კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2728 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. გუგულაშვილი. ხილკენკრის წვენების კონცენტრირების პროცესის შესწავლა და უწყვეტი ქმედების დანადგარის დამუშავება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი, საქართველოს საინჟინრო აკადემია. 2009წ. შრომათა კრებული. გვ. 303-306.

ლ. ბალანჩივაძე, ლ.კახიანი, ლ.ვერულაშვილი. ხის შენობების სეისმომედეგობა. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, ქალი და XXI საუკუნე. წ. ქალი და XXI საუკუნე, შრომები,ISBN978-9941-14-951-1.

ფ. ვერულაშვილი, ლ.კახიანი, ლ.ბალანჩივაძე. ხის შენობების სეისმომედეგობა. ქალი და XXI საუკუნე, სტუ. წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, შრომები, ISBN978-9941-14-951-1.

ლ. კახიანი, ლ.ვერულაშვილი, ლ.ბალანჩივაძე. ხის შენობების სეისმომედეგობა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ქალი და XXI საუკუნე. 2011წ. ISBN 978-9941-14-951-1, გვ.70.

ო. ტომარაძე, ი. ჩხეიძე, ლ. ტოკაძე. ხმაურშემცველი სიგნალებიდან ხელშეშლის აღმოფხვრისათვის კომპიტერული ტექნოლოგიების გამოყენების საკითხები. სტუ. 2013წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. გამოყენებითი ფიზიკის აქტუალური საკითხები .

გ. ძნელაძე. ხმის მიცემის ბიომეტრიული სისტემა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დაარსებიდან 90 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „21-ე საუკუნის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ძირითადი პარადიგმები“. 2012წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დაარსებიდან 90 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „21-ე საუკუნის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ძირითადი პარადიგმები“, შრომები, ტომი 2, 2012 წ. გვ. 106-114..

ზ. ლაზარაშვილი. ხორბლის მარცვლის დაფშვნისა და დაქუცმაცების კომპლექსური პროცესის გამოყენება გაუმჯობესებული ხარისხის პურის მისაღე-ბად. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია“ კვების მრეწველობის ტექნოლოგიური პროცესების და მოწყობილობების პრობლემები“. 2016წ. "ტექნიკური უნივერსიტეტი", თბილისი, გვ. 72-75.

მ. ჩიქავა. ჯანსაღი კვების როლი კუჭ–ნაწლავის ტრაქტის დაავადებათა პრევენციაში. . საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: ’’ქალი და XXI საუკუნე’’. / სტუ–ს ქალთა ასოციაცია, საქართველოს პროფესიონალ ქალთა ასოციაცია . 2011წ. გვ. 183–187. .

ლ. ჩხეიძე, ჯვარელია ნინო, მაჭავარიანი ნანა. ჯანსაღი საწარმოო გარემო-ჯანსაღი ქალი - ჯანსაღი თაობა. ქალი და XXI საუკუნე. 2011წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია.შრომები."ტექნიკური უნივერსიტეტი".გვ.170-172.

ც. ბასილაშვილი, ტაბატაძე ჯ., ჯანელიძე მ.. ჯვრის წყალსაცავში ჩამდინარე წყლების პროგნოზირება ენგურჰესის უსაფრთხოებისა და ენერგო–ეფექტურობისათვის. საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენცია “გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება. წ. საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენცია “გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება, შრომები, გვ. 371 – 373.

. ჯიბსის თავისუფალი ენერგიის მინიმიზაციის მეთოდის რეალიზაციის ხერხები არაორგანული კომპოზიტების მიღების პროცესების პროგნოზირებისათვის.. ჩამომსხმელთა და მასალათმცოდნეთა პირველი საერთაშორისო კონგრესი. 0წ. სტუ, თბილისი, გვ.23.

რ. სვანიძე, ნ. როსტიაშვილი. ჯიტერის შეფასების საკითხები გადაცემის ციფრულ-ბოჭკოვან-ოპტიკურ სისტემებში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2017წ. .

რ. სვანიძე, ნ. როსტიაშვილი. ჯიტერის შეფასების საკითხები გადაცემის ციფრულ-ბოჭკოვან-ოპტიკურ სისტემებში.. საქრთველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2017წ. .

მ. მილაშვილი. ჯულია მორგანი - ახდენილი ოცნებების არქიტექტორი. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „გენდერი და მსოფლიო“. სტუ. 2012წ. .

ნ. ბახსოლიანი, ნანა ხაზარაძე. ჰეროდოტე და აზია-ევროპის საზღვრის ლოკალიზაციის საკითხი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულეტის სოციალურ მეცნიერებათა დეპარტამენტი. 2016წ. .

null. ჰეროდოტე და აზია-ევროპის საზღვრის ლოკალიზაციის საკითხი. სტუ, საერთაშორისო "მსოფლიო და კავკასია". 2016წ. .

რ. ჩოგოვაძე, მ. ჩხაიძე. ჰიბრიდული ინტელექტუალური სისტემების არქიტექტურის შესახებ . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 90 წ. მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია . 2012წ. კონფერენციის მოხს. კრებული, ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, .

ვ. ნანიტაშვილი. ჰიდრავლიკური წინაღობის კოეფიციენტის განსაზღვრის ექსპერიმენტული მეთოდიკა მაგისტრალურ ნავთობსადენებში დამატებითი ტუმბოების ჩართვის დროს. სტუ, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია. კალაპოტური პროცესების, სამილსადენო ტრანსპორტისა და ჰიდროტექნიკური ნაგებობების ჰიდრავლიკის და ჰიდროენერგეტიკის საკითხებზე საერთაშორისო კონფერენციის შრომები, თბილისი. წ. 99-102 გვ. .

ზ. გედენიძე, კ. კამკამიძე, ი. გაბრიჩიძე. ჰიდროელექტროსადგურებში უქმი წყალსაშვის გამარტივებული კონსტრუქციის მართვა კომპიუტერული სისტემით. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის "ინფორმაციული ტექნოლოგიები მართვაში". წ. ინფორმაციული ტექნოლოგიები მართვაში" მოხსენებათა კრებული გვ.338-340.

M. Gudiashvili, S.Lomidze. ჰიდროსადგურის ენერგეტიკული ინდიკატორის პროგნოზირება უმცირეს კვადრატთა მეთოდის გამოყენებით (ინგლისურად). საერთაშორისო ეკონიმიკური კონფერენცია - IEC 2013 ,, ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ“. 2013წ. ჟურნალი ,,ბიზნეს ინჟინერინგი’’#4, გვ. 126-127..