კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2728 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. ბეჟოშვილი. საქართველოში ბიზნესის განვითარების სამართლებრივი ასპექტები. II საერთაშორისო კონფერენცია ,,ბიზნესი და სამართალი’’, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, გვ. 68-75.

ხ. წიქარიშვილი, ნ. გელოვანი, თ. ცინცაძე, ი. მეტრეველი, დ. ღუღუნიშვილი. საქართველოში გავრცელებული ქონდარის (SATUREJA LAXIFLORA C. KOCH) კვლევა. სტუ სამეცნიერო შრომების კრებული. (აკად. თ. ლოლაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 24-27 ოქტომბერი. საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“ . 2011წ. საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“ გვ. 306-310.

ნ. ბეგალიშვილი, თ. ცინცაძე /Цинцадзе Т.Н./ T. Tsintsadze, ვ. შელია /Шелия В.Ш./ V. Shelia, კ. ლაშაური/Лашаури К.А./ K. Lashauri . საქართველოში გვალვის დინამიკა გლობალური დათბობის ფონზე /Динамика засух в Грузии на фоне глобального потепления/Dynamics of drought against of global warming basis. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები „ჰიდრომეტეოროლოგიისა და ეკოლოგიის აქტუალური პრობლემები“- საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის მასალები/Transactions of the institute of Hydrometeorology at the Georgia Technical University "Pressing Problems in Hydrometeorology and Ecology" Papers of the International Conference. წ. ტ. 117, 2011, გვ. 68-73. .

ნ. გიორგიშვილი, გაჩეჩილაძე ზ., დავით ჯაფარიძე. საქართველოში ელექტროენერგიის წარმოება, როგორც ეკონომიკური კრიზისის შემცირების ერთ-ერთი ფაქტორი.. მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისი და საქართველო, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. . 2011წ. სოციალური ეკონომიკა. 1(13).

თ. ხოხობაშვილი. საქართველოში თერმა აბანოთა ისტორიის შესწავლისათვის. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები. 2010წ. ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები-2.

დ. კვარაცხელია. საქართველოში ინსტიტუციურ სფეროში არსებული პრობლემების შეფასება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.. 2015წ. ბიზნეს–ინჟინერინგი. #3. "მეოთხე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია - IEC-2016 ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ". გვ.: 144-147..

მ. მაღრაძე, ა. ბურდულაძე, კ. ხმალაძე. საქართველოში რეგიონალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციის პოლიტიკის სრულყოფისათვის. საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია. სტუ. ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტი. წ. ჟურნალი ეკონომიკური პოლიტიკა და ბიზნეს პროცესების მართვა.

ზ. ბოგველიშვილი, ა. ჩალაძე. საქართველოში საბაჟო კონტროლის ტექნოლოგიური უზრუნველყოფა. საქ.ტექნიკური უნივერსიტე-ტის სტუდენტთა 85-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის თეზისების კრებული, თბილისი. 2017წ. გვ.233.

ჰ. კუპრაშვილი. საქართველოში სასულიერო წოდების შექმნის რამდენიმე ასპექტი. "ხელისუფლება და საზოგადოება-2012", ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტი და ღია დიპლომატიის ასოციაცია . 2012წ. № 4 (24), ტომი II, გვ. 56–62 .

მ. ბაბუციძე, ვ.კოპალეიშვილი, ც.ბესიაშვილი, ვ. მაჩხაშვილი, დ. გელაშვილი. საქართველოში საშემდუღებლო ფხვნილგულა მავთულის წარმოების პერსპექტივები. სტუ, ”ინოვაციური ტექნოლოგიები და მასალები”. წ. .

ნ. ჩიკვილაძე, ლ.კაკულია. საქმიანი კულტურა,როგორც შედარებითი მენეჯმენტის საკვანძო ელემენტი. მე-2საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია,სტუ,ბიზნეს ინჟინერინგის ფაკულტეტი,საინჟინრო ეკონომიკს დეპარტამენტი,ეკონომიკური განვითარებისა და მისი სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი. 0წ. ჟურნალი“ბიზნეს- ინჟინერინგი“2014წ.N4,4გვ..

ხ. ბარდაველიძე, ა.ბარდაველიძე. საშრობი აპარატების მართვის კასკადური სისტემა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის „ინფორმაციული ტექნოლოგიები მართვაში“ მოხსენებათა კრებული. 2007წ. II ტომი, გვ.344-346.

ვ. ქართველიშვილი, რ. გრიგოლია. საშუალო და დიდი ტევადო-ბის სამარშრუტო ავტობუსებისთვის ქალაქის ქუჩებში მოძრაობის პრიორიტეტული უფლების უზრუნველყოფა. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია. ”საავტომობილო ტრანსპორტის ეფექტურობის ამაღლების გზები”. 1999წ. .

მ. სულაძე. საშუალო ნომინალური ძაბვის ქსელებში რკალმქრობი რეაქტორების გავლენა რკალური გადამეტძაბვების რაოდენობრივ მაჩვენებლებზე. შრომათა კრებული „ფონდი მწვანე ბუნება“ ბუნება და ენერგეტიკა საერთაშორისო კონფერენცია. ტექნიკური უნივერსიტეტის გამომცემლობა. 1996წ. 2 გვ.

ქ. კოტეტიშვილი, ქ.კაპანაძე. საცდელი შრის სიხშირის კოდირების გრადიენტების შერჩევა მრტ-ში.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2012წ. მე-80 ღია საერთაშორისო კონფერენციის მასალები..

მ. მილაშვილი. საცხოვრებელი ფონდის ადაპტირების საკითხი საქარტველოს კურორტებზე. პროფ.ი. ციციშვილის სახელობის არქიტექტორთა I კონფერენცია სტუ. 2002წ. .

ნ. დარსაველიძე. საწარმოთა ეკონომიკური სტატეგიის ჩამოყალიბება ეკონომიკური წარმატებულობის შეფასების საფუძველზე. ახალი ტექნოლოგიები თანამედროვე მრეწველობაში. სტუ. 2010წ. საგამომცემლო სახლი " ტექნიკური უნივერსიტეტი". გვ.278-280.

ნ. ხუნდაძე, ლ.კაკაშვილი. საწვავი გაზების და მისი წვის პროდუქტების გავლენა გარემოზე. სერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, ჟურნალი ქალი და XXI საუკუნა. 2011წ. გვ176-178.

მ. ბერეჟიანი, თ. რუხაძე, ა. ბერეჟიანი, თ. დუდაური. საწვავი ეთანოლის დისტილაციის კომპიუტერული მოდელირება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010წ. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის “ახალი ტექნოლოგიები თანამედროვე მრეწველობაში” შრომები, თბილისი, 2010 წ. 29-30 აპრილი, გვ. 116-118..

გ. ხვიჩია, მ. ხუბუტია. საჭრისში გადასული ხახუნის სითბოს შესახებ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010წ. საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენციის შრომები. ახალი ტექნოლოგიები თანამედროვე მრეწველობაში. გვ 212-215.