კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  10 ჩანაწერი /  2670 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. ბაქანიძე, ა. ედიბერიძე. „ქვეყნის კონკურენტუნარიანობის პრობლემატიკა საერთაშორისო ბაზარზე“. ყოველწლიური საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ხელისუფლება და საზოგადოება“. 2014წ. თეზისების კრებული, გვ.30.

შ. გელაშვილი, მ. მილაშვილი. „ქუჩის ხელოვნური განათების არქიტექტურულ-მხატვრული მნიშვნელობა თანამედროვე ქალაქების მაგალითზე“.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი – ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტი.. 2016წ. სოციალურ მეცნიერებათა დეპარტამენტი. სოციალურ მეცნიერებათა აკადემია. საერთაშორისო კონფერენცია – „მსოფლიო და კავკასია“. განათლება, კომუნიკაცია, თანამედროვე ტექნოლოგიები, არქიტექტურა, ტექნიკის ისტორია – სექცია VII. .

ს. ხიზანიშვილი. „ღირებულებათა სისტემა და გენდერული სტერეოტიპები“. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „მსოფლიო და გენდერი“, თბილისი. 2016წ. .

რ. ლორთქიფანიძე. „შეხმიანება“ და „შეძახილი“, როგორც ხერხი თანამედროვე ქართულ პუბლიცისტიკაში . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2010წ. კონფერენციის მასალები, მოხსენებათა კრებული, თბ., გვ. 325-329.

ი. ჩხენკელი. „შინაარსიის დეკოდირების პრობლემა ლექსიკურ–სემანტიკურ ველში“ . საერთაშორისო კონფერენცია– „მსოფლიო და კავკასია“. 2011წ. .

ნ. გომართელი. „წმინდა ექვთიმე ღვთისკაცი“. სამეცნიერო კონფერენცია „გზა ერისკაცობიდან – ღვთისკაცობამდე“. შრომები. . 2014წ. .

ნ. გუგავა. „ხელისუფლება და საზოგადოება - 2015“. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2015წ. ბიომეტრიული მონაცემები, როგორც განსაკუთრებული კატეგორიის პერსონალური მონაცემები და მათი დაცვა.

ნ. გუგავა. „ხელისუფლება და საზოგადოება - 2016“. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2016წ. პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი - მონაცემთა დამუშავების კანონიერებაზე ზედამხედველი საქართველოში..

ლ. კაპანაძე. „ხელისუფლება და საზოგადოება“. . სტუ. 11წ. საისტორიო ვერტიკალები. პოპულიზმის არსი. # 21. გვ; 41-46.

ნ. ასათიანი. „ჯამბაზის თემა ავტოპორტრეტებში (მ. კუხაშვილის შემოქმედება)“. სტუ. 2013წ. საერ-თაშორისო კონფერენციის „ხელისუფლება და საზოგადოება“ მასალათა კრებული.