კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2728 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ი. ოსაძე. ყირიმის საკითხი ნაცისტური გერმანიის საოკუპაციო პოლიტიკაში. ყოველწლიური საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი . 2014წ. .

მ. მილაშვილი. ყოფილი სამრეწველო შენობებისა და ტერიტორიების რეაქტივიზაციის საკითხები ქ. თბილისში. სტუ. არქიექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტის სამეცნიერო კონფერენცია „ არქიტექტურისა და ქალაქთმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები“. 2011წ. .

ე. შენგელია, რ. დიაკონიძე, ე. ჩახაია, გ. წულუკიძე, ლ. ვარაზაშვილი, ლ. სუპატაშვილი. შავი ზღვის წყლის ხარისხის შეფასება საქართველოს ფარგლებში . მე–5 საერთაშორისო სამეცნიერო–ტექნიკური კონფერენცია, წყალთა მეურნეობის, გარემოს დაცვის, არქიტექტურისა და მშენებლობის თანამედროვე პრობლემები.. 2015წ. .

R. Diakonidze, ე. შენგელია, გ. ჩახაია, ლ. წულუკიძე, ზ. ვარაზაშვილი, თ. სუპატაშვილი.. შავი ზღვის წყლის ხარისხის შეფასება საქართველოს ფარგლებში (საქართველო).. საქართველოს ტექნიკური უნივერ¬სიტეტის ცოტნე მირცხულავას სახელობის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი. V საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენ¬ცია “წყალთა მეურნეობის, გარემოს დაცვის, არქიტექტურისა და მშენებლობის თანამედროვე პრობლემები“ . 2015წ. 16-19 ივლისი, 2015წ. გვ. 69-72..

R. Diakonidze. შავი ზღვისმიერი აბრაზიული პროცესების დაცვის ოპტიმალური ღონისძიებები, . მე-3 საერთაშორისო კონფერენცია „გარემოს დაცვის, არქიტექტურისა და მშენებლობის თანამედროვე პრობლემები“, . 2013წ. თბილისი-ბორჯომი, 24-31 ივლისი, 2013, გვ. 67-67..

თ. ნუცუბიძე. შალვა ნუცუბიძესული „ვეფხისტყაოსნის“ თარგმანი. სტუ, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, შოთა რუსთაველი - 850. 2016წ. თეზისები, გვ. 5.

გ. კოტრიკაძე, ხელმძღვანელი, 4 კურსის სტ. ქ.ცომაია. შებრუნებული მატრიცული მეთოდის დაბალი მედეგობა და მისი გაშიფვრის გზები. სტუ, 82–ე ღია „საერთ. სამცნ. კონფ.“ . 2014წ. .

გ. გოგიჩაიშვილი. შეზღუდული ბუნებრივი ქართული ენა, როგორც ურთიერთობის საშუალება მართვის ავტომატიზებული სისტემებისთვის. საქრთველოს მეცნიერებათა აკადემიის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის კონფერენციის ''მოდელი–98''. 1998წ. .

ნ. იმნაძე. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ინტეგრაცია საზოგადოებეში . Soeas+y PL/Geo young European design 17-21 March 2016 in gremi, Kakheti,Georgia architectural workshop and conference for students from Georgia; . 2016წ. .

დ. ცუცქირიძე, ნ.პეტრიაშვილი. შეიარაღებული კონფლიქტები როგორც გამოწვევა მშვიდობისათვის . . 2015წ. IV საერთაშორისო სამეცნიერო სიმპოზიუმი მეორე მსოფლიო ომი და სამხრეთ კავკასია.

თ. ნუცუბიძე. შეიცან თავი შენი. საერთაშორისო კონფერენცია „ხელისუფლება და საზოგადოება“, სტუ, თბილისი. 2012წ. თეზისები, გვ. 21.

გ. გოგიჩაიშვილი. შეკვეთების შესრულების მიმდევრობის ოპტიმიზაციის ამოცანები. ''მართვის ავტომატიზებული სისტემები'' სამეცნიერო შრომები. 1996წ. .

ზ. აზმაიფარაშვილი, ვ. ოთხოზორია, ნ. ოთხოზორია. შემთხვევითი რიცხვების გენერატორი მიკროკონტროლერის ბაზაზე. IV საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “კომპიუტინგი/ინფორმატიკა,განათლების მეცნიერებები,მასწავლებლის განათლება“. 2016წ. 28-30გვ..

ო. ტომარაძე, ი. ჩხეიძე. შემთხვევითი შეცდომების ზემოქმედების პირობებში საზომი ინფორმაციის შეკმშვის მეთოდების კვლევა . სტუ საერთაშორისო კონფერენცია. 2011წ. .

მ. ბერუაშვილი. შემოსავლების განაწილების კანონზომიერებანი სრულყოფილი და არასრულყოფილი კონკურენციის პირობებში. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები“ სტუ-ს, ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტი. 2017წ. შრომების კრებული #1, 313-318 გვ.

გ. ჯოლია. შემოქმედების ეკონომიკის წარმოშობისა და განვითარების მიზეზები. მე-2 საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია "ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ". 2014წ. .

ზ. გედენიძე, ნ. თოდუა, ნ. კოხრეიძე. შემსუბუქებული კონსტრუქციის გრავიტაციული კაშხლის სადაწნეო წახნაგის სიმტკიცეზე გამოკვლევა. საერთაშორისო სიმპოზიუმის მასალები, თხელკედლიანი სივრცითი სისტემების პრობლემებზე. 2001წ. თბილისი 4/5;გვ.232-235.

მ. ბაქრაძე, ლაშა ჯოგლიძე. შენობათა შემომზღუდავი კონსტრუქციების ეფექტურობა თბოგამტარობისა და ბგერაგაუმტარობის მაღალი მაჩვენებლებით და მათი სოციალურ–ეკონომიკური ანალიზი. სტუდენტთა 84–ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2017წ. თეზისების კრებული.

რ. სვანიძე, ნ. როსტიაშვილი. შეცდომათა ალბათობის კოეფიციენტის (BER) ოპტიმალური მნიშვნელობის დადგენა გადაცემის ციფრული ბოჭკოვან-ოპტიკური სისტემის (გცბოს) მიმღების გადამწყვეტ მოწყობილობაში. საქრთველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2017წ. .

რ. სვანიძე, ნ. როსტიაშვილი. შეცდომათა ალბათობის კოეფიციენტის (BER) ოპტიმალური მნიშვნელობის დადგენა გადაცემის ციფრული ბოჭკოვან-ოპტიკური სისტემის (გცბოს) მიმღების გადამწყვეტ მოწყობილობაში. მოწყობილობაში.საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2017წ. .