კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2713 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ზ. ეზუგბაია, ლ. ჩალაძე, ი.ირემაშვილი. ჩასაშვები ნაგებობების აგების ტექნოლოგია. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი მე–3 საერთაშორისო სამეცნიერო–ტექნიკური კონფერენცია ,,გარემოს დაცვის, არქიტექტურისა და მშენებლობის თანამედროვე პრობლემები" თბილისი–ბორჯომი. 2013წ. .

ნ. ჟველია. ჩრდილო-ატლანტიკური ხელშეკრულების ორგანიზაცია (NATO). საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „მსოფლიო და კავკასია“, სტუ, თბილისი,. 2013წ. .

გ. ომსარაშვილი. ცივ-გომბორის ქედის ჩრდილო-აღმოსავლეთ ფერდობზე არსებული ხევების ალუვიურ-პროლუვიური ნალექების ფილტრატებიდან სასმელი წყლის მიღება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი . 2016წ. ინტელექტი.

ვ. შილაკაძე. ცილინდრული გორგოლაჭოვანი საკისრების სარბენი ბილიკების სუპერფინიშირება. აკადემიკოს თ. ლოლაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "ინოვაციური ტექნოლოგიები და მასალები". 2011წ. საგამომცემლო სახლი ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი" 160...163გვ..

ლ. ქვარცხავა. ცილინდრული პანელის ელექტროდრეკადი წონასწორობა.. სტუდენტთა 85-ე საერთაშრისო სამეცნიერო კონფერენცია. . 2017წ. საქართველო, თბილისი, 12 ივნისი-1 ივლისი, 2017..

გ. ბერუაშვილი. ციტრუსების შეშრობის დამოკიდებულება გამაცივებელი ჰაერის მახასიათებლებზე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი, საქართველოს საინჟინრო აკადემია . 2009წ. სურსათის უვნებლობის პრობლემები 253-256 გვ..

გ. ყურაშვილი, რ.აბულაძე, ზ. კაკულაშვილი. ციფრული ეკონომიკის ეკოსისტემა საქართველოში. სტუ, ბიზნესტექნოლოგიების ფა-ტი, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია"გლობალიზაცია და ბიზნესის თნამედროვე გამოწვევები". 2017წ. სტუ, კონფერენციის შრომების კრებული გვ.215-222.

. ციფრული ეკონომიკის ეკოსისტემა საქართველოში. სტუ, ბიზნესტექნოლოგიების ფა-ტი, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია"გლობალიზაცია და ბიზნესის თნამედროვე გამოწვევები". 2017წ. .

ა. ბენაშვილი. ციფრული მოწყობილობების სინთეზის უნივერსალური მეთოდის დამუშავება. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.. 2008წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ინფორმაციული ტექნოლოგიები 2008“. ეძღვნება პროფესორების კ. კამკამიძისა და ი. მიქაძის 80 წლისთავს. მოხსენებათა კრებული. გვ.172-176.

რ. აბულაძე. ციფრული საფრთხეების ეკონომიკური გავლენა. . მეოთხე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია - IEC 2016 ,,ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ.“ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტი, საინჟინრო-ეკონომიკის დეპარტამენტი, ეკონომიკური განვითარების და მისი სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი. . 2016წ. № . 14-15 ოქტომბერი, 2016. თბილისი, საქართველო. გვ.58-62.

ო. ზუმბურიძე, ნ. ჟიჟილაშვილი. ციფრული უთანასწორობა და მისი დაძლევის პრობლემები . 21-ე საუკუნის მეცმიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ძირითადი პარადიგმები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2012წ. 146-150გვ.

ნ. იმნაძე, ნ. ჩაჩავა ნ.ფაილოძე ნ.ხაბეიშვილი. ცოდნის გაზიარება საერთაშორისო პლკათფორმები TEMPUS - ის პროგრამის RETHINKe - ის მაგალითზე. პირველი საერთაშორისო კონფერენცია უმაღლესი განათლების ინტერნაციონალიზაცია: სტრატეგიები და გამოწვევები; 12 ოქტომბერი, 2017 წ. სტუ, არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტი;. 2017წ. .

რ. გაფრინდაშვილი. ცხოვრების სტილის გამომუშავების მნიშვნელოვანი ფაქტორები. სტუ, ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტის სოციალურ მეცნიერებათა დეპარტამენტის საერთაშორისო-სამეცნიერო კონფერენცია - „მსოფლიო და კავკასია“. 2015წ. .

ი. გორჯოლაძე, ნ გორჯოლაძე. ცხრილით მოცემული ორცვლადიან ფუნქციათა ნამრავლების ჯამის სახის მათემატიკური მოდელის კერძო შემთხვევა . სტუ–ს 80 წლისთვისადმი მიძღვნილი პროფესორ– მასწავლებელთა ღია საიუბილეო სამეცნიერო– ტექნიკური კონფერენცია . წ. ISSN 99928-902-4-X. გვ.213, თბილისი.

ი. გორჯოლაძე, ნ. გორჯოლაძე. ცხრილით მოცემული ორცვლადიანი ფუნქციის ანალიზური სახის დადგენის მათემატიკური მოდელების მეთოდი. სტუ–ს 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი პროფესორ– მასწავლებელთა ღია საიუბილეო სამეცნიერო– ტექნიკური კონფერენცია. წ. ISSN 99928-902-4-X. გვ.214, თბილისი.

ი. გორჯოლაძე, ნ. გორჯოლაძე. ცხრილით მოცემული ორცვლადიანი ფუნქციის ერთცვლადიან ფუნქციათა ნამრავლების ჯამის სახის მათემტიკური მოდელი . სტუ–ს 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი პროფესორ–მასწავლებელთა საიუბილეო სამეცნიერო–ტექნიკური კონფერენცია. წ. ISSN 99928-902-4-X, გვ. 213, თბილისი..

თ. მუსელიანი, ლებანიძე ნინო, პოტაპოვი ალექსანდრე. ძაბვის მიხედვით ტრანსფორმატორული საზომი ბოგირების მაქსიმალური მგრძნობიარობის განსაზღვრისათვის კომპიუტერული პროგრამის დამუშავება. აკად.თ.ლოლაძის ხსონისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2011წ. ინოვაციური ტექნოლოგიები და მასალები, გვ.105–111.

. ძალაუფლება და გარედან მოსულის ფენომენი. "ხელისუფლება და საზოგადოება", საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2012წ. .

დ. ცუცქირიძე. ძალაუფლება და გარედან მოსულის ფენომენი, . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ყოველწლიური საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,ხელისუფლება და საზოგადოება –2012" თბილისი,. 2012წ. .

ლ. ბალანჩივაძე, M.Chanturia. ძალების გადანაწილება არასტანდარტულ კონსტრუქციულ სქემებში. სტუ, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია, საქართველოს საინჟინრო აკადემია, . 2005წ. .