კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2699 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. ნუცუბიძე. ქალის ტვირთი ილია ჭავჭავაძის შემოქმედებაში. საერთაშორისო კონფერენცია „მსოფლიო და გენდერი“, სტუ, თბილისი. 2015წ. .

ი. ბურდული. ქალისა და მამაკაცის საკომუნიკაციო ქმედებები და გენდერული კონცეპტი. გენდერის კვლევის ცენტრი. 2012წ. მსოფლიო და გენდერი -1.

დ. მაგრაქველიძე. ქალური ინტუიციის როლი ინვესტიციური პროექტების რეალიზაციის რისკის მართვაში, . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2013წ. .

მ. დათუკიშვილი. ქართველ პატრიოტთა ჟურნალ–გაზეთები უცხოეთში". საქ,ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2012წ. ვერბალური კომუნიკაციის ტექნოლოგიების მასალები, გვ.108–112..

ნ. ხაზარაძე. ქართველების აღმნიშვნელი ერთი სადაო ტერმინის ინტერპრეტაციისათვის. მესამე საერთაშორისო კონფერენცია "მეცნიერება და რელიგია". 2014წ. .

ნ. ხაზარაძე. ქართველთა არმნიშვნელი ტერმინის "იოანეს ქვეყნის ქრისტიანები" ისტორიისათვის. სტუ, ყოველწლიური საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "ხელისუფლება და საზოგადოება". 2014წ. .

თ. ბლიაძე. ქართველთა და ჩრდილოკავკასიელთა ზოგიერთი ეთნიკურ-კულტურული თავისებურებების საერთოობა.. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „მსოფლიო და კავკასია“, სტუ, თბილისი, . 2015წ. .

ნ. ზაალიშვილი, ნ. გომართელი. ქართველი დიპლომატი ქალი გულჩარა. საერთაშორისო კონფერენცია „მსოფლიო და გენდერი“, სტუ, თბილისი. 2016წ. .

ნ. გომართელი. ქართველი დიპლომატი ქალი გულჩარა. საერთაშორისო კონფერენცია „მსოფლიო და გენდერი“, სტუ, თბილისი. 2012წ. .

მ. გურამიშვილი. ქართველი სასულიერო პირების მისიონერული მოღვაწეობა XVIII-XIX საუკუნეებში. თეოლოგიის სასწავლო სამეცნიერო ცენტრი. 2017წ. .

მ. ყიფიანი. ქართველი სტუდენტები ევროპული ფასეულობისათვის. საერთაშორისო ორგანიზაციის ,,ევროპელი სტუდენტები თავისუფლებისათვის" მიერ ორგანიზებული გერმანია, ბერლინი . 2015წ. .

მ. ქუთათელაძე. ქართველი ქალები და 1832 წლის შეთქმულება. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,მსოფლიო და გენდერი - 3", სტუ, სტუ-ს გენდერული თანასწორობის კვლევის ცენტრი . 2015წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის ,,მსოფლიო და გენდერი - 3" პროგრამა, სექცია: ქალი და კულტურა.

მ. ყიფიანი, ეპიფანე გვენეტაძე. ქართველი ქალის როლი ოჯახში (წარსული და აწმყო). . 2011წ. ქალი და XXI საუკუნე,205-207 გვ;.

ე. გვენეტაძე, მ. ყიფიანი. ქართველი ქალის როლი ოჯახში(წარსული და აწმყო). . ქალი და XXI საუკუნე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. . წ. ქალი და XXI საუკუნე. შრომები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

ნ. ჯორჯიკია. ქართველი ქალის სახე XIX საუკუნის ბოლოსა და XX საუკუნის დასაწყისის ქართულ ისტორიოგრაფიაში.. მსოფლიო და გენდერი, 2012 წ.. 0წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომები, გვ. 88-91.

თ. ხოხობაშვილი. ქართლის დედაქალაქის მცხეთიდან თბილისში გადატანის ისტორიისათვის. სტუ–ს ბიზნეს ინჟინერინგის ფაკულტეტი. 2015წ. ხელისუფლება და საზოგადოება.

ფ. დიდებაშვილი. ქართული და ევროპული ფილოსოფიური აზროვნების ურთიერთმიმართების საკითხისათვის. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ევროინტეგრაციული პროცესების შემსწავლელი სამეცნიერო კვლევის ცენტრი, სამეცნიერო კონფერენცია ,,საქართველო ევროპულ სივრცეში“. 2011წ. 2010 სამეცნიერო კონფერენცია საქართველო ევროპულ სივრცეში შრომები, თბილისი, გვ.168-192.

ნ. ჯავაშვილი, ლ. სამსონაძე. ქართული ენის კომპიუტერული მოდელების ალგორითმების შესახებ. სტუ საერთაშორისო კონფერენცია “ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები”. 2008წ. გამომც. “ტექნიკური უნივერსიტეტი”, გვ. 190-196..

თ. თოდუა. ქართული ნაბეჭდი სიმბოლოების წინასწარი კომპიუტერული დამუშავება გადასვლების მატრიცის გამოყენებით. აკად. ი. ფრანგიშვილის დაბადების 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ”საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა”. 2010წ. .

მ. ჩხაიძე, წვერიკმაზაშვილი ზ.. ქართული ნაბეჭდი ტექსტების პრეპარირება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. აკადემიკოს ი. ფრანგიშვილის დაბადების 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის – “საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა” შრომები, თბილისი,.