კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2713 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. ზაალიშვილი, ნ. გომართელი. ქართველი დიპლომატი ქალი გულჩარა. საერთაშორისო კონფერენცია „მსოფლიო და გენდერი“, სტუ, თბილისი. 2016წ. .

ნ. გომართელი. ქართველი დიპლომატი ქალი გულჩარა. საერთაშორისო კონფერენცია „მსოფლიო და გენდერი“, სტუ, თბილისი. 2012წ. .

მ. გურამიშვილი. ქართველი სასულიერო პირების მისიონერული მოღვაწეობა XVIII-XIX საუკუნეებში. თეოლოგიის სასწავლო სამეცნიერო ცენტრი. 2017წ. .

მ. ყიფიანი. ქართველი სტუდენტები ევროპული ფასეულობისათვის. საერთაშორისო ორგანიზაციის ,,ევროპელი სტუდენტები თავისუფლებისათვის" მიერ ორგანიზებული გერმანია, ბერლინი . 2015წ. .

მ. ქუთათელაძე. ქართველი ქალები და 1832 წლის შეთქმულება. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,მსოფლიო და გენდერი - 3", სტუ, სტუ-ს გენდერული თანასწორობის კვლევის ცენტრი . 2015წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის ,,მსოფლიო და გენდერი - 3" პროგრამა, სექცია: ქალი და კულტურა.

მ. ყიფიანი, ეპიფანე გვენეტაძე. ქართველი ქალის როლი ოჯახში (წარსული და აწმყო). . 2011წ. ქალი და XXI საუკუნე,205-207 გვ;.

ე. გვენეტაძე, მ. ყიფიანი. ქართველი ქალის როლი ოჯახში(წარსული და აწმყო). . ქალი და XXI საუკუნე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. . წ. ქალი და XXI საუკუნე. შრომები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

ნ. ჯორჯიკია. ქართველი ქალის სახე XIX საუკუნის ბოლოსა და XX საუკუნის დასაწყისის ქართულ ისტორიოგრაფიაში.. მსოფლიო და გენდერი, 2012 წ.. 0წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომები, გვ. 88-91.

თ. ხოხობაშვილი. ქართლის დედაქალაქის მცხეთიდან თბილისში გადატანის ისტორიისათვის. სტუ–ს ბიზნეს ინჟინერინგის ფაკულტეტი. 2015წ. ხელისუფლება და საზოგადოება.

ფ. დიდებაშვილი. ქართული და ევროპული ფილოსოფიური აზროვნების ურთიერთმიმართების საკითხისათვის. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ევროინტეგრაციული პროცესების შემსწავლელი სამეცნიერო კვლევის ცენტრი, სამეცნიერო კონფერენცია ,,საქართველო ევროპულ სივრცეში“. 2011წ. 2010 სამეცნიერო კონფერენცია საქართველო ევროპულ სივრცეში შრომები, თბილისი, გვ.168-192.

ნ. ჯავაშვილი, ლ. სამსონაძე. ქართული ენის კომპიუტერული მოდელების ალგორითმების შესახებ. სტუ საერთაშორისო კონფერენცია “ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები”. 2008წ. გამომც. “ტექნიკური უნივერსიტეტი”, გვ. 190-196..

თ. თოდუა. ქართული ნაბეჭდი სიმბოლოების წინასწარი კომპიუტერული დამუშავება გადასვლების მატრიცის გამოყენებით. აკად. ი. ფრანგიშვილის დაბადების 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ”საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა”. 2010წ. .

მ. ჩხაიძე, წვერიკმაზაშვილი ზ.. ქართული ნაბეჭდი ტექსტების პრეპარირება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. აკადემიკოს ი. ფრანგიშვილის დაბადების 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის – “საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა” შრომები, თბილისი,.

მ. ჩხაიძე. ქართული ნაბეჭდი ტექსტების პრეპარირება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. აკადემიკოს ი. ფრანგიშვილის დაბადების 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის – “საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა” შრომები, თბილისი,.

თ. ნუცუბიძე. ქართული პოლიტიკური აზრის სათავეებთან. სტუ-კონფერენცია თემაზე „ხელისუფლება და საზოგადოება“. 2010.. თეზისები, გვ. 19. 2010წ. .

მ. ქუთათელაძე. ქართული სამოხელეო ინსტიტუტის კვლევისათვის - ეზოსმოძღვარი. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,მსოფლიო და კავკასია", სტუ. 2013წ. მსოფლიო და კავკასია, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, გვ. 159-161.

დ. ერისთავი, მ. გუგეშიძე, ა. სარუხანიშვილი. ქართული ფოლადის წიდების შესახებ. საერთაშორისო კონფერენცია ”ქალები და 21 საუკუნე”. 2011წ. სტუ-თბილისი, გვ.227-230.

. ქართული ღვინის უძველესი საწყაოების ისტორიისათვის . მეორე საერთაშორისო კონფერენცია "ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები:გუშინ, დღეს, ხვალ". 2014წ. .

თ. ხოხობაშვილი, ანანო კიკალიშვილი. ქართული ჩვეულებითი სამართალი და გენდერი. . 2013წ. მსოფლიო და გენდერი.

ლ. ქართველიშვილი, ნ.შავიშვილი. ქარის და წვიმის კომპლექსური პარამეტრის განაწილებათა თავისებურებანი კლიმატის ცვლილების ფონზე. საერთაშორისო ტექნიკური კონფერენცია გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება/საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. წ. საერთაშორისო ტექნიკური კონფერენციის მასალები.