კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2714 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ლ. ბალანჩივაძე, M.Chanturia. ძალების გადანაწილება არასტანდარტულ კონსტრუქციულ სქემებში. სტუ, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია, საქართველოს საინჟინრო აკადემია, . 2005წ. .

მ. ჭანტურია, მ. ჭანტურია. ძალვათა ცვლილების ალბათური ბუნების გამოკვლევა რკინაბეტონის სტატიკურად ურკვევ კონსტრუქციებში ბეტონის ცოცვადობის დეფორმაციის მახასიათებელი მრუდების ალბათური ბუნების გათვალისწინებით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია, საქართველოს საინჟინრო აკადემია, სამშენებლო ფაკულტეტი, სამშენებლო კონსტრუქციების კათედრა. წ. "მშენებლობა და ოცდამეერთე საუკუნე".

ლ. ბერიძე, მ. წიქარიშვილი ი. ჭარაქაშვილი. ძალოვანიბოკოვან-ოპტიკურიშუქსატარების ფუნქციონალური შესაძლებლობების გამოკვლევა სითხეში ლაზერულ-თერმული მიროაფეთქების პროცესის განხორციელებისათვის. საერთაშორისო სიმპოზიუმი ,,უწყვეტ ტანთ მექანიკის პრობლემებზე". 0წ. .

. ძველანატოლიურ-კავკასიური კოსმოლოგიის ისტორიის ერთი ასპექტისათვის. "მსოფლიო და კავკასია", საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2011წ. .

. ძველი ანატოლიის სამხედრო საქმის ისტორიისათვის. სტუ, ყოველწლიური საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "ხელისუფლება და საზოგადოება". 2015წ. .

თ. ხოხობაშვილი, ნანა ხაზარაძე. ძველი ბერძნები წიგნის სამყაროში. . 2012წ. ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები-3.

. ძველი ბერძნები წიგნის სამყაროში. "ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები" - 3, . 2012წ. .

თ. ხოხობაშვილი. ძველი ქართული კულტურა და გენდერული მსოფლმხედველობა. . 2012წ. მსოფლიო და გენდერი.

ნ. ბერიშვილი, მ.მუხიგულაშვილი. ძვრის მოდულის თეორიული და ექსპერიმენტული გაანგარიშების ახლებური ხერხი. სტუდენტთა 79-ე ღია საერთაშორისო კონფერენცია. წ. დასკვნით ეტაპში გამარჯვებული სტუდენტების ნაშრომთა თეზისების კრებული.

მ. ყიფიანი. ძიებანი საქართველო-თურქეთის კულტურული ურთიერთობისათვის. სტუ-ს ევროპული სწავლების სამეცნიერო კვლევების მიერ ორგანიზებული, თურქეთი, სტამბული. 2015წ. .

მ. ნიშნიანიძე. წამლისმიერი ალერგია და გასტროენტეროლოგიურ დარღვევათა რისკი მოზარდებში. სტუდენტთა 81-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2014 გვ.87. 2014წ. 2014 გვ.87.

თ. ცინცაძე, ხ. მიშელაშვილი, მ. ჩიქავა. წამლისმიერი ალერგია და გასტროენტეროლოგიურ დარღვევათა რისკი მოზარდებში. . 2014წ. სტუდენტთა მე-81 ღია საერთ. სამეც. კონფ. სტუ თბილისი გვ.87.

ბ. ცხადაძე. წანარების სახელდებისთვის ქართულ წერილობით ძეგლებში. ვერბალური კომუნიკაციები. წ. .

რ. გაფრინდაშვილი. წარმატების მასტიმულირებელი მეთოდები ქართულ ზეპირსიტყვიერებაში. სტუ, ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტი, სიმპოზიუმი - ევროპა და სამხრეთ კავკასია. 2016წ. .

ლ. კახიანი, გ.იოსებაშვილი, კ.პირადოვი. წინასწარ დაძაბული რკინაბეტონის ელემენტის გაანგარიშება რღვევის მექანიკის მეთოდების გათვალისწინებით. სამშენებლო კონსტრუქციების კათედრის 75 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის . 2005წ. 219-221.

მ. ჩხაიძე, ჩიხრაძე ბ.. წინასწარი გადარჩევის პროცედურების ფორმირება სახეთა ამოცნობაში. მართვის სისტემების ინსტიტუტი. 2004წ. საერთაშორისო კონფერენციის "მართვისა და ენერგეტიკის პრობლემები" მოხსენებათა კრებული №8, გვ.482-485..

ხ. ბარდაველიძე, ა.ბარდაველიძე. წრფივი მართვის სისტემის რეგრესიული იდენტიფიკაციის ანალიზი. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის „21-ე საუკუნის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიე-ბის განვითარების ძირითადი პარადიგმები“ შრომები,. 2012წ. ტ. II, სტუ,გვ. 235-238.

გ. ყირმელაშვილი, გ.რობაქიძე. წრფივი პროგრამირების სწავლება და მისი გეომეტრიული ინტერპრეტაცია . საერთაშორისო სამეცნ.-პედ. კონფერენციის „სწავლების დიდაქტიკური კანონზომიერებანი“ (მასალები), სტუ, თბილისი. 1998წ. გვ. 95-96.

ე. მიმინოშვილი. წყალბადური ბმების როლი ნანოკრისტალური ტიტანის კარბიდის წარმოქმნაში. საერთაშორისო საიუბილეო სამეცნიერო კონფერენცია “21-ე საუკუნის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ძირითადი პარადიგმები”. . 2012წ. ნანო - 2012 თბილისი, სტუ, 19-20 სექტემბერი, 27-29 .

მ. კოდუა, ივანე საღინაძე. წყალგამყოფი კაშხლის დანგრეული ქვედა ბიეფის კაპიტალური რეაბილიტაციისათვის. II საერთაშორისო სიმპოზიუმისეისმომედეგობა და საინჟინროსეისმოლოგია. 2018წ. .