კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2713 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

რ. მიშველაძე. უმაღლესი განათლების ზოგიერთი პრობლემა, . საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, თბილისი,. 2016წ. .

გ. ყურაშვილი, რ. ქინქლაძე. უმაღლესი განათლების რეფორმა : კონცეპტუალური საკითხები გლობალიზაციის და ცოდნის ინტერნაციონალიზაციის კონტექსტში. სტუ, I საერთაშორისო კონფერენცია უმაღლესი განათლების ინტერნაციონალიზაცია: "სტრატეგიები და გამოწვევები". 2017წ. მოხსენებათა კრებული, 103-107.

ქ. ილურიძე. უმუშევრობა საქართველოში და მისი დაძლევის ღონისძიებები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, მე-80 საიუბილეო ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2013წ. "ტექნიკური უნივერსიტეტი".

ე. მენაბდე-ჯობაძე. უმუშევრობის დინამიკა საქართველოში . საქართველოს ტექნიკური უნუვერსიტეტი, საინჟინრო–ეკონომიკის დეპარტამენტი. 2016წ. ჟურნალი „ბიზნეს-ინჟინერინგი“, #1-2 2016 წელი გვ.164-168.

ნ. იმნაძე. უნივერსალური პროექტირების თავისებურებათა გამოვლენა საგანმანათლებლო სივრცეში.. პირველი საერთაშორისო კონფერენცია უმაღლესი განათლების ინტერნაციონალიზაცია: სტრატეგიები და გამოწვევები; 12 ოქტომბერი, 2017 წ. სტუ, არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტი;. 2017წ. .

ხ. ბარდაველიძე. უნივერსიტეტის კორპორაციული ინფორმაციული მართვის სისტემის განვითარების კონცეფცია. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ინფორმაციული ტექნოლოგიები“. 2008წ. თბილისი, სტუ.

თ. ტუსიაშვილი, მ. ცინცაძე ა. მაჰერამოვი ს. ჰაჯიევა ფ. გაჰმანოვა ფ. ჩირაგოვი. ურანი (VI) ფოტომეტრული განსაზღვრების _(2,3,4- ტრიჰიდროქსიფენი-ლაზო) _ ბენზიდინით მესამე კომპონენტის თანაობისას. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია, თბილისი, `ტექნიკური უნივერსიტეტი~, . 2010წ. გვ. 346-347. 2 გვ.

გ. გამდლიშვილი. უსადენო ქსელების კომუნიკაციის პრინციპები და მათი უპირატესობა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტთა 81-ე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. . 2014წ. თეზისების კრებული,გვ 221.

ნ. ბოჭორიშვილი, ა.ნევეროვი, ი.ბოჭორიშვილი, ნ.ბოჭორიშვილი. უსაფრთხო მანძილის გაანგარიშება ასფეთქებელი სამუშაოების წარმოებისას. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი,საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია .ახალი ტექნოლოგიები თანამედროვე მრეწველობასი. წ. 3 გვ. .

ო. შონია, ი. ქართველიშვილი. უსაფრთხოების ავტომატიზებული სისტემების ინფორმაციული უსაფრთხოება. მოხსენებათა თეზისები საერთაშორისო კონფერენცია «მართვის ავტომატიზებული სისტემები და თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიები», თბილისი, სტუ, . 2011წ. 151-152.

ო. შონია, ი.ქართველიშვილი. უსაფრთხოების ავტომატიზებული სისტემის ინფორმაციული უზრუნველყოფა. 224-226. 2011წ. 1(10), .

ი. ქართველიშვილი, ო. შონია. უსაფრთხოების ავტომატიზებული სისტემის ინფორმაციული უზრუნველყოფა. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია – მართვის ავტომატიზებული სისტემები და თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიები. ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ”მართვის ავტომატიზებული სისტემები”. 2011წ. .

ე. გვენეტაძე. უსაფრთხოების ზოგიერთი საკითხი სამხრეთ კავკასიაში. ხელისუფლება და საზოგადოება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. წ. ხელისუფლება და საზოგადოება.

კ. ოდიშარია, დ.გულუა. უსაფრთხოების საფუძვლები კორპორაციულ ქსელებში. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. "მართვის ავტომატიზებული სისტემები და თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიები", მოხსენებათა თეზისები.

ი. ქართველიშვილი, ბერიძე ზებური. უსაფრთხოების სისტემების თანამედროვე მდგომარეობა და კავშირგაბმულობის სხვადასხვა არხის გამოყენების ტენდენციები უსაფრთხოების სისტემებში. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია – მართვის ავტომატიზებული სისტემები და თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიები. ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ”მართვის ავტომატიზებული სისტემები”. 2011წ. .

ჰ. კუპრაშვილი. უშიშროებასთან დაკავშირებული ტერმინოლოგია „ვეფხისტყაოსანში. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „შოთა რუსთაველი“ – 850“. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საქართველოს მწერალთა კავშირი. . 2016წ. .

კ. ოდიშარია, ჰ.კუპრაშვილი. უშიშროების სამეცნიერო-ანალიზური უზრუნველყოფის ავტომატიზებული სისტემა (რამოდენიმე ასპექტი). საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. "მართვის ავტომატიზებული სისტემები და თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიები", მოხსენებათა თეზისები.

მ. ქუთათელაძე. უცხოური წერილობითი წყაროები და ქართლის სამეფოს სოციალური ისტორიის საკითხი. ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები-3,საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2012წ. ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები-3, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, III, გვ. 242-247.

ი. გოგოლაძე. უძრავი ქონების იპოთეკური ბაზრის ხარვეზები და მათი გაუმჯობესების სოციალურ-ეკონომიკური მიმართულებები. სტუ. 2016წ. სტუდენტთა 83-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, თეზისების კრებული, გვ. 39.

ლ. ფირყულაშვილი, ი. მშვენიერაძე. უჭიმვადი ძაფის განბჯენის გამოთვლა და წინასწარი დაძაბვის განხორციელება მაღალი სიმტკიცის საკოჭებით. სტუ,თბილისი. 2010წ. გვ.1.