კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2728 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. ტუსიაშვილი, მ. ცინცაძე ა. მაჰერამოვი ს. ჰაჯიევა ფ. გაჰმანოვა ფ. ჩირაგოვი. ურანი (VI) ფოტომეტრული განსაზღვრების _(2,3,4- ტრიჰიდროქსიფენი-ლაზო) _ ბენზიდინით მესამე კომპონენტის თანაობისას. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია, თბილისი, `ტექნიკური უნივერსიტეტი~, . 2010წ. გვ. 346-347. 2 გვ.

გ. გამდლიშვილი. უსადენო ქსელების კომუნიკაციის პრინციპები და მათი უპირატესობა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტთა 81-ე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. . 2014წ. თეზისების კრებული,გვ 221.

ნ. ბოჭორიშვილი, ა.ნევეროვი, ი.ბოჭორიშვილი, ნ.ბოჭორიშვილი. უსაფრთხო მანძილის გაანგარიშება ასფეთქებელი სამუშაოების წარმოებისას. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი,საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია .ახალი ტექნოლოგიები თანამედროვე მრეწველობასი. წ. 3 გვ. .

ო. შონია, ი. ქართველიშვილი. უსაფრთხოების ავტომატიზებული სისტემების ინფორმაციული უსაფრთხოება. მოხსენებათა თეზისები საერთაშორისო კონფერენცია «მართვის ავტომატიზებული სისტემები და თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიები», თბილისი, სტუ, . 2011წ. 151-152.

ო. შონია, ი.ქართველიშვილი. უსაფრთხოების ავტომატიზებული სისტემის ინფორმაციული უზრუნველყოფა. 224-226. 2011წ. 1(10), .

ი. ქართველიშვილი, ო. შონია. უსაფრთხოების ავტომატიზებული სისტემის ინფორმაციული უზრუნველყოფა. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია – მართვის ავტომატიზებული სისტემები და თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიები. ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ”მართვის ავტომატიზებული სისტემები”. 2011წ. .

ე. გვენეტაძე. უსაფრთხოების ზოგიერთი საკითხი სამხრეთ კავკასიაში. ხელისუფლება და საზოგადოება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. წ. ხელისუფლება და საზოგადოება.

კ. ოდიშარია, დ.გულუა. უსაფრთხოების საფუძვლები კორპორაციულ ქსელებში. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. "მართვის ავტომატიზებული სისტემები და თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიები", მოხსენებათა თეზისები.

ი. ქართველიშვილი, ბერიძე ზებური. უსაფრთხოების სისტემების თანამედროვე მდგომარეობა და კავშირგაბმულობის სხვადასხვა არხის გამოყენების ტენდენციები უსაფრთხოების სისტემებში. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია – მართვის ავტომატიზებული სისტემები და თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიები. ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ”მართვის ავტომატიზებული სისტემები”. 2011წ. .

ჰ. კუპრაშვილი. უშიშროებასთან დაკავშირებული ტერმინოლოგია „ვეფხისტყაოსანში. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „შოთა რუსთაველი“ – 850“. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საქართველოს მწერალთა კავშირი. . 2016წ. .

კ. ოდიშარია, ჰ.კუპრაშვილი. უშიშროების სამეცნიერო-ანალიზური უზრუნველყოფის ავტომატიზებული სისტემა (რამოდენიმე ასპექტი). საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. "მართვის ავტომატიზებული სისტემები და თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიები", მოხსენებათა თეზისები.

მ. ქუთათელაძე. უცხოური წერილობითი წყაროები და ქართლის სამეფოს სოციალური ისტორიის საკითხი. ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები-3,საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2012წ. ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები-3, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, III, გვ. 242-247.

ი. გოგოლაძე. უძრავი ქონების იპოთეკური ბაზრის ხარვეზები და მათი გაუმჯობესების სოციალურ-ეკონომიკური მიმართულებები. სტუ. 2016წ. სტუდენტთა 83-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, თეზისების კრებული, გვ. 39.

ლ. ფირყულაშვილი, ი. მშვენიერაძე. უჭიმვადი ძაფის განბჯენის გამოთვლა და წინასწარი დაძაბვის განხორციელება მაღალი სიმტკიცის საკოჭებით. სტუ,თბილისი. 2010წ. გვ.1.

მ. ბერეჟიანი. ფაზური გარდაქმნის კინეტიკის შესწავლა კონდენსირებულ სისტემებში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “გამოყენებითი ფიზიკის აქტუალური საკითხები”, თბილისი, 2011 წლის 30 მარტი, თეზისების კრებული, გვ. 11-12 ..

თ. ცინცაძე, მ. ცინცაძე, დ.ლოჩოშვილი. ფარმაცევტულ პრეპარატებთან კომპლექსწარმოქმნის უნარიანობაზე გამხსნელის გავლენის კვანტურ-ქიმიური შესწავლა. 1.ანტიტუბერკულიოზური პრეპარატი-იზონიკოტინჰიდრაზიდი (ტუბაზიდი). . 2011წ. აკ. თ.ლოლაძის ხსოვნისადმი მიძღვ. საერთ. სამეც. კონფ. ინოვაციური ტექნოლოგიები და მასალები სტუ თბილისი გვ.296-305.

ლ. ქრისტესაშვილი, ნ. ნანეტაშვილი, ნ. ფოცხვერაშვილი. ფარმაცევტული აეროზოლები. სტუ სტუდენტთა 78-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. . 2010წ. თეზისების კრებული. გვ. 46.

გ. სულაშვილი, ი. კუცია, ვაჩაძე ლევან. ფარმაცევტული ბაზრის თანამედროვე კონცეფციები და მათი გამოყენების პრობლემები. პირველი საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია-IEC 2013. ,,ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს და ხვალ“. 2013წ. ბიზნეს-ინჟინერინგი ყოველკვარტალური რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო ჟურნალი, #4. გვ. 173-177..

მ. სირაძე, თ. ბიბიაშვილი , რ.ახალბედაშვილი. ფარმაცევტული მრეწველობის სათავეებთან საქართველოში . სტუ - ს 77-ე სამეც.-ტექნიკური კონფერენცია . 2009წ. თბილისი.

დ. ცუცქირიძე. ფარნავაზი/აზო ეროვნულ ღირებულებათა სისტემის კონტექსტში, . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თეოლოგიის სასწავლო–სამეცნიერო ცენტრის 10 წლისთავისადმი მიძღვნილი ქართველოლოგიური საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, თბილისი, . 2011წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის თეოლოგიის სასწავლო – სამეცნიერო ცენტრის ქართველოლოგიური საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის ,,წარსული მკვიდრი საძირკველია აწმყოსი, როგორც აწმყო–მომავლისა" შრომები, თბილისი, გვ. 258–261.