კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2728 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. გალახვარიძე, ქ. მუმლაძე(დოქტორანტი). სოციალურ-ეკოლოგიურ ეკონომიკურ სისტემების, ჩამოყალიბების ასპექტები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. წ. საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია.ეკონომიკური პოლიტიკის ბიზნეს პროცესების მართვა217-220 .

გ. ტალახაძე. სოციალური განწყობის როლო თანამედროვე საზოგადოებაში. სტუ-ს, ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტი . 2012წ. ,1.

მ. ყიფიანი. სოციალური კონფლიქტის არსი, როგორც ფენომენი. საერთაშორისო კონფერენცია ,,ეროვნული და საერთაშორისო უსაფრთხოება და თანამედროვე მსოფლიოს გამოწვევები", პოლონეთი, ვარშავა (მონაწილეობა სკაიპით) 2015 . 2015წ. .

ე. მენაბდე-ჯობაძე, სიმონ ბურჭულაძე. სოციალური უთანასწორობის პრობლემების რეტროსპექტული ანალიზი. საქართველოს ტექნიკური უნუვერსიტეტი, საინჟინრო–ეკონომიკის დეპარტამენტი. 2016წ. ჟურნალი „ბიზნეს-ინჟინერინგი“, #1-2 2016 წელი გვ.130-134.

ნ. მამფორია. სოციალური უსაფრთხოების პოლიტიკის კონცეპტუალური საკითხები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.. 2015წ. ბიზნეს-ინჟინერინგი №4 გვ. 171-173.

ნ. ჭიკაიძე, ნ.მამფორია. სოციალური უსაფრთხოების პოლიტიკის კონცეპტუალური საკითხები. სტუ,ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტი,საინჟინრი ეკონომიკის დეპარტამენტი. 2015წ. მესამე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია - IEC-2015 ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ.

ს. ლომინაძე. სოციალური ფაქტორების გავლენა საქართეცველოს პოლიტიკურ ორიენტაციებზე. სტუ. წ. მსოფლიო ახალი წესრიგი და კავკასია გვ.225-228.

ბ. გვასალია, ი. ყავრელიშვილი. სპერციალური დანიშნულების კონსტრუქციების ოპტიმალური დაპროექტება. "ინფორმაციული ტექნოლოგიები მართვაში"_საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2007წ. გვ. 246–249.

ნ. ბებიაშვილი, ბერძენიშვილი თეიმურაზ, აბესაძე ალექსანდრე, გიგილაშვილი თამაზ. სპეციალიზებული პროგრამული პაკეტების გამოყენება საწარმოო-მენეჯერული უნარ-ჩვევების გამომუშავებაში . სტუ-ს დაარსებიდან 90 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია . 2012წ. კონფერენციის შრომები, II ნაწილი, 2012, გვ. 432- 436.

ვ. გორდელაძე, ა. სარუხანიშვილი. სპილენძთან შერწყმის შედეგად მრავალკომპონენტიან მინანქარში წარმოქმნილი დაძაბულებათა შესახებ. საერთაშორისო კონფერენცია ,,ინოვაციური ტექნოლოგიები მეტალურგიასა და მასალათმცოდნეობაში”. შრომების კრებული. 2015წ. სტუ, თბილისი, .

მ. კაპანაძე, ვ.გორდელაძე, ა.სარუხანიშვილი, მ.მშვილდაძე. სპილენძის შერწყმის შედეგად მრავალკომპონენტიან მინანქარში წარმოქმნილი დაძაბულობების შესახებ. საერთაშორისო კონფერენცია ,,ინოვაციური ტექნოლოგიები მეტალურგიასა და მასალათმცოდნეობაში". 2015წ. ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები, N 1 (483), 4 გვ..

მ. კაპანაძე, ვ.გორდელაძე, ა.სარუხანიშვილი, მ.მშვილდაძე. სპილენძის შერწყმის შედეგად მრავალკომპონენტიან მინანქარში წარმოქმნილი დაძაბულობების შესახებ. საერთაშორისო კონფერენცია ,,ინოვაციური ტექნოლოგიები მეტალურგიასა და მასალათმცოდნეობაში". 2015წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები, N 1 (483), 4 გვ..

მ. მშვილდაძე, ვ. გორდელაძე, ა. სარუხანიშვილი, მ. კაპანაძე. სპილენძის შერწყმის შედეგად მრავალკომპონენტიან მინანქარში წარმოქმნილი დაძაბულობების შესახებ. საერთაშორისო კონფერენცია ,,ინოვაციური ტექნოლოგიები მეტალურგიასა და მასალათმცოდნეობაში". 2015წ. საქრთველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები #1 (483) 2015.

ნ. სეფაშვილი, ჯ. მაისურაძე, კ.ჯაფარიძე. სპიროპირანის ნანონაწილაკები მედიცინაში. პირველი საერთაშორისო კინფერენცია "ნანოქიმია და ნანოტექნოლოგიები",თბილისი. 2010წ. .

მ. კუბლაშვილი. სრიალის საკისარის ერთი მათემატიკური მოდელი და მისი რეალიზაცია . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2014წ. სტუდენტთა 82-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, თეზისების კრებული, "ტექნიკური უნივერსიტეტი", თბილისი.

რ. კანაშვილი, ნ. შ. ქოიავა. სს "მადნეულის" წარმოების ნარჩენების გადამუშავების შესაძლებლობის წინასწარი შეფასება. საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენცია "გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება" . 2010წ. საგამომც. სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი, ISBN 978-9941-14-931-3, შრომები, გვ. 80-83 .

მ. გუგეშიძე, ა.სარუხანიშვილი, დ.ერისთავი. სს "ქართული ფოლადის"წიდების ბუნების შეახებ. საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენცია. . 2011წ. ქალი და XXI საუკუნე. შრომები.ISBN 987-9941-14-951-1.გვ. 162-164.

მ. ყიფიანი. სტამბულის კათოლიკური ეკლესია ქართველი ემიგრანტების საიმედო თავშესაფარი. სამხრეთ კავკასიის კათოლიკური სამოციქულო ადმინისტრაციის ,,LATON RITE"-ეს მიერ ორგანიზებული საერთაშორისო კონფერენცია ,,ქართული კათოლიკური მონასტრები სტამბულში. 2015წ. .

შ. მეტრეველი, დ.კბილაძე. სტატისტიკური მეთოდის 6 (ექვსი სიგმა) გამოყენება თბილისის საავტობუსო ტრანსპორტით მგზავრთა მომსახურების ხარისხის შესაფასებლად . IEC-2016 ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ. 2016წ. ISSN 1512-0538 p.255-258.

ა. ბუზალაძე. სტაციონარული დროითი მწკრივების ფსევდოსპექტრული სტრუქტურის ანალიზი. სტუ, სტუდენტთა 81-ე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2013წ. მოხსენებათა თეზისები.