კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2711 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ლ. გვენეტაძე. ფინანსური შუამავლობის განვითარება საქართველოში პრობლემები და ტენდენციები., . მესამე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია IEC-2015ეროვნული ეკონომიკის განვითარების პრობლემები, გუშინ, დღეს, ხვალ. 2015წ. ბიზნეს ინჟინერინგი., ყოველკვარტალური რეფერირებადი და რეცენზირ ებადი სამეცნიერო ჟურნალი., N3 გვ.115-119.

ი. ფრანგიშვილი. ფირმების საბრუნავი კაპიტალი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. . 2011წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები.საქართველოს ეკონომისტთა ასოციაცია ჟურნალი ``სოციალური ეკონომიკა``მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისი და საქართველო. სპეციალური ნომერი 1(13)გვ.2.

თ. ქამხაძე. ფირმის შიდა და გარე სამყარო და მათი გავლენა მენეჯმენტის სრულყოფის მექანიზმზე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. . 2010წ. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის შრომები. გვ. 275-278.

რ. გიორგობიანი, ზ. ჯანგიძე, ვ. ციბაძე, ფ. ბარბაქაძე. ფირფიტის გაანგარიშება ვარიაციული მეთოდით. სტუ, სტუდენტთა საერთაშორისო 84–ე სამეცნიერო კონფერენციის თეზისები. 2016წ. .

რ. გიორგობიანი, რ. ჭყოიძე, ზ. ჯანგიძე, ვ. ციბაძე, ფ. ბარბაქაძე.. ფირფიტის გაანგარიშება ვარიაციული მეთოდით.. სტუ, სტუდენტთა საერთაშორისო 84–ე სამეცნიერო კონფერენციის თეზისები. 2016წ. .

რ. გიორგობიანი, ნ. პავლიაშვილი, ზ. მჟავია. ფირფიტის გაანგარიშება ვარიაციული მეთოდის გამოყენებით. სტუ, სტუდენტთა საერთაშორისო 84–ე სამეცნიერო კონფერენციის თეზისები. 2016წ. .

რ. გიორგობიანი, რ. ჭყოიძე, ნ. პავლიაშვილი, ზ. მჟავია.. ფირფიტის გაანგარიშება ვარიაციული მეთოდის გამოყენებით. . სტუ, სტუდენტთა საერთაშორისო 84–ე სამეცნიერო კონფერენციის თეზისები. 2016წ. .

მ. ვანიშვილი, ჭელიძე სალომე, ჭელიძე ნინო. ფისკალური დეცენტრალიზაციის პრობლემები და მათი დაძლევის გზები საქართველოში მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისის ფონზე. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: “მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისი და საქართველო”/საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საქართველოს ეკონომისტთა ასოციაცია, ჟურნალი „სოციალური ეკონომიკა". 2011წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, „სოციალური ეკონომიკა:XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები", 2011 წლის სპეციალური ნომერი 1(13), გვ.478-481 .

ნ. ჭიკაიძე, შ.გურული. ფისკალური პოლიტიკა და დისციპლინა საქართველოში. სტუ,ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტი,საინჟინრი ეკონომიკის დეპარტამენტი. 2016წ. მეოთხე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია - IEC-2016 ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ.

ი. ბურდული. ფიურერის მხატვრული კოდი და ნიცშეს „დისტანციის პათოსი“ პოსტმოდერნისტულ ჭრილში. ღია დიპლომატიური საზოგადოება. 2012წ. ხელისუფლება და საზოგადოება.

რ. გაფრინდაშვილი. ფოლკლორი, როგორც საკომუნიკაციო საშუალება ანუ ქართული ფსიქოლოგიამდელი ფსიქოლოგია. სტუ-ს საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები. 2010წ. .

ზ. ქარუმიძე. ფორიზებული ბეტონის დამზადება ალუმინის ფხვნილის გამოყენებით. მშენებლობა და XXI საუკუნე, სტუ. წ. ნაშრომების კრებული,.

ი. ბერძენიშვილი, ვ. თვალიაშვილი, მ. სირაძე. ფოსფოლიპიდები და მათი როლი მცენარეული ზეთების ტექნოლოგიაში. სტუდენტთა 84-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2016წ. თეზისების კრებული. თბილისი, გვ. 156.

მ. სირაძე, ვ. თვალიაშვილი . ფოსფოლიპიდები და მათი როლი მცენარეული ზეთების ტექნოლოგიაში. . სტუ სტუდენტთა 84-ე ღია საერთაშორისო სამრცნიერო კონფერენცია (თეზისების კრებული) . 2017წ. თბილისი.

მ. შელეგია. ფრიდრიხ ნიცშე და ახალი წესრიგი. სტუ. 2009წ. მსოფლიო წესრიგი და კავკასია,მასალები,თბ. 22-24 აპრ..

ს. ხიზანიშვილი. ფრიდრიხ ნიცშე და ზიგმუნდ ფოიდი „კულტურული ფარისევლობის“ შესახებ. 10-ე საერთაშორისო სამეცნიერო კონერენცია . 2016წ. „ხელისუფლება და საზოგადოება“, პროგრამა, თბილისი.

რ. გაფრინდაშვილი. ფსიქოანალიზური „საიდუმლოება“ ქართულ ფოლკლორში. საერთაშორისო-სამეცნიერო კონფერენცია „მსოფლიო და კავკასია“. 2011წ. .

მ. ჩიქავა, თ. ცინცაძე, ი. ბაქრაძე. ფუნქციური დარღვევები საქართველოში მცხოვრებ მოზარდ გოგონებსა და ვაჟებში. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი . 2013წ. საერთ.სამეც. კონფ. მსოფლიო და გენდერი. თბილისი გვ.219-224.

თ. კვაჭაძე. ფუძის დეფორმაციის გაანგარიშება შემთხვევითი ძებნის მეთოდით და ოპტიმალური პარამეტრების განსაზღვრა. სტუ, "ქალი და XXI საუკუნე". 2011წ. სტუ, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, გვ. 104–107.

ზ. ჯაფარიძე, გორგოძე გიზო, ბანცაძე არჩილ. ფხვიერი მასალების ექსტრაქტორი. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის “სურსათის უვნებლობის პრობლემები” . 2009წ. შრომათა კრებული,ISBN 978-9941-0-1424-6. თბილისი , 250-253 გვ.