კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2674 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. რაზმაძე. ტერორიზმი პოსტსაბჭოურ სივრცეში. მსოფლიო და კავკასია. 2011წ. .

ზ. მიქაძე, რ. კაკუბავა, შ. ნაჭყებია. ტექნიკურ მოწყობილობათა საიმედოობის ამაღლების ერთი მეთოდის შესახებ. სტუ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "ინფორმაციული ტექნოლოგიები 2008". 2008წ. მოხსენებათა კრებული, გვ. 151-153.თბილისი, ISBN 978-9941-14-191-1.

ი. შურღაია. ტექნიკური კონფერენცია “მართვის ავტომატიზებული სისტემები და თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიები” საქართველო, თბილისი, სტუ 20 – 22 მაისი. სტუ. 2011წ. .

ა. აბრალავა. ტექნოგენური საფრთხე: პროგნოზები და რეალობა. სტუ. საერთაშორისო-სამეცნიერო კონფერენცია "ეკონომიკური პოლიტიკა და ბიზნეს პროცესების მართვა". 2011წ. მასალები, გვ.10-14.

მ. ბერეჟიანი, ა. თურმანიძე, ვ. სერვიანოვი, თ. გერგედავა. ტექნოლოგიური პროცესების მართვის განაწილებული სისტემების დამუშავება პროგრამირებული ლოგიკური კონტროლერების ბაზაზე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2007წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის “ინფორმაციული ტექნოლოგიები მართვაში ITC’07 “ მოხსენებათა კრებული, თბილისი, 10.10.2007-12.10.2007, ტ. 1, გვ. 47-50..

თ. მენაბდე, რ. ჟვანია, ნ. ერემეიშვილი. ტექნოლოგიური უსაფრთხოება და კიბერდანაშაული. . სტუ. 2016წ. საერთაშორისო-სამეცნიერო კონფერენცია - კომპიუტინგი-ინფორმატიკა, განათლების მეცნიერებები, მასწავლებლის განათლება. . მოხსენებათა თეზისები, გვ. 125-132.

ე. შაკიაშვილი. ტექსტის ლინგვისტიკა და მწერლის ენობრივ სამყაროში შეღწევის პერსპექტივები მხატვრული ტექსტის კვლევის გაშლილი შესაძლებლობებით. სტუ, „ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები -3“ საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, . 2012წ. გვ. 248-251.

მ. ზუბიაშვილი. ტვირთის გასაზიდვის ეკონომიკური ხერხები.. საქ. მეც. აკადემიის პ. გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტი.. 2002წ. გვ. 87-88. 99940-709-0-8.

გ. გაფრინდაშვილი, ს. სანაძე, მ.კეკელიძე. ტიხრული კერამიკა (მინა) და მხატვრული მინანქრები მტკიცე სტრუქტურის აქცეპტორ-პიგმენტების საფუძველზე. . საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის მე-2 საერთაშორისო კონფერენცია. თბილისი. 2009წ. საქ. კერამიკოსთა ასოციაციის მე-2 საერთაშორისო კონფერენციის მასალები.გვ.85-92.

ი. სულაძე, ს.სანაძე, მ.კეკელიძე, რ.შეყლაშვილი. ტიხრული კერამიკა (მინა) და მხატვრული მინანქრები მტკიცე სტრუქტურის აქცეპტორ-პიგმენტების საფუძველზე. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის მე-2 საერთ. კონფერენცია. მასალები. თბ. 2009, გვ.85-92. წ. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის მე-2 საერთ. კონფერენციის. მასალები. თბ, გვ.85-92.

ნ. ვარძიაშვილი. ტორპედოს ბლანტი სითხის ნაკადით გარსდენის მათემატიკური მოდელირება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სტუდენტთა 78-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2010წ. "ტექნიკური უნივერსიტეტი", კონფერენციის პროგრამა, გვ. 51.

ს. სიგუა. ტოტემური ინკარნაცია და დედის გვარი, . საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „მსოფლიო და გენდერი“, . 2012წ. .

გ. სულაშვილი. ტრანსნაციონალური კომპანიების გენეზისი და ევოლუცია. სტუ-ს დაარსებიდან 90 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომები I,. 2012წ. 21-ე საუკუნის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ძირითადი პარადიგმები, 310-316.

ა. აბრალავა, გ. სულაშვილი, ნ. ფაილოძე, ო. ხუციშვილი. ტრანსნაციონალური კომპანიების გენეზისი და ევოლუცია. სტუ-ს დაარსებიდან 90 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2012წ. სტუ-ს დაარსებიდან 90 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომები, "XXI საუკუნის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ძირითადი პარადიგმები", გვ. 311-316..

შ. წეროძე, ე. მეძმარიაშვილი, ჯ. სანტიაგო პროვალდი, ი. გობეჯიშვილი, გ. თაბაგარი, მ. ჯანიკაშვილი, ნ. წიგნაძე, ე. ლოგაჩევა. ტრანსფორმირებადი ბიკონუსური ძალოვანი რგოლის კონსტრუქცია. აკადემიკოს თ. ლოლაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. თბილისი 24-27 ოქტომბერი. 2011წ. სამეცნიერო შრომების კრებული გვ. 208-219.

ე. მეძმარიაშვილი. ტრანსფორმირებადი ბიკონუსური ძალოვანი რგოლის კონსტრუქცია. "ინოვაციური ტექნოლოგიები და მასალები". საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 24-27 ოქტომბერი. 2011 წ.. წ. აკადემიკოს თ.ლოლაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. გვ. 208-219.

ნ. ბარათელი. ტრაქიტებიდან მიღე¬ბული ალუმინატური ხსნარების კარბონიზაციის პროცესის გამოკვლევა. საქართველოს ჩამომსხმელთა და მასალათმცოდნეთა კავშირის საერთაშორისო კონფე¬რენ-ცია. . 2007წ. .

ნ. ბარათელი. ტრაქიტების გადამუ-შავებით მიღებული კარბონატული ხსნარების აორთქლებაკრისტალიზაციის პროცესის გამოკვლევა. საერთაშორისო სა-მეცნიერო კონფერენცია ,,თანამედროვე ტექნოლოგიები და მასალები”.. 2008წ. ქუთაისი.

კ. ყიზილაშვილი. ტურიზმის ეკონომიკური ეფექტიანობის ამაღლების გზები თუშეთში. მეოთხე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია IEC2016 ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები:გუშინ,დღეს,ხვალ.. 2016წ. N-4, გვ.36-42.

ზ. შანავა. ტურიზმის განვითარების თავისებურებანი და როლი ეროვნული ეკონომიკური ინტერესების რეალიზაციაში. საერთშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „ეკონომიკა და ბიზნესი“ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2010წ. .