კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2264 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ზ. ციხელაშვილი, ლ. კლიმიაშვილი. Evaluation and prediktion of the pollution water sources in the unitid state monitiring sistem. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2003წ. ჟ."Georgian Engineering News" №3,თბილისი,2003, 3 გვ.

G. Gavardashvili, ZHANG P., WU Y.. Evaluation of The Ecological Processes in the Catchment Basins of the Rivers Inguri (Georgia) And Yangtze (China) and New Environmental Protection Measures. 4thInternational Scientific and Technical Conference ,,Modern Problems of Water Management, Environmental Protection, Architecture and Construction”. Dedicated to the 85 Anniversary of the Water Management Institute. . 2014წ. Tbilisi, pp. 91-99.

M. Berezhiani, S. Shalamberidze. Experimental and Theoretical Investigation of Melt Crystallization Kinetics in Multicomponent Systems. Georgian Technical University. 2015წ. International Conference "Innovative Thechnologies in Metallurgy and Materials Science", Tbilisi, July 16-18, 2015, pp. 170-173..

ლ. ჩხარტიშვილი, მ. დარჩიაშვილი, დ. გაბუნია, ო. ცაგარეიშვილი, ა. გაჩეჩილაძე. Fe–ით, Ni–ით და Co–ით ლეგირებული ბეტა–რომბოედრული ბორის ფიზიკური თვისებების ცვლილების შესახებ. საერთ. სამეც. კონფ. “გამოყ. ფიზიკის აქტ. საკითხები” (2011 წ. 30 მარტი, თბილისი). 2011წ. თეზ. კრ. საერთ. სამეც. კონფ. “გამოყ. ფიზიკის აქტ. საკითხები”. თბილისი: სტუ, 34–35.

V. Gogichaishvili. Fluid movement in the cilindrical nanotube. International Conferensce: Nanosensory Sistems and Nanomaterials. Tbilisi, Georgian Technikal University. 2013წ. Programme & Abstracts, p. 79 -80..

N. Lomsadze, ნ.ბოჭორიშვილი. Foreign Language Teaching with the help ”Technologies”. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, “მსოფლიო და კავკასია”. 2015წ. თბილისი, საგამომცემლო სახლი “ტექნიკური უნივერსიტეტი”, 2015.

N. Bochorishvili. Foreign Language Teaching with the help ”Technologies”. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, “მსოფლიო და კავკასია”. 2015წ. თბილისი, საგამომცემლო სახლი “ტექნიკური უნივერსიტეტი”, .

T. Paghava, M. G. Beridze, , T.Bzhalava, , I. G. Kalandadze, M. R. Metskhvarishvili). Formation and izo-chronic annealing of nano imensional atomoc clacters in n-Si crystals. Nuclear radiation nanosensors and nanosensory systems. International conference “Tbilisi – Spring – 2014”, . 2014წ. Tbilisi – Spring – 2014”, 6-9 march, 2014, Tbilisi, Georgian .

M. Metskhvarishvili, T. Paghava, I. Kalandadze, M. Beridze. Formation and Izo-chronic Annealing of Nano-dimentional Atomic Clasters in n-Si Cristals. Nuclear Radiation Nanosensors and Nanosensory Systens. International Conference “Tbilisi_Spring-2014”. . 2014წ. 6-9 March, 2014. Abstract Book. p. 70.

T. Tsabadze. Formation of a new approach to determine natural gas tariffs. Georgian Technical University International Conference, Tbilisi, Georgia,. 2012წ. Proceedings of Georgian Technical UnivPersity International Conferenc.

ზ. ჭარბაძე, K. Dadiani, N.Sukhishvili B. Diakonidze. Formation of coherngenge/suberequent mudfjows in erosionsposts. Ministry of education and sctence of Georgia tsotne Mirtsxhulava woter management institute of Georgian technical university ecocenjener for environmetal protection.. 2017წ. .

