კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2711 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

რ. ქუთათელაძე, ს.მაჭარაშვილი. საქართველოს უმაღლესი საგანმანათლებლო სივრცე და უმაღლესი სწავლებით მოსახლეობის მომცველობა. სტუ, ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის საერთაშორისო-სამეცნიერო კონფერენციის „გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები“ . 2017წ. შრომების კრებული. ტ. 1. თბილისი, გვ. 185-189.

ზ. ეზუგბაია, ი. ირემაშვილი, ნ. მსხილაძე, შ. ჭეიშვილი. საქართველოს ქალაქებში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება შენობებისა და ნაგებობების სახურავებზე მწვანე საფარის მოწყობის გზით. სტუ, საერთაშორისო ,,წყალთა მეურნეობის, გარემოს დაცვის, არქიტექტურისა და მშენებლობის თანამედროვე პრობლემები". 2015წ. .

მ. მილაშვილი. საქართველოს შავიზღვისპირა ქალაქებში კერძო საცხოვრებელი ფონდის გამოყენების პერსპექტივები. არქიტექტორთა საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია –"შავი ზღვის რეგიონის ქალაქები გარდამავალ პერიოდში". 1997წ. .

. საქართველოში ავტოტრანსპორტიდან ემიტირებული სათბურის გაზები და მისი უარყიფითი შედეგების შემარბილებელი ღონისძიებები. გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.. წ. გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება.გვ.408-410.

ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე, ე.ფანცხავა, მ.ჯიხვაძე, ლ.პაპავა, მ.რაზმაძე, ქ.მჭედლიძე. საქართველოში არსებული ენერგორესურსების ათვისების პოტენციალური მიმართულებანი. IV საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია."ენერგეტიკა-რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები.". 2016წ. ქუთაისი,გვ.110-113.

მ. გურამიშვილი. საქართველოში არსებული მცირე კონფფესიები. სტუ,თეოლოგიისსაწავლო სამეცნიერო ცენტრი. 2012წ. .

თ. ბეჟოშვილი. საქართველოში ბიზნესის განვითარების სამართლებრივი ასპექტები. II საერთაშორისო კონფერენცია ,,ბიზნესი და სამართალი’’, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, გვ. 68-75.

ხ. წიქარიშვილი, ნ. გელოვანი, თ. ცინცაძე, ი. მეტრეველი, დ. ღუღუნიშვილი. საქართველოში გავრცელებული ქონდარის (SATUREJA LAXIFLORA C. KOCH) კვლევა. სტუ სამეცნიერო შრომების კრებული. (აკად. თ. ლოლაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 24-27 ოქტომბერი. საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“ . 2011წ. საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“ გვ. 306-310.

ნ. ბეგალიშვილი, თ. ცინცაძე /Цинцадзе Т.Н./ T. Tsintsadze, ვ. შელია /Шелия В.Ш./ V. Shelia, კ. ლაშაური/Лашаури К.А./ K. Lashauri . საქართველოში გვალვის დინამიკა გლობალური დათბობის ფონზე /Динамика засух в Грузии на фоне глобального потепления/Dynamics of drought against of global warming basis. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები „ჰიდრომეტეოროლოგიისა და ეკოლოგიის აქტუალური პრობლემები“- საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის მასალები/Transactions of the institute of Hydrometeorology at the Georgia Technical University "Pressing Problems in Hydrometeorology and Ecology" Papers of the International Conference. წ. ტ. 117, 2011, გვ. 68-73. .

ნ. გიორგიშვილი, გაჩეჩილაძე ზ., დავით ჯაფარიძე. საქართველოში ელექტროენერგიის წარმოება, როგორც ეკონომიკური კრიზისის შემცირების ერთ-ერთი ფაქტორი.. მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისი და საქართველო, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. . 2011წ. სოციალური ეკონომიკა. 1(13).

თ. ხოხობაშვილი. საქართველოში თერმა აბანოთა ისტორიის შესწავლისათვის. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები. 2010წ. ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები-2.

დ. კვარაცხელია. საქართველოში ინსტიტუციურ სფეროში არსებული პრობლემების შეფასება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.. 2015წ. ბიზნეს–ინჟინერინგი. #3. "მეოთხე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია - IEC-2016 ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ". გვ.: 144-147..

მ. მაღრაძე, ა. ბურდულაძე, კ. ხმალაძე. საქართველოში რეგიონალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციის პოლიტიკის სრულყოფისათვის. საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია. სტუ. ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტი. წ. ჟურნალი ეკონომიკური პოლიტიკა და ბიზნეს პროცესების მართვა.

ჰ. კუპრაშვილი. საქართველოში სასულიერო წოდების შექმნის რამდენიმე ასპექტი. "ხელისუფლება და საზოგადოება-2012", ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტი და ღია დიპლომატიის ასოციაცია . 2012წ. № 4 (24), ტომი II, გვ. 56–62 .

მ. ბაბუციძე, ვ.კოპალეიშვილი, ც.ბესიაშვილი, ვ. მაჩხაშვილი, დ. გელაშვილი. საქართველოში საშემდუღებლო ფხვნილგულა მავთულის წარმოების პერსპექტივები. სტუ, ”ინოვაციური ტექნოლოგიები და მასალები”. წ. .

ნ. ჩიკვილაძე, ლ.კაკულია. საქმიანი კულტურა,როგორც შედარებითი მენეჯმენტის საკვანძო ელემენტი. მე-2საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია,სტუ,ბიზნეს ინჟინერინგის ფაკულტეტი,საინჟინრო ეკონომიკს დეპარტამენტი,ეკონომიკური განვითარებისა და მისი სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი. 0წ. ჟურნალი“ბიზნეს- ინჟინერინგი“2014წ.N4,4გვ..

ხ. ბარდაველიძე, ა.ბარდაველიძე. საშრობი აპარატების მართვის კასკადური სისტემა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის „ინფორმაციული ტექნოლოგიები მართვაში“ მოხსენებათა კრებული. 2007წ. II ტომი, გვ.344-346.

ვ. ქართველიშვილი, რ. გრიგოლია. საშუალო და დიდი ტევადო-ბის სამარშრუტო ავტობუსებისთვის ქალაქის ქუჩებში მოძრაობის პრიორიტეტული უფლების უზრუნველყოფა. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია. ”საავტომობილო ტრანსპორტის ეფექტურობის ამაღლების გზები”. 1999წ. .

მ. სულაძე. საშუალო ნომინალური ძაბვის ქსელებში რკალმქრობი რეაქტორების გავლენა რკალური გადამეტძაბვების რაოდენობრივ მაჩვენებლებზე. შრომათა კრებული „ფონდი მწვანე ბუნება“ ბუნება და ენერგეტიკა საერთაშორისო კონფერენცია. ტექნიკური უნივერსიტეტის გამომცემლობა. 1996წ. 2 გვ.

ქ. კოტეტიშვილი, ქ.კაპანაძე. საცდელი შრის სიხშირის კოდირების გრადიენტების შერჩევა მრტ-ში.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2012წ. მე-80 ღია საერთაშორისო კონფერენციის მასალები..