კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2728 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ს. ხიზანიშვილი. „ზეკაცის იდეა“ პოლიტიკურ ჭრილში. საართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, IV საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2017წ. „ხელისუფლება და საზოგადოება“, პროგრამა, თბილისი.

მ. ცირეკიძე. „ზოგადი ფიზიკის კურსში ელემენტარული ნაწილაკების სწავლების მეთდიკის ზოგიერთი საკითხები“. საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 1998წ. საერთაშორისო სამეცნიერო–პედაგოგიური კონფერენციის თეზისები «სწავლების დიდაქტი-კური კანონზომიერებები» თბილისი, 11-12 დეკემბერი, (1998) .

ჯ. გაბელია. „თანამედროვე ტექნოლოგიები, სისხლის სამართლისა და კრიმინოლოგიის აქტუალური პრობლემები, ზღვარი თავისუფლებასა და უსაფრთხოებას შორის“. . სტუ-სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი. 2017წ. .

ს. ხიზანიშვილი. „ისტორიული ნიჰილიზმის თეორიული წყაროები (ექსისტენციალისტური ექსკურსი)“. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. მეოთხე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „მსოფლიო და კავკასია“, თბილისი. 2015წ. .

ე. ბუხრაშვილი. „კავკასიის თანამედროვე რეგიონალური გამოწვევები“. გამოწვევები“. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „მსოფლიო და კავკასია“; სტუ, თბილისი. 2016წ. .

ე. შამანაძე. „კავკასიის რეგიონალური კვლევის ანალიზი“.. სტუ-ს ბიზნეს ინჟინერინგის ფაკ-ის, სოციალურ მეცნიერებათა დეპარტამენტის და საქართველოს სოციალურ მეცნიერებათა აკადემია, მეხუთე საერთაშორისო კონფერენცია,. 2016წ. გვ. 45-48.თბილისი.

ე. ბუხრაშვილი. „კავკასის სამხედრო პოლიტიკური მნიშვნელობა მეორე მსოფლიო ომის ისტორიაში“. ისტორიაში“. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „მეორე მსოფლიო ომი და სამხრეთ კავკასია“, სტუ, თბილისი. 2014წ. .

გ. კალანდაძე. „კარგი კაცის“ ზოგადი ცნების - ობიექტური და საერთო ნიშნების დადგენისათვის . ,,მსოფლიო და გენდერი" - 5; საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2019წ. .

თ. ისაკაძე, თ. მეგრელიძე, გ.გოლეთიანი, ზ. შუბლაძე, გ. ბერუაშვილი. „კვების მრეწველობის საწარმოთა მოწყობილობების“ კათედრის დაარსების 70 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია . თბილისი სტუ. 2016წ. 1)გარსაცმმილებიანი თბომცვლელი აპარატების ეფექტურობის ამაღლების ინოვაციური მეთოდები გვ.172-175 2) კლასიკური და ეკონომაიზერიანი სამაცივრო ციკლების ენტროპიულ-სტატისტიკური კვლევა გვ.178-185 3)მილებიანი თბომცვლელები სამაცივრო ტექნიკაში გვ. 190-195 4) როტაციული კომპრესორის ამძრავის ჩანაცვლება ინვერტორული ამძრავით გვ. 204-207 .

ზ. გასიტაშვილი, მ.კიკნაძე, გ.კირცხალია. „კომპიუტერული ქსელის ეფექტური დაგეგმარების მეთოდოლოგიის შემუშავება ინტერნეტის ურთიერთგაცვლის ცენტრის საშუალებით“.. სტუ,. 2012წ. “21-ე საუკუნის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ძირითადი პარადიგმები” .

შ. გელაშვილი. „კულტურული ლანდშაფტების დაცვისა და ადაპტაციის პერსპექტივები საქართველოში“. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი – ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტი. სოციალურ მეცნიერებათა დეპარტამენტი. სოციალურ მეცნიერებათა აკადემია. . 2016წ. საერთაშორისო კონფერენცია – „მსოფლიო და კავკასია“. განათლება, კომუნიკაცია, თანამედროვე ტექნოლოგიები, არქიტექტურა, ტექნიკის ისტორია - სექცია VII. .

მ. მეტრეველი, თ. ზოიძე. „კულტურული ტურიზის გავლენა აჭარის რეგიონის ეკონომიკაზე“. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები“. 2017წ. „გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები“, მოხსენებათა კრებული, ტომი 1, 126-131..

ს. ხიზანიშვილი. „კულტურული ფარისევლობის“ შესახებ?! . სტუ-ს ბიზნეს-ტექნოლოგიების ფაკულტეტი. ღია დიპლომატიის ასოციაცია. სამეცნიერო ჟურნალი „ხელისუფლება და საზოგადოება“ (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა). 10-ე ყოველწლიური საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2016წ. .

ნ. ხვედელიანი. „მეტყველების გარჩევითობის დადგენა თეატრებში არტიკულაციური ტაბულების საშუალებით (თბილისის თეატრების მაგალითზე)". სტუ-ს სტუდენტთა 82-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2014წ. .

ლ. გრიგალაშვილი. „მოგების გადასახადის აღრიცხვისა და დეკლარირების აქტუალური საკითხები“ . "გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები“ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი (ქ. თბილისი).. 2017წ. .

მ. ცირეკიძე, თ. ბჟალავა. „მრავალჯერიონიზირებული ატომების სპექტრალური მახასიათებლების როლი მართვადი თერმობირთვული რეაქციების განხორციელებაში. . სტუ. 2011წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „გამოყენებითი ფიზიკის აქტუალური საკითხები“. თეზისების კრებული. საქართველო. თბილისი. საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“. 30 მარტი 2011. გვ. 105-106. .

ლ. კოჭლამაზაშვილი, ე. კოჭლამაზაშვილი, თ. ყანდაშვილი. „მსოფლიო სარეკლამო ბაზრის განვითარების ტენდენციები“ . სტუ. მე-2 საერთაშორისო კონფერენცია.. . 2014წ. .

მ. ცირეკიძე, . თ. ბჟალავა, ვ. კვინტრაძე,. „ნანოტექნოლოგიების და ნანომეცნიერებების სწავლება და შემეცნებითი სირთულეები“,. III საერთაშორისო-სამეცნიერო კონფერენცია კომპიუტინგი/ინფორმატიკა, განათლების მეცნიერებები,. 2014წ. ბათუმი, 17-19 ოქტომბერი, 2014. მოხსენებათა თეზისები. ISBN 978-9941-0-7118-8, გვ.91.

ს. ხიზანიშვილი. „ნიცშეს „ზეკაცის იდეა“ პოლიტიკურ ჭრილში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, VI საერთაშოროს სამეცნიერო კონფერენცია „მსოფლიო და კავკასია“. 2017წ. .

ლ. ტაბატაძე, შველიძე ვ., ბურჯანაძე ჯ., ბურჯანაძე მ., გახოკიძე რ.. „ოზოგენერატორი „სამანი-1“ და ულტრაიისფერი სინათლის წყაროს გამოყენება მეფრინველეობაში“. „კვების პროდუქტების ხარისხის გაუმჯობესების პრობლემები“ მიძღვნილი „კვების მრეწველობის საწარმოთა მოწყობილობების კათედრის დაარსების 70 წლისთავისადმი. შრომათა კრებული. 2016წ. 75-77..