კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

ლ. ოსიძე, მეტრეველი ლია. ქალი და ომი. სტუ და ევროპული კვლევის ცენტრი. 2015წ. .

ს. ხიზანიშვილი. ქალის როლი თანამედროვე მსოფლიოში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტი, სტუ-ს გენდერული თანასწორობის კვლევითი ცენტრი . 2012წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, "მსოფლიო და გენდერი", პროგრამა, გვ. 6 .

ს. ხიზანიშვილი. ქალის როლი თანამედროვე საზოგადოებაში. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „მსოფლიო და გენდერი“. 2012წ. კრებული „მსოფლიო და გენდერი“.

ნ. ჟველია. ქალის როლი საქართველოში. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „მსოფლიო და გენდერი“, სტუ, თბილისი. 2012წ. .

მ. ყიფიანი. ქართველი სტუდენტები ევროპული ფასეულობისათვის. საერთაშორისო ორგანიზაციის ,,ევროპელი სტუდენტები თავისუფლებისათვის" მიერ ორგანიზებული გერმანია, ბერლინი . 2015წ. .

მ. ყიფიანი, ეპიფანე გვენეტაძე. ქართველი ქალის როლი ოჯახში (წარსული და აწმყო). . 2011წ. ქალი და XXI საუკუნე,205-207 გვ;.

მ. წვერავა, თ. გაგნიძე. ქაღალდსაფუძვლიანი დოკუმენტების რესტავრაციის გარეცხვა-ნეიტრალიზაციის ტექნოლოგიური პროცესი. სტუ შრომათა კრებული . 2016წ. (9), 22-30 გვ..

ნ. ფოფორაძე. ქვემო ქართლის სპილენძი და მისგან დამზადებული ნაკეთობების ქიმიური შედგენილობა. ბუაჩიძის 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო სესია/საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2007წ. .

ზ. დანელია, ნ.კოდუა. ქვემოალაზნის სარწყავი სისტემის სათავე ნაგებობის ნატანსაწინააღმდეგო მოწყობილობის ოპტიმალური კონსტრუქციული გადაწყვეტილების შესახებ. ჰიდროტექნ. ნაგებობათა პროექტირენბის, მშენებლ. და ექსპლუატ. პრობლემ. მიძღვნილი საერთ. სიმპოზ. შრომები თბ. . 2000წ. გვ.102.

მ. ტურძელაძე, თ. ნარეკლიშვილი. ქიმიური დანამატების გავლენა ბეტონში დატვირთვისას მიმდინარე დესტრუქციულ პროცესებზე. საერთაშორისო სამეცნიერო–ტექნიკური კონფერენცია "სამშენებლო მექანიკის პრობლემები", საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამშენებლო მექანიკისა და სეისმომედეგობის კათედრის დაარსების 50 წლისადმი მიძღვნილი. 2010წ. ISSN 1512-3936, №2(17), ნომერში გამოქვეყნებულია საერთაშორისო კონფერენციის შრომები, გვ. 170–174 .

მ. ჩიქავა. ქოლედისკინეზიის პრევალენტობის დადგენა საქართველოს მოზარდებში ულტრასონოგრაფიული გამოკვლევით. . საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: ’’კვლევის ფიზიკური მეთოდები მედიცინაში’’. 2011წ. გვ. 198–201. .

ო. ტომარაძე, ი. ჩხეიძე. შემთხვევითი შეცდომების ზემოქმედების პირობებში საზომი ინფორმაციის შეკმშვის მეთოდების კვლევა . სტუ საერთაშორისო კონფერენცია. 2011წ. .

გ. ჯოლია. შემოქმედების ეკონომიკის წარმოშობისა და განვითარების მიზეზები. მე-2 საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია "ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ". 2014წ. .

ზ. გედენიძე, ნ. თოდუა, ნ. კოხრეიძე. შემსუბუქებული კონსტრუქციის გრავიტაციული კაშხლის სადაწნეო წახნაგის სიმტკიცეზე გამოკვლევა. საერთაშორისო სიმპოზიუმის მასალები, თხელკედლიანი სივრცითი სისტემების პრობლემებზე. 2001წ. თბილისი 4/5;გვ.232-235.

მ. ბაქრაძე, ლაშა ჯოგლიძე. შენობათა შემომზღუდავი კონსტრუქციების ეფექტურობა თბოგამტარობისა და ბგერაგაუმტარობის მაღალი მაჩვენებლებით და მათი სოციალურ–ეკონომიკური ანალიზი. სტუდენტთა 84–ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2017წ. თეზისების კრებული.

გ. იაშვილი, ბ. შერაზადაშვილი. შრომის შედეგების შეფასების თავისებურებები საჯარო სფეროს ორგანიზაციებში. სტუ. მეოთხე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია – 2016. 2016წ. ,,გუშინ, დღეს, ხვალ".

მ. ამირგულაშვილი. შუალედური გზა რეალურ პოლიტიკასა და იდეალურ პოლიტიკას შორის. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2013წ. "მსოფლიო და კავკასია. გვ. 116-118.

ნ. ჟველია. ჩრდილო-ატლანტიკური ხელშეკრულების ორგანიზაცია (NATO). საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „მსოფლიო და კავკასია“, სტუ, თბილისი,. 2013წ. .

ი. გორჯოლაძე, ნ გორჯოლაძე. ცხრილით მოცემული ორცვლადიან ფუნქციათა ნამრავლების ჯამის სახის მათემატიკური მოდელის კერძო შემთხვევა . სტუ–ს 80 წლისთვისადმი მიძღვნილი პროფესორ– მასწავლებელთა ღია საიუბილეო სამეცნიერო– ტექნიკური კონფერენცია . წ. ISSN 99928-902-4-X. გვ.213, თბილისი.