კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2719 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. ნუცუბიძე. საქართველოს ენერგეტიკული დიპლომატია. სტუ-კონფერენცია თემაზე: „ხელისუფლება და საზოგადოება“, მასალების კრებული. 2011წ. თეზისები, გვ. 37.

ნ. გიორგიშვილი, დ.ჯაფარიძე.ი.ბიჭიაშვილი. საქართველოს ენერგეტიკული უსაფრთხოების პროგნოზული ანალიზი, პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები.. ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: “გუშინ, დღეს, ხვალ” საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. . 2014წ. .

ნ. ზაალიშვილი. საქართველოს ინტეგრაცია ევროკავშირში: „ეკონომიკური ასპექტები და პოლიტიკური გამოწვევები“. საერთაშორისო სიმპოზიუმი „ევროპა და სამხრეთ კავკასია“, სტუ, თბილისი. 2016წ. .

რ. აბულაძე, ე. ბარათაშვილი, ნ. თოდუა. საქართველოს ინტერნეტ-ბაზარზე არსებული კომუნიკაციების მარკეტინ-გული კვლევა. „ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები”, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემია. 2008წ. 16-19 ოქტომბერი, 2008 წ. გვ. 387-391 .

ჰ. კუპრაშვილი. საქართველოს ინფორმაციული უშიშროების უზრუნველყოფის რამდენიმე ასპექტი. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია მიძღვნილი აკად. ივერი ფრანგიშვილის დაბადების 80 წლისთავისადმი “საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა”. 2010წ. ს/ს ტექნიკური უნივერსიტეტი, 122-123.

ნ. ბახსოლიანი, დოდო ჭუმბურიძე. საქართველოს ისტორიული მიწების საკითხი და პირველი მსოფლიო ომი. სტუ, ბიზნეს ინჟინერინგის ფაკ. ლიბერალურ მეცნიერებათა დეპარტამენტი, ევროინეგრაციული პროცესების შემსწავლელი კვლევითი ცენტრი. 2014წ. .

ნ. ცანავა. საქართველოს კონკურენტული ელექტრობაზრის ფორმირების პრობლემები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნეს-ტექნოლოგიების ფაკულტეტი, საერტაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები". 2017წ. კონფერენციის პროგრამა, გვ. 9.

მ. მელაძე, მ. მელაძე. საქართველოს მაღალმთის აგროეკოლოგიური ზონების ცვლილების სცენარები კლიმატის გლობალური დათბობის გათვალისწინებით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი . წ. საერთაშორისო-სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენცია `გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება”, გვ.420-422.

ლ. შავლიაშვილი, გ.კორძახია, ე.ელიზბარაშვილი, გ.კუჭავა, ნ.ტუღუში. საქართველოს მიწის რესურსების დეგრადაცია თანამედროვე კლიმატის ცვლილების ფონზე. საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები. 2011წ. ტ. 117, გვ. 115-118, თბილისი.

ო. შონია. საქართველოს მრეწველობის დარგის ფუნქციონირების და განვითარების მოდელირება. სამეცნიერო შრომები საერთაშორისო კონფერენციის «მართვის ავტომატიზებული სისტემები», სტუ, თბილისი, . 1996წ. გვ. 86-88.

თ. შაქარაშვილი, ნ. ბექაური, მ. ანდღულაძე და სხვები. საქართველოს ნავთობების კვლევა ქიმიური ბოჭკოს წარმოებისათვის შემზეთავის მიღების მიზნით . ნავთობისა და პროდუქტების ქიმიური შედგენილობისამდი მიძღვნილი საკავშირო კონფ. მოხსენ. თეზისები. თბილისი . 1984წ. გვ. 40.

ი. ბაზღაძე. საქართველოს ნავთობის სისტემური კვლევა.. საერთაშორისო სიმპოზიუმი ორგანულ ქიმიაში, /სტუ . 2009წ. სიღნაღი, გვ..113.

მ. პაპაშვილი. საქართველოს ორიენტაცია ევროპაზე და მართლმადიდებელი ეკლესია (წარსული-თანამედროვეობა). "მსოფლიო ახალი წესრიგი და კავკასია". საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, გვ.19-23.

თ. ლაგვილავა, გ. ნანუაშვილი. საქართველოს პერსპექტივა საერთაშორისო ვაჭრობაში. სტუ, პირველი საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია- IEC-2013, ,,ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ’’, . 2013წ. ჟურნალი ,,ბიზნეს-ინჟინერინგი’’, №4, გვ. 143-147.

გ. მაისურაძე, თ. ქამხაძე, თ. რუხაძე, ვ.ზეიკიძე. საქართველოს რკინიგზის სატრანზიტო პოტენციალის განვითარება. სტუ . 2016წ. სატრანსპორტო ხიდი ევროპა-აზია.№2 ქართულ-პოლონური სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია. 180-184..

ვ. ზეიკიძე, თ. ქამხაძე. საქართველოს რკინიგზის სატრანსპორტო პოტენციალის განვითარება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. ქართულ პოლონური სამეცნიერო -ტექნიკური კონფერენცია სატრანსპორტო ხიდი ევროპა-აზია. 2016წ. სექტემბერი 2016.

ბ. გითოლენდია. საქართველოს საავტომობილო ტრანსპორტისა და მასთან დაკავშირებული ძირითადი ინფრასტრუქტურის ევროპულ სტანდარტებთან შესაბამისობის მოკლე ანალიზი. “სატრანსპორტო ხიდი ევროპა-აზია” . 2017წ. .

გ. მაისურაძე, ვ. ზეიკიძე. საქართველოს საბანკო სისტემა და მისი ტრანსფორმაციის ეტაპები. საქართველოს ბიზნესის აკადემია. 2016წ. საქართველოს ბიზნესის აკადემია.წლიური მე-5. 33-37 გვ.ISBN 978-9941-0-8829-2.

თ. აბრალავა, მ. ხაჩიძე. საქართველოს საბანკო სისტემის ზოგადი სტანდარტები. სტუ, ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის საერთაშორისო-სამეცნიერო კონფერენციის „გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები“. 2017წ. თბილისი, 19-20 მაისი, გვ.400-404.

მ. ბაღათურია. საქართველოს საგადასახადო სისტემის სრულყოფა საბაზრო მეურნეობის პირობებში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი."ხელისუფლება და საზოგადოება". 2010წ. ჟ."ხელისუფლება და საზოგადოება(ისტორია,თეორია,პრაქტიკა)".თეზისი.#გვ.16.