კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2699 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ლ. შენგელია, გ. კორძახია, გ. თვაური, მ. ტატიშვილი, ი. მკურნალიძე. საქართველოს ტერიტორიაზე ჰიდრომეტეოროლოგიური კატასტროფების ადრეული შეტყობინებისათვის თანამგზავრული ინფორმაციის გამოყენება. საერთაშორისო კონფერენციის „კლიმატი, ბუნებრივი რესურსები, სტიქიური კატასტროფები სამხრეთ კავკასიაში“, 2008 წლის 18-19 ნოემბერი. 2008წ. საერთაშორისო კონფერენციის „კლიმატი, ბუნებრივი რესურსები, სტიქიური კატასტროფები სამხრეთ კავკასიაში“, 2008 წლის 18-19 ნოემბერი, მასალები. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები, ტ. 115, გვ. 255-265, ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი, საქართველო, თბილისი.

გ. კორძახია, გ. თვაური, მ. ტატიშვილი, ი. მკურნალიძე. საქართველოს ტერიტორიაზე ჰიდრომეტეოროლოგიური კატასტროფების ადრეული შეტყობინებისათვის თანამგზავრული ინფორმაციის გამოყენება. საერთაშორისო კონფერენციის "კლიმატი, ბუნებრივი რესურსები, სტიქიური კატასტროფები სამხრეთ კავკასიაში”, 2008 წლის 18-19 ნოემბერი. 2008წ. საერთაშორისო კონფერენციის "კლიმატი, ბუნებრივი რესურსები, სტიქიური კატასტროფები სამხრეთ კავკასიაში”, 2008 წლის 18-19 ნოემბერი, მასალები. თბილისი: ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები, ტ. 115, გვ. 255-265.

კორძახია გ., თვაური გ., ტატიშვილი მ., მკურნალიძე ი. საქართველოს ტერიტორიაზე ჰიდრომეტეოროლოგიური კატასტროფების ადრეული შეტყობინებისათვის თანამგზავრული ინფორმაციის გამოყენება. საერთაშორისო კონფერენციის "კლიმატი, ბუნებრივი რესურსები, სტიქიური კატასტროფები სამხრეთ კავკასიაში”, 2008 წლის 18-19 ნოემბერი, . 2008წ. საერთაშორისო კონფერენციის "კლიმატი, ბუნებრივი რესურსები, სტიქიური კატასტროფები სამხრეთ კავკასიაში”, 2008 წლის 18-19 ნოემბერი, მასალები. თბილისი: ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები,ტ. #115, გვ. 255-265.

ო. გაბედავა, ს. პოჩოვიანი, გ. გოგიჩაიშვილი, გ. მაისურაძე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის "მართვის ავტომატიზებული სისტემების" კათედრის დაარსების მე-40 წლისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. თბილისი,"ტექნიკური უნივერსიტეტი", საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის "მართვის ავტომატიზებული სისტემების" კათედრის დაარსების მე-40 წლისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომები (ISSN 1512-3979); 248-251, 252-255, 430-432 გვ. .

ს. პოჩოვიანი, გ. გოგიჩაიშვილი, ო. გაბედავა, გ. მაისურაძე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის "მართვის ავტომატიზებული სისტემების" კათედრის დაარსების მე-40 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. თბილისი, ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ”მართვის ავტომატიზებული სისტემების” კათედრის დაარსების მე-40 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომები (ISSN 1512-3979); 248-251, 252-255, 430-432 გვ. .

გ. გოგიჩაიშვილი, გ. სურგულაძე, ს. პოჩოვიანი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მართვის ავტომატიზებული სისტემების კათედრის დაარსებიდან 30 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2001წ. თბილისი, ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მართვის ავტომატიზებული სისტემების კათედრის დაარსებიდან 30 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომები (ISSN 1512-0996);19-24, 69-70,70-74 გვ..

С. Почовян, Г. Гогичаишвили. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მართვის ავტომატიზებული სისტემების კათედრის დაარსებიდან 30 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2001წ. თბილისი, ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მართვის ავტომატიზებული სისტემების კათედრის დაარსებიდან 30 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომები (ISSN 1512-0996); 69-70, 139-141 გვ..

ნ. კუციავა, ე. ჩხიკვაძე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ქალთა ასოციაციის მოღვაწეობა . საერთაშორისო კონფერენცია „ქალები და 21 საუკუნე“, თბილისი . 2011წ. გვ. 226–230.

