კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  19 ჩანაწერი /  2719 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ლ. ბერიძე. „სოციალურ-ეკონომიკური და დემოგრაფიული პრობლემების რეგულირების გზები საქართველოში". სტუ. 2011წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის „მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისი და საქართველო~ მასალები ჟ. ”სოციალური ეკონომიკა”, №1(13) გვ. 456-459. .

მ. თოფჩიშვილი. „სურსათის სამომხმარებლო ბაზარზე ფალსიფიკაციისა და უვნებლობის ასპექტები“. . საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები“, სტუ, 19-20 მაისი, 2017.. 2017წ. .

ჰ. კუპრაშვილი. „ტერმინები უშიშროება (security) და უსაფრთხოება (safety) და მათი გამოყენების საკითხი“. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია „მართვის ავტომატიზებული სისტემები და თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიები“. 2011წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. შრომები. მართვის ავტომატიზებული სისტემები. თბილისი. #1, გვ. 227-229.

ს. მიდელაშვილი, ნონა ლომიძე. „ტერორიზმის როლი აგრესიული სეპარატიზმის ჩამოყალიბებაში (საქართველოს მაგალითზე)”.. საერთაშორისო კონფერენცია – მსოფლიო და კავკასია. სტუ-ს ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტი, სოციალურ მეცნიერებათა დეპარტამენტი. 2013წ. .

მ. ბაქანიძე, თ. ბაქანიძე. „ტურიზმი, როგორც ეკონომიკური და სოციალური ფენომენი“. „გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები“. 2017წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები“.გვ 29-31.

მ. ჭელიძე, ს. ქურასბედიანი. „უკანონო შემოსავლების ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები“. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2017წ. კონფერენციის კრებული. გვ. 377-381.

ნ. ასათიანი. „ფერმწერი თეატრში“ . სტუ. 2013წ. სამეცნიერო ჟურნალი „ხელისუფლება და საზოგადოება“.

მ. დარჩაშვილი. „ქალათა პოლიტიკური მონაწილეობის საკითხი საქართველოში“. საერთაშორისო კონფერენცია „მსოფლიო და გენდერი“, . 2015წ. .

ქ. კვესელავა. „ქართველი ქალი და ქართული სამოსი. „გენდერი და თანამედროვეობა“ „საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი“. 2012წ. საქართველო. თბილისი. სტუ. „თეზისი“გვ. .

მ. ბაქანიძე, ა. ედიბერიძე. „ქვეყნის კონკურენტუნარიანობის პრობლემატიკა საერთაშორისო ბაზარზე“. ყოველწლიური საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ხელისუფლება და საზოგადოება“. 2014წ. თეზისების კრებული, გვ.30.

შ. გელაშვილი, მ. მილაშვილი. „ქუჩის ხელოვნური განათების არქიტექტურულ-მხატვრული მნიშვნელობა თანამედროვე ქალაქების მაგალითზე“.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი – ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტი.. 2016წ. სოციალურ მეცნიერებათა დეპარტამენტი. სოციალურ მეცნიერებათა აკადემია. საერთაშორისო კონფერენცია – „მსოფლიო და კავკასია“. განათლება, კომუნიკაცია, თანამედროვე ტექნოლოგიები, არქიტექტურა, ტექნიკის ისტორია – სექცია VII. .

ს. ხიზანიშვილი. „ღირებულებათა სისტემა და გენდერული სტერეოტიპები“. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „მსოფლიო და გენდერი“, თბილისი. 2016წ. .

რ. ლორთქიფანიძე. „შეხმიანება“ და „შეძახილი“, როგორც ხერხი თანამედროვე ქართულ პუბლიცისტიკაში . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2010წ. კონფერენციის მასალები, მოხსენებათა კრებული, თბ., გვ. 325-329.

ი. ჩხენკელი. „შინაარსიის დეკოდირების პრობლემა ლექსიკურ–სემანტიკურ ველში“ . საერთაშორისო კონფერენცია– „მსოფლიო და კავკასია“. 2011წ. .

ნ. გომართელი. „წმინდა ექვთიმე ღვთისკაცი“. სამეცნიერო კონფერენცია „გზა ერისკაცობიდან – ღვთისკაცობამდე“. შრომები. . 2014წ. .

ნ. გუგავა. „ხელისუფლება და საზოგადოება - 2015“. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2015წ. ბიომეტრიული მონაცემები, როგორც განსაკუთრებული კატეგორიის პერსონალური მონაცემები და მათი დაცვა.

ნ. გუგავა. „ხელისუფლება და საზოგადოება - 2016“. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2016წ. პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი - მონაცემთა დამუშავების კანონიერებაზე ზედამხედველი საქართველოში..

ლ. კაპანაძე. „ხელისუფლება და საზოგადოება“. . სტუ. 11წ. საისტორიო ვერტიკალები. პოპულიზმის არსი. # 21. გვ; 41-46.

ნ. ასათიანი. „ჯამბაზის თემა ავტოპორტრეტებში (მ. კუხაშვილის შემოქმედება)“. სტუ. 2013წ. საერ-თაშორისო კონფერენციის „ხელისუფლება და საზოგადოება“ მასალათა კრებული.