კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2699 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ხ. თოდაძე. ფეოდალური ლაშქრის ორგანიზაცია საქართველოსა და ევროპაში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, მსოფლიო და კავკასია. 2011წ. .

ვ. შუბითიძე. ფერადი რევოლუციების შედეგები პოსტსოციალისტურ სივრცეში. საერთაშორისო კონფერენცია "მსოფლიო და კავკასია". 2011წ. .

ტ. კვიციანი. ფერდობების მდგრადობის გაანგარიშებისას საშიში დაცურების წირის ანალიზური ხერხით განსაზღვრა. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. წ. საერთაშორისო კონფერენციის შრომები. თბილისი, გვ. 52-62..

ზ. ჭარბაძე, სუხიშვილი ნ.. ფერდობზე წვიმის შედეგად წარმოქმნილი ნაკადულების ალბათური მოდელი. მეორე საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენცის „გარემოს დაცვის,არქიტექტურის და მსენებლობის თანამედროვე პრობლემები“ . 2013წ. კონფერენცის „გარემოს დაცვის,არქიტექტურის და მსენებლობის თანამედროვე პრობლემები“ 29 ივლისი-4 აგვისტო,.

ნ. ხაბეიშვილი. ფერი როგორც ფსიქოლოგიური მახასიათებელი, მისი როლი არქიტექტურული სივრცის ფორმირებისას. სტუ. 2016წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები-5".

ი. სტეფნაძე. ფილის გაანგარიშება ვარიაციული მეთოდის გამოყენებით. სტუ, სტუდენტთა საერთაშორისო 82–ე სამეცნიერო კონფერენციის თეზისები. 2014წ. .

დ.რევაზიშვილი. ფილის რხევა. სტუ, სტუდენტთა საერთაშორისო 82–ე სამეცნიერო კონფერენციის თეზისები. 2014წ. .

ი. კალანდია. ფილოსოფიის განვითარება საქართველოში.. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „მსოფლიო და კავკასია“, სტუ, თბილისი, . 2016წ. .

გ. გუგულაშვილი, ღვაჩლიანი ვიტალი, ღვაჩლიანი თათია. ფილტრების მუშაობის ეფექტურობის ამაღლების საშუალებათა კვლევა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი, საქართველოს საინჟინრო აკადემია. 2009წ. შრომათა კრებული. გვ. 273-277.

ლ. გვენეტაძე. ფინანსური შუამავლობის განვითარება საქართველოში პრობლემები და ტენდენციები., . მესამე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია IEC-2015ეროვნული ეკონომიკის განვითარების პრობლემები, გუშინ, დღეს, ხვალ. 2015წ. ბიზნეს ინჟინერინგი., ყოველკვარტალური რეფერირებადი და რეცენზირ ებადი სამეცნიერო ჟურნალი., N3 გვ.115-119.

ი. ფრანგიშვილი. ფირმების საბრუნავი კაპიტალი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. . 2011წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები.საქართველოს ეკონომისტთა ასოციაცია ჟურნალი ``სოციალური ეკონომიკა``მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისი და საქართველო. სპეციალური ნომერი 1(13)გვ.2.

თ. ქამხაძე. ფირმის შიდა და გარე სამყარო და მათი გავლენა მენეჯმენტის სრულყოფის მექანიზმზე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. . 2010წ. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის შრომები. გვ. 275-278.

რ. გიორგობიანი, ზ. ჯანგიძე, ვ. ციბაძე, ფ. ბარბაქაძე. ფირფიტის გაანგარიშება ვარიაციული მეთოდით. სტუ, სტუდენტთა საერთაშორისო 84–ე სამეცნიერო კონფერენციის თეზისები. 2016წ. .

რ. გიორგობიანი, რ. ჭყოიძე, ზ. ჯანგიძე, ვ. ციბაძე, ფ. ბარბაქაძე.. ფირფიტის გაანგარიშება ვარიაციული მეთოდით.. სტუ, სტუდენტთა საერთაშორისო 84–ე სამეცნიერო კონფერენციის თეზისები. 2016წ. .

რ. გიორგობიანი, ნ. პავლიაშვილი, ზ. მჟავია. ფირფიტის გაანგარიშება ვარიაციული მეთოდის გამოყენებით. სტუ, სტუდენტთა საერთაშორისო 84–ე სამეცნიერო კონფერენციის თეზისები. 2016წ. .

რ. გიორგობიანი, რ. ჭყოიძე, ნ. პავლიაშვილი, ზ. მჟავია.. ფირფიტის გაანგარიშება ვარიაციული მეთოდის გამოყენებით. . სტუ, სტუდენტთა საერთაშორისო 84–ე სამეცნიერო კონფერენციის თეზისები. 2016წ. .

მ. ვანიშვილი, ჭელიძე სალომე, ჭელიძე ნინო. ფისკალური დეცენტრალიზაციის პრობლემები და მათი დაძლევის გზები საქართველოში მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისის ფონზე. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: “მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისი და საქართველო”/საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საქართველოს ეკონომისტთა ასოციაცია, ჟურნალი „სოციალური ეკონომიკა". 2011წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, „სოციალური ეკონომიკა:XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები", 2011 წლის სპეციალური ნომერი 1(13), გვ.478-481 .

ნ. ჭიკაიძე, შ.გურული. ფისკალური პოლიტიკა და დისციპლინა საქართველოში. სტუ,ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტი,საინჟინრი ეკონომიკის დეპარტამენტი. 2016წ. მეოთხე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია - IEC-2016 ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ.

ი. ბურდული. ფიურერის მხატვრული კოდი და ნიცშეს „დისტანციის პათოსი“ პოსტმოდერნისტულ ჭრილში. ღია დიპლომატიური საზოგადოება. 2012წ. ხელისუფლება და საზოგადოება.

რ. გაფრინდაშვილი. ფოლკლორი, როგორც საკომუნიკაციო საშუალება ანუ ქართული ფსიქოლოგიამდელი ფსიქოლოგია. სტუ-ს საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები. 2010წ. .