კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2429 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ე. ბუხრაშვილი. „კავკასიის თანამედროვე რეგიონალური გამოწვევები“. გამოწვევები“. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „მსოფლიო და კავკასია“; სტუ, თბილისი. 2016წ. .

ე. შამანაძე. „კავკასიის რეგიონალური კვლევის ანალიზი“.. სტუ-ს ბიზნეს ინჟინერინგის ფაკ-ის, სოციალურ მეცნიერებათა დეპარტამენტის და საქართველოს სოციალურ მეცნიერებათა აკადემია, მეხუთე საერთაშორისო კონფერენცია,. 2016წ. გვ. 45-48.თბილისი.

ე. ბუხრაშვილი. „კავკასის სამხედრო პოლიტიკური მნიშვნელობა მეორე მსოფლიო ომის ისტორიაში“. ისტორიაში“. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „მეორე მსოფლიო ომი და სამხრეთ კავკასია“, სტუ, თბილისი. 2014წ. .

ზ. გასიტაშვილი, მ.კიკნაძე, გ.კირცხალია. „კომპიუტერული ქსელის ეფექტური დაგეგმარების მეთოდოლოგიის შემუშავება ინტერნეტის ურთიერთგაცვლის ცენტრის საშუალებით“.. სტუ,. 2012წ. “21-ე საუკუნის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ძირითადი პარადიგმები” .

მ. მეტრეველი, თ. ზოიძე. „კულტურული ტურიზის გავლენა აჭარის რეგიონის ეკონომიკაზე“. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები“. 2017წ. „გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები“, მოხსენებათა კრებული, ტომი 1, 126-131..

ს. ხიზანიშვილი. „კულტურული ფარისევლობის“ შესახებ?! . სტუ-ს ბიზნეს-ტექნოლოგიების ფაკულტეტი. ღია დიპლომატიის ასოციაცია. სამეცნიერო ჟურნალი „ხელისუფლება და საზოგადოება“ (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა). 10-ე ყოველწლიური საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2016წ. .

ლ. გრიგალაშვილი. „მოგების გადასახადის აღრიცხვისა და დეკლარირების აქტუალური საკითხები“ . "გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები“ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი (ქ. თბილისი).. 2017წ. .

მ. ცირეკიძე, თ. ბჟალავა. „მრავალჯერიონიზირებული ატომების სპექტრალური მახასიათებლების როლი მართვადი თერმობირთვული რეაქციების განხორციელებაში. . სტუ. 2011წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „გამოყენებითი ფიზიკის აქტუალური საკითხები“. თეზისების კრებული. საქართველო. თბილისი. საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“. 30 მარტი 2011. გვ. 105-106. .

ლ. კოჭლამაზაშვილი, ე. კოჭლამაზაშვილი, თ. ყანდაშვილი. „მსოფლიო სარეკლამო ბაზრის განვითარების ტენდენციები“ . სტუ. მე-2 საერთაშორისო კონფერენცია.. . 2014წ. .

მ. ცირეკიძე, . თ. ბჟალავა, ვ. კვინტრაძე,. „ნანოტექნოლოგიების და ნანომეცნიერებების სწავლება და შემეცნებითი სირთულეები“,. III საერთაშორისო-სამეცნიერო კონფერენცია კომპიუტინგი/ინფორმატიკა, განათლების მეცნიერებები,. 2014წ. ბათუმი, 17-19 ოქტომბერი, 2014. მოხსენებათა თეზისები. ISBN 978-9941-0-7118-8, გვ.91.

ს. ხიზანიშვილი. „ნიცშეს „ზეკაცის იდეა“ პოლიტიკურ ჭრილში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, VI საერთაშოროს სამეცნიერო კონფერენცია „მსოფლიო და კავკასია“. 2017წ. .

ს. ხიზანიშვილი. „ომი, როგორც ნიჰილიზმის გამოვლენის უკიდურესი ფორმა“. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. მეოთხე საერთაშორისო სიმპოზიუმი „მეორე მსოფლიო ომი და სამხრეთ კავკასია“, თბილისი. 2015წ. .

შ. მეტრეველი, თამარ ქაჯაია. „ორგანიზაციული კულტურის გავლენა ორგანიზაციის საქმიანობაზე“. „გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები“საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი . 2017წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის: „გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები“ მასალები. .

ს. ხიზანიშვილი. „პრაგმატული იდეალიზმის კონცეფციის არსი“. სტუ-ს ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტი. ღია დიპლომატიის ასოციაცია. სამეცნიერო ჟურნალი „ხელისუფლება და საზოგადოება (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა)“. ყოველწლიური საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ხელისუფლება და საზოგადოება. 2015წ. გვ. 3.

მ. დარჩაშვილი. „რელიგიური საკითხი საქართველოში მეორე მსოფლიო ომის პერიოდში“,. მეორე მსოფლიო ომის 70 წლისთვავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სიმპოზიუმი, . 2015წ. .

ე. ბუხრაშვილი. „რუსული საკითხი და ამიერკავკასიის რესპუბლიკები I მსოფლიო ომის შემდეგ (გერმანიის სტრატეგიული მიზნების ფონზე“. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „პირველი მსოფლიო ომი და სამხრეთ კავკასია“, სტუ, თბილისი. 2014წ. .

მ. მიქელაშვილი. „საგადასახადო რეგულირების ზოგიერთი პრობლემა მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისის პირობებში“. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საქართველოს ეკონომისტთა ასოციაცია. 2011წ. „მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისი და საქართველო“.

ე. ბუხრაშვილი. „საერთაშორისო მისიების ორმაგი სტანდარტები და საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკა (1918-1920 წწ)“. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „მსოფლიო და კავკასია“; სტუ, თბილისი. 2015წ. .

ხ. ხარხელაური. „საინვესტიციო გარემოს სამართლებრივი რეგულირება საქართველოში და მისი პრობლემები“,. II საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის „ბიზნესი და სამართალი“, . 2011წ. მოხსენებათა კრებული. თბ., სტუ. გვ. 297-300..

თ. ყანდაშვილი, ლელა კოჭლამაზაშვილილ. „საინვესტიციო პოლიტიკა და საინვესტიციო გარემო საქართველოში“. . საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „ეკონომიკური პოლიტიკა და ბიზნეს-პროცესების მართვა“ სტუ, . 2011წ. .