კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2711 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. მილაშვილი. საცხოვრებელი ფონდის ადაპტირების საკითხი საქარტველოს კურორტებზე. პროფ.ი. ციციშვილის სახელობის არქიტექტორთა I კონფერენცია სტუ. 2002წ. .

ნ. დარსაველიძე. საწარმოთა ეკონომიკური სტატეგიის ჩამოყალიბება ეკონომიკური წარმატებულობის შეფასების საფუძველზე. ახალი ტექნოლოგიები თანამედროვე მრეწველობაში. სტუ. 2010წ. საგამომცემლო სახლი " ტექნიკური უნივერსიტეტი". გვ.278-280.

ნ. ხუნდაძე, ლ.კაკაშვილი. საწვავი გაზების და მისი წვის პროდუქტების გავლენა გარემოზე. სერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, ჟურნალი ქალი და XXI საუკუნა. 2011წ. გვ176-178.

მ. ბერეჟიანი, თ. რუხაძე, ა. ბერეჟიანი, თ. დუდაური. საწვავი ეთანოლის დისტილაციის კომპიუტერული მოდელირება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010წ. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის “ახალი ტექნოლოგიები თანამედროვე მრეწველობაში” შრომები, თბილისი, 2010 წ. 29-30 აპრილი, გვ. 116-118..

გ. ხვიჩია, მ. ხუბუტია. საჭრისში გადასული ხახუნის სითბოს შესახებ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010წ. საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენციის შრომები. ახალი ტექნოლოგიები თანამედროვე მრეწველობაში. გვ 212-215.

დ. ცუცქირიძე, ე. ალავერდოვი. სახალხო დიპლომატიის როლი ოკუპაციის პირობებში. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და კულტურის სამინისტრო, "კულტურული მემკვიდრეობა ოკუპაციის პირობებში". 2015წ. სამეცნიერო კომფერენციის მასალები, გვ. 108-114.

თ. თოდუა, ო. ვერულავა, ი. ირემაძე. სახეთა რეალიზაციების პრეპარირება მეზობელი პიქსელების მეთოდით . ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2008წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “ინფორმაციული ტექნოლოგიები 2008”. თბილისი.

ი. ირემაძე, ოთარ ვერულავა, , თეა თოდუა, . სახეთა რეალიზაციების პრეპარირება მეზობელი პიქსელების მეთოდით. მოხსენებათა კრებული საერთაშორისო სამევნიერო კონფერენცია, თბილისი. 2008წ. გვ. 42-46.

თ. როსტიაშვილი, ბერიძე ლ., .. სახელმწიფო და კერძო სექტორის პარტნიორობა ბიზნესში. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “ბიზნესი და სამართალი. 0წ. .

. სახელმწიფო ენის სტატუსის დაცვის ძველაღმოსავლური მოდელის რეკონსტრუქციისათვის. "ქართული ენის როლი საქართველოს სახელმწიფოებრივი აღმშენებლობის საქმეში" . თეოლოგიის სასწავლო-სამეცნიერო ცენტრის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2011წ. .

შ. დოღონაძე, ბაღათურია გიორგი, ბაღათურია ოთარ. სახელმწიფო მართვის ეფექტიანობის მნიშვნელობა პოსტ-სოციალისტურ ტრანსფორმაციაში. სტუ ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტი; ”ღია დიპლომატიის ასოციაცია”. 2010წ. .

ჰ. კუპრაშვილი. სახელმწიფო პოლიტიკის ზოგიერთი ასპექტი. საერთაშორისო სიმპოზიუმი ”საქართველოს ევროპული არჩევანი”, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2017წ. .

ე. მენაბდე-ჯობაძე. სახელმწიფო რეგულირება და სამრეწველო პოლიტიკა ეკონომიკის განვითარების პირობებში. ეკონომიკური პოლიტიკა და ბიზნეს პროცესების მართვა / საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ბიზნეს - ინჟინერინგის ფაკულტეტის . 2011წ. ეკონომიკური პოლიტიკა და ბიზნეს პროცესების მართვა, თბილისი, გვ.147-150 .

ბ. ცხადაძე. სახელმწიფო-სალიტერატურო ენა და ენობრივი დეკულტურიზაცია. ქართული ენის როლი საქართველოს სახელმწიფოებრივი აღმშენებლობის საქმეში. წ. .

ვ. შუბითიძე. სახელმწიფოებრივი აზროვნება და საკადრო პოლიტიკა, თეზისები. საერთაშორისო კონფერენცია "ხელისუფლება და საზოგადოება". 2011წ. .

მ. ამირგულაშვილი. სახელმწიფოს და კერძო სექტორის პარტნიორობა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. ბიზნესი და სამართალი". გვ. 91-95..

ლ. ბერიძე, ბ. გოდერძიშვილი. სახელმწიფოს ეკონომიკური სტრატეგია - სუსტი ეკონომიკის განვითარების მოდელები (თეზისები). საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საზოგადოებრივ მეცნიერებათა დეპარტამენტი, საერთაშორისო კონფერენცია „მსოფლიო და კავკასია“. 2011წ. გვ. 149-150.

ნ. ცანავა. სახელმწიფოს როლი სამრეწველო ფირმის რესტრუქტურიზაციის პროცესში. ყოვეწლიური საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "ხელისუფლება და საზოგადოება", საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, . 2016წ. საერთაშორისო კონფერენციის " ხელისუფლება და საზოგადოება"მოხსენებების პროგრამა, გვ.8..

მ. ამირგულაშვილი, ქ. მდინარაძე. სახელმწიფოს როლის მოდიფიკაცია ეკონომიკის გლობალიზაციის პირობებში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2015წ. მესამე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია - IEC-2015 "ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები:გუშინ, დღეს ხვალ".

ნ. ბახსოლიანი, ნანა ხაზარაძე თანაავტორი. სახელმწიფოს უსაფრთხოების დაცვის ძველახლოაღმოსავლური მოდელის რეკონსტრუქციისათვის. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ”ხელისუფლება და საზოგადოება”, ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტი, ღია დიპლომატიის ასოციაცია, ჟურნალი ”ხელისუფლება და საზოგადოება. 2011წ. .