კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2711 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ო. კოტრიკაძე, ქ. კოტრიკაძე. “მაკორექტირებელი რგოლების სტრუქტურული რობასტულობის ანალიზი” . საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის “ინფორმაციული ტექნოლოგიები 2008”, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, (კონფერენცია ეძღვნებოდა სტუ-ს პროფ. ალმასხან გუგუშვილის ხსოვნას, დაბადებიდან 70 წლისთავს),. 2007წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის “ინფორმაციული ტექნოლოგიები 2008”, გვ. 59-64, მოხსენებათა კრებული, I ტომი, ISBN 978-99940-954-0-7, თბილისი.

ე. შამანაძე. “მსოფლიო და კავკასია“. სტუ-ს ბიზნეს ინჟინერინგის ფაკ-ის, სოციალურ მეცნიერებათა დეპარტამენტის და საქართველოს სოციალურ მეცნიერებათა აკადემია, მეოთხე საერთაშორისო კონფერენცია. 2015წ. გვ. 86-89.თბილისი.

ჯ. გაბელია. “მსოფლიო და კავკასია” . მეხუთე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2016წ. .

ჯ. გაბელია. “ნარკოტიკის ლეგალიზაცია –გამოსავალი თუ ჩიხი”. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია . 2016წ. .

ჯ. გაბელია. “პრობლემები და სიახლეები საქართველოს კანონმდებლობაში”. მე-3 საერთაშორისო კონფერენცია. 2016წ. .

ე. გოგილიძე. “პროგრამული პროდუქტის AVR Studio-ს გამოყენება მიკროკონტროლერების დაპროგრამებისათვის“. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.. 2010წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტთა 78-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის თეზისების კრებული, გვ. 26..

ე. ალავერდოვი. “რელიგიური ექსტრემიზმი”. 81-ე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2013წ. .

ე. ალავერდოვი. “რუსეთი და კავკასია” . 79-ე საერთაშორისო სტუდენტური კონფერენცია. 2011წ. .

ნ. გიორგიშვილი. “საბაზრო ეკონომიკის პირობებში საქართველოს ენერგეტიკული ბალანსის ფორმირების პროგნოზირების პრობლემები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 77-ე სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციია.. 2009წ. 77-ე სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის თეზისების კრებული..

მ. დარჩაშვილი. “საქართველო მსოფლიო გლობალიზაციური პოლიტიკური პროცესების კონტექსტში” . საერთაშორისო კონფერენცია, “გლობალიზაცია და მსოფლიო” . 2012წ. .

მ. მეტრეველი. “საქართველოს ტურისტული ბაზრის განვითარების დონე და მდგრადი ზრდის მიმართულებები”. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტი. 2014წ. მეორე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენციის მოხსენებათა კრებული „IEC 2014 ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს და ხვალ“, გვ. 241-247.

ნ. შავიშვილი. “საქართველოს შავი ზღვის სანაპირო ზონის ბუნებრივ-კლიმატური რესურსების შეფასება”. . საერთაშორისო სანეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის - “ჰიდრომეტეოროლოგიისა და ეკოლოგიის აქტუალური პრობლემები”. წ. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები, ტომი #117, გვ.81-84.

მ. დარჩაშვილი. “სხვაგვარად მოაზროვნე ქართველი სოციალ-დემოკრატი”, . 7. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, “ქართული ემიგრაციის წარსული და დღევანდელობა”. . 2012წ. .

ნ. იმნაძე. “უნივერსალური პროექტირების“ კონცეფცია პოლონეთის და საქართველოს მაგალითზე „. თბილისის არქიტექტურის და ქალაქთმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები“; სტუ; არქიტექტუტის, ურბანისტიის და დიზაინის ფაკულტეტი; 19 დეკემბერი 2015 წ.. 2015წ. .

მ. ჯავახიშვილი, ნ. ქოჩლაძე, ბ. თინიკაშვილი. “ურბანული პრობლემების შესწავლის საკითხი საგანმანათლებლო-სამეცნიერო ინსტიტუციებში საერთაშორისო გამოცდილების გამოყენებით (1997-2002 წლების ავლაბრის სტუდენტური კონკურსის მაგალითზე)” . პირველი საერთაშორისო კონფერენცია “უმაღლესი განათლების ინტერნაციონალიზაცია: სტრატეგიები და გამოწვევები“. . 2017წ. .

ო. კოტრიკაძე, ქ. კოტრიკაძე. “ფესვური ჰოდოგრაფების ექსტრემალური მნიშვნელობების კვლევა”, . საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “ინფორმაციული ტექნოლოგიები 2008”. 2008წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “ინფორმაციული ტექნოლოგიები 2008”, მოხსენებათა კრებული, გვ. 12-15, ISBN 978-9941-14-191-1, თბილისი,.

E. Alaverdovi. “ქალი ისლამში: სათუთი ბროილს სამკაულიდან ტერორისტ თვითმკველობამდე”. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, "მსოფლიო და გენდერი" . 2013წ. გვ. 76-71.

ე. ალავერდოვი. “ჩეჩნეთის ბრძოლა პოსტკომუნისტურ რუსეთთან”. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “მსოფლიო და კავკასია”. 2013წ. .

ო. ქოჩორაძე. “ხელისუფლება და საზოგადოება - 2009”. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ-სოციალური ფაკულტეტის და ღია დიპლომატიის ასოციაციის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2009წ. .

ო. ქოჩორაძე. “ხელისუფლება და საზოგადოება -2007”. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ-სოციალური ფაკულტეტის და სამეცნიერო ჟურნალ “ხელისუფლება და საზოგადოება“ (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა) . 2007წ. .