კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2674 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. ჭიკაიძე, ნ.მამფორია. სოციალური უსაფრთხოების პოლიტიკის კონცეპტუალური საკითხები. სტუ,ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტი,საინჟინრი ეკონომიკის დეპარტამენტი. 2015წ. მესამე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია - IEC-2015 ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ.

ს. ლომინაძე. სოციალური ფაქტორების გავლენა საქართეცველოს პოლიტიკურ ორიენტაციებზე. სტუ. წ. მსოფლიო ახალი წესრიგი და კავკასია გვ.225-228.

ბ. გვასალია, ი. ყავრელიშვილი. სპერციალური დანიშნულების კონსტრუქციების ოპტიმალური დაპროექტება. "ინფორმაციული ტექნოლოგიები მართვაში"_საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2007წ. გვ. 246–249.

ნ. ბებიაშვილი, ბერძენიშვილი თეიმურაზ, აბესაძე ალექსანდრე, გიგილაშვილი თამაზ. სპეციალიზებული პროგრამული პაკეტების გამოყენება საწარმოო-მენეჯერული უნარ-ჩვევების გამომუშავებაში . სტუ-ს დაარსებიდან 90 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია . 2012წ. კონფერენციის შრომები, II ნაწილი, 2012, გვ. 432- 436.

ვ. გორდელაძე, ა. სარუხანიშვილი. სპილენძთან შერწყმის შედეგად მრავალკომპონენტიან მინანქარში წარმოქმნილი დაძაბულებათა შესახებ. საერთაშორისო კონფერენცია ,,ინოვაციური ტექნოლოგიები მეტალურგიასა და მასალათმცოდნეობაში”. შრომების კრებული. 2015წ. სტუ, თბილისი, .

მ. მშვილდაძე, ვ. გორდელაძე, ა. სარუხანიშვილი, მ. კაპანაძე. სპილენძის შერწყმის შედეგად მრავალკომპონენტიან მინანქარში წარმოქმნილი დაძაბულობების შესახებ. საერთაშორისო კონფერენცია ,,ინოვაციური ტექნოლოგიები მეტალურგიასა და მასალათმცოდნეობაში". 2015წ. საქრთველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები #1 (483) 2015.

ნ. სეფაშვილი, ჯ. მაისურაძე, კ.ჯაფარიძე. სპიროპირანის ნანონაწილაკები მედიცინაში. პირველი საერთაშორისო კინფერენცია "ნანოქიმია და ნანოტექნოლოგიები",თბილისი. 2010წ. .

მ. კუბლაშვილი. სრიალის საკისარის ერთი მათემატიკური მოდელი და მისი რეალიზაცია . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2014წ. სტუდენტთა 82-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, თეზისების კრებული, "ტექნიკური უნივერსიტეტი", თბილისი.

რ. კანაშვილი, ნ. შ. ქოიავა. სს "მადნეულის" წარმოების ნარჩენების გადამუშავების შესაძლებლობის წინასწარი შეფასება. საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენცია "გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება" . 2010წ. საგამომც. სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი, ISBN 978-9941-14-931-3, შრომები, გვ. 80-83 .

მ. გუგეშიძე, ა.სარუხანიშვილი, დ.ერისთავი. სს "ქართული ფოლადის"წიდების ბუნების შეახებ. საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენცია. . 2011წ. ქალი და XXI საუკუნე. შრომები.ISBN 987-9941-14-951-1.გვ. 162-164.

მ. ყიფიანი. სტამბულის კათოლიკური ეკლესია ქართველი ემიგრანტების საიმედო თავშესაფარი. სამხრეთ კავკასიის კათოლიკური სამოციქულო ადმინისტრაციის ,,LATON RITE"-ეს მიერ ორგანიზებული საერთაშორისო კონფერენცია ,,ქართული კათოლიკური მონასტრები სტამბულში. 2015წ. .

შ. მეტრეველი, დ.კბილაძე. სტატისტიკური მეთოდის 6 (ექვსი სიგმა) გამოყენება თბილისის საავტობუსო ტრანსპორტით მგზავრთა მომსახურების ხარისხის შესაფასებლად . IEC-2016 ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ. 2016წ. ISSN 1512-0538 p.255-258.

ა. ბუზალაძე. სტაციონარული დროითი მწკრივების ფსევდოსპექტრული სტრუქტურის ანალიზი. სტუ, სტუდენტთა 81-ე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2013წ. მოხსენებათა თეზისები.

მ. სირაძე, ლ. ჭაბაშვილი. სტეროიდული საპონინების შემცვე- ლი მცენარეები. სტუდენტთა 75-ე ღია სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია. 2007წ. თბილისი - .

მ. სირაძე, ლ. ჭაბაშვილი . სტეროიდული საპონინების შემცველი მცენარეები . სტუდენტთა 75-ე ღია სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია . 2007წ. თბილისი.

ო. შონია, გ. ჩოგოვაძე,, რ. კაკუბავა. სტრუქტურული მართვა რთულ სისტემებში: თანამედროვე ტენდენციები. საერთაშორისო კონფერენცია სტუ, შრომები მართვის ავტომატიზებული სისტემები, თბილისი, სტუ 32-34 . 2011წ. 1(10), .

მ. გაბუნია. სტუ 78-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. მოხსენება თემაზე : „მიზეზობრიობა დანაშაულობაზე სოციალური კონტროლის პრობლემატიკაში“. საქართველოს ტექნიკური უნივერიტეტი. 2010წ. კონფერენციის მასალათა კრებული გვ. 98.

მ. გაბუნია. სტუ II საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, მოხსენება თემაზე: ეკონომიკური კრიზისების კრიმინოლოგია. საქართველოს ტექნიკური უნივერიტეტი. 2011წ. კონფერენციის მასალათა კრებული. გვ. 56-58.

მ. გაბუნია. სტუ საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „მსოფლიო ახალი წესრიგი და კავკასია“. მოხსენება თემაზე: დანაშაულობის ცნების სოციოლოგიური, იურიდიული და კრიმინოლოგიური ასპექტები“. საქართველოს ტექნიკური უნივერიტეტი. 2009წ. კონფერენციის მასალათა კრებული გვ. 254-257.

მ. გაბუნია. სტუ საერთაშორისო საუნივერსიტეტთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „კრიმინოლოგიის განვითარების პერსპექტივები საქართველოში“. მოხსენება თემაზე „კრიმინოლოგიის მნიშვნელობა დანაშაულობის პრევენციასთან მიმართებით.“. საქართველოს ტექნიკური უნივერიტეტი. 2011წ. კონფერენციის მასალათა კრებული. გვ. 59-63.