კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2728 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

O. Zumburidze, A. Prangishvili, Z. Gasitashvili, M.Sulaberidze. Integrated model of The innovative system of the nation and university. Georgian Technical University. The international Scientific Conference Devoted to the 80th anniversary of Academician l.V. Prangishvili “Information and Computer Technologies, Modeling, Control”. 2010წ. Book of abstracts. Tbilisi, Georgia, 141p.

ა. სიჭინავა. Intellectual investment management. The International Conference Devoted to the 80-th anniversary of Academian I. V. Prangishvili ’’Information and Computer Technologies, Modelling, Control'. წ. p. 147.

ლ. ჩახვაშვილი, P. Kervalishvili , T.Berberashvili , T.Dadiani. Intelligent Computing Techniques for Statistical Analyze of Atherosclerosis and Ischemic Heart Diseases in Children and Adolescents. კვლევის ფიზიკური მეთოდები მედიცინაში. 2011წ. კვლევის ფიზიკური მეთოდები მედიცინაში.

K. Bziava, Ayyub B.. Introduction of Modern Risk Methodologies for Provision of Security Measures for Population Located in Disaster Areas in Case of Failures of High Earthen Dams. Publishing House “Universal”, Georgian Technical University, Water management Institute, Vth International Scientific and Technical Conference “Modern Problems of Water Management, Environmental Protection, Architecture and Construction, Tbilisi, Georgia, July 16-19, 2015. 2015წ. pp. 30-38.

I. Berdzenishvili, N. Zeikidze. Investigation and Development of One-coat Glass Enamels with Best Adherence Properties. 1-st International Conference for Students and Young Scientists on Materials Processing Science. 2010წ. Tbilisi,10-13 October, - p. 151-154. .

G.Kordzakhia, G.Tvauri. Investigation of Caucasian Glaciers by Satellite Data. Institute of Hydrometeorology at the Georgian Technical University of International Conference "Pressing Problems of Hydrometeorology and Ecology", 28–30 may, 2013. 2013წ. Proceedings of the Institute of Hydrometeorology at the Georgian Technical University of International Conference "Pressing Problems of Hydrometeorology and Ecology", 28–30 may, 2013. 2013წ.№119, pp 193-196.

K. Kachiashvili. Investigation of Pollution Levels of the Khobistskali’s Basin Rivers.. International Scientific-Technical Conference “Protection of the Environment and Sustainable Development”, Georgian Technical University, Tbilisi, . 2010წ. 97-100..

I. Samkharadze, T.Davitashvili. Investigation of Spilled Oil Infiltration Into Soil.. The International Scientific Conference Basic Paradigm in Science and Technology Development for the 21st Century dedicated to the 90-th anniversary of Georgian Technical University. 2012წ. Transactions of the International Scientific Conference “Basic Paradigm in Science and Technology Development for the 21st Century” dedicated to the 90-th anniversary of Georgian Technical University..

O. Kartvelishvili, M.Kartvelishvili. IPV6 protokol deploiment and migration strategis for ISP netvorks. 21-ე საუკუნის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ძირითადი პარადიგმები, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2012წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომები 21-ე საუკუნის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ძირითადი პარადიგმები 9გვ.

M.Kartvelishvili. IPV6 protokol deploiment and migration strategis for ISP netvorks. 21-ე საუკუნის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ძირითადი პარადიგმები, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2012წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომები 21-ე საუკუნის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ძირითადი პარადიგმები 9გვ.

N. Bebiashvili, A. Abesadze, თეიმურაზ ბერძენიშვილი, მიხეილ თუთბერიძე. Issues for usage of financial management optimization software in practice. აკად. ი. ფრანგიშვილის დაბადების 85 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია,სტუ. 2015წ. აკად. ი. ფრანგიშვილის დაბადების 85 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომები 2015,გვ.259-262.

ლ. კაპანაძე. IV საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „მსოფლიო და კავკასია“. . სტუ. 22წ. საისტორიო ვერტიკალები. პოპულიზმის ასპექტები.# 21. გვ; 41-46 .

ი. ჯაგოდნიშვილი. jurnalistis urtiertoba interviuertan, rogorc interaqtiuri procesi. saqartvelos teqnikuri universiteti. წ. verbaluri komunikaciuri teqnologiebi,ISBN978-9941-14-854-5, gv.340-345.

T. Todua, I. Kartvelishvili. Knowledge Management Systems and necessity of their implementation in Georgian Business Environment. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. მესამე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ”ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები”. თბილისი. 2012წ. .

. Knowledge Management Systems and necessity of their implementation in Georgian Business Environment. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. მესამე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ”ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები”. თბილისი. 2012წ. .

გ. ღვინეფაძე. komp. sistema. maTematikosTa kavSiri. 2013წ. baTumi.

. konferencia sertashoriso stu 8. gtu. წ. 88.

ი. ბურდული. Kulturpolitische Strategien vom Exil ემიგრაციის კულტურულ–პოლიტიკური სტრატეგიები. ევროპული კვლევების ცენტრი, . 2015წ. მეორე მსოფლიო ომი, საერთასორისო სიმპოზიუმი.

ი. ბურდული. Kundensprache und Intralingualer Kontrast bei der Fachkommunikation (მომხმარებლის ენა და შიდაენობრივი განსხვავება დარგობრივი კომუიკაციისას) . სტუ. 2012წ. ვერბალური კომუნიკაციური ტექნილოგიები.

Т. Лаферашвили. Kонтакт металл-полупроводник A3B5. . У11 Международнфя конференци СИЭЕТ. Май 2005 г. Одесса,. 2005წ. Тезисы докладов У11 Международной конференции СИЭЕТ. Май 2005 г. Одесса, с. 186-187..