კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2728 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. სირაძე, ლ. ჭაბაშვილი. სტეროიდული საპონინების შემცვე- ლი მცენარეები. სტუდენტთა 75-ე ღია სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია. 2007წ. თბილისი - .

მ. სირაძე, ლ. ჭაბაშვილი . სტეროიდული საპონინების შემცველი მცენარეები . სტუდენტთა 75-ე ღია სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია . 2007წ. თბილისი.

ო. შონია, გ. ჩოგოვაძე,, რ. კაკუბავა. სტრუქტურული მართვა რთულ სისტემებში: თანამედროვე ტენდენციები. საერთაშორისო კონფერენცია სტუ, შრომები მართვის ავტომატიზებული სისტემები, თბილისი, სტუ 32-34 . 2011წ. 1(10), .

მ. გაბუნია. სტუ 78-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. მოხსენება თემაზე : „მიზეზობრიობა დანაშაულობაზე სოციალური კონტროლის პრობლემატიკაში“. საქართველოს ტექნიკური უნივერიტეტი. 2010წ. კონფერენციის მასალათა კრებული გვ. 98.

მ. გაბუნია. სტუ II საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, მოხსენება თემაზე: ეკონომიკური კრიზისების კრიმინოლოგია. საქართველოს ტექნიკური უნივერიტეტი. 2011წ. კონფერენციის მასალათა კრებული. გვ. 56-58.

მ. გაბუნია. სტუ საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „მსოფლიო ახალი წესრიგი და კავკასია“. მოხსენება თემაზე: დანაშაულობის ცნების სოციოლოგიური, იურიდიული და კრიმინოლოგიური ასპექტები“. საქართველოს ტექნიკური უნივერიტეტი. 2009წ. კონფერენციის მასალათა კრებული გვ. 254-257.

მ. გაბუნია. სტუ საერთაშორისო საუნივერსიტეტთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „კრიმინოლოგიის განვითარების პერსპექტივები საქართველოში“. მოხსენება თემაზე „კრიმინოლოგიის მნიშვნელობა დანაშაულობის პრევენციასთან მიმართებით.“. საქართველოს ტექნიკური უნივერიტეტი. 2011წ. კონფერენციის მასალათა კრებული. გვ. 59-63.

გ. ძნელაძე. სტუ-ს ბიომეტრიული საარჩევნო სისტემა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტთა მე-80 ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2012წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტთა მე-80 ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია თეზისების კრებული, გვ. 162.

გ. ძნელაძე. სტუდენტების მიერ კონკურსის პრინციპით სპეციალობის არჩევის ელექტრონული სისტემა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტთა 81-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2014წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტთა 81-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, თეზისების კრებული, გვ. 217.

ლ. თევდორაშვილი. სტუდენტთა 83-ე ღია საერთაშორისოსამეცნიერო კონფერენცია. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2015წ. მაღალი ძაბვის მოწყობილობების თბოვიზორული დიაგნოსტიკა.

მ. მარტიაშვილი. სტუდენტთა 84-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. სოციალურ საკითხთა, სპორტისა და კულტურის დეპარტამენტი, სტუდენტური თვითმართველობა.. 2017წ. თეზისების კრებული, გვ. 279.

რ. ხუციშვილი, მ. ხომასურიძე, ბაბიჩაძე ზ.. სტუდენტთა 85-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კორფერენცია, . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2017წ. მუხის კასრის ალტერნატიული მასალების ზეგავლენა ღვინის შემადგენლობასა და ორგანოლეპტიკურ მაჩვენებლებზე.

ნ. მჭედლიშვილი, ია მოსაშვილი,. სტუდენტთა მობილობა ორმაგი დიპლომის ხელშეწყოფით. საერთაშორისო კონფერენცია „უმაღლესი განათლების ინტერნაციონალიზაცია: სტრატეგიები და გამოწვევები“, თბილისი. 2017წ. .

ი. აბულაძე, ა. ჯანშიევი. სტუდენტთა შეფასების სისტემა VBA ენაზე. სტუდენტთა 78-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, თეზისების კრებული, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010წ. გვ.68.

ზ. გასიტაშვილი, მიტროპოლიტი ანანია ჯაფარიძე, არჩილ ფრანგიშვილი და სხვა. სულიერი და მატერიალური ერთი სუმსტანციაა. სტუ, თბილისი 2005. 2005წ. "მეცნიერება და რელიგია". მოხსაენებების კრებული.

ნ. ღონღაძე, თ. რევაზიშვილი. სულფონამიდური და ნიტროზოჯგუფის შემცველი ახალი მეოთხეული ამონიუმის მარილის სინთეზი. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, ქალი და XXI საუკუნე. წ. ქალი და XXI საუკუნე. შრომები. 2011. 112-113..

ლ. თალაკვაძე, თ. რევაზიშვი-ლი, ნ. ღონღაძე. სულფონამიდური და ნიტროზოჯგუფის შემცველი ახალი მეოთხეული ამონიუმის მარილის სინთეზი. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, ქალი და XXI საუკუნე. შრომები. თბილისი. 2011. გვ.112-113.. წ. შრომები. თბილისი. 2011. გვ.112-113.

. სუსტად სუბგაუსის მწკრივების უპირობო კრებადობა ბანახის სივრცეში.. საქართველოს მათემატიკოსთა მე-4 ყრილობა, 14-16 ნოემბერი, 2005, თბილისი. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირი. წ. საქართველოს მათემატიკოსთა მე-4 ყრილობა, 14-16 ნოემბერი, 2005, თბილისი. მოხსენებათა თეზისები, გვ. 53.

რ. გაფრინდაშვილი. სქესთა შორის მსგავსება-განსხვავებულობის ბიოლოგიური ფაქტორები, სოციალური მიღწევები და „ფარშევანგის კუდის“ ეფექტი. სტუ, ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტის გენდერული თანასწორობის ცენტრი, საერთაშორისო-სამეცნიერო კონფერენცია. 2016წ. .

ი. ირემაძე, ოთარ ვერულავა, , ზურაბ წვერიკმაზაშვილი, . სწავლება ამოცნობის პროცესისათვის არასაკმარისი ინფორმაცისას. თბილისი საქართველო, ი.ფრანგიშვილისადმი მიძღვნილი საერთ. სამეც. კონფ-ის სამეცნიერო ნაშრომთა კრებული) . 2010წ. გვ. 294-298;.