კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2713 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. ბერუაშვილი. ღარებიან საცავში ხილის შეშრობის განმსაზღვრელი ფაცტორები. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია კვების პროდუქტების ხარისხის გაუმჯობესების პრობლემები. 2016წ. სტუ შრომათა კრებული გვ. 119-124.

ქ. ქაჯაია. ღვინის ტურიზმის პერსპექტივა საქართველოში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2016წ. მეოთხე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია IEC-2016 ,,ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ" N3 გვ.53-55.

შ. ვეშაპიძე. ღირებულებათა წინააღმდეგობები და ეკონომიკური განვითარების ორიენტირები. მეოთხე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია, სტუ. 2016წ. ჟურნალი ,,ბიზნეს-ინჟინერინგი #3, 2016.

ლ. კახიანი, გ.იოსებაშვილი. ღუნვადი რკინაბეტონის ელემენტების ნორმალური კვეთის ზიდვის უნარის გაანგარიშება. რესპუბლიკური ღია სამეცნიერო კონფერენცია. 2005წ. მოხსენებათა თეზისები.

ი. ოსაძე. ყირიმელი თათრების საკითხი ნაცისტური გერმანიის „აღმოსავლურ“ პოლიტიკაში. მეორე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი . 2015წ. .

ი. ოსაძე. ყირიმი ჰიტლერის გეგმებში. მეორე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი . 2014წ. .

ი. ოსაძე. ყირიმის საკითხი ნაცისტური გერმანიის საოკუპაციო პოლიტიკაში. ყოველწლიური საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი . 2014წ. .

მ. მილაშვილი. ყოფილი სამრეწველო შენობებისა და ტერიტორიების რეაქტივიზაციის საკითხები ქ. თბილისში. სტუ. არქიექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტის სამეცნიერო კონფერენცია „ არქიტექტურისა და ქალაქთმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები“. 2011წ. .

ე. შენგელია, რ. დიაკონიძე, ე. ჩახაია, გ. წულუკიძე, ლ. ვარაზაშვილი, ლ. სუპატაშვილი. შავი ზღვის წყლის ხარისხის შეფასება საქართველოს ფარგლებში . მე–5 საერთაშორისო სამეცნიერო–ტექნიკური კონფერენცია, წყალთა მეურნეობის, გარემოს დაცვის, არქიტექტურისა და მშენებლობის თანამედროვე პრობლემები.. 2015წ. .

R. Diakonidze, ე. შენგელია, გ. ჩახაია, ლ. წულუკიძე, ზ. ვარაზაშვილი, თ. სუპატაშვილი.. შავი ზღვის წყლის ხარისხის შეფასება საქართველოს ფარგლებში (საქართველო).. საქართველოს ტექნიკური უნივერ¬სიტეტის ცოტნე მირცხულავას სახელობის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი. V საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენ¬ცია “წყალთა მეურნეობის, გარემოს დაცვის, არქიტექტურისა და მშენებლობის თანამედროვე პრობლემები“ . 2015წ. 16-19 ივლისი, 2015წ. გვ. 69-72..

R. Diakonidze. შავი ზღვისმიერი აბრაზიული პროცესების დაცვის ოპტიმალური ღონისძიებები, . მე-3 საერთაშორისო კონფერენცია „გარემოს დაცვის, არქიტექტურისა და მშენებლობის თანამედროვე პრობლემები“, . 2013წ. თბილისი-ბორჯომი, 24-31 ივლისი, 2013, გვ. 67-67..

თ. ნუცუბიძე. შალვა ნუცუბიძესული „ვეფხისტყაოსნის“ თარგმანი. სტუ, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, შოთა რუსთაველი - 850. 2016წ. თეზისები, გვ. 5.

გ. კოტრიკაძე, ხელმძღვანელი, 4 კურსის სტ. ქ.ცომაია. შებრუნებული მატრიცული მეთოდის დაბალი მედეგობა და მისი გაშიფვრის გზები. სტუ, 82–ე ღია „საერთ. სამცნ. კონფ.“ . 2014წ. .

გ. გოგიჩაიშვილი. შეზღუდული ბუნებრივი ქართული ენა, როგორც ურთიერთობის საშუალება მართვის ავტომატიზებული სისტემებისთვის. საქრთველოს მეცნიერებათა აკადემიის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის კონფერენციის ''მოდელი–98''. 1998წ. .

ნ. იმნაძე. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ინტეგრაცია საზოგადოებეში . Soeas+y PL/Geo young European design 17-21 March 2016 in gremi, Kakheti,Georgia architectural workshop and conference for students from Georgia; . 2016წ. .

დ. ცუცქირიძე, ნ.პეტრიაშვილი. შეიარაღებული კონფლიქტები როგორც გამოწვევა მშვიდობისათვის . . 2015წ. IV საერთაშორისო სამეცნიერო სიმპოზიუმი მეორე მსოფლიო ომი და სამხრეთ კავკასია.

თ. ნუცუბიძე. შეიცან თავი შენი. საერთაშორისო კონფერენცია „ხელისუფლება და საზოგადოება“, სტუ, თბილისი. 2012წ. თეზისები, გვ. 21.

გ. გოგიჩაიშვილი. შეკვეთების შესრულების მიმდევრობის ოპტიმიზაციის ამოცანები. ''მართვის ავტომატიზებული სისტემები'' სამეცნიერო შრომები. 1996წ. .

ზ. აზმაიფარაშვილი, ვ. ოთხოზორია, ნ. ოთხოზორია. შემთხვევითი რიცხვების გენერატორი მიკროკონტროლერის ბაზაზე. IV საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “კომპიუტინგი/ინფორმატიკა,განათლების მეცნიერებები,მასწავლებლის განათლება“. 2016წ. 28-30გვ..

ო. ტომარაძე, ი. ჩხეიძე. შემთხვევითი შეცდომების ზემოქმედების პირობებში საზომი ინფორმაციის შეკმშვის მეთოდების კვლევა . სტუ საერთაშორისო კონფერენცია. 2011წ. .