კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2264 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

M. Chikava. Georgian Population Nutritional Status and Sustainable Development.. The International Conference Devoted to the 80-th anniversary of Academian I. V. Prangishvili ’’Information and Computer Technologies, Modeling, Control’’. / საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საქართველოს საინჟინრო აკადემია, უკრაინის ნაციონალური ტექნიკური უნივერსიტეტი, ვილნიუსის ტექნიკური უნივერსიტეტი (ლიტვა), ბრაცის ტექნიკური უნივერსიტეტი (ავსტრია), საერთაშორისო საინჟინრო აკადემია, მეცნიერებათა და ხელოვნებათა ეროვნული აკადემია (EASA). . 2010წ. p. 181..

D. Nozadze, P. Ejibia, R. Khomasuridze. Glass Fiber Reinforced Concrete (GFRC), New Composite Material in Civil Engineering. First International Conference for Students and Young Scientists on Materials processing Science. Tbilisi. 2010წ. .

რ. კლდიაშვილი, T.Tsivtsivadze, M.Chigogidze, R.Skhiladze, G. Sulakvelidze. Global a Gravation of Environmental situation and science Possibilities for Manufacturing of Additional Nutrional Resources. International Scientific Conference sustainable Development and Protection of Environment. 2010წ. Tbilisi.

L. Jikidze, V. Tsutskiridze. Heat transfer at similar flow of a conducting fluid between two infinite porous disks with regard for a strong magnetic field. Georgian Technical University.International Scientific Conference. Modern Issuses of Applied Physics. . 2011წ. ABSTRACT DIGEST, pp.121.

Z. Kovziridze, N. Nizharadze, ა.ელიოზაშვილი. HIGH REFRACTORY COMPOSITES ON THE BASIS OF SILICON CARBIDE. 1st International Conference for Students and Young Scientists on Materials Processing Science/On behalf European Ceramic Society, President of the Conference -Zviad Kovziridze. 2010წ. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის ჟურნალი “კერამიკა”, 1(24), 2011, გვ. 60-66.

M. Chikava, T. Tsintsadze. HOMEOPATHIC NANOPHARMACOLOGY ACCORDING TO THE INFORMATION-ENERGY HOLOGRAPHIC THEORY. . Georgian Technical University.. 2014წ. 3-rd Intern. Conf. `'Nanotechnologies’’, Nano – 2014, pp. 23-24. .

M. Shvangiradze, O.Mgaloblishvili, K.Inasharidze, R.Bradley. Hot Machining: Process analisis and novel developments. . Conference dedicated to the memory of academician Teimuraz Loladze. Tbilisi. 2011წ. 9 pages..

Sh. Gagoshidze, M. . Hydraulic calculation method for sea bottom spillway sewers. მე-4 საერთ. კონფ ,,წყალთა მეურნეობის, გარემოს დაცვის, არქიტექტურისა და მშენ. თანამედ.პრობლემები. 2014წ. მოხსენებათა კრებული, გვ.153-156.

T. Loladze, T. Loladze G. Shimbor Kh. Ananiashvili L.Kotiashvili V.Kopaleishvili. Hydrogen influence on structural strength of low-alloyed (40ГТ, 40ГФ, 40ГМФ, 40ГСМФ) steels. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2007წ. ჩამომსხმელთა და მასალათმცოდნეთა პირველი საერთაშორისო კონგრესი.

ნ. ბუცხრიკიძე, A. Tsereteli, L. Daushvili, T. Buachidze. Hydrolysis of Whey Lactose With -Galactosidases of the Mutant Strain of Penicillium Canescens TK-85. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია, სტუ. 2010წ. გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება, 119-121გვ..

null, A. Tsereteli, L. Daushvili, T. Buachidze. Hydrolysis of Whey Lactose With -Galactosidases of the Mutant Strain of Penicillium Canescens TK-85. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია, სტუ. 2010წ. ”გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება, 119-121გვ..

M. , Sh. Gagoshidze, Giorgadze Tsotne . Hydrotechnical construction in the Chorokhi River basin and geomorphological processes in the Black Sea region of Adjara. 7th International Scientific-technical Conference on the theme: The modern problems of water management, environmental protection, design and construction".. 2017წ. Collected Papers, p.p.27-33.

Г. Гогичаишвили. I Всесоюзная конференция "Человеко-машинные обучающие системы". г. Москва, Акалемия наук СССР,, Научный совет по комплексной проблеме "Кибернетика\", Московский энергетический институт, Грузинский политехнический институт. 1979წ. "Человеко-машинные обучающие системы", 63, 66-67 стр..

Г. Гогичаишвили. I Всесоюзная школа-семинар -Интеллектуальные банки информации. г. Москва, Акалемия наук СССР, Научный совет по комплексной проблеме "Кибернетика", Московский инженерно-физический институт, Грузинский политехнический институт. 1977წ. "Интеллектуаьные банки информации", 54, 59 стр..

Г. Гогичаишвили. I Международная конференция "Обучение САПР а инженерных вузах". ЮНЕСКО, ЮНИДО, Грузинский политехнический институт. 1987წ. Тезисы докладов I Международнрй конференции "Обучение САПР а инженерных вузах", секция I, 46-47 стр. .

M. Akhobadze. Identification of nonlinear closed dynamic systems by the block impulse functions. IFAC. Tbilisi, USSR. 1989წ. .

Г. Гогичаишвили. III семинар \"Интеллектуальные банки данных\". г. Тбилиси, Московский инженерно-физический институт, Грузинский политехничесуий институт. 1982წ. \."Интеллектуальные банки данных\", 35-36 стр..

Z. Kovziridze, Z. Mestvirishvili, J.G. Heinrich. IMPROVEMENT OF BORON CARBIDE MECHANICAL PROPERTIES IN B-C-TI SYSTEM. 1st International Conference for Students and Young Scientists on Materials Processing Science /Georgian Technical University/On behalf European Ceramic Society, President of the Conference -Zviad Kovziridze. 2010წ. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის ჟურნალი “კერამიკა”, 1(24), გვ. 55-60..

M. Metskhvarishvili, I. Kalandadze, M. Beridze, K. Baramidze, T. Khorbaladze. Influence of SrCO3 Nanoparticls on the Magnetic Property of Samarium Manganites. Nuclear Radiation Nanosensors and Nanosensory Systens. International Conference “Tbilisi_Spring-2014”. . 2014წ. 6-9 March, 2014. Abstract Book. p.101..

M. Chikava. INFORMATION EVALUATE METHODS IN EVIDENCE-BASED MEDICINE.. ’’International Cooperation for Sustainable Development through Science and Technology'' / NATO . 2011წ. გვ. 36–37..