კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2711 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ა. აბრალავა, null. საქართველოს სატრანსპორტო პოტენციალი ევროკავშირის ენერგეტიკული უსაფრთხოების კონტექსტში. "გლობალური კრიზისი და საქართველოს ეკონომიკა" საერთაშორისო-სამეცნიერო კონფერენცია. 2009წ. თბილისი "ინოვაცია", გვ. 11-15.

ნ. ჩიკვილაძე, ლ.კაკულია. საქართველოს საქმიანი კულტურის თავისებურებები და მათი გავლენა მართვის სამამულო სისტემაზე. მე-4 საერთაშორისო კონფერენცია,სტუ,ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი . 0წ. ჟურნალი“ბიზნეს-ინჟინერინგი“2016წ. N3,4გვ..

ჰ. კუპრაშვილი. საქართველოს სახელმწიფო სისტემის სტაბილურობის პრობლემები საერთაშორისო გარემოში. მეოთხე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „მსოფლიო და კავკასია“. 2015წ. .

მ. დარჩაშვილი. საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკედებლობის გამოცხადების სათავეებთან: სვლა ევროპისკენ, . მეხუთე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „მსოფლიო და კავკასია“, . 2016წ. .

ვ. სონღულაშვილი. საქართველოს სახელმწიფოსა და ეკლესიის დამოკიდებულება რელიგიური და ეთნიკური უმცირესობებისადმი XI-XII საუკუნეების საქართველოში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2013წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის „მსოფლიო და კავკასია“ მასალები.

მ. ვანიშვილი, ვანიშვილი ნინო, ხაჭაპურიძე დავით. საქართველოს სოციალური დაცვის სისტემა და მისი გავლენა სიღარიბეზე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტის, ღია დიპლომატიის ასოციაციისა და სამეცნიერო ჟურნალის „ხელისუფლება და საზოგადოება (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა)“ ყოველწლიურ საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ხელისუფლება და საზოგადოება - 2013“/საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2013წ. ყოველწლიური საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცის მასალები, გვ.40-41.

ნ. ჭიკაიძე. საქართველოს სოციალური პოლიტიკა და მისი თავსებადობა ევროპულ მოდელთან. სტუ,საინჟინრო-ეკონომიკის დეპარტამენტი. 2016წ. მეოთხე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია - IEC-2016 ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ.

ნ. ჯორჯიკია. საქართველოს სსრ საგარეო საქმეთა სამინისტროს შექმნის ისტორიიდან (XX საუკუნის 40 იანი წლები). მსოფლიო და კავკასია, 2015 წ.. 0წ. .

მ. კაპანაძე. საქართველოს ტერიტორიაზე აღმოჩენილი ზოგიერთი ადგილმდებარეობის არქეოლოგიური მინების კვლევის შედეგები . საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,ქალი და XXI საუკუნე". 2011წ. შრომების კრებული, 3 გვ..

ლ. შენგელია, გ. კორძახია, გ. თვაური, მ. ტატიშვილი, ი. მკურნალიძე. საქართველოს ტერიტორიაზე ჰიდრომეტეოროლოგიური კატასტროფების ადრეული შეტყობინებისათვის თანამგზავრული ინფორმაციის გამოყენება. საერთაშორისო კონფერენციის „კლიმატი, ბუნებრივი რესურსები, სტიქიური კატასტროფები სამხრეთ კავკასიაში“, 2008 წლის 18-19 ნოემბერი. 2008წ. საერთაშორისო კონფერენციის „კლიმატი, ბუნებრივი რესურსები, სტიქიური კატასტროფები სამხრეთ კავკასიაში“, 2008 წლის 18-19 ნოემბერი, მასალები. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები, ტ. 115, გვ. 255-265, ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი, საქართველო, თბილისი.

