კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2617 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

B. Meparishvili, A. Ediberidze. Artificial Intelligence Methods in Commercial Bank Risk Management. The International Scientific Conference Devoted to the 80 th anniversary of Academician I.V. Prangishvili “Information and Computer Technologies, modelling, Control”. Book of Abstracts. Tbilisi, Georgia, . 2010წ. November 1-4.

Z. Kovziridze, G. Tabatadze, Z. Mestvirishvili, ნ.ჯალაბაძე. B4C and Al2O3 based composites. 2nd International Conference for Students and Young Scientists on Materials Processing Science,On behalf European Ceramic Society, President of the Conference -Zviad Kovziridze. 2012წ. 2nd International Conference for Students and Young Scientists on Materials Processing Science/pp. 150-156.

M. Shvangiradze, T. Gerkeuli. BASALT FIBER IN ITEMS FROM POLIMER COMPOSITES. IFTOMM, (International Federation for the Promotion of Mechanism and Machine Science) Tbilisi. 2016წ. PROCEEDIGS OF MECHANICS 2016, Bartoni, (155-161) 7 pg..

K. Davitadze. Behavior of zone curve in Semiconductor Structures of Ga-GaAs. Material Science Days, Tbilisi, Georgia. 2009წ. .

ს. გრიგალაშვილი. BRICS -პოსტკრიზისული მსოფლიოს პოლიტიკური რეალობა. საერთაშორისო კონფერენცია -,,ხელისუფლება და საზოგადოება''. 2012წ. .

M. Akhobadze. Business reliability in connectivity of performers. Proceedings of the international conference “modern Algebra and its applications”, p. 4-8. 2011წ. .

. Calculation of Jacobian for measurable linear operators in the Vector Space of all Real-Valued Sequences,. Theses of the Reports of Professors and Lecturers Scientific-Technical Conference Dedicated to the 80 Anniversary of Georgian technical University, Tbilisi,(2002),211.. წ. .

Z. Gogua, P.Kervalishvili, G.Kantidze. Calculation of specific heat of solid substansec according to interatomic cnemical bonding.. Georgian Tecnical Univrsity . 2007წ. Abstracts of international conferense "Spin electronics:Novel phisical phenomenon and materials".Tbilisi. p.78...

L. Chakhvashvili, პაატა კერვალიშვილი, თამარ ბერბერაშვილი, ზაქარია ბუაჩიძე, დავით ჯიშიაშვილი, არჩილ ჭირაქაძე. CARBON COATED (Fe–Fe3C) AND Ag-DOPED LANTHANUM MANGANITE (AgxLa1–xMnO3) NANOCOMPOSITES FOR MAGNETIC HYPERTERMIA OF CANCER CELLS. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2016წ. International Journal of Nanosciences and Nanotechnologies .

ნ. ინანაშვილი. Characteristics of Lithologic – Petrographic – Mineralogic Composition of Archaeological Ceramic Ware Revealed on the Georgia’s Territory. I st International Conference for Students and Young Scientists on Materials Processing Science. 2010წ. .

რ. კლდიაშვილი, T.Gagnidze. Chemical aspects of Restoration and Prwesertation of Historical documents. Second International of Young chemists. 2012წ. .

K. Davitadze. CHEMICAL NITRIDATION OF GaAs (001) SURFACES. THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCEE DEDICATED TO THE 90th ANNIVERSARY OF GEORGIAN TECHNICAL UNIVERSITY . 2012წ. “Basic Paradigms in Science and Technology Development for the 21st Century”, Tbilisi, Georgia.

T. Minashvili, V. Berkovits P.A. Dement’ev M.K.Lebedev T. L’vova G. Iluridze K.D. Davitadze. Chemical Passivation of InAs(100) surface by water sodium sulfide solutions.. Georgian Technical University NANOSENSORY SYSTEMS AND NANOMATERIALS. PROGRAME & ABSTRACTS. . 2013წ. June 6-9,Tbilisi, Georgia, pp. 60-61 .

K. Davitadze. Chemical Passivation of InAs(100) surface by water sodium sulfide solutions.. Georgian Technical University. 2013წ. NANOSENSORY SYSTEMS AND NANOMATERIALS. PROGRAME & ABSTRACTS.

G. Petriashvili. Cholesteric Liquid Crystal Structures as the Basic Elements of the Novel Adaptive Optics System. Vladimer Chavchanidze Institute of Cybernetics . 2012წ. EC funded GEO-RECAP project networking and IDEALIST project twinning .

G. Petriashvili, G. Chilaia, A. Chanishvili. Cholesteric liquid crystals for photonic and optoelectronic applications. The International Scientific Conference dedicated to the 90-th anniversary of Georgian Technical University. 2012წ. .

ე. შენგელია, L.Gvasalia. Cleaning natural and river water using low cost sorbents and their further use.. International Conference INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE.. 2015წ. .

გ. აგლაძე, P. Nikoleishvili, G. Tsurtsumia, V. Kveselava, G. Gorelishvili. Co-generation of alkali metal peroxide and/or perborate in borohydrate fuel cell system. 3th R. Agladze Conference RAC-3 on applied chemistry dedicated to the 100 anniversary of academician Rafael Agladze. წ. 119.

D. Nozadze, M. Okrosashvili, T. Namicheishvili, Ya.Tavartkiladze, S. Bohm. Combined method of electric contact heating and diffusion connection of steel – aluminum. First International Conference for Students and Young Scientists on Materials Processing Science, Tbilisi. 2010წ. .

L.Chobanyan. Compact Vector Summation and its Applications to Problems of Scheduling Theory . International Conference dedicated to the 80-th anniversary of academician I. Prangishvili - "Information and Computer Technologies, Modeling, Control", Georgian Technical University, Tbilisi. 2010წ. კონფერენციის თეზისები.