კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2711 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. ღონღაძე, თ. რევაზიშვილი. სულფონამიდური და ნიტროზოჯგუფის შემცველი ახალი მეოთხეული ამონიუმის მარილის სინთეზი. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, ქალი და XXI საუკუნე. წ. ქალი და XXI საუკუნე. შრომები. 2011. 112-113..

ლ. თალაკვაძე, თ. რევაზიშვი-ლი, ნ. ღონღაძე. სულფონამიდური და ნიტროზოჯგუფის შემცველი ახალი მეოთხეული ამონიუმის მარილის სინთეზი. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, ქალი და XXI საუკუნე. შრომები. თბილისი. 2011. გვ.112-113.. წ. შრომები. თბილისი. 2011. გვ.112-113.

. სუსტად სუბგაუსის მწკრივების უპირობო კრებადობა ბანახის სივრცეში.. საქართველოს მათემატიკოსთა მე-4 ყრილობა, 14-16 ნოემბერი, 2005, თბილისი. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირი. წ. საქართველოს მათემატიკოსთა მე-4 ყრილობა, 14-16 ნოემბერი, 2005, თბილისი. მოხსენებათა თეზისები, გვ. 53.

რ. გაფრინდაშვილი. სქესთა შორის მსგავსება-განსხვავებულობის ბიოლოგიური ფაქტორები, სოციალური მიღწევები და „ფარშევანგის კუდის“ ეფექტი. სტუ, ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტის გენდერული თანასწორობის ცენტრი, საერთაშორისო-სამეცნიერო კონფერენცია. 2016წ. .

ი. ირემაძე, ოთარ ვერულავა, , ზურაბ წვერიკმაზაშვილი, . სწავლება ამოცნობის პროცესისათვის არასაკმარისი ინფორმაცისას. თბილისი საქართველო, ი.ფრანგიშვილისადმი მიძღვნილი საერთ. სამეც. კონფ-ის სამეცნიერო ნაშრომთა კრებული) . 2010წ. გვ. 294-298;.

ნ. მჭედლიშვილი, ი.მოსაშვილი, ი.დავითაშვილი. სწავლების თანამედროვე მეთოდები ჩაშენებული მართვის სისტემების შესასწავლად. მეორე საერთაშორისო კონფერენცია IEC-2014 “ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ”. თბილისი. 2014წ. .

რ. ცხვედაძე, ი. ღუდუშაური. სწორკუთხედის ფორმის თხელი ფილის ღუნვაზე გაანგარიშების ზოგიერთი ამოცანის ზუსტი გადაწყვეტა.ეტა.. ჰიდროტექნიკურ ნაგებობათა პროექტირების მშენებლობისა და ექსპლოტეციის პრობლემებისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სიმპოზიუმის . წ. შრომები.

ნ. არუდაშვილი. სხვადასხვა სიმძლავრის ხანძრის კომპიუტერული მოდელირების შედეგები საავტომობილო გვირაბში. საქართველოს მინერალოგიური საზოგადოება და საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია. 2016წ. საქართველოს მინერალოგიური საზოგადოება და საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია თეზისები. გვ. 11-13.

რ. ქუთათელაძე, ე.კოპლატაძე. ტემპერატურული რეჟიმის უზრუნველყოფა ფარმაცევტული პროდუქტების საწყობში. სტუ, ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის საერთაშორისო-სამეცნიერო კონფერენციის „გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები“ . 2017წ. შრომების კრებული. ტ. 1. თბილისი, გვ. 97-99.

ზ. რუხაძე. ტენდენციები თანამედროვე კომუნიკაციაში,მობილური სოციალური ქსელების მაგალითზე. მსოფლიო და კავკასია. 2013წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტი. გვ.135-136.

ნ. ბახსოლიანი, ნინო გაჩავა. ტერმინი ხალიჩა ქართულ წერილობით წყაროებში. სტუ სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკ. პოლიტიკისა და საერთაშორისო ურთიერთიობების დეპარტამენტი. 2017წ. .

ნ. ბახსოლიანი. ტერმინი ”კავკასია” ბერძნულენოვან ტექსტებში. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ”მსოფლიო და კავკასია”, ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტი. 2011წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, 111-112.

მ. რაზმაძე. ტერორიზმი პოსტსაბჭოურ სივრცეში. მსოფლიო და კავკასია. 2011წ. .

ზ. მიქაძე, რ. კაკუბავა, შ. ნაჭყებია. ტექნიკურ მოწყობილობათა საიმედოობის ამაღლების ერთი მეთოდის შესახებ. სტუ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "ინფორმაციული ტექნოლოგიები 2008". 2008წ. მოხსენებათა კრებული, გვ. 151-153.თბილისი, ISBN 978-9941-14-191-1.

ი. შურღაია. ტექნიკური კონფერენცია “მართვის ავტომატიზებული სისტემები და თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიები” საქართველო, თბილისი, სტუ 20 – 22 მაისი. სტუ. 2011წ. .

მ. კაპანაძე, ნ.რაჭველიშვილი, მ.მშვილდაძე, ა.სარუხანიშვილი, ბ.ლომიძე. ტექნოგენური ნედლეულის გამოყენებით ჭიქურის მიღების თავისებურებები. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის მე-2 საერთაშორისო კონფერენცია და გამოფენა. 2009წ. ჟურნალი ,,კერამიკა".

ა. აბრალავა. ტექნოგენური საფრთხე: პროგნოზები და რეალობა. სტუ. საერთაშორისო-სამეცნიერო კონფერენცია "ეკონომიკური პოლიტიკა და ბიზნეს პროცესების მართვა". 2011წ. მასალები, გვ.10-14.

მ. ბერეჟიანი, ა. თურმანიძე, ვ. სერვიანოვი, თ. გერგედავა. ტექნოლოგიური პროცესების მართვის განაწილებული სისტემების დამუშავება პროგრამირებული ლოგიკური კონტროლერების ბაზაზე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2007წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის “ინფორმაციული ტექნოლოგიები მართვაში ITC’07 “ მოხსენებათა კრებული, თბილისი, 10.10.2007-12.10.2007, ტ. 1, გვ. 47-50..

თ. მენაბდე, რ. ჟვანია, ნ. ერემეიშვილი. ტექნოლოგიური უსაფრთხოება და კიბერდანაშაული. . სტუ. 2016წ. საერთაშორისო-სამეცნიერო კონფერენცია - კომპიუტინგი-ინფორმატიკა, განათლების მეცნიერებები, მასწავლებლის განათლება. . მოხსენებათა თეზისები, გვ. 125-132.

ე. შაკიაშვილი. ტექსტის ლინგვისტიკა და მწერლის ენობრივ სამყაროში შეღწევის პერსპექტივები მხატვრული ტექსტის კვლევის გაშლილი შესაძლებლობებით. სტუ, „ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები -3“ საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, . 2012წ. გვ. 248-251.