კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2699 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

რ. კლდიაშვილი, ნ.გედევანიშვილი, კ.მეფარიშვილი. ქიმიის როლი რესტავრაცია-კონსერვაციის დარგში. სტუდენტთა 82-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2015წ. თბილისი.

მ. ბერეჟიანი, ი. თავართქილაძე. ქიმიური და ფაზური გარდაქმნის პროცესების მაკროკინეტიკის მათემატიკური მოდელირება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2007წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის “ინფორმაციული ტექნოლოგიები მართვაში ITC’07 “ მოხსენებათა კრებული, თბილისი, 10.10.2007-12.10.2007, ტ. 1, გვ. 143-148..

მ. ტურძელაძე, თ. ნარეკლიშვილი. ქიმიური დანამატების გავლენა ბეტონში დატვირთვისას მიმდინარე დესტრუქციულ პროცესებზე. საერთაშორისო სამეცნიერო–ტექნიკური კონფერენცია "სამშენებლო მექანიკის პრობლემები", საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამშენებლო მექანიკისა და სეისმომედეგობის კათედრის დაარსების 50 წლისადმი მიძღვნილი. 2010წ. ISSN 1512-3936, №2(17), ნომერში გამოქვეყნებულია საერთაშორისო კონფერენციის შრომები, გვ. 170–174 .

ა. ლეჟავა, მ. ცინცაძე. ქიმიური ელემენტებისა და მათი ნაერთების გამოყენება მედიცინაში. "გამოყენებითი ქიმიის პრობლემები" სტუ. 2011წ. 89-90.

მ. ჩიქავა. ქოლედისკინეზიის პრევალენტობის დადგენა საქართველოს მოზარდებში ულტრასონოგრაფიული გამოკვლევით. . საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: ’’კვლევის ფიზიკური მეთოდები მედიცინაში’’. 2011წ. გვ. 198–201. .

მ. ჩიქავა. ქრონიკულ დაავადებათა პრევენციული მოდელები. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საქართველოს საინჟინრო აკადემია. . 2014წ. მეორე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია IEC-2014 - ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ.თბილისი, №3, 2014, გვ. 266-268. .

მ. აბუთიძე. ქუთაისის ისტორიული მუზეუმის ფსალმუნის მინიატურების კომპოზიციები. სტუ-ს თეოლოგიის სასწავლო-სამეცნიერო ცენტრის 10 წლისთავისადმი მიძღვნილი ქართველოლოგიური სამეცნიერო კონფერენცია . 2011წ. წარსული მკვიდრი საძირკველია აწმყოსი, როგორც აწმყო _ მომავლისა, 128-130.

გ. ბერუაშვილი. ღარებიან საცავში ხილის შეშრობის განმსაზღვრელი ფაცტორები. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია კვების პროდუქტების ხარისხის გაუმჯობესების პრობლემები. 2016წ. სტუ შრომათა კრებული გვ. 119-124.

ქ. ქაჯაია. ღვინის ტურიზმის პერსპექტივა საქართველოში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2016წ. მეოთხე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია IEC-2016 ,,ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ" N3 გვ.53-55.

შ. ვეშაპიძე. ღირებულებათა წინააღმდეგობები და ეკონომიკური განვითარების ორიენტირები. მეოთხე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია, სტუ. 2016წ. ჟურნალი ,,ბიზნეს-ინჟინერინგი #3, 2016.

ლ. კახიანი, გ.იოსებაშვილი. ღუნვადი რკინაბეტონის ელემენტების ნორმალური კვეთის ზიდვის უნარის გაანგარიშება. რესპუბლიკური ღია სამეცნიერო კონფერენცია. 2005წ. მოხსენებათა თეზისები.

ი. ოსაძე. ყირიმელი თათრების საკითხი ნაცისტური გერმანიის „აღმოსავლურ“ პოლიტიკაში. მეორე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი . 2015წ. .

ი. ოსაძე. ყირიმი ჰიტლერის გეგმებში. მეორე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი . 2014წ. .

ი. ოსაძე. ყირიმის საკითხი ნაცისტური გერმანიის საოკუპაციო პოლიტიკაში. ყოველწლიური საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი . 2014წ. .

მ. მილაშვილი. ყოფილი სამრეწველო შენობებისა და ტერიტორიების რეაქტივიზაციის საკითხები ქ. თბილისში. სტუ. არქიექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტის სამეცნიერო კონფერენცია „ არქიტექტურისა და ქალაქთმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები“. 2011წ. .

ე. შენგელია, რ. დიაკონიძე, ე. ჩახაია, გ. წულუკიძე, ლ. ვარაზაშვილი, ლ. სუპატაშვილი. შავი ზღვის წყლის ხარისხის შეფასება საქართველოს ფარგლებში . მე–5 საერთაშორისო სამეცნიერო–ტექნიკური კონფერენცია, წყალთა მეურნეობის, გარემოს დაცვის, არქიტექტურისა და მშენებლობის თანამედროვე პრობლემები.. 2015წ. .

R. Diakonidze, ე. შენგელია, გ. ჩახაია, ლ. წულუკიძე, ზ. ვარაზაშვილი, თ. სუპატაშვილი.. შავი ზღვის წყლის ხარისხის შეფასება საქართველოს ფარგლებში (საქართველო).. საქართველოს ტექნიკური უნივერ¬სიტეტის ცოტნე მირცხულავას სახელობის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი. V საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენ¬ცია “წყალთა მეურნეობის, გარემოს დაცვის, არქიტექტურისა და მშენებლობის თანამედროვე პრობლემები“ . 2015წ. 16-19 ივლისი, 2015წ. გვ. 69-72..

R. Diakonidze. შავი ზღვისმიერი აბრაზიული პროცესების დაცვის ოპტიმალური ღონისძიებები, . მე-3 საერთაშორისო კონფერენცია „გარემოს დაცვის, არქიტექტურისა და მშენებლობის თანამედროვე პრობლემები“, . 2013წ. თბილისი-ბორჯომი, 24-31 ივლისი, 2013, გვ. 67-67..

თ. ნუცუბიძე. შალვა ნუცუბიძესული „ვეფხისტყაოსნის“ თარგმანი. სტუ, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, შოთა რუსთაველი - 850. 2016წ. თეზისები, გვ. 5.

გ. კოტრიკაძე, ხელმძღვანელი, 4 კურსის სტ. ქ.ცომაია. შებრუნებული მატრიცული მეთოდის დაბალი მედეგობა და მისი გაშიფვრის გზები. სტუ, 82–ე ღია „საერთ. სამცნ. კონფ.“ . 2014წ. .