კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2699 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ზ. ქარუმიძე. ფორიზებული ბეტონის დამზადება ალუმინის ფხვნილის გამოყენებით. მშენებლობა და XXI საუკუნე, სტუ. წ. ნაშრომების კრებული,.

ი. ბერძენიშვილი, ვ. თვალიაშვილი, მ. სირაძე. ფოსფოლიპიდები და მათი როლი მცენარეული ზეთების ტექნოლოგიაში. სტუდენტთა 84-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2016წ. თეზისების კრებული. თბილისი, გვ. 156.

მ. სირაძე, ვ. თვალიაშვილი . ფოსფოლიპიდები და მათი როლი მცენარეული ზეთების ტექნოლოგიაში. . სტუ სტუდენტთა 84-ე ღია საერთაშორისო სამრცნიერო კონფერენცია (თეზისების კრებული) . 2017წ. თბილისი.

მ. შელეგია. ფრიდრიხ ნიცშე და ახალი წესრიგი. სტუ. 2009წ. მსოფლიო წესრიგი და კავკასია,მასალები,თბ. 22-24 აპრ..

ს. ხიზანიშვილი. ფრიდრიხ ნიცშე და ზიგმუნდ ფოიდი „კულტურული ფარისევლობის“ შესახებ. 10-ე საერთაშორისო სამეცნიერო კონერენცია . 2016წ. „ხელისუფლება და საზოგადოება“, პროგრამა, თბილისი.

რ. გაფრინდაშვილი. ფსიქოანალიზური „საიდუმლოება“ ქართულ ფოლკლორში. საერთაშორისო-სამეცნიერო კონფერენცია „მსოფლიო და კავკასია“. 2011წ. .

მ. ჩიქავა, თ. ცინცაძე, ი. ბაქრაძე. ფუნქციური დარღვევები საქართველოში მცხოვრებ მოზარდ გოგონებსა და ვაჟებში. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი . 2013წ. საერთ.სამეც. კონფ. მსოფლიო და გენდერი. თბილისი გვ.219-224.

თ. კვაჭაძე. ფუძის დეფორმაციის გაანგარიშება შემთხვევითი ძებნის მეთოდით და ოპტიმალური პარამეტრების განსაზღვრა. სტუ, "ქალი და XXI საუკუნე". 2011წ. სტუ, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, გვ. 104–107.

ზ. ჯაფარიძე, გორგოძე გიზო, ბანცაძე არჩილ. ფხვიერი მასალების ექსტრაქტორი. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის “სურსათის უვნებლობის პრობლემები” . 2009წ. შრომათა კრებული,ISBN 978-9941-0-1424-6. თბილისი , 250-253 გვ.

. ქ. თბილისში სამარშრუტო ტაქსების ქსელიდან ემიტირებილი სათბურის გაზების რაოდენბრივი მაჩვენებლი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი. ჰიდრომეტეოროლოგიისა და ეკოლოგიის აქტუალური პრობლემები. წ. ჰიდრომეტეოროლოგიისა და ეკოლოგიის აქტუალური პრობლემები.

ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე, მ.რაზმაძე. ქ.თბილისის გეოთერმული თბომომარაგება XXI საუკუნის ალტერნატივა. საქართველოს განახლებადი ენერგიების ასოციაცია,სტუდენტური კონფერენცია. 2016წ. თბილისი,ISBN 978-9941-0-8777-6 გვ.27-29.

ლ.შავლიაშვილი, ნ.ბეგლარაშვილი, გ.კუჭავა. ქ.ფოთის მიდამოებში ჰიპოთეკური წყაროდან ავარიულად ამოფრქვეული დამაბინძუირებელი ნივთიერებების ატმოსფეროში გავრცელების რიცხვითი მოდელირება. საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტი. საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენცია “გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება”. წ. შრომები, გვ.264, თბილისი.

ნ.ბუაჩიძე, ლ.შავლიაშვილი. ქ.ფოთის მიდამოებში ჰიპოთეტური წყაროდან ავარიულად ამოფრქვეული დამაბინძურებელი ნივთიერების ატმოსფეროში გაფრქვევის მათემატიკური მოდელირება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. გარეომოს დაცვა და მდგრადი განვითარება. წ. გარეომოს დაცვა და მდგრადი განვითარება, გვ.264-266..

შ. გაგოშიძე, მ. კოდუა, რურუა ლაშა. ქალაქ ფოთის წარეცხილი სანაპირო ზოლის აღდგენის ღონისძიებათა შესახებ. მე-6 საერთ. კონფ. ,,წყალთა მეურნეობის, გარემოს დაცვის, არქიტექტურისა და მშენ. თანამედრ. პრობლემები. 22-25 სექტემბერი, . 2016წ. მოხსენებათა კრებული, გვ.11-16.

მ. მელქაძე. ქალაქგეგმარებითი ინსინუაციები თბილისის კონტექსტში. ი. ციციშვილის სახელობის; სტუ არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტი. 2005წ. სტუ ჟურნალი კამარა,1 (4), 120-123.

ნ. ხაბეიშვილი. ქალაქის კოლორისტიკის განვითარება უძველესი დროიდან დღემდე. სტუ. 2012წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები – 3“.

ნ. ხაბეიშვილი. ქალაქის კოლორისტიკის ზოგადი ასპექტები. სტუ. 2010წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები –1“.

მ. მელქაძე. ქალაქური კვარტალის განვითარების ისტორია. ი. ციციშვილის სახელობის; სტუ არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტი. 2003წ. კავკასიის მაცნე, 2, 27-31.

მ. მელქაძე. ქალაქური სილუეტის ოქროს შუალედი. ი. ციციშვილის სახელობის; სტუ არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტი. 2006წ. სტუ ჟურნალი კამარა, 2(5), 156-161.

მ. ვანიშვილი, სიჭინავა ალექსანდრე, ვანიშვილი ნინო. ქალები ბიზნესში და გენდერული პრობლემები . საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: „მსოფლიო და გენდერი“/საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2012წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომების სპეციალური ნომერი (1), გვ.185-189.