კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2728 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. ყურაშვილი, რ.აბულაძე, ზ. კაკულაშვილი. ციფრული ეკონომიკის ეკოსისტემა საქართველოში. სტუ, ბიზნესტექნოლოგიების ფა-ტი, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია"გლობალიზაცია და ბიზნესის თნამედროვე გამოწვევები". 2017წ. სტუ, კონფერენციის შრომების კრებული გვ.215-222.

. ციფრული ეკონომიკის ეკოსისტემა საქართველოში. სტუ, ბიზნესტექნოლოგიების ფა-ტი, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია"გლობალიზაცია და ბიზნესის თნამედროვე გამოწვევები". 2017წ. .

ა. ბენაშვილი. ციფრული მოწყობილობების სინთეზის უნივერსალური მეთოდის დამუშავება. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.. 2008წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ინფორმაციული ტექნოლოგიები 2008“. ეძღვნება პროფესორების კ. კამკამიძისა და ი. მიქაძის 80 წლისთავს. მოხსენებათა კრებული. გვ.172-176.

რ. აბულაძე. ციფრული საფრთხეების ეკონომიკური გავლენა. . მეოთხე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია - IEC 2016 ,,ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ.“ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტი, საინჟინრო-ეკონომიკის დეპარტამენტი, ეკონომიკური განვითარების და მისი სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი. . 2016წ. № . 14-15 ოქტომბერი, 2016. თბილისი, საქართველო. გვ.58-62.

ო. ზუმბურიძე, ნ. ჟიჟილაშვილი. ციფრული უთანასწორობა და მისი დაძლევის პრობლემები . 21-ე საუკუნის მეცმიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ძირითადი პარადიგმები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2012წ. 146-150გვ.

ნ. იმნაძე, ნ. ჩაჩავა ნ.ფაილოძე ნ.ხაბეიშვილი. ცოდნის გაზიარება საერთაშორისო პლკათფორმები TEMPUS - ის პროგრამის RETHINKe - ის მაგალითზე. პირველი საერთაშორისო კონფერენცია უმაღლესი განათლების ინტერნაციონალიზაცია: სტრატეგიები და გამოწვევები; 12 ოქტომბერი, 2017 წ. სტუ, არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტი;. 2017წ. .

რ. გაფრინდაშვილი. ცხოვრების სტილის გამომუშავების მნიშვნელოვანი ფაქტორები. სტუ, ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტის სოციალურ მეცნიერებათა დეპარტამენტის საერთაშორისო-სამეცნიერო კონფერენცია - „მსოფლიო და კავკასია“. 2015წ. .

ი. გორჯოლაძე, ნ გორჯოლაძე. ცხრილით მოცემული ორცვლადიან ფუნქციათა ნამრავლების ჯამის სახის მათემატიკური მოდელის კერძო შემთხვევა . სტუ–ს 80 წლისთვისადმი მიძღვნილი პროფესორ– მასწავლებელთა ღია საიუბილეო სამეცნიერო– ტექნიკური კონფერენცია . წ. ISSN 99928-902-4-X. გვ.213, თბილისი.

ი. გორჯოლაძე, ნ. გორჯოლაძე. ცხრილით მოცემული ორცვლადიანი ფუნქციის ანალიზური სახის დადგენის მათემატიკური მოდელების მეთოდი. სტუ–ს 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი პროფესორ– მასწავლებელთა ღია საიუბილეო სამეცნიერო– ტექნიკური კონფერენცია. წ. ISSN 99928-902-4-X. გვ.214, თბილისი.

ი. გორჯოლაძე, ნ. გორჯოლაძე. ცხრილით მოცემული ორცვლადიანი ფუნქციის ერთცვლადიან ფუნქციათა ნამრავლების ჯამის სახის მათემტიკური მოდელი . სტუ–ს 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი პროფესორ–მასწავლებელთა საიუბილეო სამეცნიერო–ტექნიკური კონფერენცია. წ. ISSN 99928-902-4-X, გვ. 213, თბილისი..

თ. მუსელიანი, ლებანიძე ნინო, პოტაპოვი ალექსანდრე. ძაბვის მიხედვით ტრანსფორმატორული საზომი ბოგირების მაქსიმალური მგრძნობიარობის განსაზღვრისათვის კომპიუტერული პროგრამის დამუშავება. აკად.თ.ლოლაძის ხსონისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2011წ. ინოვაციური ტექნოლოგიები და მასალები, გვ.105–111.

. ძალაუფლება და გარედან მოსულის ფენომენი. "ხელისუფლება და საზოგადოება", საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2012წ. .

დ. ცუცქირიძე. ძალაუფლება და გარედან მოსულის ფენომენი, . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ყოველწლიური საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,ხელისუფლება და საზოგადოება –2012" თბილისი,. 2012წ. .

ლ. ბალანჩივაძე, M.Chanturia. ძალების გადანაწილება არასტანდარტულ კონსტრუქციულ სქემებში. სტუ, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია, საქართველოს საინჟინრო აკადემია, . 2005წ. .

მ. ჭანტურია, მ. ჭანტურია. ძალვათა ცვლილების ალბათური ბუნების გამოკვლევა რკინაბეტონის სტატიკურად ურკვევ კონსტრუქციებში ბეტონის ცოცვადობის დეფორმაციის მახასიათებელი მრუდების ალბათური ბუნების გათვალისწინებით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია, საქართველოს საინჟინრო აკადემია, სამშენებლო ფაკულტეტი, სამშენებლო კონსტრუქციების კათედრა. წ. "მშენებლობა და ოცდამეერთე საუკუნე".

ლ. ბერიძე, მ. წიქარიშვილი ი. ჭარაქაშვილი. ძალოვანიბოკოვან-ოპტიკურიშუქსატარების ფუნქციონალური შესაძლებლობების გამოკვლევა სითხეში ლაზერულ-თერმული მიროაფეთქების პროცესის განხორციელებისათვის. საერთაშორისო სიმპოზიუმი ,,უწყვეტ ტანთ მექანიკის პრობლემებზე". 0წ. .

. ძველანატოლიურ-კავკასიური კოსმოლოგიის ისტორიის ერთი ასპექტისათვის. "მსოფლიო და კავკასია", საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2011წ. .

. ძველი ანატოლიის სამხედრო საქმის ისტორიისათვის. სტუ, ყოველწლიური საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "ხელისუფლება და საზოგადოება". 2015წ. .

თ. ხოხობაშვილი, ნანა ხაზარაძე. ძველი ბერძნები წიგნის სამყაროში. . 2012წ. ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები-3.

. ძველი ბერძნები წიგნის სამყაროში. "ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები" - 3, . 2012წ. .