კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2713 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. ხარაძე. „ადმინისტრაციული სახდელები და მათი დადების თავისებურებანი“. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2016წ. IV საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის კრებული,თანამედროვე ქართული კანონმდებლობის პრობლემატიკა“, გვ:30-35.

ქ. კვესელავა. „ავტომატიზირებული ქარგვის ტექნოლოგიური პროცესის მხარდამჭრი ექსპერტული სისტემის დამუშავება “. „მართვის ავტომატიზებული სისტემები და თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიები“ „საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი“. 2011წ. საქართველო. თბილისი. სტუ. №79 „თეზისი“გვ. 111-112.

ლ. გვასალია, მ.წვერავა, ვ. ფადიურაშვილი, ზ. ფადიურაშვილი. „ანტისეპტიკური და სადეზენფექციო საშუალებების აქტიურობის და მოქმედების ასპექტები“. . ქუთაისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 80 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. . 2013წ. ქუთაისი,.

მ. შენგელია, მ. ცაგურიშვილი. „არაერთგვაროვანი სამკაპა ტალღაგამტრის თეორიისათვის“. მოხსნების თეზისი რესპუბლიკური სამეცნიერო -პედაგოგიური კონფერენციიდან „სასწავლო პროცესის აქტივიზაცია უმაღლეს სკოლაში“ 1992 წ. თბილისი. 0წ. 1.

ნ. იმნაძე. „არქიტექტურის ვიზუალური ინტერპრეტაციები“;. სტუ; საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები - 4“ თბილისი, . 2014წ. სტუ; საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები - 4“ თბილისი, საქართველო,103-109 გვ..

მ. ცირეკიძე, მ. კიკნაძე. „ახალი ტექნოლოგიების გამოყენება კომპიუტერულ სისტემებში“. . 2010წ. აკ. ი.ფრანგიშვილის 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები. თბილისი, 1-4 ნოე¬მბერი, (2010).

მ. ბაქანიძე, ნათია ტეტუნაშვილი. „ბიზნესის რეგულირება სახელმწიფოს მიერ და კონკურენციის პოლიტიკა“. მესამე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია - IEC-2015, „ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ“.. 2015წ. ჟურნალი „ბიზნეს ინჟინერინგი“, თბ. 2015წ. N3; გვ. 201-203.

მ. ჩეჩელაშვილი, ლ. ჯინჯიხაძე. „ბიზნესის სოციალური პასუხისმგებლობა, როგორც ახალი ეკონომიკის გაზომვის ინსტრუმენტი“ . . 2017წ. .

მ. დემეტრაძე, ნ. ძიძიკაშვილი, ნ. კუციავა,, დ. ერისთავი,. „ბორჯომ-ხარაგაულის ხეობის მინერალური წყაროს წყლის „დობილოს“ ხარისხის მონიტორინგი, . .საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია. გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება. 2010წ. თბილისი. გვ. 172-176. .

მ. ცირეკიძე, .თ. ბჟალავა, მ. სიხარულიძე. „გამოყენებითი ელექტროდინამიკის ეტალონური ამოცანების მოდელირების შესახებ“. სტუ. 2011წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „გამოყენებითი ფიზიკის აქტუალური საკითხები“. თეზისების კრებული. საქართველო. თბილისი. საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“. 30 მარტი 2011. გვ. 17-18. ISBN 978-9941-14-916-0, .

ვ. მოსიაშვილი. „გასაღებისა და პროდუქციის ზრდის გავლენა ინვესტიციებზე“,. .. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2014წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2014წ. მეორე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია IEC-2014. ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ. თბ., 2014. N 3. გვ.: 12-124. .

ნ. ხარაძე. „გენდერული თანასწორობა საჯარო სამსახურში”. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სტუ-ს გენდერული ტანასწორობის კვლევითი ცენტრი. 2012წ. „მსოფლიო და გენდერი“, #1; გვ:158-161.

ს. ხიზანიშვილი. „გლობალიზაციის პარადოქსები“. 20. მოხსენება თემაზე: „გლობალიზაციის პარადოქსები“. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. მეორე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია-IEK-2014. ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ. 2014წ. .

ნ. ასათიანი. „გრიგოლ რობაქიძე „ლამარა“ მირიან შველიძის შემოქმედებაში. სტუ. 2013წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის „მსოფლიო და გენდერი“ მასალათა კრებული.

ნ. ასათიანი. „დედაო ღვთისავ“, . სტუ. 2013წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის „მსოფლიო და გენდერი“ მასალათა კრებული.

ნ. მაზიაშვილი. „ეგზოტიკური ტურიზმი საქართველოში“. საქ. ტექ. უნივერსიტეტი. მერვე გაერთიანებული სამეცნიერო საერთაშორისო კონფერენცია. . 0წ. .

ე. ბუხრაშვილი. „ევროპის ანტიგლობალისტური მოძრაობის სოციალურ-ეკონომიკური, პოლიტიკური ფაქტორები და საქართველო“. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „მსოფლიო და კავკასია“, სტუ, თბილისი. 2016წ. .

მ. ვასაძე. „ელექტრონული ბიზნეს-პროცესების წარმოების ხერხი ტურიზმში“. ეკონომიკური პოლიტიკა და ბიზნეს-პროცესების მართვა,სტუ. 2012წ. 15-16 აპრილი, 2012., გვ. 293-296.

თ. ნუცუბიძე. „ერის განვითარება პირადპირ დამოკიდებულია ენის განვითარებაზე. სტუ, თეოლოგიის სასწავლო სამეცნიერო ცენტრი, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ქართული ენის როლი საქართველოს სახელმწიფოებრივი აღმშენებლობის საქმეში“, მასალების კრებული. 2011წ. თეზისები, გვ. 9.

ჰ. კუპრაშვილი, კ. ოდიშარია. „ეროვნული უშიშროების საინფორმაციო-ანალიტიკური უზრუნველყოფის ავტომატიზებული სისტემა (რამდენიმე ასპექტი)“. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია „მართვის ავტომატიზებული სისტემები და თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიები“. 2011წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. შრომები. მართვის ავტომატიზებული სისტემები. თბილისი. #1, გვ. 229-233.