კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2264 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

G. Chixladze, K.Kotetishvili. On the Theory of the Wire Antenna with a Reflector. International S/R Conference “Innovative Technologies & Materials”, GTU, Tbilisi, . 2011წ. Collection of reports.

K. Kotetishvili, G.G.Chikhladze. On the Theory of the Wire Antenna with a Reflector. . . International Scientific-Research Conference “Innovative Technologies and Materials”, Tbilisi, GTU. 2011წ. . “Innovative Technologies and Materials”, Tbilisi, pp.15-18.

B. Meparishvili. One Approach to Evolutionary Optimization in Decision Making. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია „მართვის ავტომატიზებული სისტემები და თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიები. 2011წ. თბილისი, სტუ, 22-23 მაისი, 67-68გვ..

B. Meparishvili, L. Tsitashvili. Ontology-based Approach to Query Optimiation. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია „მართვის ავტომატიზებული სისტემები და თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიები“, . 2011წ. თბილისი, სტუ, 22-23 მაისი, 68-69 gv..

უ. ზვიადაძე, Z. Svanidze, M. Mardashova. Open mining development as a factor of accumulation of heavy toxic metals in natural waters and alternative methods of purification. . International Science and Technology Center Georgian Technical University, p. 55-57. წ. MMEM 04, Tbilisi.

უ. ზვიადაძე, Z. Svanidze, M. Mardashova. Open mining development as a factor of accumulation of heavy toxic metals in natural waters and alternative methods of purification.. International Science and Technology Center Georgian Technical University, p. 55-57 . წ. .

M. Mardashova, U. Zviadadze. Open mining development as a factor of accumulation of heavy toxic metals in natural waters and alternative methods of purification. . International Science and Technology Center Georgian Technical University, p. 55-57. 2004წ. MMEM 04, Tbilisi.

თ. ჯიშკარიანი. Organized on behalf. . 2010წ. Programme and Book of Manuscripts.

K. Kachiashvili. Parameters Estimators of a Family of Irregular Distributions.. The International Scientific Conference Dedicated to Academician I. Prangishvili’s 85th Anniversary “Information and Computer Technologies, Modeling, Control”, Proceedings, 3-5 November, 2015, Tbilisi (Georgia), . 2015წ. p. 396..

მ. სირაძე, Irine Berdzenishvili . Parttion equilibrium and opti-misation of solvent extraction process. ევრორეგიონული სასწ. უნივერსიტეტი საერთაშ. სამეცნ.პრაქტიკული კონფერენცია თემაზე:„თანამედროვე-ობის აქტუალური მეცნიერული საკითხები“. 2017წ. საქართველო.

T. Paghava, D.Z. Khocholava, , T.L. Bzhalava. Peculiarities of Burining of Defects with lionization energy Ev+0,22 eV in p-Si crystals, Irradiated by Electrons. . Georgian technical university. International conference. Nanosensory Systems and Nanomaterials. . 2013წ. Programme and Abstracts. June 6-9, 2013, Tbilisi, Georgia .

M. Metskhvarishvili, T. Paghava. Peculiarities of changing hall mobility in dependence of measuring temperature in n-type silicon irradiated with protons. . 4th International Conference “Nanotechnologies”. October 24-27, 2016, Tbilisi, Georgia NANO-2016. . 2016წ. Abstracts, 2016, p.163..

ს. დადუნაშვილი. Perceptional control in ambient intelligence ‎. Information and Computer Technologies, Modeling, Control‎. 2010წ. The International Scientific Conference “Information and Computer Technologies, Modeling, ‎Control”. Book of Abstracts. Tbilisi, Georgia, 2010. p. 128-129.‎.

ს. დადუნაშვილი. Perspectives of creation of solar cells on the basis of materials with fractal structures‎. Renewable Energy Sources‎. 2001წ. Proceedings of the International Workshop “Renewable Energy Sources”, Tbilisi, 2001. p. 26.‎.

მ. ლოსაბერიძე, G. Kipiani. Pertubration of the orthotropic half-plane under action of the loading moving with constant velocity along the boundary. V Annual Meeting of the Georgian Mechanical Union. Tbilisi, Georgia . 2014წ. pp.65-66.

T. Tusiashvili, Tsintsadze M.G, Maherramov A.M, Hadjiyeva S.R, Bahmanova F.N, Chiragov F.M. Photometric determination of uranium(VI) with bis(2,3,4,-threehindroxyphenilazo)- benzydine in the presence of the third component. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2012წ. გარემოს დაცვა და მდგრადი განითარება. გვ 346–347. 2 გვ..

M. Vepkhvadze, A. B. Gerasimov, G. D. Chiradze, T. K. Ratiani. Physical fundamentals of a new mechanism of superplasticity. 3nd International Conference “Nanotechnologies” Nano – 2014, Tbilisi, Georgia.Conference is organized by the Georgian Technical University . 2014წ. Publishing House “Technical University”, p. 44.

D. Jincharadze, L. Ebanoidze, N. Bokuchava. Physical-Chemical study of mineralogical composition of natural peloid "Phkhoveli". საერთაშორისო კონფერენცია ,,ინოვაციური ტექნოლოგიები მეტალურგიასა და მასალათმცოდნეობაში”. 2015წ. კონფერენციის მასალები,თბილისი, გვ. 204-208.

მ. ხოსიტაშვილი. PR-ის როლი არტ ბიზნესში.. „მსოფლიო და კავკასია“. სტუ. 2011წ. მსოფლიო და კავკასია. გვ. 156-157..

ზ. გასიტაშვილი, A.Prangishvili P.Kervalishvili D.Gelenidze, G.Gogia. PREPARATION OF NANOLAYERS BY LOW TEMPERATURE PLASMA ARC TECHNOLOGY. GTU Tbilisi, Georgia, Nano-2016. 2016წ. 4 th International Conference “Nanotechnologies”,.