კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2719 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ც. ბასილაშვილი, ტაბატაძე ჯ., ჯანელიძე მ.. ჯვრის წყალსაცავში ჩამდინარე წყლების პროგნოზირება ენგურჰესის უსაფრთხოებისა და ენერგო–ეფექტურობისათვის. საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენცია “გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება. წ. საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენცია “გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება, შრომები, გვ. 371 – 373.

. ჯიბსის თავისუფალი ენერგიის მინიმიზაციის მეთოდის რეალიზაციის ხერხები არაორგანული კომპოზიტების მიღების პროცესების პროგნოზირებისათვის.. ჩამომსხმელთა და მასალათმცოდნეთა პირველი საერთაშორისო კონგრესი. 0წ. სტუ, თბილისი, გვ.23.

რ. სვანიძე, ნ. როსტიაშვილი. ჯიტერის შეფასების საკითხები გადაცემის ციფრულ-ბოჭკოვან-ოპტიკურ სისტემებში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2017წ. .

რ. სვანიძე, ნ. როსტიაშვილი. ჯიტერის შეფასების საკითხები გადაცემის ციფრულ-ბოჭკოვან-ოპტიკურ სისტემებში.. საქრთველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2017წ. .

მ. მილაშვილი. ჯულია მორგანი - ახდენილი ოცნებების არქიტექტორი. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „გენდერი და მსოფლიო“. სტუ. 2012წ. .

ნ. ბახსოლიანი, ნანა ხაზარაძე. ჰეროდოტე და აზია-ევროპის საზღვრის ლოკალიზაციის საკითხი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულეტის სოციალურ მეცნიერებათა დეპარტამენტი. 2016წ. .

null. ჰეროდოტე და აზია-ევროპის საზღვრის ლოკალიზაციის საკითხი. სტუ, საერთაშორისო "მსოფლიო და კავკასია". 2016წ. .

რ. ჩოგოვაძე, მ. ჩხაიძე. ჰიბრიდული ინტელექტუალური სისტემების არქიტექტურის შესახებ . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 90 წ. მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია . 2012წ. კონფერენციის მოხს. კრებული, ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, .

ვ. ნანიტაშვილი. ჰიდრავლიკური წინაღობის კოეფიციენტის განსაზღვრის ექსპერიმენტული მეთოდიკა მაგისტრალურ ნავთობსადენებში დამატებითი ტუმბოების ჩართვის დროს. სტუ, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია. კალაპოტური პროცესების, სამილსადენო ტრანსპორტისა და ჰიდროტექნიკური ნაგებობების ჰიდრავლიკის და ჰიდროენერგეტიკის საკითხებზე საერთაშორისო კონფერენციის შრომები, თბილისი. წ. 99-102 გვ. .

ზ. გედენიძე, კ. კამკამიძე, ი. გაბრიჩიძე. ჰიდროელექტროსადგურებში უქმი წყალსაშვის გამარტივებული კონსტრუქციის მართვა კომპიუტერული სისტემით. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის "ინფორმაციული ტექნოლოგიები მართვაში". წ. ინფორმაციული ტექნოლოგიები მართვაში" მოხსენებათა კრებული გვ.338-340.

M. Gudiashvili, S.Lomidze. ჰიდროსადგურის ენერგეტიკული ინდიკატორის პროგნოზირება უმცირეს კვადრატთა მეთოდის გამოყენებით (ინგლისურად). საერთაშორისო ეკონიმიკური კონფერენცია - IEC 2013 ,, ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ“. 2013წ. ჟურნალი ,,ბიზნეს ინჟინერინგი’’#4, გვ. 126-127..

რ. ლორთქიფანიძე. ჰომოტოქსინი − პუბლიცისტური აზროვნების კრიზისის მაჩვენებელი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2011წ. კონფერენციის მასალები, მოხსენებათა კრებული, თბ., გვ. 53-58.

ჯ. გრიგალაშვილი. ჰუმანიტარული განაღმვითი სამუშაოების ჩატარების სახიფათო პროცესების მოდელირება არამკაფიო სიმრავლეების გამოყენებით . პროფესორ რ. ჩიქოვანის დაბადებიდან 80 წლისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “გამოყენებითი ფიზიკის აქტუალური საკითხები”. 2011წ. მოხსენება, თბილისი, სტუ, მარტი, 2011.

ს. დადუნაშვილი. ‎Определение структуры многоуровневой «встроенной системы. Information Technologies 2008‎. 2008წ. Proceedings of the international scientific conference “Information Technologies 2008”, Tbilisi ‎‎2008. p. 252-256‎.

მ. დარჩაშვილი. “1991 წლის 31 მარტის რეფერენდუმი საქართველოში”, . საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, “ხელისუფლება და საზოგადოება” . 2011წ. .

R. Gotsiridze. “Digital Games as a Powerful resource in Education” . “ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიებიi”, თბილისი, სტუ. 2012წ. .

N. Lomsadze, ნ.ბოჭორიშვილი. “The Problem of Text Compression in Terms of Globalization”,. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, “მსოფლიო და კავკასია”. 2011წ. თბილისი, საგამომცემლო სახლი “ტექნიკური უნივერსიტეტი”, გვ189-191...

N. Bochorishvili. “The Problem of Text Compression in Terms of Globalization”,. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, “მსოფლიო და კავკასია”. 2011წ. თბილისი, საგამომცემლო სახლი “ტექნიკური უნივერსიტეტი”, გვ189-191..

გ. ჭიკაძე, ვ. სესაძე, ვ. კეკენაძე. “არაწრფივ სისტემებში ბიფურკაციული მოვლენების მართვა უკუკავშირის გამოყენებით”. ITC’07 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “ინფორმაციული ტექნოლოგიები მართვაში” . 2007წ. გვ. 317-322.

ქ. სალუქვაძე. “ვერტიკალური გამწვანების სახეები ინტერიერში და მათი პერსპექტივა”-. სტუ-ს სტუდენტთა 79-ე საერთაშორისო კომფერენცია; . 2011წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 2011წელი..