კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2728 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. კაპანაძე. საქართველოს ტერიტორიაზე აღმოჩენილი ზოგიერთი ადგილმდებარეობის არქეოლოგიური მინების კვლევის შედეგები . საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,ქალი და XXI საუკუნე". 2011წ. შრომების კრებული, 3 გვ..

ლ. შენგელია, გ. კორძახია, გ. თვაური, მ. ტატიშვილი, ი. მკურნალიძე. საქართველოს ტერიტორიაზე ჰიდრომეტეოროლოგიური კატასტროფების ადრეული შეტყობინებისათვის თანამგზავრული ინფორმაციის გამოყენება. საერთაშორისო კონფერენციის „კლიმატი, ბუნებრივი რესურსები, სტიქიური კატასტროფები სამხრეთ კავკასიაში“, 2008 წლის 18-19 ნოემბერი. 2008წ. საერთაშორისო კონფერენციის „კლიმატი, ბუნებრივი რესურსები, სტიქიური კატასტროფები სამხრეთ კავკასიაში“, 2008 წლის 18-19 ნოემბერი, მასალები. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები, ტ. 115, გვ. 255-265, ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი, საქართველო, თბილისი.

გ. კორძახია, გ. თვაური, მ. ტატიშვილი, ი. მკურნალიძე. საქართველოს ტერიტორიაზე ჰიდრომეტეოროლოგიური კატასტროფების ადრეული შეტყობინებისათვის თანამგზავრული ინფორმაციის გამოყენება. საერთაშორისო კონფერენციის "კლიმატი, ბუნებრივი რესურსები, სტიქიური კატასტროფები სამხრეთ კავკასიაში”, 2008 წლის 18-19 ნოემბერი. 2008წ. საერთაშორისო კონფერენციის "კლიმატი, ბუნებრივი რესურსები, სტიქიური კატასტროფები სამხრეთ კავკასიაში”, 2008 წლის 18-19 ნოემბერი, მასალები. თბილისი: ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები, ტ. 115, გვ. 255-265.

კორძახია გ., თვაური გ., ტატიშვილი მ., მკურნალიძე ი. საქართველოს ტერიტორიაზე ჰიდრომეტეოროლოგიური კატასტროფების ადრეული შეტყობინებისათვის თანამგზავრული ინფორმაციის გამოყენება. საერთაშორისო კონფერენციის "კლიმატი, ბუნებრივი რესურსები, სტიქიური კატასტროფები სამხრეთ კავკასიაში”, 2008 წლის 18-19 ნოემბერი, . 2008წ. საერთაშორისო კონფერენციის "კლიმატი, ბუნებრივი რესურსები, სტიქიური კატასტროფები სამხრეთ კავკასიაში”, 2008 წლის 18-19 ნოემბერი, მასალები. თბილისი: ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები,ტ. #115, გვ. 255-265.

С. Почовян. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სტუ-ს იუნესკოს კათედრის “ინფორმაციული საზოგადოება”-ISITE’18 დაარსებიდან 15 წლის იუბილეს მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2018წ. თბილისი, სტუ, ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. სტუ-ს იუნესკოს კათედრის “ინფორმაციული საზოგადოება”-ISITE’18 დაარსებიდან 15 წლის იუბილეს მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის შრომები მართვის ავტომატიზებული სისტემები (ISSN 1512-3979), №2(26), 251-255 გვ.

ო. გაბედავა, ს. პოჩოვიანი, გ. გოგიჩაიშვილი, გ. მაისურაძე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის "მართვის ავტომატიზებული სისტემების" კათედრის დაარსების მე-40 წლისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. თბილისი,"ტექნიკური უნივერსიტეტი", საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის "მართვის ავტომატიზებული სისტემების" კათედრის დაარსების მე-40 წლისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომები (ISSN 1512-3979); 248-251, 252-255, 430-432 გვ.

ს. პოჩოვიანი, გ. გოგიჩაიშვილი, ო. გაბედავა, გ. მაისურაძე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის "მართვის ავტომატიზებული სისტემების" კათედრის დაარსების მე-40 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. თბილისი, ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ”მართვის ავტომატიზებული სისტემების” კათედრის დაარსების მე-40 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომები (ISSN 1512-3979); 248-251, 252-255, 430-432 გვ.

