კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2711 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

რ. კანაშვილი, ნ. შ. ქოიავა. სს "მადნეულის" წარმოების ნარჩენების გადამუშავების შესაძლებლობის წინასწარი შეფასება. საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენცია "გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება" . 2010წ. საგამომც. სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი, ISBN 978-9941-14-931-3, შრომები, გვ. 80-83 .

მ. გუგეშიძე, ა.სარუხანიშვილი, დ.ერისთავი. სს "ქართული ფოლადის"წიდების ბუნების შეახებ. საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენცია. . 2011წ. ქალი და XXI საუკუნე. შრომები.ISBN 987-9941-14-951-1.გვ. 162-164.

მ. ყიფიანი. სტამბულის კათოლიკური ეკლესია ქართველი ემიგრანტების საიმედო თავშესაფარი. სამხრეთ კავკასიის კათოლიკური სამოციქულო ადმინისტრაციის ,,LATON RITE"-ეს მიერ ორგანიზებული საერთაშორისო კონფერენცია ,,ქართული კათოლიკური მონასტრები სტამბულში. 2015წ. .

შ. მეტრეველი, დ.კბილაძე. სტატისტიკური მეთოდის 6 (ექვსი სიგმა) გამოყენება თბილისის საავტობუსო ტრანსპორტით მგზავრთა მომსახურების ხარისხის შესაფასებლად . IEC-2016 ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ. 2016წ. ISSN 1512-0538 p.255-258.

ა. ბუზალაძე. სტაციონარული დროითი მწკრივების ფსევდოსპექტრული სტრუქტურის ანალიზი. სტუ, სტუდენტთა 81-ე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2013წ. მოხსენებათა თეზისები.

მ. სირაძე, ლ. ჭაბაშვილი. სტეროიდული საპონინების შემცვე- ლი მცენარეები. სტუდენტთა 75-ე ღია სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია. 2007წ. თბილისი - .

მ. სირაძე, ლ. ჭაბაშვილი . სტეროიდული საპონინების შემცველი მცენარეები . სტუდენტთა 75-ე ღია სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია . 2007წ. თბილისი.

ო. შონია, გ. ჩოგოვაძე,, რ. კაკუბავა. სტრუქტურული მართვა რთულ სისტემებში: თანამედროვე ტენდენციები. საერთაშორისო კონფერენცია სტუ, შრომები მართვის ავტომატიზებული სისტემები, თბილისი, სტუ 32-34 . 2011წ. 1(10), .

მ. გაბუნია. სტუ 78-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. მოხსენება თემაზე : „მიზეზობრიობა დანაშაულობაზე სოციალური კონტროლის პრობლემატიკაში“. საქართველოს ტექნიკური უნივერიტეტი. 2010წ. კონფერენციის მასალათა კრებული გვ. 98.

მ. გაბუნია. სტუ II საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, მოხსენება თემაზე: ეკონომიკური კრიზისების კრიმინოლოგია. საქართველოს ტექნიკური უნივერიტეტი. 2011წ. კონფერენციის მასალათა კრებული. გვ. 56-58.

მ. გაბუნია. სტუ საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „მსოფლიო ახალი წესრიგი და კავკასია“. მოხსენება თემაზე: დანაშაულობის ცნების სოციოლოგიური, იურიდიული და კრიმინოლოგიური ასპექტები“. საქართველოს ტექნიკური უნივერიტეტი. 2009წ. კონფერენციის მასალათა კრებული გვ. 254-257.

მ. გაბუნია. სტუ საერთაშორისო საუნივერსიტეტთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „კრიმინოლოგიის განვითარების პერსპექტივები საქართველოში“. მოხსენება თემაზე „კრიმინოლოგიის მნიშვნელობა დანაშაულობის პრევენციასთან მიმართებით.“. საქართველოს ტექნიკური უნივერიტეტი. 2011წ. კონფერენციის მასალათა კრებული. გვ. 59-63.

გ. ძნელაძე. სტუ-ს ბიომეტრიული საარჩევნო სისტემა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტთა მე-80 ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2012წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტთა მე-80 ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია თეზისების კრებული, გვ. 162.

გ. ძნელაძე. სტუდენტების მიერ კონკურსის პრინციპით სპეციალობის არჩევის ელექტრონული სისტემა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტთა 81-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2014წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტთა 81-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, თეზისების კრებული, გვ. 217.

ლ. თევდორაშვილი. სტუდენტთა 83-ე ღია საერთაშორისოსამეცნიერო კონფერენცია. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2015წ. მაღალი ძაბვის მოწყობილობების თბოვიზორული დიაგნოსტიკა.

მ. მარტიაშვილი. სტუდენტთა 84-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. სოციალურ საკითხთა, სპორტისა და კულტურის დეპარტამენტი, სტუდენტური თვითმართველობა.. 2017წ. თეზისების კრებული, გვ. 279.

რ. ხუციშვილი, მ. ხომასურიძე, ბაბიჩაძე ზ.. სტუდენტთა 85-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კორფერენცია, . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2017წ. მუხის კასრის ალტერნატიული მასალების ზეგავლენა ღვინის შემადგენლობასა და ორგანოლეპტიკურ მაჩვენებლებზე.

ნ. მჭედლიშვილი, ია მოსაშვილი,. სტუდენტთა მობილობა ორმაგი დიპლომის ხელშეწყოფით. საერთაშორისო კონფერენცია „უმაღლესი განათლების ინტერნაციონალიზაცია: სტრატეგიები და გამოწვევები“, თბილისი. 2017წ. .

ი. აბულაძე, ა. ჯანშიევი. სტუდენტთა შეფასების სისტემა VBA ენაზე. სტუდენტთა 78-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, თეზისების კრებული, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010წ. გვ.68.

ზ. გასიტაშვილი, მიტროპოლიტი ანანია ჯაფარიძე, არჩილ ფრანგიშვილი და სხვა. სულიერი და მატერიალური ერთი სუმსტანციაა. სტუ, თბილისი 2005. 2005წ. "მეცნიერება და რელიგია". მოხსაენებების კრებული.