კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2714 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ქ. სალუქვაძე, თ. ბიძინაშვილი. „XXI საუკუნის თამანედროვე ინტერიერის მიკროკლიმატის პრობლემები“. სტუ-ბიზნეს ინჟინერინგის ფაკულტეტი სოციალურ მეცნიერებათა დეპარტამენტი სოციალურ მეცნიერებათა აკადემია მეხუთე საერთაშორისო კომეფერენცია „მსოფლიო და კავკასია“ . 2016წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 17 ივნისი 2016წ..

ნ. ხარაძე. „ადმინისტრაციული სახდელები და მათი დადების თავისებურებანი“. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2016წ. IV საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის კრებული,თანამედროვე ქართული კანონმდებლობის პრობლემატიკა“, გვ:30-35.

ქ. კვესელავა. „ავტომატიზირებული ქარგვის ტექნოლოგიური პროცესის მხარდამჭრი ექსპერტული სისტემის დამუშავება “. „მართვის ავტომატიზებული სისტემები და თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიები“ „საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი“. 2011წ. საქართველო. თბილისი. სტუ. №79 „თეზისი“გვ. 111-112.

ლ. გვასალია, მ.წვერავა, ვ. ფადიურაშვილი, ზ. ფადიურაშვილი. „ანტისეპტიკური და სადეზენფექციო საშუალებების აქტიურობის და მოქმედების ასპექტები“. . ქუთაისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 80 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. . 2013წ. ქუთაისი,.

მ. შენგელია, მ. ცაგურიშვილი. „არაერთგვაროვანი სამკაპა ტალღაგამტრის თეორიისათვის“. მოხსნების თეზისი რესპუბლიკური სამეცნიერო -პედაგოგიური კონფერენციიდან „სასწავლო პროცესის აქტივიზაცია უმაღლეს სკოლაში“ 1992 წ. თბილისი. 0წ. 1.

ნ. იმნაძე. „არქიტექტურის ვიზუალური ინტერპრეტაციები“;. სტუ; საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები - 4“ თბილისი, . 2014წ. სტუ; საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები - 4“ თბილისი, საქართველო,103-109 გვ..

მ. ცირეკიძე, მ. კიკნაძე. „ახალი ტექნოლოგიების გამოყენება კომპიუტერულ სისტემებში“. . 2010წ. აკ. ი.ფრანგიშვილის 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები. თბილისი, 1-4 ნოე¬მბერი, (2010).

მ. ბაქანიძე, ნათია ტეტუნაშვილი. „ბიზნესის რეგულირება სახელმწიფოს მიერ და კონკურენციის პოლიტიკა“. მესამე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია - IEC-2015, „ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ“.. 2015წ. ჟურნალი „ბიზნეს ინჟინერინგი“, თბ. 2015წ. N3; გვ. 201-203.

მ. ჩეჩელაშვილი, ლ. ჯინჯიხაძე. „ბიზნესის სოციალური პასუხისმგებლობა, როგორც ახალი ეკონომიკის გაზომვის ინსტრუმენტი“ . . 2017წ. .

მ. დემეტრაძე, ნ. ძიძიკაშვილი, ნ. კუციავა,, დ. ერისთავი,. „ბორჯომ-ხარაგაულის ხეობის მინერალური წყაროს წყლის „დობილოს“ ხარისხის მონიტორინგი, . .საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია. გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება. 2010წ. თბილისი. გვ. 172-176. .

მ. ცირეკიძე, .თ. ბჟალავა, მ. სიხარულიძე. „გამოყენებითი ელექტროდინამიკის ეტალონური ამოცანების მოდელირების შესახებ“. სტუ. 2011წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „გამოყენებითი ფიზიკის აქტუალური საკითხები“. თეზისების კრებული. საქართველო. თბილისი. საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“. 30 მარტი 2011. გვ. 17-18. ISBN 978-9941-14-916-0, .

ვ. მოსიაშვილი. „გასაღებისა და პროდუქციის ზრდის გავლენა ინვესტიციებზე“,. .. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2014წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2014წ. მეორე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია IEC-2014. ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ. თბ., 2014. N 3. გვ.: 12-124. .

ნ. ხარაძე. „გენდერული თანასწორობა საჯარო სამსახურში”. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სტუ-ს გენდერული ტანასწორობის კვლევითი ცენტრი. 2012წ. „მსოფლიო და გენდერი“, #1; გვ:158-161.

ს. ხიზანიშვილი. „გლობალიზაციის პარადოქსები“. 20. მოხსენება თემაზე: „გლობალიზაციის პარადოქსები“. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. მეორე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია-IEK-2014. ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ. 2014წ. .

ნ. ასათიანი. „გრიგოლ რობაქიძე „ლამარა“ მირიან შველიძის შემოქმედებაში. სტუ. 2013წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის „მსოფლიო და გენდერი“ მასალათა კრებული.

ნ. ასათიანი. „დედაო ღვთისავ“, . სტუ. 2013წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის „მსოფლიო და გენდერი“ მასალათა კრებული.

ნ. მაზიაშვილი. „ეგზოტიკური ტურიზმი საქართველოში“. საქ. ტექ. უნივერსიტეტი. მერვე გაერთიანებული სამეცნიერო საერთაშორისო კონფერენცია. . 0წ. .

ე. ბუხრაშვილი. „ევროპის ანტიგლობალისტური მოძრაობის სოციალურ-ეკონომიკური, პოლიტიკური ფაქტორები და საქართველო“. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „მსოფლიო და კავკასია“, სტუ, თბილისი. 2016წ. .

მ. ვასაძე. „ელექტრონული ბიზნეს-პროცესების წარმოების ხერხი ტურიზმში“. ეკონომიკური პოლიტიკა და ბიზნეს-პროცესების მართვა,სტუ. 2012წ. 15-16 აპრილი, 2012., გვ. 293-296.

თ. ნუცუბიძე. „ერის განვითარება პირადპირ დამოკიდებულია ენის განვითარებაზე. სტუ, თეოლოგიის სასწავლო სამეცნიერო ცენტრი, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ქართული ენის როლი საქართველოს სახელმწიფოებრივი აღმშენებლობის საქმეში“, მასალების კრებული. 2011წ. თეზისები, გვ. 9.