С. Почовян. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 90 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2012წ. საქართველო, თბილისი, სტუ, ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 90 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომები, (II ნაწილი) (ISSN 978-9941-20-098-4), 463-364 გვ.

გ. გოგიჩაიშვილი, გ. სურგულაძე, ს. პოჩოვიანი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მართვის ავტომატიზებული სისტემების კათედრის დაარსებიდან 30 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2001წ. თბილისი, ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მართვის ავტომატიზებული სისტემების კათედრის დაარსებიდან 30 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომები (ISSN 1512-0996);19-24, 69-70,70-74 გვ.

С. Почовян, Г. Гогичаишвили. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მართვის ავტომატიზებული სისტემების კათედრის დაარსებიდან 30 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2001წ. თბილისი, ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მართვის ავტომატიზებული სისტემების კათედრის დაარსებიდან 30 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომები (ISSN 1512-0996); 69-70, 139-141 გვ.

ნ. კუციავა, ე. ჩხიკვაძე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ქალთა ასოციაციის მოღვაწეობა . საერთაშორისო კონფერენცია „ქალები და 21 საუკუნე“, თბილისი . 2011წ. გვ. 226–230.

ნ. ბარათელი. საქართველოს ტრაქიტული ნედლეულის კომპლექსური გადამუშავების საკითხისათვის.. მე-2 საერთაშორისო კონფერენცია ქიმიასა და ქიმიურ ტექნოლოგიაში.. 2010წ. ერევქნი.

მ. მეტრეველი. საქართველოს ტურიზმის განვითარების სტრატეგიის მოდელი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტის საინჟინრო-ეკონომიკის დეპარტამენტის ეკონომიკური განვითარების და მისი სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი, პირველი საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია - IEC 2013,,,ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს და ხვალ“ . 2013წ. ჟურნალი “ბიზნეს-ინჟინერინგი”, #3, გვ. 57-60.

ლ. ბერიძე, გ. ჟორჟოლიანი, რ. ნუცუბიძე. საქართველოს ტურისტული პოტენციალის ათვისების არსებული დონე და სამომავლო პერსპექტივები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები“. 2018წ. .

რ. ქუთათელაძე, ს.მაჭარაშვილი. საქართველოს უმაღლესი საგანმანათლებლო სივრცე და უმაღლესი სწავლებით მოსახლეობის მომცველობა. სტუ, ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის საერთაშორისო-სამეცნიერო კონფერენციის „გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები“ . 2017წ. შრომების კრებული. ტ. 1. თბილისი, გვ. 185-189.

ზ. ეზუგბაია, ი. ირემაშვილი, ნ. მსხილაძე, შ. ჭეიშვილი. საქართველოს ქალაქებში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება შენობებისა და ნაგებობების სახურავებზე მწვანე საფარის მოწყობის გზით. სტუ, საერთაშორისო ,,წყალთა მეურნეობის, გარემოს დაცვის, არქიტექტურისა და მშენებლობის თანამედროვე პრობლემები". 2015წ. .

მ. მილაშვილი. საქართველოს შავიზღვისპირა ქალაქებში კერძო საცხოვრებელი ფონდის გამოყენების პერსპექტივები. არქიტექტორთა საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია –"შავი ზღვის რეგიონის ქალაქები გარდამავალ პერიოდში". 1997წ. .

. საქართველოში ავტოტრანსპორტიდან ემიტირებული სათბურის გაზები და მისი უარყიფითი შედეგების შემარბილებელი ღონისძიებები. გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.. წ. გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება.გვ.408-410.

ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე, ე.ფანცხავა, მ.ჯიხვაძე, ლ.პაპავა, მ.რაზმაძე, ქ.მჭედლიძე. საქართველოში არსებული ენერგორესურსების ათვისების პოტენციალური მიმართულებანი. IV საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია."ენერგეტიკა-რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები.". 2016წ. ქუთაისი,გვ.110-113.

მ. გურამიშვილი. საქართველოში არსებული მცირე კონფფესიები. სტუ,თეოლოგიისსაწავლო სამეცნიერო ცენტრი. 2012წ. .