კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2728 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. ყიფიანი. ფარული ოკუპაცია და ერის კულტურული ტრადიციები (საქართველო XVII საუკუნის ისტორიულ კონტექსტში). აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და კულტურის სამინისტროს მიერ ორგანიზებული საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე ,,კულტურული მემკვიდრეობა ოკუპაციის პირობებში". 2015წ. .

ა. ედიბერიძე, გ. ჭიკაძე, ი. კუცია. ფასების მოდელირება ეკონომიკაში. საქართველოს ტექნ. უნივერსტიტეტის დაარსების 90 წლისთ.მიძღ. საერთ.სამეცნ, კონფერენცია. 2012წ. გვ. 253-257.

ნ. ნათბილაძე, ჯ.უფლისაშვილი. ფასიანი ქაღალდების მკაცრად განსაზღვრული თვისებების ანალიზი . სტუ; 83 საერთაშორისო ღია კონფერენცია . 2017წ. .

ლ. გვერდწითელი, ი. ბაზღაძე, ი. გაგუა, ჯ. გუგეშიძე. ფაქიზი ქვის კერამიკული ქარხნის გარემოზე ზემოქმედების შეფასება. სტუ. საქარტველოს კერამიკოსთა ასოციაციის მეორე საერთასორისო კონფარენცია და გამოფენა. 2009წ. მე-2 საერთაშორისო კონფერენცია 7-10 ოქტომბერი გვ.41-44.

ნ. ფოფორაძე, ო. სესკურია. ფახრალოს ტუფის საბადო. თბილისი საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. საერთაშორისო კონფერენცია. 2014წ. .

მ. ამირგულაშვილი. ფემინიზმის სოციალუ-პოლიტიკური შედეგები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2012წ. "მსოფლიო და გენდერი". გვ. 23-27.

ხ. თოდაძე. ფეოდალური ლაშქრის ორგანიზაცია საქართველოსა და ევროპაში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, მსოფლიო და კავკასია. 2011წ. .

ვ. შუბითიძე. ფერადი რევოლუციების შედეგები პოსტსოციალისტურ სივრცეში. საერთაშორისო კონფერენცია "მსოფლიო და კავკასია". 2011წ. .

ტ. კვიციანი. ფერდობების მდგრადობის გაანგარიშებისას საშიში დაცურების წირის ანალიზური ხერხით განსაზღვრა. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. წ. საერთაშორისო კონფერენციის შრომები. თბილისი, გვ. 52-62..

ზ. ჭარბაძე, სუხიშვილი ნ.. ფერდობზე წვიმის შედეგად წარმოქმნილი ნაკადულების ალბათური მოდელი. მეორე საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენცის „გარემოს დაცვის,არქიტექტურის და მსენებლობის თანამედროვე პრობლემები“ . 2013წ. კონფერენცის „გარემოს დაცვის,არქიტექტურის და მსენებლობის თანამედროვე პრობლემები“ 29 ივლისი-4 აგვისტო,.

ნ. ხაბეიშვილი. ფერი როგორც ფსიქოლოგიური მახასიათებელი, მისი როლი არქიტექტურული სივრცის ფორმირებისას. სტუ. 2016წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები-5".

ი. სტეფნაძე. ფილის გაანგარიშება ვარიაციული მეთოდის გამოყენებით. სტუ, სტუდენტთა საერთაშორისო 82–ე სამეცნიერო კონფერენციის თეზისები. 2014წ. .

დ.რევაზიშვილი. ფილის რხევა. სტუ, სტუდენტთა საერთაშორისო 82–ე სამეცნიერო კონფერენციის თეზისები. 2014წ. .

ი. კალანდია. ფილოსოფიის განვითარება საქართველოში.. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „მსოფლიო და კავკასია“, სტუ, თბილისი, . 2016წ. .

გ. გუგულაშვილი, ღვაჩლიანი ვიტალი, ღვაჩლიანი თათია. ფილტრების მუშაობის ეფექტურობის ამაღლების საშუალებათა კვლევა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი, საქართველოს საინჟინრო აკადემია. 2009წ. შრომათა კრებული. გვ. 273-277.

გ. ყურაშვილი, ჟ. ბალახაშვილი. ფინანსური მეთოდებისა და რეკომენდაციების შერჩევა მედიკო-სოციალურ დაზღვევაში. სტუ. II საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია" გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები". 2018წ. კონფერენციის შრომების კრებული, გვ. 25-=29.

ლ. გვენეტაძე. ფინანსური შუამავლობის განვითარება საქართველოში პრობლემები და ტენდენციები., . მესამე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია IEC-2015ეროვნული ეკონომიკის განვითარების პრობლემები, გუშინ, დღეს, ხვალ. 2015წ. ბიზნეს ინჟინერინგი., ყოველკვარტალური რეფერირებადი და რეცენზირ ებადი სამეცნიერო ჟურნალი., N3 გვ.115-119.

ი. ფრანგიშვილი. ფირმების საბრუნავი კაპიტალი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. . 2011წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები.საქართველოს ეკონომისტთა ასოციაცია ჟურნალი ``სოციალური ეკონომიკა``მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისი და საქართველო. სპეციალური ნომერი 1(13)გვ.2.

თ. ქამხაძე. ფირმის შიდა და გარე სამყარო და მათი გავლენა მენეჯმენტის სრულყოფის მექანიზმზე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. . 2010წ. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის შრომები. გვ. 275-278.

რ. გიორგობიანი, ზ. ჯანგიძე, ვ. ციბაძე, ფ. ბარბაქაძე. ფირფიტის გაანგარიშება ვარიაციული მეთოდით. სტუ, სტუდენტთა საერთაშორისო 84–ე სამეცნიერო კონფერენციის თეზისები. 2016წ. .