კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2728 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ო. ქოჩორაძე. “ხელისუფლება და საზოგადოება-2013”. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნეს-ინჯინერინგის ფაკულტეტი, ღია დიპლომატიის ასოციაცია, სამეცნიერო ჟურნალი ხელისუფლება და საზოგადოება (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა). . 2013წ. .

ო. ქოჩორაძე. “ხელისუფლება და საზოგადოება-2014". საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნეს-ინჯინერინგის ფაკულტეტი, ღია დიპლომატიის ასოციაცია, სამეცნიერო ჟურნალი ხელისუფლება და საზოგადოება (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა). . 2014წ. .

ო. ქოჩორაძე. “ხელისუფლება და საზოგადოება-2015” . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნეს-ინჯინერინგის ფაკულტეტი, ღია დიპლომატიის ასოციაცია, სამეცნიერო ჟურნალი ხელისუფლება და საზოგადოება (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა). . 2015წ. .

ბ. იმნაძე. ” ენობრივი პარადოქსები და ვერბალური კომუნიკაცია” . ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.. წ. ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. (გვ.124-129).

N. Lomsadze, ნ.ბოჭორიშვილი. ”Computer assisted language teaching and learning aspects in technical faculties”.. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, “მსოფლიო და კავკასია”. 2013წ. თბილისი, საგამომცემლო სახლი “ტექნიკური უნივერსიტეტი”, .გვ.179-180; 17-19 მაისი..

N. Bochorishvili. ”Computer assisted language teaching and learning aspects in technical faculties”.. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, “მსოფლიო და კავკასია”. 2016წ. თბილისი, საგამომცემლო სახლი “ტექნიკური უნივერსიტეტი”, .

მ. ჩინჩალაძე. ”გუნდების ფორმირების, ფუნქციონირებისა და მათი სტიმულირების რამდ. მათ. მოდელის განხილვა. ფუნქციათა განაწილების საორგანიზაციო სტრუქტურა და ამოცანები.”. ს.ტ.უ. . წ. ”ახალი ტექნოლოგიები თანამედრ. მრეწველობაში.

მ. ლომსაძე-კუჭავა. ”ენერგოსექტორში დასაქმებულთა ჯანმრთელობის უსაფრთხოებაზე გაწეული ინვესტიციის ეფექტურობა”. ეფექტურობა”-საქ. ტექ. უნივერსიტეტი, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, {მეორე ადგილი}. წ. 78-ეკონფერენციის თეზისები, 0,1გვ.(30).

მ. დარჩაშვილი. ”რუსეთის აგრესია საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენის პერიოდში (ცხინვალის რეგიონი)”. "მსოფლიო და კავკასია"სტუ,საზოგადადოებრივ მეცნიერებათა დეპარტამენტი. 2011წ. .

თ. შეროზია, null. ”საგანგებო სიტუაციები და სახელმწიფოს მდგრადი განვითარება”. სტუ. 2008წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. მოხსენებათა კრებული ” ინფორმაციული ტექნოლოგიები ”.გვ. 20-23 .

ნ. იმნაძე. „ არქიტექტურული სივრცის ორგანიზების კონცეპტუალური ხედვები ქალი არქიტექტორების შემოქმედებაში“. „მსოფლიო და გენდერი“ სტუ-ს გენდერული თანასწორობის კვლევითი ცენტრი. სტუ, ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტი; თბილისი-2012. 2012წ. „მსოფლიო და გენდერი“ სერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომების სპეციალური ნომერი (1)(გვ. 103-107) .

ქ. სალუქვაძე. „ სასოფლო-სამეურნეო დარგების შეთანაწყობა“. სტუ- ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტი საინჟინრო-ეკონომიკის დეპარტამენტი ეკონომიკური განვითარების და მისი სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი, მეორე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია - IEC 2014 ,,ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ“. 2014წ. საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა 2014წ..

M. Shiukashvili. „Modern technologies on human life“. მესამე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია IEC-2015. 2015წ. ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ.

ქ. სალუქვაძე, თ. ბიძინაშვილი. „XXI საუკუნის თამანედროვე ინტერიერის მიკროკლიმატის პრობლემები“. სტუ-ბიზნეს ინჟინერინგის ფაკულტეტი სოციალურ მეცნიერებათა დეპარტამენტი სოციალურ მეცნიერებათა აკადემია მეხუთე საერთაშორისო კომეფერენცია „მსოფლიო და კავკასია“ . 2016წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 17 ივნისი 2016წ..

ნ. ხარაძე. „ადმინისტრაციული სახდელები და მათი დადების თავისებურებანი“. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2016წ. IV საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის კრებული,თანამედროვე ქართული კანონმდებლობის პრობლემატიკა“, გვ:30-35.

ქ. კვესელავა. „ავტომატიზირებული ქარგვის ტექნოლოგიური პროცესის მხარდამჭრი ექსპერტული სისტემის დამუშავება “. „მართვის ავტომატიზებული სისტემები და თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიები“ „საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი“. 2011წ. საქართველო. თბილისი. სტუ. №79 „თეზისი“გვ. 111-112.

ლ. გვასალია, მ.წვერავა, ვ. ფადიურაშვილი, ზ. ფადიურაშვილი. „ანტისეპტიკური და სადეზენფექციო საშუალებების აქტიურობის და მოქმედების ასპექტები“. . ქუთაისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 80 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. . 2013წ. ქუთაისი,.

მ. შენგელია, მ. ცაგურიშვილი. „არაერთგვაროვანი სამკაპა ტალღაგამტრის თეორიისათვის“. მოხსნების თეზისი რესპუბლიკური სამეცნიერო -პედაგოგიური კონფერენციიდან „სასწავლო პროცესის აქტივიზაცია უმაღლეს სკოლაში“ 1992 წ. თბილისი. 0წ. 1.

ნ. იმნაძე. „არქიტექტურის ვიზუალური ინტერპრეტაციები“;. სტუ; საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები - 4“ თბილისი, . 2014წ. სტუ; საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები - 4“ თბილისი, საქართველო,103-109 გვ..

მ. ცირეკიძე, მ. კიკნაძე. „ახალი ტექნოლოგიების გამოყენება კომპიუტერულ სისტემებში“. . 2010წ. აკ. ი.ფრანგიშვილის 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები. თბილისი, 1-4 ნოე¬მბერი, (2010).