კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2711 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

. ქ. თბილისში სამარშრუტო ტაქსების ქსელიდან ემიტირებილი სათბურის გაზების რაოდენბრივი მაჩვენებლი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი. ჰიდრომეტეოროლოგიისა და ეკოლოგიის აქტუალური პრობლემები. წ. ჰიდრომეტეოროლოგიისა და ეკოლოგიის აქტუალური პრობლემები.

ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე, მ.რაზმაძე. ქ.თბილისის გეოთერმული თბომომარაგება XXI საუკუნის ალტერნატივა. საქართველოს განახლებადი ენერგიების ასოციაცია,სტუდენტური კონფერენცია. 2016წ. თბილისი,ISBN 978-9941-0-8777-6 გვ.27-29.

ლ.შავლიაშვილი, ნ.ბეგლარაშვილი, გ.კუჭავა. ქ.ფოთის მიდამოებში ჰიპოთეკური წყაროდან ავარიულად ამოფრქვეული დამაბინძუირებელი ნივთიერებების ატმოსფეროში გავრცელების რიცხვითი მოდელირება. საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტი. საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენცია “გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება”. წ. შრომები, გვ.264, თბილისი.

ნ.ბუაჩიძე, ლ.შავლიაშვილი. ქ.ფოთის მიდამოებში ჰიპოთეტური წყაროდან ავარიულად ამოფრქვეული დამაბინძურებელი ნივთიერების ატმოსფეროში გაფრქვევის მათემატიკური მოდელირება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. გარეომოს დაცვა და მდგრადი განვითარება. წ. გარეომოს დაცვა და მდგრადი განვითარება, გვ.264-266..

შ. გაგოშიძე, მ. კოდუა, რურუა ლაშა. ქალაქ ფოთის წარეცხილი სანაპირო ზოლის აღდგენის ღონისძიებათა შესახებ. მე-6 საერთ. კონფ. ,,წყალთა მეურნეობის, გარემოს დაცვის, არქიტექტურისა და მშენ. თანამედრ. პრობლემები. 22-25 სექტემბერი, . 2016წ. მოხსენებათა კრებული, გვ.11-16.

მ. მელქაძე. ქალაქგეგმარებითი ინსინუაციები თბილისის კონტექსტში. ი. ციციშვილის სახელობის; სტუ არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტი. 2005წ. სტუ ჟურნალი კამარა,1 (4), 120-123.

ნ. ხაბეიშვილი. ქალაქის კოლორისტიკის განვითარება უძველესი დროიდან დღემდე. სტუ. 2012წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები – 3“.

ნ. ხაბეიშვილი. ქალაქის კოლორისტიკის ზოგადი ასპექტები. სტუ. 2010წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები –1“.

მ. მელქაძე. ქალაქური კვარტალის განვითარების ისტორია. ი. ციციშვილის სახელობის; სტუ არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტი. 2003წ. კავკასიის მაცნე, 2, 27-31.

მ. მელქაძე. ქალაქური სილუეტის ოქროს შუალედი. ი. ციციშვილის სახელობის; სტუ არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტი. 2006წ. სტუ ჟურნალი კამარა, 2(5), 156-161.

მ. ვანიშვილი, სიჭინავა ალექსანდრე, ვანიშვილი ნინო. ქალები ბიზნესში და გენდერული პრობლემები . საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: „მსოფლიო და გენდერი“/საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2012წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომების სპეციალური ნომერი (1), გვ.185-189.

გ. ყურაშვილი, რ. ქუთათელაძე. ქალები და მიგრაციული პროცესები საქართველოდან. სტუ, ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტი. 2015წ. .

თ. ლაგვილავა, ა. სიჭინავა თ. მაისურაძე. ქალები და შოპინგი. სტუ-ს გენდერული თანასწორობის კვლევითი ცენტრი, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. . 2013წ. შრომების კრებული (2) გვ. 182-186.

მ. ყიფიანი. ქალები-მშვიდობის მშენებლები. სტუ ,,მსოფლიო და გენდერი". 2012წ. .

მ. ყიფიანი. ქალთა სახეები ჟან შარდენის ,,მოგზაურობის\" მიხედვით. ხელისუფლება და საზოგადოება. 2010წ. ხელისუფლება და საზოგადოება.

ნ. ბახსოლიანი. ქალი ანტიკური ხანის ანატოლიაში . სტუ, ბიზნეს ინჟინერინგის ფაკ. სოციალურ მეცნიერებათა დეპარტამენტი, გენდერული კვლევის ცენტრი. 2015წ. .

რ. ქინქლაძე, რ. ქინქლაძე. ქალი ბიზნესში თუ ოჯახში?!. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია. წ. კონფერენციის მასალები.

თ. ბერიძე, რ. ქინქლაძე. ქალი ბიზნესში თუ ოჯახში?!. სტუ, საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია. 2011წ. გვ. 222-224.

რ. ხუციშვილი, მ. ხომასურიძე. ქალი და X XI საუკუნე;; საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია; . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. საქართველოში ლუდის ხარშვის ისტორიისათვის.

R. Xutsishvili, M. Xomasuridze, მამაიაშვილი ხ.. ქალი და XXI საუკუნე;; საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. The Usage Of Enzyme Preparation For Increasing The Concentration Of Antioxidant Substances.