კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2728 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ე. გვენეტაძე, მ. ყიფიანი. ქართველი ქალის როლი ოჯახში(წარსული და აწმყო). . ქალი და XXI საუკუნე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. . წ. ქალი და XXI საუკუნე. შრომები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

ნ. ჯორჯიკია. ქართველი ქალის სახე XIX საუკუნის ბოლოსა და XX საუკუნის დასაწყისის ქართულ ისტორიოგრაფიაში.. მსოფლიო და გენდერი, 2012 წ.. 0წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომები, გვ. 88-91.

თ. ხოხობაშვილი. ქართლის დედაქალაქის მცხეთიდან თბილისში გადატანის ისტორიისათვის. სტუ–ს ბიზნეს ინჟინერინგის ფაკულტეტი. 2015წ. ხელისუფლება და საზოგადოება.

ფ. დიდებაშვილი. ქართული და ევროპული ფილოსოფიური აზროვნების ურთიერთმიმართების საკითხისათვის. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ევროინტეგრაციული პროცესების შემსწავლელი სამეცნიერო კვლევის ცენტრი, სამეცნიერო კონფერენცია ,,საქართველო ევროპულ სივრცეში“. 2011წ. 2010 სამეცნიერო კონფერენცია საქართველო ევროპულ სივრცეში შრომები, თბილისი, გვ.168-192.

ნ. ჯავაშვილი, ლ. სამსონაძე. ქართული ენის კომპიუტერული მოდელების ალგორითმების შესახებ. სტუ საერთაშორისო კონფერენცია “ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები”. 2008წ. გამომც. “ტექნიკური უნივერსიტეტი”, გვ. 190-196..

თ. თოდუა. ქართული ნაბეჭდი სიმბოლოების წინასწარი კომპიუტერული დამუშავება გადასვლების მატრიცის გამოყენებით. აკად. ი. ფრანგიშვილის დაბადების 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ”საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა”. 2010წ. .

მ. ჩხაიძე, წვერიკმაზაშვილი ზ.. ქართული ნაბეჭდი ტექსტების პრეპარირება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. აკადემიკოს ი. ფრანგიშვილის დაბადების 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის – “საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა” შრომები, თბილისი,.

მ. ჩხაიძე. ქართული ნაბეჭდი ტექსტების პრეპარირება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. აკადემიკოს ი. ფრანგიშვილის დაბადების 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის – “საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა” შრომები, თბილისი,.

თ. ნუცუბიძე. ქართული პოლიტიკური აზრის სათავეებთან. სტუ-კონფერენცია თემაზე „ხელისუფლება და საზოგადოება“. 2010.. თეზისები, გვ. 19. 2010წ. .

მ. ქუთათელაძე. ქართული სამოხელეო ინსტიტუტის კვლევისათვის - ეზოსმოძღვარი. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,მსოფლიო და კავკასია", სტუ. 2013წ. მსოფლიო და კავკასია, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, გვ. 159-161.

დ. ერისთავი, მ. გუგეშიძე, ა. სარუხანიშვილი. ქართული ფოლადის წიდების შესახებ. საერთაშორისო კონფერენცია ”ქალები და 21 საუკუნე”. 2011წ. სტუ-თბილისი, გვ.227-230.

. ქართული ღვინის უძველესი საწყაოების ისტორიისათვის . მეორე საერთაშორისო კონფერენცია "ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები:გუშინ, დღეს, ხვალ". 2014წ. .

თ. ხოხობაშვილი, ანანო კიკალიშვილი. ქართული ჩვეულებითი სამართალი და გენდერი. . 2013წ. მსოფლიო და გენდერი.

ლ. ქართველიშვილი, ნ.შავიშვილი. ქარის და წვიმის კომპლექსური პარამეტრის განაწილებათა თავისებურებანი კლიმატის ცვლილების ფონზე. საერთაშორისო ტექნიკური კონფერენცია გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება/საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. წ. საერთაშორისო ტექნიკური კონფერენციის მასალები.

ვ. ბახტაძე, ნ. გძელიშვილი. ქარის ენერგორესურსების გამოყენების მასშტაბები საქართველოში.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დაარსებიდან 90 წლისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “21-ე საუკუნის მეცნერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ძირითადი პარადიგმები”. 2012წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი, საქართველო, თბილისი, გვ.308–311.

ნ. შავიშვილი. ქარისა და წვიმის კომპლექსური კლიმატური პარამეტრის გათვალისწინება მშენებლობაში კლიმატის ცვლილების ფონზე. სტუ, საერთაშორისო სამეცნიერო – ტექნიკური კონფერენცია “გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება”. წ. საერთაშორისო სამეცნიერო – ტექნიკური კონფერენცია “გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება” შრომები, გვ.415-416.

. ქარხემიში-ჯერაბლუსი ისტორია და თანამედროვეობა. სტუ,10-ე ყოველწლიური საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "ხელისუფლება და საზოგადოება - 2016". 2016წ. .

ნ. იმნაძე. ქარხნების და ფაბრიკების არქიტექტურის ტრანსფორმაციის თავისებურებათა კვლევა თბილისის რეალობაში. სტუ - ს არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტის სამეცნიერო კონფერენცია:“თბილისის არქიტექტურის და ქალაქთმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები“ . 2017წ. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი #7; გვ.91-106...

მ. წვერავა, თ. გაგნიძე. ქაღალდსაფუძვლიანი დოკუმენტების რესტავრაციის გარეცხვა-ნეიტრალიზაციის ტექნოლოგიური პროცესი. სტუ შრომათა კრებული . 2016წ. (9), 22-30 გვ..

თ. ფალავანდიშვილი, მ. წვერავა. ქვანახშირის გამამდიდრებელი კომბინატის ნარჩენების სორბციული თვისებების შესწავლა წყლის რიგი პარამერტების მიმართ.. ქალი და XXI საუკუნე, სტუ. 2011წ. სტუ, ვ.126-128.