კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2699 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. ჩხაიძე. ქართული ნაბეჭდი ტექსტების პრეპარირება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. აკადემიკოს ი. ფრანგიშვილის დაბადების 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის – “საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა” შრომები, თბილისი,.

თ. ნუცუბიძე. ქართული პოლიტიკური აზრის სათავეებთან. სტუ-კონფერენცია თემაზე „ხელისუფლება და საზოგადოება“. 2010.. თეზისები, გვ. 19. 2010წ. .

მ. ქუთათელაძე. ქართული სამოხელეო ინსტიტუტის კვლევისათვის - ეზოსმოძღვარი. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,მსოფლიო და კავკასია", სტუ. 2013წ. მსოფლიო და კავკასია, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, გვ. 159-161.

დ. ერისთავი, მ. გუგეშიძე, ა. სარუხანიშვილი. ქართული ფოლადის წიდების შესახებ. საერთაშორისო კონფერენცია ”ქალები და 21 საუკუნე”. 2011წ. სტუ-თბილისი, გვ.227-230.

ნ. ხაზარაძე. ქართული ღვინის უძველესი საწყაოების ისტორიისათვის . მეორე საერთაშორისო კონფერენცია "ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები:გუშინ, დღეს, ხვალ". 2014წ. .

თ. ხოხობაშვილი, ანანო კიკალიშვილი. ქართული ჩვეულებითი სამართალი და გენდერი. . 2013წ. მსოფლიო და გენდერი.

ლ. ქართველიშვილი, ნ.შავიშვილი. ქარის და წვიმის კომპლექსური პარამეტრის განაწილებათა თავისებურებანი კლიმატის ცვლილების ფონზე. საერთაშორისო ტექნიკური კონფერენცია გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება/საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. წ. საერთაშორისო ტექნიკური კონფერენციის მასალები.

ვ. ბახტაძე, ნ. გძელიშვილი. ქარის ენერგორესურსების გამოყენების მასშტაბები საქართველოში.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დაარსებიდან 90 წლისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “21-ე საუკუნის მეცნერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ძირითადი პარადიგმები”. 2012წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი, საქართველო, თბილისი, გვ.308–311.

ნ. შავიშვილი. ქარისა და წვიმის კომპლექსური კლიმატური პარამეტრის გათვალისწინება მშენებლობაში კლიმატის ცვლილების ფონზე. სტუ, საერთაშორისო სამეცნიერო – ტექნიკური კონფერენცია “გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება”. წ. საერთაშორისო სამეცნიერო – ტექნიკური კონფერენცია “გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება” შრომები, გვ.415-416.

ნ. ხაზარაძე. ქარხემიში-ჯერაბლუსი ისტორია და თანამედროვეობა. სტუ,10-ე ყოველწლიური საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "ხელისუფლება და საზოგადოება - 2016". 2016წ. .

ნ. იმნაძე. ქარხნების და ფაბრიკების არქიტექტურის ტრანსფორმაციის თავისებურებათა კვლევა თბილისის რეალობაში. სტუ - ს არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტის სამეცნიერო კონფერენცია:“თბილისის არქიტექტურის და ქალაქთმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები“ . 2017წ. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი #7; გვ.91-106...

მ. წვერავა, თ. გაგნიძე. ქაღალდსაფუძვლიანი დოკუმენტების რესტავრაციის გარეცხვა-ნეიტრალიზაციის ტექნოლოგიური პროცესი. სტუ შრომათა კრებული . 2016წ. (9), 22-30 გვ..

თ. ფალავანდიშვილი, მ. წვერავა. ქვანახშირის გამამდიდრებელი კომბინატის ნარჩენების სორბციული თვისებების შესწავლა წყლის რიგი პარამერტების მიმართ.. ქალი და XXI საუკუნე, სტუ. 2011წ. სტუ, ვ.126-128.

ხ. წიქარიშვილი, მ. ცინცაძე. ქვევრების წარმოება ძველ საქართველოში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. საერთაშორისო სიმპოზიუმი საბუნებისმეტყველო და საინჟინრო დარგების განვითარების ისტორიის საკითხებზე . 2000წ. საერთაშორისო სიმპოზიუმი საბუნებისმეტყველო და საინჟინრო დარგების განვითარების ისტორიის საკითხებზე. მოხსენებათა თეზისები. გვ.27-28 .

ნ. ფოფორაძე. ქვემო ქართლის სპილენძი და მისგან დამზადებული ნაკეთობების ქიმიური შედგენილობა. ბუაჩიძის 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო სესია/საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2007წ. .

ზ. დანელია, ნ.კოდუა. ქვემოალაზნის სარწყავი სისტემის სათავე ნაგებობის ნატანსაწინააღმდეგო მოწყობილობის ოპტიმალური კონსტრუქციული გადაწყვეტილების შესახებ. ჰიდროტექნ. ნაგებობათა პროექტირენბის, მშენებლ. და ექსპლუატ. პრობლემ. მიძღვნილი საერთ. სიმპოზ. შრომები თბ. . 2000წ. გვ.102.

ნ. ხაზარაძე. ქვეყანა და გარედან მოსული ფენომენი. "მსოფლიო და კავკასია", საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2013წ. .

დ. ცუცქირიძე, ნ. ხაზარაძე. ქვეყანა და გარედან მოსულის ფენომენი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საერთაშორისო კონფერენცია ,,მსოფლიო და კავკასია" , თბილისი, 17–19 მაისი, . 2013წ. .

სვანიძე ზ., გერსამია ა., სვანიძე ლ.. ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების პოლიტიკის ხელშეწყობის მიზნით კულტურული ტურიზმის გარემოს ტექნოგენური დატვირთვის შედეგების შეფასების საკითხები.. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის „ხელისუფლება და საზოგადოება - 2010 მასალები: – თბ.: სამეცნიერო ჟურნალი “ხელისუფლება და საზოგადოება”, #2(14), გვ.72-87. 2010წ. თბ.: სამეცნიერო ჟურნალი “ხელისუფლება და საზოგადოება”, #2(14), გვ.72-87..

ნ. ჯორჯიკია. ქვეყნის საზღვრების ურღვეობის საკითხისადმი დამოკიდებულების ისტორიიდან.. მსოფლიოს ახალი წესრიგი და კავკასია, 2009 წ.. 0წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, გვ. 161-164.