კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2494 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

null, A. Tsereteli, L. Daushvili, T. Buachidze. Hydrolysis of Whey Lactose With -Galactosidases of the Mutant Strain of Penicillium Canescens TK-85. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია, სტუ. 2010წ. ”გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება, 119-121გვ..

M. , Sh. Gagoshidze, Giorgadze Tsotne . Hydrotechnical construction in the Chorokhi River basin and geomorphological processes in the Black Sea region of Adjara. 7th International Scientific-technical Conference on the theme: The modern problems of water management, environmental protection, design and construction".. 2017წ. Collected Papers, p.p.27-33.

Г. Гогичаишвили. I Всесоюзная конференция "Человеко-машинные обучающие системы". г. Москва, Акалемия наук СССР,, Научный совет по комплексной проблеме "Кибернетика\", Московский энергетический институт, Грузинский политехнический институт. 1979წ. "Человеко-машинные обучающие системы", 63, 66-67 стр..

Г. Гогичаишвили, Г. Нарешелашвили, О. Шония. I Всесоюзная школа-семинар -Интеллектуальные банки информации. г. Москва, Акалемия наук СССР, Научный совет по комплексной проблеме "Кибернетика", Московский инженерно-физический институт, Грузинский политехнический институт. 1977წ. "Интеллектуаьные банки информации", 54, 59 стр..

Г. Гогичаишвили. I Международная конференция "Обучение САПР а инженерных вузах". ЮНЕСКО, ЮНИДО, Грузинский политехнический институт. 1987წ. Тезисы докладов I Международнрй конференции "Обучение САПР а инженерных вузах", секция I, 46-47 стр. .

M. Akhobadze. Identification of nonlinear closed dynamic systems by the block impulse functions. IFAC. Tbilisi, USSR. 1989წ. .

Г. Гогичаишвили. III семинар \"Интеллектуальные банки данных\". г. Тбилиси, Московский инженерно-физический институт, Грузинский политехничесуий институт. 1982წ. \."Интеллектуальные банки данных\", 35-36 стр..

თ. ლაფერაშვილი, . Kvitsiani. III–V SEMICONDUCTOR NANOSTRUCTURE FOR SOLAR CELLS . 4th International Conference “Nanotechnologies” Conference is organized by the Georgian Technical University. 2016წ. . Nano Studies, 2016, 14, 239-244..

Z. Kovziridze, Z. Mestvirishvili, J.G. Heinrich. IMPROVEMENT OF BORON CARBIDE MECHANICAL PROPERTIES IN B-C-TI SYSTEM. 1st International Conference for Students and Young Scientists on Materials Processing Science /Georgian Technical University/On behalf European Ceramic Society, President of the Conference -Zviad Kovziridze. 2010წ. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის ჟურნალი “კერამიკა”, 1(24), გვ. 55-60..

T. Laperashvili, A.Chanishvili, Sch.Lomitashvili. Indium Phosphide Quantum Dots on Gallium Phosphide. Modern researches and Prospects of their Use in Chemistry, Chemical Engineering and Related Fields. 2016წ. Septenber 21-23, 2016, Ureki, Georgia.

N. Margiani, V. Zhghamadze. Influence of boron-doping on superconducting properties of Y1Ba2Cu3Oy ceramics. . 2009წ. Proceedings of the 2nd International Conference and Exhibition of the Georgian Ceramists Association, Tbilisi, pp.186-188.

N. Margiani, V. Zhghamadze, E. Kitsmarishvili. Influence of Lithium and Boron-doping on Superconducting Properties of Bismuth-based 2223 and 2212 Phases. Georgian Ceramists Association. 2009წ. Proceedings of the 2nd International Conference and Exhibition of The Georgian Ceramists Association, Tbilisi, pp.181-185.

M. Metskhvarishvili, I. Kalandadze, M. Beridze, K. Baramidze, T. Khorbaladze. Influence of SrCO3 Nanoparticls on the Magnetic Property of Samarium Manganites. Nuclear Radiation Nanosensors and Nanosensory Systens. International Conference “Tbilisi_Spring-2014”. . 2014წ. 6-9 March, 2014. Abstract Book. p.101..

M. Chikava. INFORMATION EVALUATE METHODS IN EVIDENCE-BASED MEDICINE.. ’’International Cooperation for Sustainable Development through Science and Technology'' / NATO . 2011წ. გვ. 36–37..

B. Meparishvili, A. Ediberidze, G. Janelidze. Information Exchanging Aspects. `ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები-2~, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები.. 2010წ. თბილისი, ISBN 978-9941-14-161-4, 28-33გვ..

T. Laperashvili, . D. Laperashvili,, A. Chanishvili, . InP BASED NANOMATERIALS FOR TELECOMMUNICATION,. 4th International Conference “Nanotechnologies” Conference is organized by the Georgian Technical University. 2016წ. Nano Studies, 13, 241-246..

O. Zumburidze, A. Prangishvili, Z. Gasitashvili, M.Sulaberidze. Integrated model of The innovative system of the nation and university. Georgian Technical University. The international Scientific Conference Devoted to the 80th anniversary of Academician l.V. Prangishvili “Information and Computer Technologies, Modeling, Control”. 2010წ. Book of abstracts. Tbilisi, Georgia, 141p.

ა. სიჭინავა. Intellectual investment management. The International Conference Devoted to the 80-th anniversary of Academian I. V. Prangishvili ’’Information and Computer Technologies, Modelling, Control'. წ. p. 147.

ლ. ჩახვაშვილი, P. Kervalishvili , T.Berberashvili , T.Dadiani. Intelligent Computing Techniques for Statistical Analyze of Atherosclerosis and Ischemic Heart Diseases in Children and Adolescents. კვლევის ფიზიკური მეთოდები მედიცინაში. 2011წ. კვლევის ფიზიკური მეთოდები მედიცინაში.

K. Bziava, Ayyub B.. Introduction of Modern Risk Methodologies for Provision of Security Measures for Population Located in Disaster Areas in Case of Failures of High Earthen Dams. Publishing House “Universal”, Georgian Technical University, Water management Institute, Vth International Scientific and Technical Conference “Modern Problems of Water Management, Environmental Protection, Architecture and Construction, Tbilisi, Georgia, July 16-19, 2015. 2015წ. pp. 30-38.