კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2699 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ზ. გასიტაშვილი, მ.კიკნაძე, გ.კირცხალია. „კომპიუტერული ქსელის ეფექტური დაგეგმარების მეთოდოლოგიის შემუშავება ინტერნეტის ურთიერთგაცვლის ცენტრის საშუალებით“.. სტუ,. 2012წ. “21-ე საუკუნის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ძირითადი პარადიგმები” .

შ. გელაშვილი. „კულტურული ლანდშაფტების დაცვისა და ადაპტაციის პერსპექტივები საქართველოში“. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი – ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტი. სოციალურ მეცნიერებათა დეპარტამენტი. სოციალურ მეცნიერებათა აკადემია. . 2016წ. საერთაშორისო კონფერენცია – „მსოფლიო და კავკასია“. განათლება, კომუნიკაცია, თანამედროვე ტექნოლოგიები, არქიტექტურა, ტექნიკის ისტორია - სექცია VII. .

მ. მეტრეველი, თ. ზოიძე. „კულტურული ტურიზის გავლენა აჭარის რეგიონის ეკონომიკაზე“. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები“. 2017წ. „გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები“, მოხსენებათა კრებული, ტომი 1, 126-131..

ს. ხიზანიშვილი. „კულტურული ფარისევლობის“ შესახებ?! . სტუ-ს ბიზნეს-ტექნოლოგიების ფაკულტეტი. ღია დიპლომატიის ასოციაცია. სამეცნიერო ჟურნალი „ხელისუფლება და საზოგადოება“ (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა). 10-ე ყოველწლიური საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2016წ. .

ნ. ხვედელიანი. „მეტყველების გარჩევითობის დადგენა თეატრებში არტიკულაციური ტაბულების საშუალებით (თბილისის თეატრების მაგალითზე)". სტუ-ს სტუდენტთა 82-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2014წ. .

ლ. გრიგალაშვილი. „მოგების გადასახადის აღრიცხვისა და დეკლარირების აქტუალური საკითხები“ . "გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები“ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი (ქ. თბილისი).. 2017წ. .

მ. ცირეკიძე, თ. ბჟალავა. „მრავალჯერიონიზირებული ატომების სპექტრალური მახასიათებლების როლი მართვადი თერმობირთვული რეაქციების განხორციელებაში. . სტუ. 2011წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „გამოყენებითი ფიზიკის აქტუალური საკითხები“. თეზისების კრებული. საქართველო. თბილისი. საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“. 30 მარტი 2011. გვ. 105-106. .

ლ. კოჭლამაზაშვილი, ე. კოჭლამაზაშვილი, თ. ყანდაშვილი. „მსოფლიო სარეკლამო ბაზრის განვითარების ტენდენციები“ . სტუ. მე-2 საერთაშორისო კონფერენცია.. . 2014წ. .

მ. ცირეკიძე, . თ. ბჟალავა, ვ. კვინტრაძე,. „ნანოტექნოლოგიების და ნანომეცნიერებების სწავლება და შემეცნებითი სირთულეები“,. III საერთაშორისო-სამეცნიერო კონფერენცია კომპიუტინგი/ინფორმატიკა, განათლების მეცნიერებები,. 2014წ. ბათუმი, 17-19 ოქტომბერი, 2014. მოხსენებათა თეზისები. ISBN 978-9941-0-7118-8, გვ.91.

ს. ხიზანიშვილი. „ნიცშეს „ზეკაცის იდეა“ პოლიტიკურ ჭრილში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, VI საერთაშოროს სამეცნიერო კონფერენცია „მსოფლიო და კავკასია“. 2017წ. .

ლ. ტაბატაძე, შველიძე ვ., ბურჯანაძე ჯ., ბურჯანაძე მ., გახოკიძე რ.. „ოზოგენერატორი „სამანი-1“ და ულტრაიისფერი სინათლის წყაროს გამოყენება მეფრინველეობაში“. „კვების პროდუქტების ხარისხის გაუმჯობესების პრობლემები“ მიძღვნილი „კვების მრეწველობის საწარმოთა მოწყობილობების კათედრის დაარსების 70 წლისთავისადმი. შრომათა კრებული. 2016წ. 75-77..

ლ. ტაბატაძე, შველიძე ვ., ბურჯანაძე ჯ., ბურჯანაძე მ.. „ოზოგენერატორის გამოყენება რძის მრეწველობაში, წარმოების და შენახვის ტექნოლოგია“. „კვების პროდუქტების ხარისხის გაუმჯობესების პრობლემები“ მიძღვნილი „კვების მრეწველობის საწარმოთა მოწყობილობების კათედრის დაარსების 70 წლისთავისადმი. შრომათა კრებული. 2016წ. 108-111..

ლ. ტაბატაძე, შველიძე ვ., ბურჯანაძე ჯ., ბურჯანაძე მ. „ოზონის გამოყენება შაქრის წარმოების ტექნოლოგიაში“. „კვების პროდუქტების ხარისხის გაუმჯობესების პრობლემები“ მიძღვნილი „კვების მრეწველობის საწარმოთა მოწყობილობების კათედრის დაარსების 70 წლისთავისადმი. შრომათა კრებული. 2016წ. 54-57..

ს. ხიზანიშვილი. „ომი, როგორც ნიჰილიზმის გამოვლენის უკიდურესი ფორმა“. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. მეოთხე საერთაშორისო სიმპოზიუმი „მეორე მსოფლიო ომი და სამხრეთ კავკასია“, თბილისი. 2015წ. .

შ. მეტრეველი, თამარ ქაჯაია. „ორგანიზაციული კულტურის გავლენა ორგანიზაციის საქმიანობაზე“. „გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები“საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი . 2017წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის: „გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები“ მასალები. .

ს. ხიზანიშვილი. „პრაგმატული იდეალიზმის კონცეფციის არსი“. სტუ-ს ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტი. ღია დიპლომატიის ასოციაცია. სამეცნიერო ჟურნალი „ხელისუფლება და საზოგადოება (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა)“. ყოველწლიური საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ხელისუფლება და საზოგადოება. 2015წ. გვ. 3.

მ. დარჩაშვილი. „რელიგიური საკითხი საქართველოში მეორე მსოფლიო ომის პერიოდში“,. მეორე მსოფლიო ომის 70 წლისთვავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სიმპოზიუმი, . 2015წ. .

მ. შიუკაშვილი, ი. აფციაური. „რისკები, რისკების მართვის მეთოდები, რისკებისგან თავის არიდება“. მეორე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია IEC-2014. 2014წ. ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ.

ე. ბუხრაშვილი. „რუსული საკითხი და ამიერკავკასიის რესპუბლიკები I მსოფლიო ომის შემდეგ (გერმანიის სტრატეგიული მიზნების ფონზე“. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „პირველი მსოფლიო ომი და სამხრეთ კავკასია“, სტუ, თბილისი. 2014წ. .

მ. მიქელაშვილი. „საგადასახადო რეგულირების ზოგიერთი პრობლემა მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისის პირობებში“. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საქართველოს ეკონომისტთა ასოციაცია. 2011წ. „მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისი და საქართველო“.