კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2713 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ჟ. მამასახლისი. საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია. საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი. 2011წ. “სოფელ იყალთოს სასმელი წყლით მომარაგების ეკოლოგიური პრობლემების მოგვარების ღონისძიებები”.

ზ. ქოიავა. საქართველო - მენეჯმენტის უახლესი გამოწვევების წინაშე. სტუ. სტუდენტთა მე-80 ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2012წ. საგამომცემლო სახლი ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი" თეზისების კრებული გვ.147-148.

ნ. ჟველია. საქართველო და ევროპის საბჭო. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერეცია „მსოფლიო და კავკასია“, სტუ. 2017წ. .

ი. ოსაძე. საქართველო დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის ინტეგრაციულ სისტემაში (ისტორია და ახალი რეალობა) . მსოფლიო ახალი წესრიგი და კავკასია, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი . 2009წ. გვ. 27- 30.

ნ. მამფორია. საქართველო თანამედროვე მსოფლიო ფინანსური კრიზისის დროს. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.. 2013წ. ბიზნეს-ინჟინერინგი №4 გვ. 136-137.

გ. ლობჯანიძე. საქართველო საერთაშორისო-ინტეგრაციულ პროცესებში და ეროვნული ეკონომიკის განვითარების ძირითადი მიმართულებები. ჟურნ. ,,ბიზნეს-ინჟინერინგი“, II საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია – IEC 2013 ,,ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ“, თბილისი, ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი“, . 2014წ. კონფერენციის შრომების კრებული, 2014. გვ.236-241.

მ. ზუბიაშვილი, ბ. სოსელია.. საქართველო სოციალ-ეკონომიკური კრიზისის ფონზე.. "სოციალური ეკონომიკა 21-ე საუკუნის აქტუალური პრობლემები". 2011წ. #1(13) გვ. 151-153. 1987-7471.

ზ. ქოიავა. საქართველო, მენეჯმენტის უახლესი გამოწვევების წინაშე. სტუ. საერთაშორისო კონფერეცია. 2012წ. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება" #3 (23) გვ. 31-40.

მ. პაპაშვილი. საქართველო-საფრანგეთის სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთობების სათავეებთან. "გლობალური კრიზისი და საქართველოს ეკონომიკა". საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, გვ.224-229.

ვ. შუბითიძე. საქართველო-სომხეთის ურთიერთობა შუა საუკუნეებში. საერთაშორისო კონფერენცია "ხელისუფლება და საზოგადოება". 2010წ. .

მ. ბაბუციძე, ც.ბესიაშვილი, ვ.მაჩხაშვილი, მ. ოქროსაშვილი, დ.გორგოძე. საქართველოს ადგილობრივი საწარმოო ნედლეულის შედგენილობის ანალიზური გამოკვლევა და ტექნოლოგიური გამოცდა. სტუ, ”ინოვაციური ტექნოლოგიები და მასალები”. წ. .

ზ. გელიაშვილი, მ. მესხიძე,. საქართველოს ავტოქტონური ვაზის ჯიშების ალადასტურის, ოჯალეშის, ოცხანური საფერეს და ჩხავერის ყურძნიდან ქართული (კახური) წესით დაყენებული ღვინის ფენოლური ნაერთები.. სტუდენტთა 84-ე ღია საერთა¬შორი¬სო სამეცნერო კო¬ნ¬ფე-რენცია, საქართვე-ლოს ტექნიკური უნი¬ვერსიტეტი, თბილისი . 2016წ. .

ზ. სვანიძე. საქართველოს ანთროპოგენუ რიზემოქმედების რაიონების ბუნებრივი გარემოს მიკრო - მინარევების შედგენილობის მონიტორინგის ზოგიერთი შედეგები და მათი ტექნოგენური დატვირთვის შემცირების მეთოდები. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ხელისუფლება და საზოგადოება“ . 2013წ. თბილისი, 1.

. საქართველოს აღმნიშვნელი უცხოური ტერმინების გენეზისისათვის. "ხელისუფლება და საზოგადოება", საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, . 2013წ. .

მ. ბაღათურია, ნ. გეგენავა. საქართველოს ეკონომიკური განვითარების პერსპექტივები მსოფლიო გლობალიზაციის პირობებში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტი, სოციალურ მეცნიერებათა დეპარტამენტი."მსოფლიო და კავკასია". 2013წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. გვ.88-89.

რ. აბულაძე. საქართველოს ელექტრონული მთავრობის მარკეტინგული კვლევა. . მეორე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია - IEC 2014 ,,ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ“ . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტი, საინჟინრო-ეკონომიკის დეპარტამენტი, ეკონომიკური განვითარების და მისი სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი.. 2014წ. №3. 17-18 ოქტომბერი, 2014 . თბილისი, საქართველო. გვ.261-265 .

თ. ნუცუბიძე. საქართველოს ენერგეტიკული დიპლომატია. სტუ-კონფერენცია თემაზე: „ხელისუფლება და საზოგადოება“, მასალების კრებული. 2011წ. თეზისები, გვ. 37.

ნ. გიორგიშვილი, დ.ჯაფარიძე.ი.ბიჭიაშვილი. საქართველოს ენერგეტიკული უსაფრთხოების პროგნოზული ანალიზი, პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები.. ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: “გუშინ, დღეს, ხვალ” საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. . 2014წ. .

ნ. ზაალიშვილი. საქართველოს ინტეგრაცია ევროკავშირში: „ეკონომიკური ასპექტები და პოლიტიკური გამოწვევები“. საერთაშორისო სიმპოზიუმი „ევროპა და სამხრეთ კავკასია“, სტუ, თბილისი. 2016წ. .

რ. აბულაძე, ე. ბარათაშვილი, ნ. თოდუა. საქართველოს ინტერნეტ-ბაზარზე არსებული კომუნიკაციების მარკეტინ-გული კვლევა. „ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები”, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემია. 2008წ. 16-19 ოქტომბერი, 2008 წ. გვ. 387-391 .