კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2728 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ი. ოსაძე. შვეიცარია: ეროვნულ სახელმწიფოსა და გლობალიზაციას შორის. V საერთაშორისო სიმპოზიუმი,“ ევროპა და სამხრეთ კავკასია“, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი . 2016წ. .

მ. ვანიშვილი, ბიბიჩაძე დავით. შინამეურნეობის ფუნქციათა რეალიზაციის თავისებურებანი მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისის პირობებში. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: “მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისი და საქართველო”/საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საქართველოს ეკონომისტთა ასოციაცია, ჟურნალი „სოციალური ეკონომიკა". 2011წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, „სოციალური ეკონომიკა:XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები", 2011 წლის სპეციალური ნომერი 1(13), გვ.156-159 .

ხ. ბარდაველიძე. შრობის პროცესის ოპტიმალური მართვის ალგორითმის ტექნიკური რეალიზაციის ზოგიერთი საკითხები. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „მართვის ავტომატიზებული სისტემები და თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიები“. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. თბილისი, სტუ, №1(10), გვ. 417-419.

ნ. ცანავა. შრომის მართვის პრობლემები საქართველოს ეკონომიკაში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნეს-ტექნოლოგიების ფაკულტეტის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები". 2017წ. კონფერენციის პროგრამა, გვ.9.

შ. დოღონაძე. შრომის ნაყოფიერების ამაღლება სახელმწიფო მართვაში (ამერიკის შეერთებული შტატების მაგალითზე) . სტუ ჰუმანიტარულ-სოციალური ფაკულტეტი; ”ღია დიპლომატიის ასოციაცია”. 2009წ. .

გ. იაშვილი. შრომის შედეგების შეფასების თავისებურებები საჯარო სფეროს ორგანიზაციებში. სტუ. მეოთხე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია – 2016. 2016წ. ,,გუშინ, დღეს, ხვალ".

გ. ღვინეფაძე. შტოებისა და საზღვრების მეთოდისათვის ევრისტიკული ალგორითმის შემუშავების ერთი ხერხი. მართვის ავტომატიზებული სისტემების კათედრის დაარსების მე-40 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2011წ. თბილისი.სტუ. ISSN 1512-3979. გვ. 158-160.

ნ. ზაალიშვილი, ნ. გომართელი. შტრიხები მარგარეტ ტეტჩერის პორტრეტისათვის. საერთაშორისო კონფერენცია „მსოფლიო და გენდერი“, სტუ, თბილისი. 2013წ. .

მ. მესხია. შტრიხები საქართველოს დედოფლების მოღვაწეობიდან. სტუ. 2015წ. მსოფლიო და გენდერი.

მ. ამირგულაშვილი. შუალედური გზა რეალურ პოლიტიკასა და იდეალურ პოლიტიკას შორის. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2013წ. "მსოფლიო და კავკასია. გვ. 116-118.

ნ. მჭედლიშვილი, ზ.ციხელაშვილი, ნ.მახარობლიძე, ი.ჩხარტიშვილი. ჩამდინარე წყლების დაბინძურების ხარისხის შეფასებისა და პროგნოზირების დესკრიფციული მოდელების შემუშავება. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “ინფორმაციული ტექნოლოგიები მართვაში”. 2007წ. თბილისი, სტუ.

ნ. სეფაშვილი, ჯ. მაისურაძე, კ.ჯაფარიძე. ჩამნაცვლებლის გავლენა სპიროპირანის დიპოლურ მომენტზე. პირველი საერთაშორისო კინფერენცია "ნანოქიმია და ნანოტექნოლოგიები",თბილისი. 2010წ. .

გ. ჩიკოიძე. ჩანაცვლების ლექსიკური პარამეტრები ქართულში. სტუ საერთაშორისო კონფერენცია “ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები”. 2010წ. თბილისი.

ზ. ეზუგბაია, ლ. ჩალაძე, ი.ირემაშვილი. ჩასაშვები ნაგებობების აგების ტექნოლოგია. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი მე–3 საერთაშორისო სამეცნიერო–ტექნიკური კონფერენცია ,,გარემოს დაცვის, არქიტექტურისა და მშენებლობის თანამედროვე პრობლემები" თბილისი–ბორჯომი. 2013წ. .

ნ. ჟველია. ჩრდილო-ატლანტიკური ხელშეკრულების ორგანიზაცია (NATO). საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „მსოფლიო და კავკასია“, სტუ, თბილისი,. 2013წ. .

გ. ომსარაშვილი. ცივ-გომბორის ქედის ჩრდილო-აღმოსავლეთ ფერდობზე არსებული ხევების ალუვიურ-პროლუვიური ნალექების ფილტრატებიდან სასმელი წყლის მიღება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი . 2016წ. ინტელექტი.

ვ. შილაკაძე. ცილინდრული გორგოლაჭოვანი საკისრების სარბენი ბილიკების სუპერფინიშირება. აკადემიკოს თ. ლოლაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "ინოვაციური ტექნოლოგიები და მასალები". 2011წ. საგამომცემლო სახლი ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი" 160...163გვ..

ლ. ქვარცხავა. ცილინდრული პანელის ელექტროდრეკადი წონასწორობა.. სტუდენტთა 85-ე საერთაშრისო სამეცნიერო კონფერენცია. . 2017წ. საქართველო, თბილისი, 12 ივნისი-1 ივლისი, 2017..

გ. ბერუაშვილი. ციტრუსების შეშრობის დამოკიდებულება გამაცივებელი ჰაერის მახასიათებლებზე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი, საქართველოს საინჟინრო აკადემია . 2009წ. სურსათის უვნებლობის პრობლემები 253-256 გვ..