ნ. ბარათელი. საქართველოს ტრაქიტული ნედლეულის კომპლექსური გადამუშავების საკითხისათვის.. მე-2 საერთაშორისო კონფერენცია ქიმიასა და ქიმიურ ტექნოლოგიაში.. 2010წ. ერევქნი.

მ. მეტრეველი. საქართველოს ტურიზმის განვითარების სტრატეგიის მოდელი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტის საინჟინრო-ეკონომიკის დეპარტამენტის ეკონომიკური განვითარების და მისი სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი, პირველი საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია - IEC 2013,,,ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს და ხვალ“ . 2013წ. ჟურნალი “ბიზნეს-ინჟინერინგი”, #3, გვ. 57-60.

ლ. ბერიძე, გ. ჟორჟოლიანი, რ. ნუცუბიძე. საქართველოს ტურისტული პოტენციალის ათვისების არსებული დონე და სამომავლო პერსპექტივები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები“. 2018წ. .

რ. ქუთათელაძე, ს.მაჭარაშვილი. საქართველოს უმაღლესი საგანმანათლებლო სივრცე და უმაღლესი სწავლებით მოსახლეობის მომცველობა. სტუ, ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის საერთაშორისო-სამეცნიერო კონფერენციის „გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები“ . 2017წ. შრომების კრებული. ტ. 1. თბილისი, გვ. 185-189.

ზ. ეზუგბაია, ი. ირემაშვილი, ნ. მსხილაძე, შ. ჭეიშვილი. საქართველოს ქალაქებში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება შენობებისა და ნაგებობების სახურავებზე მწვანე საფარის მოწყობის გზით. სტუ, საერთაშორისო ,,წყალთა მეურნეობის, გარემოს დაცვის, არქიტექტურისა და მშენებლობის თანამედროვე პრობლემები". 2015წ. .

მ. მილაშვილი. საქართველოს შავიზღვისპირა ქალაქებში კერძო საცხოვრებელი ფონდის გამოყენების პერსპექტივები. არქიტექტორთა საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია –"შავი ზღვის რეგიონის ქალაქები გარდამავალ პერიოდში". 1997წ. .

. საქართველოში ავტოტრანსპორტიდან ემიტირებული სათბურის გაზები და მისი უარყიფითი შედეგების შემარბილებელი ღონისძიებები. გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.. წ. გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება.გვ.408-410.

ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე, ე.ფანცხავა, მ.ჯიხვაძე, ლ.პაპავა, მ.რაზმაძე, ქ.მჭედლიძე. საქართველოში არსებული ენერგორესურსების ათვისების პოტენციალური მიმართულებანი. IV საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია."ენერგეტიკა-რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები.". 2016წ. ქუთაისი,გვ.110-113.

მ. გურამიშვილი. საქართველოში არსებული მცირე კონფფესიები. სტუ,თეოლოგიისსაწავლო სამეცნიერო ცენტრი. 2012წ. .

თ. ბეჟოშვილი. საქართველოში ბიზნესის განვითარების სამართლებრივი ასპექტები. II საერთაშორისო კონფერენცია ,,ბიზნესი და სამართალი’’, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, გვ. 68-75.

ხ. წიქარიშვილი, ნ. გელოვანი, თ. ცინცაძე, ი. მეტრეველი, დ. ღუღუნიშვილი. საქართველოში გავრცელებული ქონდარის (SATUREJA LAXIFLORA C. KOCH) კვლევა. სტუ სამეცნიერო შრომების კრებული. (აკად. თ. ლოლაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 24-27 ოქტომბერი. საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“ . 2011წ. საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“ გვ. 306-310.

ნ. ბეგალიშვილი, თ. ცინცაძე /Цинцадзе Т.Н./ T. Tsintsadze, ვ. შელია /Шелия В.Ш./ V. Shelia, კ. ლაშაური/Лашаури К.А./ K. Lashauri . საქართველოში გვალვის დინამიკა გლობალური დათბობის ფონზე /Динамика засух в Грузии на фоне глобального потепления/Dynamics of drought against of global warming basis. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები „ჰიდრომეტეოროლოგიისა და ეკოლოგიის აქტუალური პრობლემები“- საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის მასალები/Transactions of the institute of Hydrometeorology at the Georgia Technical University "Pressing Problems in Hydrometeorology and Ecology" Papers of the International Conference. წ. ტ. 117, 2011, გვ. 68-73. .