კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2714 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. სულაძე. საშუალო ნომინალური ძაბვის ქსელებში რკალმქრობი რეაქტორების გავლენა რკალური გადამეტძაბვების რაოდენობრივ მაჩვენებლებზე. შრომათა კრებული „ფონდი მწვანე ბუნება“ ბუნება და ენერგეტიკა საერთაშორისო კონფერენცია. ტექნიკური უნივერსიტეტის გამომცემლობა. 1996წ. 2 გვ.

ქ. კოტეტიშვილი, ქ.კაპანაძე. საცდელი შრის სიხშირის კოდირების გრადიენტების შერჩევა მრტ-ში.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2012წ. მე-80 ღია საერთაშორისო კონფერენციის მასალები..

მ. მილაშვილი. საცხოვრებელი ფონდის ადაპტირების საკითხი საქარტველოს კურორტებზე. პროფ.ი. ციციშვილის სახელობის არქიტექტორთა I კონფერენცია სტუ. 2002წ. .

ნ. დარსაველიძე. საწარმოთა ეკონომიკური სტატეგიის ჩამოყალიბება ეკონომიკური წარმატებულობის შეფასების საფუძველზე. ახალი ტექნოლოგიები თანამედროვე მრეწველობაში. სტუ. 2010წ. საგამომცემლო სახლი " ტექნიკური უნივერსიტეტი". გვ.278-280.

ნ. ხუნდაძე, ლ.კაკაშვილი. საწვავი გაზების და მისი წვის პროდუქტების გავლენა გარემოზე. სერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, ჟურნალი ქალი და XXI საუკუნა. 2011წ. გვ176-178.

მ. ბერეჟიანი, თ. რუხაძე, ა. ბერეჟიანი, თ. დუდაური. საწვავი ეთანოლის დისტილაციის კომპიუტერული მოდელირება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010წ. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის “ახალი ტექნოლოგიები თანამედროვე მრეწველობაში” შრომები, თბილისი, 2010 წ. 29-30 აპრილი, გვ. 116-118..

გ. ხვიჩია, მ. ხუბუტია. საჭრისში გადასული ხახუნის სითბოს შესახებ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010წ. საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენციის შრომები. ახალი ტექნოლოგიები თანამედროვე მრეწველობაში. გვ 212-215.

დ. ცუცქირიძე, ე. ალავერდოვი. სახალხო დიპლომატიის როლი ოკუპაციის პირობებში. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და კულტურის სამინისტრო, "კულტურული მემკვიდრეობა ოკუპაციის პირობებში". 2015წ. სამეცნიერო კომფერენციის მასალები, გვ. 108-114.

თ. თოდუა, ო. ვერულავა, ი. ირემაძე. სახეთა რეალიზაციების პრეპარირება მეზობელი პიქსელების მეთოდით . ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2008წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “ინფორმაციული ტექნოლოგიები 2008”. თბილისი.

ი. ირემაძე, ოთარ ვერულავა, , თეა თოდუა, . სახეთა რეალიზაციების პრეპარირება მეზობელი პიქსელების მეთოდით. მოხსენებათა კრებული საერთაშორისო სამევნიერო კონფერენცია, თბილისი. 2008წ. გვ. 42-46.

თ. როსტიაშვილი, ბერიძე ლ., .. სახელმწიფო და კერძო სექტორის პარტნიორობა ბიზნესში. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “ბიზნესი და სამართალი. 0წ. .

. სახელმწიფო ენის სტატუსის დაცვის ძველაღმოსავლური მოდელის რეკონსტრუქციისათვის. "ქართული ენის როლი საქართველოს სახელმწიფოებრივი აღმშენებლობის საქმეში" . თეოლოგიის სასწავლო-სამეცნიერო ცენტრის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2011წ. .

შ. დოღონაძე, ბაღათურია გიორგი, ბაღათურია ოთარ. სახელმწიფო მართვის ეფექტიანობის მნიშვნელობა პოსტ-სოციალისტურ ტრანსფორმაციაში. სტუ ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტი; ”ღია დიპლომატიის ასოციაცია”. 2010წ. .

ჰ. კუპრაშვილი. სახელმწიფო პოლიტიკის ზოგიერთი ასპექტი. საერთაშორისო სიმპოზიუმი ”საქართველოს ევროპული არჩევანი”, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2017წ. .

ე. მენაბდე-ჯობაძე. სახელმწიფო რეგულირება და სამრეწველო პოლიტიკა ეკონომიკის განვითარების პირობებში. ეკონომიკური პოლიტიკა და ბიზნეს პროცესების მართვა / საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ბიზნეს - ინჟინერინგის ფაკულტეტის . 2011წ. ეკონომიკური პოლიტიკა და ბიზნეს პროცესების მართვა, თბილისი, გვ.147-150 .

ბ. ცხადაძე. სახელმწიფო-სალიტერატურო ენა და ენობრივი დეკულტურიზაცია. ქართული ენის როლი საქართველოს სახელმწიფოებრივი აღმშენებლობის საქმეში. წ. .

ვ. შუბითიძე. სახელმწიფოებრივი აზროვნება და საკადრო პოლიტიკა, თეზისები. საერთაშორისო კონფერენცია "ხელისუფლება და საზოგადოება". 2011წ. .

მ. ამირგულაშვილი. სახელმწიფოს და კერძო სექტორის პარტნიორობა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. ბიზნესი და სამართალი". გვ. 91-95..

ლ. ბერიძე, ბ. გოდერძიშვილი. სახელმწიფოს ეკონომიკური სტრატეგია - სუსტი ეკონომიკის განვითარების მოდელები (თეზისები). საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საზოგადოებრივ მეცნიერებათა დეპარტამენტი, საერთაშორისო კონფერენცია „მსოფლიო და კავკასია“. 2011წ. გვ. 149-150.

ნ. ცანავა. სახელმწიფოს როლი სამრეწველო ფირმის რესტრუქტურიზაციის პროცესში. ყოვეწლიური საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "ხელისუფლება და საზოგადოება", საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, . 2016წ. საერთაშორისო კონფერენციის " ხელისუფლება და საზოგადოება"მოხსენებების პროგრამა, გვ.8..