კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

ს. ხიზანიშვილი. კონფლიქტის პრობლემის ფილოსოფიური ასპექტები. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, მსოფლიო ახალი წესრიგი და კავკასია . 2009წ. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი", გვ.237-240.

ჯ. გახოკიძე. კრიმინოლოგიის მეცნიერების განვითარების პერსპექტივების შესახებ. საუნივერსიტეტთშორისო საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია, სტუ. წ. აუნივერსიტეტთშორისო საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციისკრებული, გვ. 5-10..

რ. მიშველაძე. კულტურის მეტამორფოზის ახსნის ცდა, . საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, 30-31 მაისი.თბილისი, . 2011წ. .

ლ. მეტრეველი, ფ. დიდებაშვილი. კულტურისა და პოლიტიკის განვითარების სოციალურ-პოლიტიკური ასპექტები. საერთაშორისო კონფერენცია „ხელისუფლება და საზოგადოება“, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი . 2015წ. .

შ. გაგოშიძე, მ. კოდუა, რაზმაძე დავით. კურორტ ანაკლიასთან ზღვის სანაპირო ზოლის მეწესრიგების ღონისძიებათა შესახებ. მე-3 საერთ. სამეცნ. კონფერენცია „გარემოს დაცვის ...თანამედროვე პრობლემები“ სტუ, წყალთა მეურნ. ინსტ. ბორჯომი, 27-31 ივლისი 2013, . 2013წ. .

თ. ბერიძე. ლარის კურსის ცვლილების დინამიკა და ტენდენცია მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისის ფონზე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საქართველოს ეკონომისტთა ასოციაცია, ჟურნალი ”სოციალური ეკონომიკა”. 2011წ. #1 (13) გვ. 415-420.

ნ. ბახსოლიანი, ნანა ხაზარაძე თანაავტორი. ლუვიური იეროგლიფები როგორც ინფორმაციის წყარო. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ”ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები” ჰუმანიტარულ-ტექნიკური ფაკულტეტი. 2010წ. ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები -2, 251-253.

ლ. მეტრეველი, მ. ლომიძე. მ. ტეტჩერის პოლიტიკური იმიჯის საკითხისათვის. მე-10 საერთაშორისო-სამეცნიერო კონფერენცია „ხელისუფლება და საზოგადოება“, სტუ, თბილისი. 2016წ. .

მ. დარჩაშვილი. მ. წერეთელი საზოგადოებრივი აზრის ჩამოყალიბებაში პრესის როლის შესახებ. საერთაშორისო კონფერენცია „მსოფლიო და კავკასია“, . 2015წ. .

თ. ბუტულაშვილი, შ.ანდღულაძე, დ. ერისთავი, გ.მჭედლიშვილი, თ. კვინიკაძე, ხ. წეროძე, მ. ქავთარაძე, . მადნეულის საბადოს მჟავე კარიერული წყლების ზოგიერთი მახასიათებელი. საერთაშორისო სამეცნიერო–ტექნიკური კონფერენცია: გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება. წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, შრომები, 2010, გვ. 405–408;.

ნ. გელაძე. მავნე ნივთიერებების სახეობის ანალიზის თავისებურებანი და ატმოსფეროს გაჭუჭყიანების სახეობის შერჩევა . საქართველოს საავტომობილო საგზაო ინსტიტიტი საქოს საავტომობილო საგზაო ინსტიტუტის რექტორის მურმან ედილაშვილის 70 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენცია შრომები N 2. 2005წ. ISSN 1512-1003.

ნ. ფოფორაძე, მ. დვალი, თ. მესხიშვილი. მათემატიკური ეკოლოგიის როლი ეკოლოგიური სისტემების უსაფრთხოების უზრუნველყოფის საკითხში. საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენცია, გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება, შრომები/საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010წ. გვ. 243.

ნ. აჩუაშვილი. მაკროეკონომიკური არასტაბილურობა და საქართველო. სტუ.. 2011წ. ეკონომიკური პოლიტიკა და ბიზნეს პროცესების მართვა. გვ.230-233.

ს. მიდელაშვილი, ჯემალ გახოკიძე. მარგარეტ ტეთჩერის განსაკუთრებული როლი კონფლიქტების დარეგულირების საქმეში (ჰონკონგი-ჩინეთი, 1997 წელი). . საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,მსოფლიო და გენდერი“-3. სტუ. 2016წ. .

მ. ყიფიანი, ქ. ჯიჯეიშვილი. მასების ფსიქოლოგია. ხელისუფლება და საზოგადოება 2011. 2011წ. ხელისუფლება და საზოგადოება.

ა. სოხაძე, დ.ვარდიაშვილი. მასიური საყრდენი კედლების საბრჯენკედლიანი საძირკვლის ახალი კონსტრუქციის კომპიუტერული დაპროექტება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. წ. სტუ–ს შრომები, გვ. 116–118..

ნ. ფოფორაძე, მ. მარდაშოვა. მდ. მაშავერას და მდ. ფოლადაურის წყალშემკრები აუზების ეკოლოგიური მონიტორინგი მადნეულის სამთო წარმოაბასთან დაკავშირებით. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება, შრომები/საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010წ. გვ. 155.

უ. ზვიადაძე, მ. მარდაშოვა, ნ. ფოფორაძე. მდ. მაშავერას და მდ. ფოლადაურის წყალშემკრები აუზების ეკოლოგიური მონიტორინგი მადნეულის სამთო წარმოებასთან დაკავშირებით. სტუ. 2010წ. საერთაშორისო ტექნიკური კონფერენცია – გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება – შრომები, თბილისი, 2010, გვ. 155 – 159.

ნ. ფოფორაძე, მ. დვალი. მდ. მტკვრის აუზზე არსებული ეკოლოგიური მდგომარეობის გავლენა ადამიანის ჯანმრთელობაზე. სტუ, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2011წ. ქალი და XXI საუკუნე, გვ.179-181.

რ. დიაკონიძე, ვარაზაშვილი ზ., შავლაყაძე მ., წულუკიძე ლ.. მდ. ნაოხრევისწყლის და ვალე 2-სა და სოფ. ნაოხრევს შორის მოძიებულ წყალშემკრებ აუზებში მიმდინარე ღვარცოფული პროცესების პროგნოზირება.. საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენციის “გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება” შრომები. . 2010წ. თბილისი, გვ.194-197..