კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2429 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ი. ქართველიშვილი. ხელნაწერი სიმბოლოების შედარების პროცესების ფორმირება სუპერპოზიციის პრინციპით. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია – მართვისა და ენერგეტიკის პრობლემები. . 2004წ. .

ი. ქართველიშვილი. ხელნაწერი სიმბოლოების შესწავლა და ამოცნობა. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია – მართვისა და ენერგეტიკის პრობლემები. . 2004წ. .

ი. ქართველიშვილი. ხელნაწერი სიმბოლოების წინასწარი კომპიუტერული დამუშავების სტადია. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია – მართვის ავტომატიზებული სისტემები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომები. 2001წ. .

რ. ქუთათელაძე, ანა კობიაშვილი. ხელოვნური ინტელექტის საშუალებების კომერციული გამოყენება. სტუ-ს საერთაშ. სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია:"ეკონომიკური პოლიტიკა და ბიზნეს-პროცსების მართვა". თბილისი. წ. .

ნ. ყავლაშვილი, ლ. გვარამაძე. ხელოვნური მიკროკლიმატის ადაპტური მართვა. აკადემიკოს ი. გრანგიშვილის დაბადების 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა" საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010წ. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი" გვ.103.

ო. ლაბაძე. ხელოვნური მიკროკლიმატის ადაპტური მართვა. აკადემიკოს ი. ფრანგიშვილის დაბადების 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა შრომები. სექცია “მართვის პრობლემები”. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.. 2011წ. საგამომცემლო სახლი “ტექნიკური უნივერსიტეტი”. თბილისი, გვ. 89-94 .

ზ. ჯაფარიძე, თ. მეგრელიძე, გ. გუგულაშვილი, რუსაძე თამარ. ხილ-კენკრის წვენების კონცენტრირების პროცესის შესწავლა და უწყვეტი ქმედების დანადგარის დამუშავება. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის “სურსათის უვნებლობის პრობლემები”. 2009წ. შრომათა კრებული. ISBN 978-9941-0-1424-6. თბილისი, 303-306 გვ.

გ. გუგულაშვილი. ხილკენკრის წვენების კონცენტრირების პროცესის შესწავლა და უწყვეტი ქმედების დანადგარის დამუშავება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი, საქართველოს საინჟინრო აკადემია. 2009წ. შრომათა კრებული. გვ. 303-306.

ლ. ბალანჩივაძე, ლ.კახიანი, ლ.ვერულაშვილი. ხის შენობების სეისმომედეგობა. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, ქალი და XXI საუკუნე. წ. ქალი და XXI საუკუნე, შრომები,ISBN978-9941-14-951-1.

ფ. ვერულაშვილი, ლ.კახიანი, ლ.ბალანჩივაძე. ხის შენობების სეისმომედეგობა. ქალი და XXI საუკუნე, სტუ. წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, შრომები, ISBN978-9941-14-951-1.

ლ. კახიანი, ლ.ვერულაშვილი, ლ.ბალანჩივაძე. ხის შენობების სეისმომედეგობა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ქალი და XXI საუკუნე. 2011წ. ISBN 978-9941-14-951-1, გვ.70.

ო. ტომარაძე, ი. ჩხეიძე, ლ. ტოკაძე. ხმაურშემცველი სიგნალებიდან ხელშეშლის აღმოფხვრისათვის კომპიტერული ტექნოლოგიების გამოყენების საკითხები. სტუ. 2013წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. გამოყენებითი ფიზიკის აქტუალური საკითხები .

გ. ძნელაძე. ხმის მიცემის ბიომეტრიული სისტემა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დაარსებიდან 90 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „21-ე საუკუნის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ძირითადი პარადიგმები“. 2012წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დაარსებიდან 90 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „21-ე საუკუნის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ძირითადი პარადიგმები“, შრომები, ტომი 2, 2012 წ. გვ. 106-114..

მ. ჩიქავა. ჯანსაღი კვების როლი კუჭ–ნაწლავის ტრაქტის დაავადებათა პრევენციაში. . საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: ’’ქალი და XXI საუკუნე’’. / სტუ–ს ქალთა ასოციაცია, საქართველოს პროფესიონალ ქალთა ასოციაცია . 2011წ. გვ. 183–187. .

ლ. ჩხეიძე, ჯვარელია ნინო, მაჭავარიანი ნანა. ჯანსაღი საწარმოო გარემო-ჯანსაღი ქალი - ჯანსაღი თაობა. ქალი და XXI საუკუნე. 2011წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია.შრომები."ტექნიკური უნივერსიტეტი".გვ.170-172.

ც. ბასილაშვილი, ტაბატაძე ჯ., ჯანელიძე მ.. ჯვრის წყალსაცავში ჩამდინარე წყლების პროგნოზირება ენგურჰესის უსაფრთხოებისა და ენერგო–ეფექტურობისათვის. საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენცია “გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება. წ. საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენცია “გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება, შრომები, გვ. 371 – 373.

დ. ჯინჭარაძე. ჯიბსის თავისუფალი ენერგიის მინიმიზაციის მეთოდის რეალიზაციის ხერხები არაორგანული კომპოზიტების მიღების პროცესების პროგნოზირებისათვის.. ჩამომსხმელთა და მასალათმცოდნეთა პირველი საერთაშორისო კონგრესი. 0წ. სტუ, თბილისი, გვ.23.

მ. მილაშვილი. ჯულია მორგანი - ახდენილი ოცნებების არქიტექტორი. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „გენდერი და მსოფლიო“. სტუ. 2012წ. .

ნ. ბახსოლიანი, ნანა ხაზარაძე. ჰეროდოტე და აზია-ევროპის საზღვრის ლოკალიზაციის საკითხი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულეტის სოციალურ მეცნიერებათა დეპარტამენტი. 2016წ. .

ნ. ხაზარაძე, null. ჰეროდოტე და აზია-ევროპის საზღვრის ლოკალიზაციის საკითხი. სტუ, საერთაშორისო "მსოფლიო და კავკასია". 2016წ. .