბიზნეს პროცესების მართვა". 2011წ. მასალები. გვ.76-80.

ჟ. მამასახლისი. საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია. საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი. 2011წ. “სოფელ იყალთოს სასმელი წყლით მომარაგების ეკოლოგიური პრობლემების მოგვარების ღონისძიებები”.

ზ. ქოიავა. საქართველო - მენეჯმენტის უახლესი გამოწვევების წინაშე. სტუ. სტუდენტთა მე-80 ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2012წ. საგამომცემლო სახლი ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი" თეზისების კრებული გვ.147-148.

ნ. ჟველია. საქართველო და ევროპის საბჭო. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერეცია „მსოფლიო და კავკასია“, სტუ. 2017წ. .

ი. ოსაძე. საქართველო დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის ინტეგრაციულ სისტემაში (ისტორია და ახალი რეალობა) . მსოფლიო ახალი წესრიგი და კავკასია, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი . 2009წ. გვ. 27- 30.

ნ. მამფორია. საქართველო თანამედროვე მსოფლიო ფინანსური კრიზისის დროს. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.. 2013წ. ბიზნეს-ინჟინერინგი №4 გვ. 136-137.

გ. ლობჯანიძე. საქართველო საერთაშორისო-ინტეგრაციულ პროცესებში და ეროვნული ეკონომიკის განვითარების ძირითადი მიმართულებები. ჟურნ. ,,ბიზნეს-ინჟინერინგი“, II საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია – IEC 2013 ,,ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ“, თბილისი, ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი“, . 2014წ. კონფერენციის შრომების კრებული, 2014. გვ.236-241.

მ. ზუბიაშვილი, ბ. სოსელია.. საქართველო სოციალ-ეკონომიკური კრიზისის ფონზე.. "სოციალური ეკონომიკა 21-ე საუკუნის აქტუალური პრობლემები". 2011წ. #1(13) გვ. 151-153. 1987-7471.

ზ. ქოიავა. საქართველო, მენეჯმენტის უახლესი გამოწვევების წინაშე. სტუ. საერთაშორისო კონფერეცია. 2012წ. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება" #3 (23) გვ. 31-40.