გ. კორძახია, გ. თვაური, მ. ტატიშვილი, ი. მკურნალიძე. საქართველოს ტერიტორიაზე ჰიდრომეტეოროლოგიური კატასტროფების ადრეული შეტყობინებისათვის თანამგზავრული ინფორმაციის გამოყენება. საერთაშორისო კონფერენციის "კლიმატი, ბუნებრივი რესურსები, სტიქიური კატასტროფები სამხრეთ კავკასიაში”, 2008 წლის 18-19 ნოემბერი. 2008წ. საერთაშორისო კონფერენციის "კლიმატი, ბუნებრივი რესურსები, სტიქიური კატასტროფები სამხრეთ კავკასიაში”, 2008 წლის 18-19 ნოემბერი, მასალები. თბილისი: ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები, ტ. 115, გვ. 255-265.

კორძახია გ., თვაური გ., ტატიშვილი მ., მკურნალიძე ი. საქართველოს ტერიტორიაზე ჰიდრომეტეოროლოგიური კატასტროფების ადრეული შეტყობინებისათვის თანამგზავრული ინფორმაციის გამოყენება. საერთაშორისო კონფერენციის "კლიმატი, ბუნებრივი რესურსები, სტიქიური კატასტროფები სამხრეთ კავკასიაში”, 2008 წლის 18-19 ნოემბერი, . 2008წ. საერთაშორისო კონფერენციის "კლიმატი, ბუნებრივი რესურსები, სტიქიური კატასტროფები სამხრეთ კავკასიაში”, 2008 წლის 18-19 ნოემბერი, მასალები. თბილისი: ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები,ტ. #115, გვ. 255-265.

ო. გაბედავა, ს. პოჩოვიანი, გ. გოგიჩაიშვილი, გ. მაისურაძე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის "მართვის ავტომატიზებული სისტემების" კათედრის დაარსების მე-40 წლისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. თბილისი,"ტექნიკური უნივერსიტეტი", საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის "მართვის ავტომატიზებული სისტემების" კათედრის დაარსების მე-40 წლისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომები (ISSN 1512-3979); 248-251, 252-255, 430-432 გვ. .

ს. პოჩოვიანი, გ. გოგიჩაიშვილი, ო. გაბედავა, გ. მაისურაძე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის "მართვის ავტომატიზებული სისტემების" კათედრის დაარსების მე-40 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. თბილისი, ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ”მართვის ავტომატიზებული სისტემების” კათედრის დაარსების მე-40 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომები (ISSN 1512-3979); 248-251, 252-255, 430-432 გვ. .

გ. გოგიჩაიშვილი, გ. სურგულაძე, ს. პოჩოვიანი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მართვის ავტომატიზებული სისტემების კათედრის დაარსებიდან 30 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2001წ. თბილისი, ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მართვის ავტომატიზებული სისტემების კათედრის დაარსებიდან 30 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომები (ISSN 1512-0996);19-24, 69-70,70-74 გვ..

С. Почовян, Г. Гогичаишвили. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მართვის ავტომატიზებული სისტემების კათედრის დაარსებიდან 30 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2001წ. თბილისი, ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მართვის ავტომატიზებული სისტემების კათედრის დაარსებიდან 30 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომები (ISSN 1512-0996); 69-70, 139-141 გვ..

ნ. კუციავა, ე. ჩხიკვაძე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ქალთა ასოციაციის მოღვაწეობა . საერთაშორისო კონფერენცია „ქალები და 21 საუკუნე“, თბილისი . 2011წ. გვ. 226–230.

ნ. ბარათელი. საქართველოს ტრაქიტული ნედლეულის კომპლექსური გადამუშავების საკითხისათვის.. მე-2 საერთაშორისო კონფერენცია ქიმიასა და ქიმიურ ტექნოლოგიაში.. 2010წ. ერევქნი.

მ. მეტრეველი. საქართველოს ტურიზმის განვითარების სტრატეგიის მოდელი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტის საინჟინრო-ეკონომიკის დეპარტამენტის ეკონომიკური განვითარების და მისი სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი, პირველი საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია - IEC 2013,,,ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს და ხვალ“ . 2013წ. ჟურნალი “ბიზნეს-ინჟინერინგი”, #3, გვ. 57-60.

ლ. ბერიძე, გ. ჟორჟოლიანი, რ. ნუცუბიძე. საქართველოს ტურისტული პოტენციალის ათვისების არსებული დონე და სამომავლო პერსპექტივები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები“. 2018წ. .