კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2699 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ე. გვენეტაძე. უსაფრთხოების ზოგიერთი საკითხი სამხრეთ კავკასიაში. ხელისუფლება და საზოგადოება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. წ. ხელისუფლება და საზოგადოება.

კ. ოდიშარია, დ.გულუა. უსაფრთხოების საფუძვლები კორპორაციულ ქსელებში. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. "მართვის ავტომატიზებული სისტემები და თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიები", მოხსენებათა თეზისები.

ი. ქართველიშვილი, ბერიძე ზებური. უსაფრთხოების სისტემების თანამედროვე მდგომარეობა და კავშირგაბმულობის სხვადასხვა არხის გამოყენების ტენდენციები უსაფრთხოების სისტემებში. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია – მართვის ავტომატიზებული სისტემები და თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიები. ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ”მართვის ავტომატიზებული სისტემები”. 2011წ. .

ჰ. კუპრაშვილი. უშიშროებასთან დაკავშირებული ტერმინოლოგია „ვეფხისტყაოსანში. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „შოთა რუსთაველი“ – 850“. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საქართველოს მწერალთა კავშირი. . 2016წ. .

კ. ოდიშარია, ჰ.კუპრაშვილი. უშიშროების სამეცნიერო-ანალიზური უზრუნველყოფის ავტომატიზებული სისტემა (რამოდენიმე ასპექტი). საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. "მართვის ავტომატიზებული სისტემები და თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიები", მოხსენებათა თეზისები.

მ. ქუთათელაძე. უცხოური წერილობითი წყაროები და ქართლის სამეფოს სოციალური ისტორიის საკითხი. ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები-3,საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2012წ. ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები-3, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, III, გვ. 242-247.

ი. გოგოლაძე. უძრავი ქონების იპოთეკური ბაზრის ხარვეზები და მათი გაუმჯობესების სოციალურ-ეკონომიკური მიმართულებები. სტუ. 2016წ. სტუდენტთა 83-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, თეზისების კრებული, გვ. 39.

ლ. ფირყულაშვილი, ი. მშვენიერაძე. უჭიმვადი ძაფის განბჯენის გამოთვლა და წინასწარი დაძაბვის განხორციელება მაღალი სიმტკიცის საკოჭებით. სტუ,თბილისი. 2010წ. გვ.1.

მ. ბერეჟიანი. ფაზური გარდაქმნის კინეტიკის შესწავლა კონდენსირებულ სისტემებში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “გამოყენებითი ფიზიკის აქტუალური საკითხები”, თბილისი, 2011 წლის 30 მარტი, თეზისების კრებული, გვ. 11-12 ..

თ. ცინცაძე, მ. ცინცაძე, დ.ლოჩოშვილი. ფარმაცევტულ პრეპარატებთან კომპლექსწარმოქმნის უნარიანობაზე გამხსნელის გავლენის კვანტურ-ქიმიური შესწავლა. 1.ანტიტუბერკულიოზური პრეპარატი-იზონიკოტინჰიდრაზიდი (ტუბაზიდი). . 2011წ. აკ. თ.ლოლაძის ხსოვნისადმი მიძღვ. საერთ. სამეც. კონფ. ინოვაციური ტექნოლოგიები და მასალები სტუ თბილისი გვ.296-305.

ლ. ქრისტესაშვილი, ნ. ნანეტაშვილი, ნ. ფოცხვერაშვილი. ფარმაცევტული აეროზოლები. სტუ სტუდენტთა 78-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. . 2010წ. თეზისების კრებული. გვ. 46.

გ. სულაშვილი, ი. კუცია, ვაჩაძე ლევან. ფარმაცევტული ბაზრის თანამედროვე კონცეფციები და მათი გამოყენების პრობლემები. პირველი საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია-IEC 2013. ,,ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს და ხვალ“. 2013წ. ბიზნეს-ინჟინერინგი ყოველკვარტალური რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო ჟურნალი, #4. გვ. 173-177..

მ. სირაძე, თ. ბიბიაშვილი , რ.ახალბედაშვილი. ფარმაცევტული მრეწველობის სათავეებთან საქართველოში . სტუ - ს 77-ე სამეც.-ტექნიკური კონფერენცია . 2009წ. თბილისი.

დ. ცუცქირიძე. ფარნავაზი/აზო ეროვნულ ღირებულებათა სისტემის კონტექსტში, . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თეოლოგიის სასწავლო–სამეცნიერო ცენტრის 10 წლისთავისადმი მიძღვნილი ქართველოლოგიური საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, თბილისი, . 2011წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის თეოლოგიის სასწავლო – სამეცნიერო ცენტრის ქართველოლოგიური საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის ,,წარსული მკვიდრი საძირკველია აწმყოსი, როგორც აწმყო–მომავლისა" შრომები, თბილისი, გვ. 258–261.

მ. ყიფიანი. ფარული ოკუპაცია და ერის კულტურული ტრადიციები (საქართველო XVII საუკუნის ისტორიულ კონტექსტში). აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და კულტურის სამინისტროს მიერ ორგანიზებული საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე ,,კულტურული მემკვიდრეობა ოკუპაციის პირობებში". 2015წ. .

ა. ედიბერიძე, გ. ჭიკაძე, ი. კუცია. ფასების მოდელირება ეკონომიკაში. საქართველოს ტექნ. უნივერსტიტეტის დაარსების 90 წლისთ.მიძღ. საერთ.სამეცნ, კონფერენცია. 2012წ. გვ. 253-257.

ნ. ნათბილაძე, ჯ.უფლისაშვილი. ფასიანი ქაღალდების მკაცრად განსაზღვრული თვისებების ანალიზი . სტუ; 83 საერთაშორისო ღია კონფერენცია . 2017წ. .

ლ. გვერდწითელი, ი. ბაზღაძე, ი. გაგუა, ჯ. გუგეშიძე. ფაქიზი ქვის კერამიკული ქარხნის გარემოზე ზემოქმედების შეფასება. სტუ. საქარტველოს კერამიკოსთა ასოციაციის მეორე საერთასორისო კონფარენცია და გამოფენა. 2009წ. მე-2 საერთაშორისო კონფერენცია 7-10 ოქტომბერი გვ.41-44.

ნ. ფოფორაძე, ო. სესკურია. ფახრალოს ტუფის საბადო. თბილისი საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. საერთაშორისო კონფერენცია. 2014წ. .

მ. ამირგულაშვილი. ფემინიზმის სოციალუ-პოლიტიკური შედეგები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2012წ. "მსოფლიო და გენდერი". გვ. 23-27.