კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2264 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. თოდუა, თ. ჟვანია, თ. ლომინაძე. LMS MOODLE-ის გამოყენება სასწავლო პროცესის ორგანიზებისათვის.. ტექნიკური უნივერსიტეტი. თბილისი. 2008წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “ინფორმაციული ტექნოლოგიები 2008”. .

Г. Самсонадзе. Locality of polycyclic groups . Georgian polytechnical institute. 1977წ. XIX Conference of republics of Transcaucacasia. Theses of reports, part.3, p.112-113.

შ. გაგოშიძე, მ. ლორთქიფანიძე. Longitudinal Waves in Channels and their Action on Bank Slopes. მე-2 საერთ. სამეცნ. კონფერენცია „გარემოს დაცვის ...თანამედროვე პრობლემები“ სტუ, წყალთა მეურნ. ინსტ. ქობულეთი, 24-31 ივლისი . 2012წ. .

M. Turdzeladze, ქარუმიძე ზეინაბ. Manufactured from Lokal Raw Materials Effective and Energi Saving Foam Concrete. International Conference & Exhibition. Batumi – Spring – 2010, May 7 – 9. 2010წ. .

Z. Bogvelishvili, M.Barbakadze, G.Archvadze, E.Gegeshidze, N.Rusadze. Maritime Transport and Ecology. Tbilisi: Georgian Technical University. 2014წ. International Conference "Transport Bridge Europe-Asia", pp.163-166.

M. Berezhiani. Mathematical Modelling of Phase Transition Processes. Georgian Technical University. 2010წ. Articles for International Scientific-Technical Conference “New Technologies in Modern Industry”, Tbilisi, April 29-30, 2010, pp. 146-149..

M. Zoraniani. Means of Defamiliarization in Stylistics. Georgian Technical University, Tbilisi. 2012წ. Verbal Communication Techniques - 3. International Conference Proceedings, pp. 129-132.

შ. ნემსაძე. Measurement of impulce acceleration and strain of microsecond range. International conference ”Measuring microsystems for enviroment monitorig” . წ. MMEM 04 Abstr¬acts,Tbilici,Georgia.June 16-19 , p.47-48.

M. Vepkhvadze, A. B. Gerasimov, G. D. Chiradze, T. K. Ratiani. Mechanism of the Hall-Petch law “anomaly”. 3nd International Conference “Nanotechnologies” Nano – 2014, Tbilisi, Georgia.Conference is organized by the Georgian Technical University . 2014წ. Publishing House “Technical University”, p. 43..

T. Tsintsadze, N. Kilasonia, N. Gegeshidze, T. Giorgadze, I. Gvelesiani, J. Kereselidze . Metal coordination compounds with hydrazones of atomatic and heterocyclichydrazydes. Republic Scientific Coordinating snd Co nsultind Center onNo ntraditional Materias of the Chemical Society of Georgia Conference “Compo unds & Materials with Specific Proper ties”(With internati onal invitation) CMSP, TSU,Tbilisi . 0წ. P.43 .

T. Tsintsadze, D. Gulbiani, I. Gvelesiani, L. Skhirtladze . Metal coordination compounds with puridine derivatives. Republic Scientific Coordinating snd Co nsultind Center onNo ntraditional Materias of the Chemical Soci ety of Georgia Conference“Compounds & Materials with Specific Properties” (With international invitation)CMSP, TSU, Tbilisi . 0წ. P.43 .

D. Eristavi, N. Bibiluri.,, N. Kutsiava.,, M. Kavtaradze.,, M. Gugeshidze.. Method for purification of quarry groungwater of madneuli polimetallic deposit of Georgia from heavi metal sulfates, with their subsequent selective extraction . Innovative technologies in metallurgy and materials scienc. Internaaational conference . 2015წ. GTU,Internaaational conference 16-18, 2015, Tbilisi, Gergia. p.217-218..

M. Gugeshidze, D.Eristavi, N.Bibiluri. Metod for purification of quarry groundwater of madneuli polumetallic deposit of georgia from heavy metal sulfates, with their subsequent selective extraction. Georgian foundrymen and materials scientists sogiety. 2015წ. Innovative technologies in metallurgy and materials science.p. 217-218.

T. Khachidze, Khachidze N.I., Guliashvili T.A., Mkheidze T.D. Microelectronic sensor for control of meteoparameters of environmen. GTU, Tbilisi, Georgia. 2004წ. International conference “Measuring microsystems for environment monitoring” MMEM-04 , pp.42-43..

გ. ტაბატაძე, გ. ტატიშვილი, თ. ლიპარტია.. Mineral products demand and supply features. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საქართველოს მინერალოგიური საზოგადოება,. 2016წ. კონფერენციის მოხსენებათა კრებული, გვ. 123-125.

ი. ჯაგოდნიშვილი. mkitxvelis shinagani ganckoba, rogorc teqstis agqmis dabrkoleba(i.chavchavazis. saqartvelos teqnikuri universiteti. წ. verbaluri komunikaciuri teqnologiebi,saertashoriso samecniero conferenciis masalebi, gv.153-156.

G. Beltadze. Model of strategic decision in the case of the round table. International Scientific Conference “Information Technologies in Control”. Georgia, Tbilisi, GTU, 10.10-12.10. 2007 . 2007წ. .

ი. მოსაშვილი, Mkheidze David. Model-Based embedded System Design. Information and Computer Technologies, Modelling, Control / Georgian Technical University. 2011წ. Information and Computer Technologies, Modelling, Control PROCEEDINGS, ISBN 978-9941-14-942-9. 424-425p..

N. Topuria, G. Surguladze, A. Burchuladze. Modeling and automation of monitoring and control processes for transporting oil products. Georgian Technical University. 2010წ. Transact. of Internat.Conference - I.Prangishvili - 80, Tbilisi, 1-4 Nov., 2010, 82-83.

ო. ზუმბურიძე. Modeling of ring Geometry – von Neumann’s point of view. Georgian Technical University. The international Scientific Conference Devoted to the 80th anniversary of Academician lv. Prangishvili . 2010წ. “Information and computer technologies, modeling, control”. Book of abstracts. Tbilisi, Georgia.185-186.