კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2713 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. მენაბდე, რ. ჟვანია, ნ. ერემეიშვილი. ტექნოლოგიური უსაფრთხოება და კიბერდანაშაული. . სტუ. 2016წ. საერთაშორისო-სამეცნიერო კონფერენცია - კომპიუტინგი-ინფორმატიკა, განათლების მეცნიერებები, მასწავლებლის განათლება. . მოხსენებათა თეზისები, გვ. 125-132.

ე. შაკიაშვილი. ტექსტის ლინგვისტიკა და მწერლის ენობრივ სამყაროში შეღწევის პერსპექტივები მხატვრული ტექსტის კვლევის გაშლილი შესაძლებლობებით. სტუ, „ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები -3“ საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, . 2012წ. გვ. 248-251.

მ. ზუბიაშვილი. ტვირთის გასაზიდვის ეკონომიკური ხერხები.. საქ. მეც. აკადემიის პ. გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტი.. 2002წ. გვ. 87-88. 99940-709-0-8.

გ. გაფრინდაშვილი, ს. სანაძე, მ.კეკელიძე. ტიხრული კერამიკა (მინა) და მხატვრული მინანქრები მტკიცე სტრუქტურის აქცეპტორ-პიგმენტების საფუძველზე. . საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის მე-2 საერთაშორისო კონფერენცია. თბილისი. 2009წ. საქ. კერამიკოსთა ასოციაციის მე-2 საერთაშორისო კონფერენციის მასალები.გვ.85-92.

ი. სულაძე, ს.სანაძე, მ.კეკელიძე, რ.შეყლაშვილი. ტიხრული კერამიკა (მინა) და მხატვრული მინანქრები მტკიცე სტრუქტურის აქცეპტორ-პიგმენტების საფუძველზე. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის მე-2 საერთ. კონფერენცია. მასალები. თბ. 2009, გვ.85-92. წ. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის მე-2 საერთ. კონფერენციის. მასალები. თბ, გვ.85-92.

ნ. ვარძიაშვილი. ტორპედოს ბლანტი სითხის ნაკადით გარსდენის მათემატიკური მოდელირება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სტუდენტთა 78-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2010წ. "ტექნიკური უნივერსიტეტი", კონფერენციის პროგრამა, გვ. 51.

ს. სიგუა. ტოტემური ინკარნაცია და დედის გვარი, . საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „მსოფლიო და გენდერი“, . 2012წ. .

გ. სულაშვილი. ტრანსნაციონალური კომპანიების გენეზისი და ევოლუცია. სტუ-ს დაარსებიდან 90 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომები I,. 2012წ. 21-ე საუკუნის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ძირითადი პარადიგმები, 310-316.

ა. აბრალავა, გ. სულაშვილი, ნ. ფაილოძე, ო. ხუციშვილი. ტრანსნაციონალური კომპანიების გენეზისი და ევოლუცია. სტუ-ს დაარსებიდან 90 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2012წ. სტუ-ს დაარსებიდან 90 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომები, "XXI საუკუნის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ძირითადი პარადიგმები", გვ. 311-316..

შ. წეროძე, ე. მეძმარიაშვილი, ჯ. სანტიაგო პროვალდი, ი. გობეჯიშვილი, გ. თაბაგარი, მ. ჯანიკაშვილი, ნ. წიგნაძე, ე. ლოგაჩევა. ტრანსფორმირებადი ბიკონუსური ძალოვანი რგოლის კონსტრუქცია. აკადემიკოს თ. ლოლაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. თბილისი 24-27 ოქტომბერი. 2011წ. სამეცნიერო შრომების კრებული გვ. 208-219.

ე. მეძმარიაშვილი. ტრანსფორმირებადი ბიკონუსური ძალოვანი რგოლის კონსტრუქცია. "ინოვაციური ტექნოლოგიები და მასალები". საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 24-27 ოქტომბერი. 2011 წ.. წ. აკადემიკოს თ.ლოლაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. გვ. 208-219.

ნ. ბარათელი. ტრაქიტებიდან მიღე¬ბული ალუმინატური ხსნარების კარბონიზაციის პროცესის გამოკვლევა. საქართველოს ჩამომსხმელთა და მასალათმცოდნეთა კავშირის საერთაშორისო კონფე¬რენ-ცია. . 2007წ. .

ნ. ბარათელი. ტრაქიტების გადამუ-შავებით მიღებული კარბონატული ხსნარების აორთქლებაკრისტალიზაციის პროცესის გამოკვლევა. საერთაშორისო სა-მეცნიერო კონფერენცია ,,თანამედროვე ტექნოლოგიები და მასალები”.. 2008წ. ქუთაისი.

კ. ყიზილაშვილი. ტურიზმის ეკონომიკური ეფექტიანობის ამაღლების გზები თუშეთში. მეოთხე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია IEC2016 ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები:გუშინ,დღეს,ხვალ.. 2016წ. N-4, გვ.36-42.

ზ. შანავა. ტურიზმის განვითარების თავისებურებანი და როლი ეროვნული ეკონომიკური ინტერესების რეალიზაციაში. საერთშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „ეკონომიკა და ბიზნესი“ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2010წ. .

თ. ქობლიანიძე, ელისაბედ მალანია. ტურიზმის სახელმწიფო რეგულირება . საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერეციასაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტი, . 2011წ. .

მ. თალაკვაძე, გ. ბოკუჩავა. უვოლფრამო სალი შენადნობების ხეხვისას აბრაზიული მასალების ცვეთის ბუნებისა და თბური მოვლენების კვლევა. სამეცნიერო სიმპოზიუმი მცირევოლფრამიანი მაღალმწარმოებლური მჭრელი იარარების შექმნისა და მისი დანერგვის პრობლემები. 1977წ. სამეცნიერო სიმპოზიუმის მცირევოლფრამიანი მაღალმწარმოებლური მჭრელი იარარების შექმნისა და მისი დანერგვის პრობლემების მასალები.

ვ. შუბითიძე. უკრაინის კრიზისი და მესამე მსოფლიო ომის პრელუდიები. კავკასია და მსოფლიო. 2015წ. .

გ. ბელთაძე. უმაღლეს სკოლაში საგნის სწავლების ორგანიზაციის სტრატეგიული მოდელირება. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “ინფორმაციული ტექნოლოგიები 2008”. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, 27-28 ივნისი, 2008. 2008წ. .

გ. ჯოლია. უმაღლესი განათლება ინტერნეტ-ტექნოლოგიების პირობებში. სტუ, მე-4 საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია "ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ". 2016წ. .