კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2429 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ო. ქოჩორაძე. “ხელისუფლება და საზოგადოება-2011”. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნეს-ინჯინერინგის ფაკულტეტის და ღია დიპლომატიის ასოციაციის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია . 2011წ. .

ო. ქოჩორაძე. “ხელისუფლება და საზოგადოება-2012”. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნეს-ინჯინერინგის ფაკულტეტის და ღია დიპლომატიის ასოციაციის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცი. 2012წ. .

ო. ქოჩორაძე. “ხელისუფლება და საზოგადოება-2013”. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნეს-ინჯინერინგის ფაკულტეტი, ღია დიპლომატიის ასოციაცია, სამეცნიერო ჟურნალი ხელისუფლება და საზოგადოება (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა). . 2013წ. .

ო. ქოჩორაძე. “ხელისუფლება და საზოგადოება-2014". საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნეს-ინჯინერინგის ფაკულტეტი, ღია დიპლომატიის ასოციაცია, სამეცნიერო ჟურნალი ხელისუფლება და საზოგადოება (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა). . 2014წ. .

ო. ქოჩორაძე. “ხელისუფლება და საზოგადოება-2015” . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნეს-ინჯინერინგის ფაკულტეტი, ღია დიპლომატიის ასოციაცია, სამეცნიერო ჟურნალი ხელისუფლება და საზოგადოება (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა). . 2015წ. .

ბ. იმნაძე. ” ენობრივი პარადოქსები და ვერბალური კომუნიკაცია” . ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.. წ. ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. (გვ.124-129).

N. Lomsadze, ნ.ბოჭორიშვილი. ”Computer assisted language teaching and learning aspects in technical faculties”.. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, “მსოფლიო და კავკასია”. 2013წ. თბილისი, საგამომცემლო სახლი “ტექნიკური უნივერსიტეტი”, .გვ.179-180; 17-19 მაისი..

N. Bochorishvili. ”Computer assisted language teaching and learning aspects in technical faculties”.. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, “მსოფლიო და კავკასია”. 2016წ. თბილისი, საგამომცემლო სახლი “ტექნიკური უნივერსიტეტი”, .

მ. ჩინჩალაძე. ”გუნდების ფორმირების, ფუნქციონირებისა და მათი სტიმულირების რამდ. მათ. მოდელის განხილვა. ფუნქციათა განაწილების საორგანიზაციო სტრუქტურა და ამოცანები.”. ს.ტ.უ. . წ. ”ახალი ტექნოლოგიები თანამედრ. მრეწველობაში.

მ. ლომსაძე-კუჭავა. ”ენერგოსექტორში დასაქმებულთა ჯანმრთელობის უსაფრთხოებაზე გაწეული ინვესტიციის ეფექტურობა”. ეფექტურობა”-საქ. ტექ. უნივერსიტეტი, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, {მეორე ადგილი}. წ. 78-ეკონფერენციის თეზისები, 0,1გვ.(30).

მ. დარჩაშვილი. ”რუსეთის აგრესია საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენის პერიოდში (ცხინვალის რეგიონი)”. "მსოფლიო და კავკასია"სტუ,საზოგადადოებრივ მეცნიერებათა დეპარტამენტი. 2011წ. .

თ. შეროზია, null. ”საგანგებო სიტუაციები და სახელმწიფოს მდგრადი განვითარება”. სტუ. 2008წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. მოხსენებათა კრებული ” ინფორმაციული ტექნოლოგიები ”.გვ. 20-23 .

ნ. იმნაძე. „ არქიტექტურული სივრცის ორგანიზების კონცეპტუალური ხედვები ქალი არქიტექტორების შემოქმედებაში“. „მსოფლიო და გენდერი“ სტუ-ს გენდერული თანასწორობის კვლევითი ცენტრი. სტუ, ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტი; თბილისი-2012. 2012წ. „მსოფლიო და გენდერი“ სერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომების სპეციალური ნომერი (1)(გვ. 103-107) .

ნ. ხარაძე. „ადმინისტრაციული სახდელები და მათი დადების თავისებურებანი“. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2016წ. IV საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის კრებული,თანამედროვე ქართული კანონმდებლობის პრობლემატიკა“, გვ:30-35.

ქ. კვესელავა. „ავტომატიზირებული ქარგვის ტექნოლოგიური პროცესის მხარდამჭრი ექსპერტული სისტემის დამუშავება “. „მართვის ავტომატიზებული სისტემები და თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიები“ „საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი“. 2011წ. საქართველო. თბილისი. სტუ. №79 „თეზისი“გვ. 111-112.

ლ. გვასალია, მ.წვერავა, ვ. ფადიურაშვილი, ზ. ფადიურაშვილი. „ანტისეპტიკური და სადეზენფექციო საშუალებების აქტიურობის და მოქმედების ასპექტები“. . ქუთაისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 80 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. . 2013წ. ქუთაისი,.

მ. შენგელია, მ. ცაგურიშვილი. „არაერთგვაროვანი სამკაპა ტალღაგამტრის თეორიისათვის“. მოხსნების თეზისი რესპუბლიკური სამეცნიერო -პედაგოგიური კონფერენციიდან „სასწავლო პროცესის აქტივიზაცია უმაღლეს სკოლაში“ 1992 წ. თბილისი. 0წ. 1.

ნ. იმნაძე. „არქიტექტურის ვიზუალური ინტერპრეტაციები“;. სტუ; საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები - 4“ თბილისი, . 2014წ. სტუ; საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები - 4“ თბილისი, საქართველო,103-109 გვ..

მ. ცირეკიძე, მ. კიკნაძე. „ახალი ტექნოლოგიების გამოყენება კომპიუტერულ სისტემებში“. . 2010წ. აკ. ი.ფრანგიშვილის 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები. თბილისი, 1-4 ნოე¬მბერი, (2010).

მ. ბაქანიძე, ნათია ტეტუნაშვილი. „ბიზნესის რეგულირება სახელმწიფოს მიერ და კონკურენციის პოლიტიკა“. მესამე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია - IEC-2015, „ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ“.. 2015წ. ჟურნალი „ბიზნეს ინჟინერინგი“, თბ. 2015წ. N3; გვ. 201-203.