კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2723 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. ახობაძე. სივრცული ეკონომიკური პროცესების სტრუქტურული ანალიზი საინვესტიციო რისკების პრევენციისათვის. აკადემიკოს ივერი ფრანგიშვილის დაბადების 85 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა”. 2015წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, შრომები, თბილისი, გვ. 512-516.

ე. ფანცხავა, ქ.ვეზირიშვილი-ნოზაძე. სითბო-სიცივით მომარაგების ახალი ენერგეტიკული სისტემების დანერგვა საქართველოს სოფლის მეურნეობაში. IIIქართულ-პოლონური საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის "სატრანსპორტო ხიდი ევროპა-აზიას" შრომათა კრებული. 2017წ. ქუთაისი24-26.10. ISBN978-99940-52-18-9 გვ.294-297.

ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე, null. სითბო-სიცივით მომარაგების საფუძვლები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი,ISBN 978-9941-20-733-4 გვ.122. 2016წ. .

ლ. ბერიძე, ვ. მაკასარაშვილი, ი. ჭარაქაშვილი. სითხეში ლაზერულ-თერმული მიკროაფეთქების დიაგნოსტიკის მოწყობილობა. საერთაშორისო სიმპოზიუმი ,,უწყვეტ ტანთ მექანიკის პრობლემებზე". 0წ. .

თ. მალაღურაძე. სიმბოლური ინტერაქციონიზმის კონცეფცია. ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები - 2016, IV საერთაშორისო კონფერენცია. 2016წ. .

ო. ხუციშვილი, ფაილოძე ნ., კაიშაური თ. . სიმეტრიის და შენახვის კანონები ლაგრანჟის სისტემებში.. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “ინფორმაციული ტექნოლოგიები 2008”. . 2008წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. გვ. 130-133..

ქ. კოტეტიშვილი, გ.გ.ჩიხლაძე. სინათლის დისპერსიის ელექტრონული თეორია. International scientific tecnical conference New technologies in modern industry GTU Tbilisi. 2010წ. New technologies in modern industry pp.156-158.

ლ. ბერიკაშვილი, ი. მახარაშვილი. სინერგეტიკული პროცესები მარკეტინგის მენეჯმენტში. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომების კრებული I „გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები“ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი,. 2017წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, 2017წ. გვ. 30-34.

გ. ჩიკოიძე. სინონიმია და ვერბალური კომუნიკაცია. სტუ საერთაშორისო კონფერენცია “ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები”. 2012წ. თბილისი, გვ. 265-269.

თ. შარაბიძე. სინჯის აღების და ტრანსპორტირების ავტომატური მოწყობილობის და გადამწოდის ელექტრონული სქემიდან ინფორმაციის გადამცემი მოწყობილობის დაგეგმარება. სტუ-ს პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია. 1993წ. კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები.

ლ.მახვილაძე. სისტემათა თეორიული კვლევის მოკლე მიმოხილვა. სტუ, "ტექნიკური უნივერსიტეტი", თბილისი, კოსტავას 77. 0წ. თხელკედლიანი სივრცითი სისტემების პრობლემისადმი მიძღვნილი.

ნ. ამილახვარი, ამილახვარი გიორგი. სისტემები შეზღუდული შეღწევადებით (არასრულ შეღწევადი). საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის „მართვის ავტომატიზებული სისტემები და თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიები“. 2011წ. მოხსენებათა თეზისები. – თბილისი; გვ. 129-130.

ნ. ბებიაშვილი, ა. აბესაძე, მიხეილ თუთბერიძე, თეიმურაზ ბერძენიშვილი. სისტემის სტრუქტურისა და ფუნქციონალობის სწავლების კურიკულუმის შემუშავება და ექსპლოატაცია. აკად. ი. ფრანგიშვილის დაბადების 85 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია,სტუ. 2015წ. აკად. ი. ფრანგიშვილის დაბადების 85 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომები 2015,გვ.144–146.

რ. კლდიაშვილი, ნ.გედევანიშვილი, კ.მეფარიშვილი. სოკოს საფუძველზე ახალი სამკურნალო პროფილაქტიკური კვების პროდუქტები. სტუდენტთა 82-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2014წ. თბილისი.

გ. გუგულაშვილი, თ. მეგრელიძე, ზ. ჯაფარიძე, ე. სადაღაშვილი. სოფლის მეურნეობის ნარჩენების გამოყენება კვების მრეწველობაში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საქართველოს საინჟინრო აკადემია. 2010წ. შრომათა კრებული. გვ. 59-60.

ნ. გალახვარიძე, ქ. მუმლაძე(დოქტორანტი). სოციალურ-ეკოლოგიურ ეკონომიკურ სისტემების, ჩამოყალიბების ასპექტები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. წ. საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია.ეკონომიკური პოლიტიკის ბიზნეს პროცესების მართვა217-220 .

გ. ტალახაძე. სოციალური განწყობის როლო თანამედროვე საზოგადოებაში. სტუ-ს, ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტი . 2012წ. ,1.

მ. ყიფიანი. სოციალური კონფლიქტის არსი, როგორც ფენომენი. საერთაშორისო კონფერენცია ,,ეროვნული და საერთაშორისო უსაფრთხოება და თანამედროვე მსოფლიოს გამოწვევები", პოლონეთი, ვარშავა (მონაწილეობა სკაიპით) 2015 . 2015წ. .

ე. მენაბდე-ჯობაძე, სიმონ ბურჭულაძე. სოციალური უთანასწორობის პრობლემების რეტროსპექტული ანალიზი. საქართველოს ტექნიკური უნუვერსიტეტი, საინჟინრო–ეკონომიკის დეპარტამენტი. 2016წ. ჟურნალი „ბიზნეს-ინჟინერინგი“, #1-2 2016 წელი გვ.130-134.

ნ. მამფორია. სოციალური უსაფრთხოების პოლიტიკის კონცეპტუალური საკითხები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.. 2015წ. ბიზნეს-ინჟინერინგი №4 გვ. 171-173.