კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2699 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. დარჩაშვილი. “სხვაგვარად მოაზროვნე ქართველი სოციალ-დემოკრატი”, . 7. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, “ქართული ემიგრაციის წარსული და დღევანდელობა”. . 2012წ. .

ნ. იმნაძე. “უნივერსალური პროექტირების“ კონცეფცია პოლონეთის და საქართველოს მაგალითზე „. თბილისის არქიტექტურის და ქალაქთმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები“; სტუ; არქიტექტუტის, ურბანისტიის და დიზაინის ფაკულტეტი; 19 დეკემბერი 2015 წ.. 2015წ. .

მ. ჯავახიშვილი, ნ. ქოჩლაძე, ბ. თინიკაშვილი. “ურბანული პრობლემების შესწავლის საკითხი საგანმანათლებლო-სამეცნიერო ინსტიტუციებში საერთაშორისო გამოცდილების გამოყენებით (1997-2002 წლების ავლაბრის სტუდენტური კონკურსის მაგალითზე)” . პირველი საერთაშორისო კონფერენცია “უმაღლესი განათლების ინტერნაციონალიზაცია: სტრატეგიები და გამოწვევები“. . 2017წ. .

ო. კოტრიკაძე, ქ. კოტრიკაძე. “ფესვური ჰოდოგრაფების ექსტრემალური მნიშვნელობების კვლევა”, . საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “ინფორმაციული ტექნოლოგიები 2008”. 2008წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “ინფორმაციული ტექნოლოგიები 2008”, მოხსენებათა კრებული, გვ. 12-15, ISBN 978-9941-14-191-1, თბილისი,.

E. Alaverdovi. “ქალი ისლამში: სათუთი ბროილს სამკაულიდან ტერორისტ თვითმკველობამდე”. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, "მსოფლიო და გენდერი" . 2013წ. გვ. 76-71.

ე. ალავერდოვი. “ჩეჩნეთის ბრძოლა პოსტკომუნისტურ რუსეთთან”. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “მსოფლიო და კავკასია”. 2013წ. .

ო. ქოჩორაძე. “ხელისუფლება და საზოგადოება - 2009”. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ-სოციალური ფაკულტეტის და ღია დიპლომატიის ასოციაციის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2009წ. .

ო. ქოჩორაძე. “ხელისუფლება და საზოგადოება -2007”. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ-სოციალური ფაკულტეტის და სამეცნიერო ჟურნალ “ხელისუფლება და საზოგადოება“ (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა) . 2007წ. .

ო. ქოჩორაძე. “ხელისუფლება და საზოგადოება-2008”. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ-სოციალური ფაკულტეტის, ივანე ჯავახიშვილი სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის და სამეცნიერო ჟურნალ “ხელისუფლება და საზოგადოება“ (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა) . 2008წ. .

ო. ქოჩორაძე. “ხელისუფლება და საზოგადოება-2010”. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ-სოციალური ფაკულტეტის და ღია დიპლომატიის ასოციაციის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2010წ. .

ო. ქოჩორაძე. “ხელისუფლება და საზოგადოება-2011”. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნეს-ინჯინერინგის ფაკულტეტის და ღია დიპლომატიის ასოციაციის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია . 2011წ. .

ო. ქოჩორაძე. “ხელისუფლება და საზოგადოება-2012”. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნეს-ინჯინერინგის ფაკულტეტის და ღია დიპლომატიის ასოციაციის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცი. 2012წ. .

ო. ქოჩორაძე. “ხელისუფლება და საზოგადოება-2013”. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნეს-ინჯინერინგის ფაკულტეტი, ღია დიპლომატიის ასოციაცია, სამეცნიერო ჟურნალი ხელისუფლება და საზოგადოება (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა). . 2013წ. .

ო. ქოჩორაძე. “ხელისუფლება და საზოგადოება-2014". საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნეს-ინჯინერინგის ფაკულტეტი, ღია დიპლომატიის ასოციაცია, სამეცნიერო ჟურნალი ხელისუფლება და საზოგადოება (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა). . 2014წ. .

ო. ქოჩორაძე. “ხელისუფლება და საზოგადოება-2015” . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნეს-ინჯინერინგის ფაკულტეტი, ღია დიპლომატიის ასოციაცია, სამეცნიერო ჟურნალი ხელისუფლება და საზოგადოება (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა). . 2015წ. .

ბ. იმნაძე. ” ენობრივი პარადოქსები და ვერბალური კომუნიკაცია” . ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.. წ. ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. (გვ.124-129).

N. Lomsadze, ნ.ბოჭორიშვილი. ”Computer assisted language teaching and learning aspects in technical faculties”.. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, “მსოფლიო და კავკასია”. 2013წ. თბილისი, საგამომცემლო სახლი “ტექნიკური უნივერსიტეტი”, .გვ.179-180; 17-19 მაისი..

N. Bochorishvili. ”Computer assisted language teaching and learning aspects in technical faculties”.. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, “მსოფლიო და კავკასია”. 2016წ. თბილისი, საგამომცემლო სახლი “ტექნიკური უნივერსიტეტი”, .

მ. ჩინჩალაძე. ”გუნდების ფორმირების, ფუნქციონირებისა და მათი სტიმულირების რამდ. მათ. მოდელის განხილვა. ფუნქციათა განაწილების საორგანიზაციო სტრუქტურა და ამოცანები.”. ს.ტ.უ. . წ. ”ახალი ტექნოლოგიები თანამედრ. მრეწველობაში.

მ. ლომსაძე-კუჭავა. ”ენერგოსექტორში დასაქმებულთა ჯანმრთელობის უსაფრთხოებაზე გაწეული ინვესტიციის ეფექტურობა”. ეფექტურობა”-საქ. ტექ. უნივერსიტეტი, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, {მეორე ადგილი}. წ. 78-ეკონფერენციის თეზისები, 0,1გვ.(30).