კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2728 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. ბაქანიძე, ნათია ტეტუნაშვილი. „ბიზნესის რეგულირება სახელმწიფოს მიერ და კონკურენციის პოლიტიკა“. მესამე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია - IEC-2015, „ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ“.. 2015წ. ჟურნალი „ბიზნეს ინჟინერინგი“, თბ. 2015წ. N3; გვ. 201-203.

მ. ჩეჩელაშვილი, ლ. ჯინჯიხაძე. „ბიზნესის სოციალური პასუხისმგებლობა, როგორც ახალი ეკონომიკის გაზომვის ინსტრუმენტი“ . . 2017წ. .

მ. დემეტრაძე, ნ. ძიძიკაშვილი, ნ. კუციავა,, დ. ერისთავი,. „ბორჯომ-ხარაგაულის ხეობის მინერალური წყაროს წყლის „დობილოს“ ხარისხის მონიტორინგი, . .საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია. გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება. 2010წ. თბილისი. გვ. 172-176. .

მ. ცირეკიძე, .თ. ბჟალავა, მ. სიხარულიძე. „გამოყენებითი ელექტროდინამიკის ეტალონური ამოცანების მოდელირების შესახებ“. სტუ. 2011წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „გამოყენებითი ფიზიკის აქტუალური საკითხები“. თეზისების კრებული. საქართველო. თბილისი. საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“. 30 მარტი 2011. გვ. 17-18. ISBN 978-9941-14-916-0, .

ვ. მოსიაშვილი. „გასაღებისა და პროდუქციის ზრდის გავლენა ინვესტიციებზე“,. .. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2014წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2014წ. მეორე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია IEC-2014. ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ. თბ., 2014. N 3. გვ.: 12-124. .

ნ. ხარაძე. „გენდერული თანასწორობა საჯარო სამსახურში”. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სტუ-ს გენდერული ტანასწორობის კვლევითი ცენტრი. 2012წ. „მსოფლიო და გენდერი“, #1; გვ:158-161.

ს. ხიზანიშვილი. „გლობალიზაციის პარადოქსები“. 20. მოხსენება თემაზე: „გლობალიზაციის პარადოქსები“. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. მეორე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია-IEK-2014. ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ. 2014წ. .

ნ. ასათიანი. „გრიგოლ რობაქიძე „ლამარა“ მირიან შველიძის შემოქმედებაში. სტუ. 2013წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის „მსოფლიო და გენდერი“ მასალათა კრებული.

ნ. ასათიანი. „დედაო ღვთისავ“, . სტუ. 2013წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის „მსოფლიო და გენდერი“ მასალათა კრებული.

ნ. მაზიაშვილი. „ეგზოტიკური ტურიზმი საქართველოში“. საქ. ტექ. უნივერსიტეტი. მერვე გაერთიანებული სამეცნიერო საერთაშორისო კონფერენცია. . 0წ. .

ე. ბუხრაშვილი. „ევროპის ანტიგლობალისტური მოძრაობის სოციალურ-ეკონომიკური, პოლიტიკური ფაქტორები და საქართველო“. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „მსოფლიო და კავკასია“, სტუ, თბილისი. 2016წ. .

მ. ვასაძე. „ელექტრონული ბიზნეს-პროცესების წარმოების ხერხი ტურიზმში“. ეკონომიკური პოლიტიკა და ბიზნეს-პროცესების მართვა,სტუ. 2012წ. 15-16 აპრილი, 2012., გვ. 293-296.

თ. ნუცუბიძე. „ერის განვითარება პირადპირ დამოკიდებულია ენის განვითარებაზე. სტუ, თეოლოგიის სასწავლო სამეცნიერო ცენტრი, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ქართული ენის როლი საქართველოს სახელმწიფოებრივი აღმშენებლობის საქმეში“, მასალების კრებული. 2011წ. თეზისები, გვ. 9.

ჰ. კუპრაშვილი, კ. ოდიშარია. „ეროვნული უშიშროების საინფორმაციო-ანალიტიკური უზრუნველყოფის ავტომატიზებული სისტემა (რამდენიმე ასპექტი)“. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია „მართვის ავტომატიზებული სისტემები და თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიები“. 2011წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. შრომები. მართვის ავტომატიზებული სისტემები. თბილისი. #1, გვ. 229-233.

ე. ბუხრაშვილი. „ვერსალის ზავი და საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკა“. საერთაშორისო სამეცნიერო სიმპოზიუმის „პირველი მსოფლიო ომი და სამხრეთ კავკასია“, სტუ, თბილისი, . 2014წ. .

ს. სიგუა. „ვეფხისტყაოსანი“ და ქართული ჰიმნოგრაფია,. რუსთაველის 850 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2016წ. .

ს. ხიზანიშვილი. „ვეფხისტყაოსნის აღმზრდელობითი მნიშვნელობა“. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი, სოციალურ მეცნიერებათა დეპარტამენტი, საქართველოს მწერალთა კავშირი. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია შოთა რუსთაველი _ 850. თბილისი. 2016წ. .

ლ. მეტრეველი. „ვეფხისტყაოსნის“ პერსონაჟთა ფსიქოლოგიზმის პრობლემებისათვის. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „შოთა რუსთაველი -850", სტუ, თბილისი. 2016წ. .

ნ. იმნაძე. „ვიზუალური კომუნიკაცია „ტურისტულ“ არქიტექტურაში“; . სტუ,საერთაშორისო სამეცნიერო კომფერენცია „ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები - 5“; თბილისი, . 2016წ. „ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები - 5“; თბილისი, .

ს. ხიზანიშვილი. „ზარატუსტრას სწავლებანი” მსოფლიო ისტორიის შესახებ“. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. მეხუთე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია _ „მსოფლიო და კავკასია“, თბილისი. 2016წ. .