კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2671 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ლ. თევდორაშვილი. სტუდენტთა 83-ე ღია საერთაშორისოსამეცნიერო კონფერენცია. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2015წ. მაღალი ძაბვის მოწყობილობების თბოვიზორული დიაგნოსტიკა.

მ. მარტიაშვილი. სტუდენტთა 84-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. სოციალურ საკითხთა, სპორტისა და კულტურის დეპარტამენტი, სტუდენტური თვითმართველობა.. 2017წ. თეზისების კრებული, გვ. 279.

რ. ხუციშვილი, მ. ხომასურიძე, ბაბიჩაძე ზ.. სტუდენტთა 85-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კორფერენცია, . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2017წ. მუხის კასრის ალტერნატიული მასალების ზეგავლენა ღვინის შემადგენლობასა და ორგანოლეპტიკურ მაჩვენებლებზე.

ნ. მჭედლიშვილი, ია მოსაშვილი,. სტუდენტთა მობილობა ორმაგი დიპლომის ხელშეწყოფით. საერთაშორისო კონფერენცია „უმაღლესი განათლების ინტერნაციონალიზაცია: სტრატეგიები და გამოწვევები“, თბილისი. 2017წ. .

ი. აბულაძე, ა. ჯანშიევი. სტუდენტთა შეფასების სისტემა VBA ენაზე. სტუდენტთა 78-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, თეზისების კრებული, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010წ. გვ.68.

ზ. გასიტაშვილი, მიტროპოლიტი ანანია ჯაფარიძე, არჩილ ფრანგიშვილი და სხვა. სულიერი და მატერიალური ერთი სუმსტანციაა. სტუ, თბილისი 2005. 2005წ. "მეცნიერება და რელიგია". მოხსაენებების კრებული.

ნ. ღონღაძე, თ. რევაზიშვილი. სულფონამიდური და ნიტროზოჯგუფის შემცველი ახალი მეოთხეული ამონიუმის მარილის სინთეზი. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, ქალი და XXI საუკუნე. წ. ქალი და XXI საუკუნე. შრომები. 2011. 112-113..

ლ. თალაკვაძე, თ. რევაზიშვი-ლი, ნ. ღონღაძე. სულფონამიდური და ნიტროზოჯგუფის შემცველი ახალი მეოთხეული ამონიუმის მარილის სინთეზი. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, ქალი და XXI საუკუნე. შრომები. თბილისი. 2011. გვ.112-113.. წ. შრომები. თბილისი. 2011. გვ.112-113.

. სუსტად სუბგაუსის მწკრივების უპირობო კრებადობა ბანახის სივრცეში.. საქართველოს მათემატიკოსთა მე-4 ყრილობა, 14-16 ნოემბერი, 2005, თბილისი. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირი. წ. საქართველოს მათემატიკოსთა მე-4 ყრილობა, 14-16 ნოემბერი, 2005, თბილისი. მოხსენებათა თეზისები, გვ. 53.

რ. გაფრინდაშვილი. სქესთა შორის მსგავსება-განსხვავებულობის ბიოლოგიური ფაქტორები, სოციალური მიღწევები და „ფარშევანგის კუდის“ ეფექტი. სტუ, ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტის გენდერული თანასწორობის ცენტრი, საერთაშორისო-სამეცნიერო კონფერენცია. 2016წ. .

ი. ირემაძე, ოთარ ვერულავა, , ზურაბ წვერიკმაზაშვილი, . სწავლება ამოცნობის პროცესისათვის არასაკმარისი ინფორმაცისას. თბილისი საქართველო, ი.ფრანგიშვილისადმი მიძღვნილი საერთ. სამეც. კონფ-ის სამეცნიერო ნაშრომთა კრებული) . 2010წ. გვ. 294-298;.

ნ. მჭედლიშვილი, ი.მოსაშვილი, ი.დავითაშვილი. სწავლების თანამედროვე მეთოდები ჩაშენებული მართვის სისტემების შესასწავლად. მეორე საერთაშორისო კონფერენცია IEC-2014 “ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ”. თბილისი. 2014წ. .

რ. ცხვედაძე, ი. ღუდუშაური. სწორკუთხედის ფორმის თხელი ფილის ღუნვაზე გაანგარიშების ზოგიერთი ამოცანის ზუსტი გადაწყვეტა.ეტა.. ჰიდროტექნიკურ ნაგებობათა პროექტირების მშენებლობისა და ექსპლოტეციის პრობლემებისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სიმპოზიუმის . წ. შრომები.

ნ. არუდაშვილი. სხვადასხვა სიმძლავრის ხანძრის კომპიუტერული მოდელირების შედეგები საავტომობილო გვირაბში. საქართველოს მინერალოგიური საზოგადოება და საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია. 2016წ. საქართველოს მინერალოგიური საზოგადოება და საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია თეზისები. გვ. 11-13.

რ. ქუთათელაძე, ე.კოპლატაძე. ტემპერატურული რეჟიმის უზრუნველყოფა ფარმაცევტული პროდუქტების საწყობში. სტუ, ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის საერთაშორისო-სამეცნიერო კონფერენციის „გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები“ . 2017წ. შრომების კრებული. ტ. 1. თბილისი, გვ. 97-99.

ზ. რუხაძე. ტენდენციები თანამედროვე კომუნიკაციაში,მობილური სოციალური ქსელების მაგალითზე. მსოფლიო და კავკასია. 2013წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტი. გვ.135-136.

ნ. ბახსოლიანი, ნინო გაჩავა. ტერმინი ხალიჩა ქართულ წერილობით წყაროებში. სტუ სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკ. პოლიტიკისა და საერთაშორისო ურთიერთიობების დეპარტამენტი. 2017წ. .

ნ. ბახსოლიანი. ტერმინი ”კავკასია” ბერძნულენოვან ტექსტებში. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ”მსოფლიო და კავკასია”, ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტი. 2011წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, 111-112.

მ. რაზმაძე. ტერორიზმი პოსტსაბჭოურ სივრცეში. მსოფლიო და კავკასია. 2011წ. .

ზ. მიქაძე, რ. კაკუბავა, შ. ნაჭყებია. ტექნიკურ მოწყობილობათა საიმედოობის ამაღლების ერთი მეთოდის შესახებ. სტუ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "ინფორმაციული ტექნოლოგიები 2008". 2008წ. მოხსენებათა კრებული, გვ. 151-153.თბილისი, ISBN 978-9941-14-191-1.