კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2674 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

O. Kartvelishvili, M.Kartvelishvili. IPV6 protokol deploiment and migration strategis for ISP netvorks. 21-ე საუკუნის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ძირითადი პარადიგმები, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2012წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომები 21-ე საუკუნის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ძირითადი პარადიგმები 9გვ.

M.Kartvelishvili. IPV6 protokol deploiment and migration strategis for ISP netvorks. 21-ე საუკუნის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ძირითადი პარადიგმები, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2012წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომები 21-ე საუკუნის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ძირითადი პარადიგმები 9გვ.

N. Bebiashvili, A. Abesadze, თეიმურაზ ბერძენიშვილი, მიხეილ თუთბერიძე. Issues for usage of financial management optimization software in practice. აკად. ი. ფრანგიშვილის დაბადების 85 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია,სტუ. 2015წ. აკად. ი. ფრანგიშვილის დაბადების 85 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომები 2015,გვ.259-262.

ლ. კაპანაძე. IV საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „მსოფლიო და კავკასია“. . სტუ. 22წ. საისტორიო ვერტიკალები. პოპულიზმის ასპექტები.# 21. გვ; 41-46 .

ი. ჯაგოდნიშვილი. jurnalistis urtiertoba interviuertan, rogorc interaqtiuri procesi. saqartvelos teqnikuri universiteti. წ. verbaluri komunikaciuri teqnologiebi,ISBN978-9941-14-854-5, gv.340-345.

T. Todua, I. Kartvelishvili. Knowledge Management Systems and necessity of their implementation in Georgian Business Environment. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. მესამე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ”ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები”. თბილისი. 2012წ. .

. Knowledge Management Systems and necessity of their implementation in Georgian Business Environment. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. მესამე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ”ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები”. თბილისი. 2012წ. .

გ. ღვინეფაძე. komp. sistema. maTematikosTa kavSiri. 2013წ. baTumi.

. konferencia sertashoriso stu 8. gtu. წ. 88.

ი. ბურდული. Kulturpolitische Strategien vom Exil ემიგრაციის კულტურულ–პოლიტიკური სტრატეგიები. ევროპული კვლევების ცენტრი, . 2015წ. მეორე მსოფლიო ომი, საერთასორისო სიმპოზიუმი.

ი. ბურდული. Kundensprache und Intralingualer Kontrast bei der Fachkommunikation (მომხმარებლის ენა და შიდაენობრივი განსხვავება დარგობრივი კომუიკაციისას) . სტუ. 2012წ. ვერბალური კომუნიკაციური ტექნილოგიები.

Т. Лаферашвили. Kонтакт металл-полупроводник A3B5. . У11 Международнфя конференци СИЭЕТ. Май 2005 г. Одесса,. 2005წ. Тезисы докладов У11 Международной конференции СИЭЕТ. Май 2005 г. Одесса, с. 186-187..

N. Tsignadze. Large Deployable Reflector Configuration for Spacebased Applications in Telecommunications, Science and Remote Sensing. Institute of Constru-ctions, Special Systems and Engineering Main-tenance of the Georgian Technical University International Scientific Confernce “Advanced Lightweight Structures And Reflector Ante-nnas”. 2009წ. .

. Large Deployable Reflector Configuration for Spacebased Applications in Telecommunications, Science and Remote Sensing. Institute of Constru-ctions, Special Systems and Engineering Main-tenance of the Georgian Technical University International Scientific Confernce “Advanced Lightweight Structures And Reflector Ante-nnas”. 2009წ. .

გ. აგლაძე, N. Kochiashvili, I. Kakhniashvili, G. Tsurtsumia. Leaching of chalcopyrite concentrates by means of nitric and sulfuric acids mixture solutions. 3th R. Agladze Conference RAC-3 on applied chemistry dedicated to the 100 anniversary of academician Rafael Agladze. წ. 90-91.

ზ. ყიფშიძე. Learning process management information method. Computing and computational management. 2009წ. შრომები 339-441.

თ. თოდუა, თ. ჟვანია, თ. ლომინაძე. LMS MOODLE-ის გამოყენება სასწავლო პროცესის ორგანიზებისათვის.. ტექნიკური უნივერსიტეტი. თბილისი. 2008წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “ინფორმაციული ტექნოლოგიები 2008”. .

Г. Самсонадзе. Locality of polycyclic groups . Georgian polytechnical institute. 1977წ. XIX Conference of republics of Transcaucacasia. Theses of reports, part.3, p.112-113.

შ. გაგოშიძე, მ. ლორთქიფანიძე. Longitudinal Waves in Channels and their Action on Bank Slopes. მე-2 საერთ. სამეცნ. კონფერენცია „გარემოს დაცვის ...თანამედროვე პრობლემები“ სტუ, წყალთა მეურნ. ინსტ. ქობულეთი, 24-31 ივლისი . 2012წ. .

M. Turdzeladze, ქარუმიძე ზეინაბ. Manufactured from Lokal Raw Materials Effective and Energi Saving Foam Concrete. International Conference & Exhibition. Batumi – Spring – 2010, May 7 – 9. 2010წ. .