კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2711 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

. ქარხემიში-ჯერაბლუსი ისტორია და თანამედროვეობა. სტუ,10-ე ყოველწლიური საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "ხელისუფლება და საზოგადოება - 2016". 2016წ. .

ნ. იმნაძე. ქარხნების და ფაბრიკების არქიტექტურის ტრანსფორმაციის თავისებურებათა კვლევა თბილისის რეალობაში. სტუ - ს არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტის სამეცნიერო კონფერენცია:“თბილისის არქიტექტურის და ქალაქთმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები“ . 2017წ. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი #7; გვ.91-106...

მ. წვერავა, თ. გაგნიძე. ქაღალდსაფუძვლიანი დოკუმენტების რესტავრაციის გარეცხვა-ნეიტრალიზაციის ტექნოლოგიური პროცესი. სტუ შრომათა კრებული . 2016წ. (9), 22-30 გვ..

თ. ფალავანდიშვილი, მ. წვერავა. ქვანახშირის გამამდიდრებელი კომბინატის ნარჩენების სორბციული თვისებების შესწავლა წყლის რიგი პარამერტების მიმართ.. ქალი და XXI საუკუნე, სტუ. 2011წ. სტუ, ვ.126-128.

ხ. წიქარიშვილი, მ. ცინცაძე. ქვევრების წარმოება ძველ საქართველოში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. საერთაშორისო სიმპოზიუმი საბუნებისმეტყველო და საინჟინრო დარგების განვითარების ისტორიის საკითხებზე . 2000წ. საერთაშორისო სიმპოზიუმი საბუნებისმეტყველო და საინჟინრო დარგების განვითარების ისტორიის საკითხებზე. მოხსენებათა თეზისები. გვ.27-28 .

ნ. ფოფორაძე. ქვემო ქართლის სპილენძი და მისგან დამზადებული ნაკეთობების ქიმიური შედგენილობა. ბუაჩიძის 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო სესია/საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2007წ. .

ზ. დანელია, ნ.კოდუა. ქვემოალაზნის სარწყავი სისტემის სათავე ნაგებობის ნატანსაწინააღმდეგო მოწყობილობის ოპტიმალური კონსტრუქციული გადაწყვეტილების შესახებ. ჰიდროტექნ. ნაგებობათა პროექტირენბის, მშენებლ. და ექსპლუატ. პრობლემ. მიძღვნილი საერთ. სიმპოზ. შრომები თბ. . 2000წ. გვ.102.

. ქვეყანა და გარედან მოსული ფენომენი. "მსოფლიო და კავკასია", საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2013წ. .

დ. ცუცქირიძე. ქვეყანა და გარედან მოსულის ფენომენი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საერთაშორისო კონფერენცია ,,მსოფლიო და კავკასია" , თბილისი, 17–19 მაისი, . 2013წ. .

სვანიძე ზ., გერსამია ა., სვანიძე ლ.. ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების პოლიტიკის ხელშეწყობის მიზნით კულტურული ტურიზმის გარემოს ტექნოგენური დატვირთვის შედეგების შეფასების საკითხები.. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის „ხელისუფლება და საზოგადოება - 2010 მასალები: – თბ.: სამეცნიერო ჟურნალი “ხელისუფლება და საზოგადოება”, #2(14), გვ.72-87. 2010წ. თბ.: სამეცნიერო ჟურნალი “ხელისუფლება და საზოგადოება”, #2(14), გვ.72-87..

ნ. ჯორჯიკია. ქვეყნის საზღვრების ურღვეობის საკითხისადმი დამოკიდებულების ისტორიიდან.. მსოფლიოს ახალი წესრიგი და კავკასია, 2009 წ.. 0წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, გვ. 161-164.

რ. კლდიაშვილი, ნ.გედევანიშვილი, კ.მეფარიშვილი. ქიმიის როლი რესტავრაცია-კონსერვაციის დარგში. სტუდენტთა 82-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2015წ. თბილისი.

მ. ბერეჟიანი, ი. თავართქილაძე. ქიმიური და ფაზური გარდაქმნის პროცესების მაკროკინეტიკის მათემატიკური მოდელირება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2007წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის “ინფორმაციული ტექნოლოგიები მართვაში ITC’07 “ მოხსენებათა კრებული, თბილისი, 10.10.2007-12.10.2007, ტ. 1, გვ. 143-148..

მ. ტურძელაძე, თ. ნარეკლიშვილი. ქიმიური დანამატების გავლენა ბეტონში დატვირთვისას მიმდინარე დესტრუქციულ პროცესებზე. საერთაშორისო სამეცნიერო–ტექნიკური კონფერენცია "სამშენებლო მექანიკის პრობლემები", საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამშენებლო მექანიკისა და სეისმომედეგობის კათედრის დაარსების 50 წლისადმი მიძღვნილი. 2010წ. ISSN 1512-3936, №2(17), ნომერში გამოქვეყნებულია საერთაშორისო კონფერენციის შრომები, გვ. 170–174 .

ა. ლეჟავა, მ. ცინცაძე. ქიმიური ელემენტებისა და მათი ნაერთების გამოყენება მედიცინაში. "გამოყენებითი ქიმიის პრობლემები" სტუ. 2011წ. 89-90.

მ. ჩიქავა. ქოლედისკინეზიის პრევალენტობის დადგენა საქართველოს მოზარდებში ულტრასონოგრაფიული გამოკვლევით. . საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: ’’კვლევის ფიზიკური მეთოდები მედიცინაში’’. 2011წ. გვ. 198–201. .

მ. ჩიქავა. ქრონიკულ დაავადებათა პრევენციული მოდელები. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საქართველოს საინჟინრო აკადემია. . 2014წ. მეორე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია IEC-2014 - ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ.თბილისი, №3, 2014, გვ. 266-268. .

მ. აბუთიძე. ქუთაისის ისტორიული მუზეუმის ფსალმუნის მინიატურების კომპოზიციები. სტუ-ს თეოლოგიის სასწავლო-სამეცნიერო ცენტრის 10 წლისთავისადმი მიძღვნილი ქართველოლოგიური სამეცნიერო კონფერენცია . 2011წ. წარსული მკვიდრი საძირკველია აწმყოსი, როგორც აწმყო _ მომავლისა, 128-130.

გ. ბერუაშვილი. ღარებიან საცავში ხილის შეშრობის განმსაზღვრელი ფაცტორები. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია კვების პროდუქტების ხარისხის გაუმჯობესების პრობლემები. 2016წ. სტუ შრომათა კრებული გვ. 119-124.

ქ. ქაჯაია. ღვინის ტურიზმის პერსპექტივა საქართველოში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2016წ. მეოთხე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია IEC-2016 ,,ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ" N3 გვ.53-55.