ი. კალანდაძე, თ. ფაღავა, მ. ბერიძე. Formation of High Conducting Clasters in n-Si Crystals Irradiated with Protons. Georgian Technical University, International conference, nanosensory systems and nanomaterials, Programe. . 2013წ. Abstracts, June 6-9, Tbilisi, 2013. p. 75-76.

ნ. ნადარეიშვილი, რ. თევზაძე. Formation of the modern internal and external factors of the territorial and administrative structures of Georgia ./ საქართველოს ტერიტორიულ-ადმინისტრაციული სტრუქტურის ფორმირების თანამედროვე გარე და შიდა ფაქტორები-(ინგლისურ ენაზე).. მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისი და საქართველო. სტუ. ჟურნალი "სოციალური ეკონომიკა". 2011წ. გამომც. "ევროპული უნივერსიტეტი" . ჟურნ. "სოციალური ეკონომიკა" სპეციალური ნომერი (1) . გვ.347-349..

გ. ლობჯანიძე, G. MACHAIDZE, D. LORIA, D. LABADZE. G. LOBJANIDZE. CURRENT STATE AND DEVELOPMENT PERSPECTIVES OF THE COAL INDUSTRY OF GEORGIA. Mineralogical Society of Georgia, Georgian Technical University, International Scientific-practical Conference on up-to-date problems of Geology. 2016წ. Book of Abstracts, Tbilisi, ,,Technical University", 19-20 May, 2016. pp.80-85.

გ. ლობჯანიძე, B.khakhadze,T.Butulashvili, G.Khetsuriani, D.Labadze.. G.Lobjanidze, Perspective Development of Mining Industry Enterprises of Georgia in Market Economy Conditions. Mineralogical Society of Georgia, Georgian Technical University, International Scientific-practical Conference on up-to-date problems of Geology. 2016წ. Book of Abstracts, Tbilisi, ,,Technical University", 19-20 May, 2016. pp.71-75.

დ. ბლუაშვილი, K. Benashvili, Sh.Janasvili. Geological Position and Genesis of Gold Occurences (Upper Svaneti, Nenskra and Nakra Gorges); . Power of Geology is the Precondition for Regeneration of Economics, Book Of Abstracts; International Scientific-Practicaol Conference on up-to-date problems of Geology.. 2016წ. Tbilisi-19-20 May-2016.

დ. ბლუაშვილი, Maqadze D, Mindiashvili G.. Geological position of Khachkovi gold-ore occurrence.. Power of Geology is the Precondition for Regeneration of Economics, Book Of Abstracts; 3rd International Scientific-Practicaol Conference on up-to-date problems of Geology. . 2017წ. 1-2 June, 2017-Tbilisi.

L. Chkhartishvili, T. Berberashvili. Geometrical models for single-walled nanotubes. Int. Sci. Conf. “Int. Coop. Sustainable Develop. Sci. & Technol.” (April 19-20, 2011, Tbilisi). 2011წ. Abs. Int. Sci. Conf. “Int. Coop. Sustainable Develop. Sci. & Technol.”. Tbilisi: GTU, 24-26.

L. Chkhartishvili. Geometry of all-boron nanotubes with reduced numbers of bonds. Int. Sci. Conf. “Basic Paradigms in Science and Technology Development for the 21st Century” (September 19–21, 2012, Tbilisi, Georgia). 2012წ. Trans. Int. Sci. Conf. 90th Anniv. GTU “Basic Paradigms in Science and Technology Development for the 21st Century”, Tbilisi: Publ. House Tech. Univ., 383-386.

L. Chkhartishvili. Geometry of all-boron nanotubes with reduced numbers of bonds. 2nd Int. Conf. “Nanotechnologies” (September 19–21, 2012, Tbilisi, Georgia). 2012წ. Cont. 2nd Int. Conf. “Nanotechnologies”, Tbilisi: Nekeri, 81-85.