კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2711 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. ცირეკიძე, . თ. ბჟალავა, ვ. კვინტრაძე,. „ნანოტექნოლოგიების და ნანომეცნიერებების სწავლება და შემეცნებითი სირთულეები“,. III საერთაშორისო-სამეცნიერო კონფერენცია კომპიუტინგი/ინფორმატიკა, განათლების მეცნიერებები,. 2014წ. ბათუმი, 17-19 ოქტომბერი, 2014. მოხსენებათა თეზისები. ISBN 978-9941-0-7118-8, გვ.91.

ს. ხიზანიშვილი. „ნიცშეს „ზეკაცის იდეა“ პოლიტიკურ ჭრილში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, VI საერთაშოროს სამეცნიერო კონფერენცია „მსოფლიო და კავკასია“. 2017წ. .

ლ. ტაბატაძე, შველიძე ვ., ბურჯანაძე ჯ., ბურჯანაძე მ., გახოკიძე რ.. „ოზოგენერატორი „სამანი-1“ და ულტრაიისფერი სინათლის წყაროს გამოყენება მეფრინველეობაში“. „კვების პროდუქტების ხარისხის გაუმჯობესების პრობლემები“ მიძღვნილი „კვების მრეწველობის საწარმოთა მოწყობილობების კათედრის დაარსების 70 წლისთავისადმი. შრომათა კრებული. 2016წ. 75-77..

ლ. ტაბატაძე, შველიძე ვ., ბურჯანაძე ჯ., ბურჯანაძე მ.. „ოზოგენერატორის გამოყენება რძის მრეწველობაში, წარმოების და შენახვის ტექნოლოგია“. „კვების პროდუქტების ხარისხის გაუმჯობესების პრობლემები“ მიძღვნილი „კვების მრეწველობის საწარმოთა მოწყობილობების კათედრის დაარსების 70 წლისთავისადმი. შრომათა კრებული. 2016წ. 108-111..

ლ. ტაბატაძე, შველიძე ვ., ბურჯანაძე ჯ., ბურჯანაძე მ. „ოზონის გამოყენება შაქრის წარმოების ტექნოლოგიაში“. „კვების პროდუქტების ხარისხის გაუმჯობესების პრობლემები“ მიძღვნილი „კვების მრეწველობის საწარმოთა მოწყობილობების კათედრის დაარსების 70 წლისთავისადმი. შრომათა კრებული. 2016წ. 54-57..

ს. ხიზანიშვილი. „ომი, როგორც ნიჰილიზმის გამოვლენის უკიდურესი ფორმა“. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. მეოთხე საერთაშორისო სიმპოზიუმი „მეორე მსოფლიო ომი და სამხრეთ კავკასია“, თბილისი. 2015წ. .

შ. მეტრეველი, თამარ ქაჯაია. „ორგანიზაციული კულტურის გავლენა ორგანიზაციის საქმიანობაზე“. „გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები“საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი . 2017წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის: „გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები“ მასალები. .

ს. ხიზანიშვილი. „პრაგმატული იდეალიზმის კონცეფციის არსი“. სტუ-ს ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტი. ღია დიპლომატიის ასოციაცია. სამეცნიერო ჟურნალი „ხელისუფლება და საზოგადოება (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა)“. ყოველწლიური საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ხელისუფლება და საზოგადოება. 2015წ. გვ. 3.

მ. დარჩაშვილი. „რელიგიური საკითხი საქართველოში მეორე მსოფლიო ომის პერიოდში“,. მეორე მსოფლიო ომის 70 წლისთვავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სიმპოზიუმი, . 2015წ. .

მ. შიუკაშვილი, ი. აფციაური. „რისკები, რისკების მართვის მეთოდები, რისკებისგან თავის არიდება“. მეორე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია IEC-2014. 2014წ. ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ.

ე. ბუხრაშვილი. „რუსული საკითხი და ამიერკავკასიის რესპუბლიკები I მსოფლიო ომის შემდეგ (გერმანიის სტრატეგიული მიზნების ფონზე“. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „პირველი მსოფლიო ომი და სამხრეთ კავკასია“, სტუ, თბილისი. 2014წ. .

მ. მიქელაშვილი. „საგადასახადო რეგულირების ზოგიერთი პრობლემა მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისის პირობებში“. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საქართველოს ეკონომისტთა ასოციაცია. 2011წ. „მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისი და საქართველო“.

ე. ბუხრაშვილი. „საერთაშორისო მისიების ორმაგი სტანდარტები და საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკა (1918-1920 წწ)“. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „მსოფლიო და კავკასია“; სტუ, თბილისი. 2015წ. .

ნ. ასათიანი. „საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის „მსოფლიო და გენდერი“ მასალათა კრებული“,. ექვთიმე თაყაიშვილის 150 წლისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო-საიუბილეო კონფერენციის მასალათა კრებული, „საჩხერის არქეოლოგიურინ გათხრები“ 2013 წ.. 2013წ. .

ხ. ხარხელაური. „საინვესტიციო გარემოს სამართლებრივი რეგულირება საქართველოში და მისი პრობლემები“,. II საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის „ბიზნესი და სამართალი“, . 2011წ. მოხსენებათა კრებული. თბ., სტუ. გვ. 297-300..

თ. ყანდაშვილი, ლელა კოჭლამაზაშვილილ. „საინვესტიციო პოლიტიკა და საინვესტიციო გარემო საქართველოში“. . საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „ეკონომიკური პოლიტიკა და ბიზნეს-პროცესების მართვა“ სტუ, . 2011წ. .

ნ. ნოზაძე, ანზორ შავგულიძე. „საინჟინრო პრაქტიკის ამოცანების ამოხსნა მაღლივნიშნულებიანი გეგმილების მეთოდის გამოყენებით“. სტუ. 2010წ. „საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა“ .

ე. ბუხრაშვილი. „საქართველო - ცივილიზაციათა გზაჯვარედინზე“. . საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „მსოფლიო და კავკასია“; სტუ, თბილისი. 2013წ. .

ს. მიდელაშვილი, ნონა ლომიძე. „საქართველოს განდგომილი რეგიონები და ნარკოტიზმის პრობლემები”. .. საერთაშორისო კონფერენცია – „ნარკოტიკების მოხმარების დეკრიმინალიზაცია - გამოსავალი თუ ჩიხი.” სტუ. 2013წ. .

ნ. გიორგიშვილი. „საქართველოს ენერგეტიკული ბალანსის საშემოსავლო ნაწილის საშუალოვადიანი პროგნოზირების ფორმირების პრობლემები და მისი გადაწყვეტის გზები. 78-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. სტუ.. 2010წ. 78-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის თეზისების კრებული. .