კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2699 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ი. გორჯოლაძე, ნ გორჯოლაძე. ცხრილით მოცემული ორცვლადიან ფუნქციათა ნამრავლების ჯამის სახის მათემატიკური მოდელის კერძო შემთხვევა . სტუ–ს 80 წლისთვისადმი მიძღვნილი პროფესორ– მასწავლებელთა ღია საიუბილეო სამეცნიერო– ტექნიკური კონფერენცია . წ. ISSN 99928-902-4-X. გვ.213, თბილისი.

ი. გორჯოლაძე, ნ. გორჯოლაძე. ცხრილით მოცემული ორცვლადიანი ფუნქციის ანალიზური სახის დადგენის მათემატიკური მოდელების მეთოდი. სტუ–ს 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი პროფესორ– მასწავლებელთა ღია საიუბილეო სამეცნიერო– ტექნიკური კონფერენცია. წ. ISSN 99928-902-4-X. გვ.214, თბილისი.

ი. გორჯოლაძე, ნ. გორჯოლაძე. ცხრილით მოცემული ორცვლადიანი ფუნქციის ერთცვლადიან ფუნქციათა ნამრავლების ჯამის სახის მათემტიკური მოდელი . სტუ–ს 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი პროფესორ–მასწავლებელთა საიუბილეო სამეცნიერო–ტექნიკური კონფერენცია. წ. ISSN 99928-902-4-X, გვ. 213, თბილისი..

თ. მუსელიანი, ლებანიძე ნინო, პოტაპოვი ალექსანდრე. ძაბვის მიხედვით ტრანსფორმატორული საზომი ბოგირების მაქსიმალური მგრძნობიარობის განსაზღვრისათვის კომპიუტერული პროგრამის დამუშავება. აკად.თ.ლოლაძის ხსონისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2011წ. ინოვაციური ტექნოლოგიები და მასალები, გვ.105–111.

ნ. ხაზარაძე. ძალაუფლება და გარედან მოსულის ფენომენი. "ხელისუფლება და საზოგადოება", საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2012წ. .

დ. ცუცქირიძე, ნ. ხაზარაძე. ძალაუფლება და გარედან მოსულის ფენომენი, . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ყოველწლიური საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,ხელისუფლება და საზოგადოება –2012" თბილისი,. 2012წ. .

ლ. ბალანჩივაძე, M.Chanturia. ძალების გადანაწილება არასტანდარტულ კონსტრუქციულ სქემებში. სტუ, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია, საქართველოს საინჟინრო აკადემია, . 2005წ. .

მ. ჭანტურია, მ. ჭანტურია. ძალვათა ცვლილების ალბათური ბუნების გამოკვლევა რკინაბეტონის სტატიკურად ურკვევ კონსტრუქციებში ბეტონის ცოცვადობის დეფორმაციის მახასიათებელი მრუდების ალბათური ბუნების გათვალისწინებით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია, საქართველოს საინჟინრო აკადემია, სამშენებლო ფაკულტეტი, სამშენებლო კონსტრუქციების კათედრა. წ. "მშენებლობა და ოცდამეერთე საუკუნე".

ლ. ბერიძე, მ. წიქარიშვილი ი. ჭარაქაშვილი. ძალოვანიბოკოვან-ოპტიკურიშუქსატარების ფუნქციონალური შესაძლებლობების გამოკვლევა სითხეში ლაზერულ-თერმული მიროაფეთქების პროცესის განხორციელებისათვის. საერთაშორისო სიმპოზიუმი ,,უწყვეტ ტანთ მექანიკის პრობლემებზე". 0წ. .

ნ. ხაზარაძე. ძველანატოლიურ-კავკასიური კოსმოლოგიის ისტორიის ერთი ასპექტისათვის. "მსოფლიო და კავკასია", საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2011წ. .

ნ. ხაზარაძე. ძველი ანატოლიის სამხედრო საქმის ისტორიისათვის. სტუ, ყოველწლიური საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "ხელისუფლება და საზოგადოება". 2015წ. .

თ. ხოხობაშვილი, ნანა ხაზარაძე. ძველი ბერძნები წიგნის სამყაროში. . 2012წ. ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები-3.

ნ. ხაზარაძე. ძველი ბერძნები წიგნის სამყაროში. "ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები" - 3, . 2012წ. .

თ. ხოხობაშვილი. ძველი ქართული კულტურა და გენდერული მსოფლმხედველობა. . 2012წ. მსოფლიო და გენდერი.

ნ. ბერიშვილი, მ.მუხიგულაშვილი. ძვრის მოდულის თეორიული და ექსპერიმენტული გაანგარიშების ახლებური ხერხი. სტუდენტთა 79-ე ღია საერთაშორისო კონფერენცია. წ. დასკვნით ეტაპში გამარჯვებული სტუდენტების ნაშრომთა თეზისების კრებული.

მ. ყიფიანი. ძიებანი საქართველო-თურქეთის კულტურული ურთიერთობისათვის. სტუ-ს ევროპული სწავლების სამეცნიერო კვლევების მიერ ორგანიზებული, თურქეთი, სტამბული. 2015წ. .

მ. ნიშნიანიძე. წამლისმიერი ალერგია და გასტროენტეროლოგიურ დარღვევათა რისკი მოზარდებში. სტუდენტთა 81-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2014 გვ.87. 2014წ. 2014 გვ.87.

თ. ცინცაძე, ხ. მიშელაშვილი, მ. ჩიქავა. წამლისმიერი ალერგია და გასტროენტეროლოგიურ დარღვევათა რისკი მოზარდებში. . 2014წ. სტუდენტთა მე-81 ღია საერთ. სამეც. კონფ. სტუ თბილისი გვ.87.

ბ. ცხადაძე. წანარების სახელდებისთვის ქართულ წერილობით ძეგლებში. ვერბალური კომუნიკაციები. წ. .

რ. გაფრინდაშვილი. წარმატების მასტიმულირებელი მეთოდები ქართულ ზეპირსიტყვიერებაში. სტუ, ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტი, სიმპოზიუმი - ევროპა და სამხრეთ კავკასია. 2016წ. .