კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2728 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

null, A. Tsereteli, L. Daushvili, T. Buachidze. Hydrolysis of Whey Lactose With -Galactosidases of the Mutant Strain of Penicillium Canescens TK-85. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია, სტუ. 2010წ. ”გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება, 119-121გვ..

M. , Sh. Gagoshidze, Giorgadze Tsotne . Hydrotechnical construction in the Chorokhi River basin and geomorphological processes in the Black Sea region of Adjara. 7th International Scientific-technical Conference on the theme: The modern problems of water management, environmental protection, design and construction".. 2017წ. Collected Papers, p.p.27-33.

გ. კალანდაძე. I International Scientific Conference Fundamental Rights and European Integration: Prospects of Georgia as Associated State . Georgian Technical University, Faculty of Law snd International Relations. 2019წ. January 22-23, 2019y.

Г. Гогичаишвили. I Всесоюзная конференция "Человеко-машинные обучающие системы". г. Москва, Акалемия наук СССР,, Научный совет по комплексной проблеме "Кибернетика\", Московский энергетический институт, Грузинский политехнический институт. 1979წ. "Человеко-машинные обучающие системы", 63, 66-67 стр..

Г. Гогичаишвили, Г. Нарешелашвили, О. Шония. I Всесоюзная школа-семинар -Интеллектуальные банки информации. г. Москва, Акалемия наук СССР, Научный совет по комплексной проблеме "Кибернетика", Московский инженерно-физический институт, Грузинский политехнический институт. 1977წ. "Интеллектуаьные банки информации", 54, 59 стр..

Г. Гогичаишвили. I Международная конференция "Обучение САПР а инженерных вузах". ЮНЕСКО, ЮНИДО, Грузинский политехнический институт. 1987წ. Тезисы докладов I Международнрй конференции "Обучение САПР а инженерных вузах", секция I, 46-47 стр. .

M. Akhobadze. Identification of nonlinear closed dynamic systems by the block impulse functions. IFAC. Tbilisi, USSR. 1989წ. .

N. Mchedlishvili, Shanshiashvili B.. Identification of one class of the nonlinear open-loop systems.. The International Scientific Conference Devoted to the 80th anniversary Of Academician I.V. Prangishvili “Information and computer Technologies, Modelling , Control” . 2011წ. Publisher House “Technical University”, P. 101-103.

Г. Гогичаишвили. III семинар \"Интеллектуальные банки данных\". г. Тбилиси, Московский инженерно-физический институт, Грузинский политехничесуий институт. 1982წ. \."Интеллектуальные банки данных\", 35-36 стр..

O. Kvitsiani, T. Laperashvili. III-V Semiconductor Nanostructure for Solar Cells. 4th International Conference “Nanotechnologies” / Georgian Technical University. 2016წ. Nano Studies, 14, 239-244..

ო. კვიციანი, თ. ლაფერაშვილი. III-V ნახევარგამტარული კვანტურწერტილოვანი სტრუქტურები მესამე თაობის მზის ელემენტებში. 21-ე საუკუნის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ძირითადი პარადიგმები / საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2012წ. 21-ე საუკუნის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ძირითადი პარადიგმები, კონფერენციის შრომების კრებული, 2, 229-235.

B. Pipia. Impact of Climate Change on the Flow of Georgian Rivers. GTU AND UNIFG 1ST JOINT R&D INTERNATIONAL CONFERENCE, . 2018წ. Book of Abstracts, Publishing House "Technical University", 89-91p.

Z. Kovziridze, Z. Mestvirishvili, J.G. Heinrich. IMPROVEMENT OF BORON CARBIDE MECHANICAL PROPERTIES IN B-C-TI SYSTEM. 1st International Conference for Students and Young Scientists on Materials Processing Science /Georgian Technical University/On behalf European Ceramic Society, President of the Conference -Zviad Kovziridze. 2010წ. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის ჟურნალი “კერამიკა”, 1(24), გვ. 55-60..

T. Laperashvili, A.Chanishvili, Sch.Lomitashvili. Indium Phosphide Quantum Dots on Gallium Phosphide. Modern researches and Prospects of their Use in Chemistry, Chemical Engineering and Related Fields. 2016წ. Septenber 21-23, 2016, Ureki, Georgia.

N. Margiani, V. Zhghamadze, N. Papunashvili. Influence of boron-doping on superconducting properties of Y1Ba2Cu3Oy ceramics. . 2009წ. Proceedings of the 2nd International Conference and Exhibition of the Georgian Ceramists Association, Tbilisi, pp.186-188.

N. Margiani, V. Zhghamadze, E. Kitsmarishvili. Influence of Lithium and Boron-doping on Superconducting Properties of Bismuth-based 2223 and 2212 Phases. Georgian Ceramists Association. 2009წ. Proceedings of the 2nd International Conference and Exhibition of The Georgian Ceramists Association, Tbilisi, pp.181-185.

M. Metskhvarishvili, I. Kalandadze, M. Beridze, K. Baramidze, T. Khorbaladze. Influence of SrCO3 Nanoparticls on the Magnetic Property of Samarium Manganites. Nuclear Radiation Nanosensors and Nanosensory Systens. International Conference “Tbilisi_Spring-2014”. . 2014წ. 6-9 March, 2014. Abstract Book. p.101..

M. Chikava. INFORMATION EVALUATE METHODS IN EVIDENCE-BASED MEDICINE.. ’’International Cooperation for Sustainable Development through Science and Technology'' / NATO . 2011წ. გვ. 36–37..

B. Meparishvili, A. Ediberidze, G. Janelidze. Information Exchanging Aspects. `ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები-2~, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები.. 2010წ. თბილისი, ISBN 978-9941-14-161-4, 28-33გვ..

T. Laperashvili, . D. Laperashvili,, A. Chanishvili, . InP BASED NANOMATERIALS FOR TELECOMMUNICATION,. 4th International Conference “Nanotechnologies” Conference is organized by the Georgian Technical University. 2016წ. Nano Studies, 13, 241-246..