კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2713 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. ბერეჟიანი. ფაზური გარდაქმნის კინეტიკის შესწავლა კონდენსირებულ სისტემებში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “გამოყენებითი ფიზიკის აქტუალური საკითხები”, თბილისი, 2011 წლის 30 მარტი, თეზისების კრებული, გვ. 11-12 ..

თ. ცინცაძე, მ. ცინცაძე, დ.ლოჩოშვილი. ფარმაცევტულ პრეპარატებთან კომპლექსწარმოქმნის უნარიანობაზე გამხსნელის გავლენის კვანტურ-ქიმიური შესწავლა. 1.ანტიტუბერკულიოზური პრეპარატი-იზონიკოტინჰიდრაზიდი (ტუბაზიდი). . 2011წ. აკ. თ.ლოლაძის ხსოვნისადმი მიძღვ. საერთ. სამეც. კონფ. ინოვაციური ტექნოლოგიები და მასალები სტუ თბილისი გვ.296-305.

ლ. ქრისტესაშვილი, ნ. ნანეტაშვილი, ნ. ფოცხვერაშვილი. ფარმაცევტული აეროზოლები. სტუ სტუდენტთა 78-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. . 2010წ. თეზისების კრებული. გვ. 46.

გ. სულაშვილი, ი. კუცია, ვაჩაძე ლევან. ფარმაცევტული ბაზრის თანამედროვე კონცეფციები და მათი გამოყენების პრობლემები. პირველი საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია-IEC 2013. ,,ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს და ხვალ“. 2013წ. ბიზნეს-ინჟინერინგი ყოველკვარტალური რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო ჟურნალი, #4. გვ. 173-177..

მ. სირაძე, თ. ბიბიაშვილი , რ.ახალბედაშვილი. ფარმაცევტული მრეწველობის სათავეებთან საქართველოში . სტუ - ს 77-ე სამეც.-ტექნიკური კონფერენცია . 2009წ. თბილისი.

დ. ცუცქირიძე. ფარნავაზი/აზო ეროვნულ ღირებულებათა სისტემის კონტექსტში, . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თეოლოგიის სასწავლო–სამეცნიერო ცენტრის 10 წლისთავისადმი მიძღვნილი ქართველოლოგიური საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, თბილისი, . 2011წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის თეოლოგიის სასწავლო – სამეცნიერო ცენტრის ქართველოლოგიური საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის ,,წარსული მკვიდრი საძირკველია აწმყოსი, როგორც აწმყო–მომავლისა" შრომები, თბილისი, გვ. 258–261.

მ. ყიფიანი. ფარული ოკუპაცია და ერის კულტურული ტრადიციები (საქართველო XVII საუკუნის ისტორიულ კონტექსტში). აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და კულტურის სამინისტროს მიერ ორგანიზებული საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე ,,კულტურული მემკვიდრეობა ოკუპაციის პირობებში". 2015წ. .

ა. ედიბერიძე, გ. ჭიკაძე, ი. კუცია. ფასების მოდელირება ეკონომიკაში. საქართველოს ტექნ. უნივერსტიტეტის დაარსების 90 წლისთ.მიძღ. საერთ.სამეცნ, კონფერენცია. 2012წ. გვ. 253-257.

ნ. ნათბილაძე, ჯ.უფლისაშვილი. ფასიანი ქაღალდების მკაცრად განსაზღვრული თვისებების ანალიზი . სტუ; 83 საერთაშორისო ღია კონფერენცია . 2017წ. .

ლ. გვერდწითელი, ი. ბაზღაძე, ი. გაგუა, ჯ. გუგეშიძე. ფაქიზი ქვის კერამიკული ქარხნის გარემოზე ზემოქმედების შეფასება. სტუ. საქარტველოს კერამიკოსთა ასოციაციის მეორე საერთასორისო კონფარენცია და გამოფენა. 2009წ. მე-2 საერთაშორისო კონფერენცია 7-10 ოქტომბერი გვ.41-44.

ნ. ფოფორაძე, ო. სესკურია. ფახრალოს ტუფის საბადო. თბილისი საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. საერთაშორისო კონფერენცია. 2014წ. .

მ. ამირგულაშვილი. ფემინიზმის სოციალუ-პოლიტიკური შედეგები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2012წ. "მსოფლიო და გენდერი". გვ. 23-27.

ხ. თოდაძე. ფეოდალური ლაშქრის ორგანიზაცია საქართველოსა და ევროპაში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, მსოფლიო და კავკასია. 2011წ. .

ვ. შუბითიძე. ფერადი რევოლუციების შედეგები პოსტსოციალისტურ სივრცეში. საერთაშორისო კონფერენცია "მსოფლიო და კავკასია". 2011წ. .

ტ. კვიციანი. ფერდობების მდგრადობის გაანგარიშებისას საშიში დაცურების წირის ანალიზური ხერხით განსაზღვრა. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. წ. საერთაშორისო კონფერენციის შრომები. თბილისი, გვ. 52-62..

ზ. ჭარბაძე, სუხიშვილი ნ.. ფერდობზე წვიმის შედეგად წარმოქმნილი ნაკადულების ალბათური მოდელი. მეორე საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენცის „გარემოს დაცვის,არქიტექტურის და მსენებლობის თანამედროვე პრობლემები“ . 2013წ. კონფერენცის „გარემოს დაცვის,არქიტექტურის და მსენებლობის თანამედროვე პრობლემები“ 29 ივლისი-4 აგვისტო,.

ნ. ხაბეიშვილი. ფერი როგორც ფსიქოლოგიური მახასიათებელი, მისი როლი არქიტექტურული სივრცის ფორმირებისას. სტუ. 2016წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები-5".

ი. სტეფნაძე. ფილის გაანგარიშება ვარიაციული მეთოდის გამოყენებით. სტუ, სტუდენტთა საერთაშორისო 82–ე სამეცნიერო კონფერენციის თეზისები. 2014წ. .

დ.რევაზიშვილი. ფილის რხევა. სტუ, სტუდენტთა საერთაშორისო 82–ე სამეცნიერო კონფერენციის თეზისები. 2014წ. .

ი. კალანდია. ფილოსოფიის განვითარება საქართველოში.. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „მსოფლიო და კავკასია“, სტუ, თბილისი, . 2016წ. .