კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2719 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ს. ლომინაძე. ხელისუფლება და საზოგადოება. სტუ. 2007წ. შავი PR--ის საფუძვლები და მოქმედების მეთოდები.

ს. ლომინაძე. ხელისუფლება და საზოგადოება. სტუ. 2008წ. PRსაქმიანობის სოციალურ-ფსიქოლოგიური ასპექტები.

გ. ყურაშვილი, მ. ჩეჩელეშვილი, ა. ბოლქვაძე. ხელმომჭირნე წარმოება, როგორც პროდუქციის ხარისხისა და საწარმოო დანახარჯების ამაღლების მექანიზმი. სტუ. II საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია" გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები" 2018წ. 2018წ. კონფერენციის შრომების კრებული, გბ192-197.

ი. ქართველიშვილი. ხელნაწერი სიმბოლოების შედარების პროცესების ფორმირება სუპერპოზიციის პრინციპით. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია – მართვისა და ენერგეტიკის პრობლემები. . 2004წ. .

ი. ქართველიშვილი. ხელნაწერი სიმბოლოების შესწავლა და ამოცნობა. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია – მართვისა და ენერგეტიკის პრობლემები. . 2004წ. .

ი. ქართველიშვილი. ხელნაწერი სიმბოლოების წინასწარი კომპიუტერული დამუშავების სტადია. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია – მართვის ავტომატიზებული სისტემები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომები. 2001წ. .

თ. საანიშვილი, ნ.ყავლაშვილი, ო.ლაბაძე, ლ.გვარამაძე, გ.კიკნაძე.. ხელოვნური მოკროკლიმატის მართვის სისტემის მოცულობითი ფიზიკური მოდელი.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დაარსებიდან 90 წლისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომები. 21-ე საუკუნის მეცნერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ძირითადი პარადიგმები. 2012წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი, 0186, თბილისი, მინდელის ქ. 10. საქართველო, თბილისი 19-21 სექტემბერი, 2012 წელი, გვ. 116-120. .

რ. ქუთათელაძე, ანა კობიაშვილი. ხელოვნური ინტელექტის საშუალებების კომერციული გამოყენება. სტუ-ს საერთაშ. სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია:"ეკონომიკური პოლიტიკა და ბიზნეს-პროცსების მართვა". თბილისი. წ. .

ნ. ყავლაშვილი, ლ. გვარამაძე. ხელოვნური მიკროკლიმატის ადაპტური მართვა. აკადემიკოს ი. გრანგიშვილის დაბადების 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა" საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010წ. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი" გვ.103.

ო. ლაბაძე, ნ. ყავლაშვილი. ხელოვნური მიკროკლიმატის ადაპტური მართვა. აკადემიკოს ი. ფრანგიშვილის დაბადების 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა შრომები. სექცია “მართვის პრობლემები”. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.. 2011წ. საგამომცემლო სახლი “ტექნიკური უნივერსიტეტი”. თბილისი, გვ. 89-94 .

ზ. ჯაფარიძე, თ. მეგრელიძე, გ. გუგულაშვილი, რუსაძე თამარ. ხილ-კენკრის წვენების კონცენტრირების პროცესის შესწავლა და უწყვეტი ქმედების დანადგარის დამუშავება. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის “სურსათის უვნებლობის პრობლემები”. 2009წ. შრომათა კრებული. ISBN 978-9941-0-1424-6. თბილისი, 303-306 გვ.

გ. გუგულაშვილი. ხილკენკრის წვენების კონცენტრირების პროცესის შესწავლა და უწყვეტი ქმედების დანადგარის დამუშავება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი, საქართველოს საინჟინრო აკადემია. 2009წ. შრომათა კრებული. გვ. 303-306.

ლ. ბალანჩივაძე, ლ.კახიანი, ლ.ვერულაშვილი. ხის შენობების სეისმომედეგობა. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, ქალი და XXI საუკუნე. წ. ქალი და XXI საუკუნე, შრომები,ISBN978-9941-14-951-1.

ფ. ვერულაშვილი, ლ.კახიანი, ლ.ბალანჩივაძე. ხის შენობების სეისმომედეგობა. ქალი და XXI საუკუნე, სტუ. წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, შრომები, ISBN978-9941-14-951-1.

ლ. კახიანი, ლ.ვერულაშვილი, ლ.ბალანჩივაძე. ხის შენობების სეისმომედეგობა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ქალი და XXI საუკუნე. 2011წ. ISBN 978-9941-14-951-1, გვ.70.

ო. ტომარაძე, ი. ჩხეიძე, ლ. ტოკაძე. ხმაურშემცველი სიგნალებიდან ხელშეშლის აღმოფხვრისათვის კომპიტერული ტექნოლოგიების გამოყენების საკითხები. სტუ. 2013წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. გამოყენებითი ფიზიკის აქტუალური საკითხები .

გ. ძნელაძე. ხმის მიცემის ბიომეტრიული სისტემა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დაარსებიდან 90 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „21-ე საუკუნის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ძირითადი პარადიგმები“. 2012წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დაარსებიდან 90 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „21-ე საუკუნის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ძირითადი პარადიგმები“, შრომები, ტომი 2, 2012 წ. გვ. 106-114..

ზ. ლაზარაშვილი. ხორბლის მარცვლის დაფშვნისა და დაქუცმაცების კომპლექსური პროცესის გამოყენება გაუმჯობესებული ხარისხის პურის მისაღე-ბად. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია“ კვების მრეწველობის ტექნოლოგიური პროცესების და მოწყობილობების პრობლემები“. 2016წ. "ტექნიკური უნივერსიტეტი", თბილისი, გვ. 72-75.

მ. ჩიქავა. ჯანსაღი კვების როლი კუჭ–ნაწლავის ტრაქტის დაავადებათა პრევენციაში. . საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: ’’ქალი და XXI საუკუნე’’. / სტუ–ს ქალთა ასოციაცია, საქართველოს პროფესიონალ ქალთა ასოციაცია . 2011წ. გვ. 183–187. .

ლ. ჩხეიძე, ჯვარელია ნინო, მაჭავარიანი ნანა. ჯანსაღი საწარმოო გარემო-ჯანსაღი ქალი - ჯანსაღი თაობა. ქალი და XXI საუკუნე. 2011წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია.შრომები."ტექნიკური უნივერსიტეტი".გვ.170-172.