კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2494 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

Д. Эристави, А.Р. Гогишвили, А.В.Саруханишвили. Термодинамическая оценка равновесных состояний в системах “B-O-N-C” и “Si-O-N-C” для определения оптимальных условии получения целевых продуктов. . საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაცია, მე-2 საერთასორისო კონფერენცია და გამოფენა. 2009წ. სტუ-მოხსენებათა თეზისები, 7-10, გვ. 164-167.თბილისი.

ფ. დიდებაშვილი. გენდერული თანასწორობა XXI საუკუნის საქართველოში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტი, სტუ-ს გენდერული თანასწორობის კვლევითი ცენტრი, საერთაშორისო- სამეცნიერო კონფერენცია, ,,მსოფლიო და გენდერი“. 2016წ. მსოფლიო და გენდერი --- კონფერენციის შრომათა კრებული 2015 წ. 23 ოქტომბერი, თბილისი , გვ.224-229.

ფ. დიდებაშვილი. თომას კემპელი - ,,მიბაძვა ქრისტესი". საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ევროინტეგრაციული პროცესების შემსწავლელი სამეცნიერო კვლევის ცენტრი და სულხან-საბა ორბელიანის სასწავლო უნივერსიტეტი, საეთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,ევროპული კვლევები და საქართველო“ 28 ნოემბერი, 2012წ.. 0წ. .

ფ. დიდებაშვილი. ფრამკფურტის სკოლის სოციალური ფილოსოფია. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტი, სოციალურ მეცნიერებათა დეპარტამენტი, სოციალურ მეცნიერებათა აკადემიის მეხუთე სამეცნიერო კონფერენცია ,,მსოფლიო და კავკასია“. 2016წ. 2016 წლის 17 ივნისი, საისტორიო ვერტიკალები №34, თბილისი , გვ..

ბ. იმნაძე. ”ენობრივი კომპეტენტურობის დონის განვითარება ხელოვნური სამეტყველო არეს პირობებში. ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. . წ. 1. ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. (გვ. 258-263).

ფ. დიდებაშვილი. მ. ვებერი ადამიანის შესახებ. .საქართელოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, 10-ე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება“. 2016წ. 2016 წლის 26 ნოემბერი, ხელისუფლება და საზოგადოება №4(40), ტომი II, გვ.5-17 .

თ. აგლაძე. მანგანუმის ქიმიური ინდუსტრიის წვლილი ეკონომიკის მდგრად განვითარებაში. რ. აგლაძის დაბადების 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი ეროვნული მე-3 კონფერენცია გამოყენებით ქიმიაში. 2011წ. გვ.23-25.

R. Gogaladze, Gogaladye V.. Modern tecnologies of produktion of natural wine cork stoppers and the role of cork stoppers in wine wine quality. არჩილ ფრანგიშვილი ს ტ უ–ს რექტორი, პრფესორი, გელა ჯავახიშვილი ს ს ა უ–ს რექტორი,პროფესორი. 2009წ. PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON " FOOD SAFETY PROBLEMS" ISBN 978-9941-0-1424-6 p. 266-269 .

მ. ხართიშვილი, L. COCHITASHVILI, T. LOMINADZE. NEW APPROACH TO NONLINEAR OPTIMIZATION PROBLEMS. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, რუსეთის მეცნიერებათა აკადემიის მართვის პრობლემების ინსტიტუტი,უკრაინის ნაციონალური ტექნიკური უნივერსიტეტი, ვილნიუსისი ტექნიკური უნივერსიტეტი (ლიტვა), გრაცის ტექნიკური უნივერსიტეტი (ავსტრია), საერთაშორისო საინჟინრო აკადემია,მეცნიერებათა და ხელოვნებათა ეროვნული აკადემია(EASA) . წ. აკადემიკოს ი. ფრანგიშვილის დაბადების 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, გვ. 150-152.

З. Цицкишвили. Об отыскании решении некоторых пространственных осесимметричных смещанных задач теории струй и теории фильтрации . საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია სამშენებლო მექანიკის პრობლემები, თბილისი . 2010წ. .

მ. კუბლაშვილი. მუდმივკოეფიცენტებიანი სინგულარული ინტეგრალური განტოლების რიცხვითი ამოხსნები გახსნილ ინტერვალზე . ნ.მუსხელიშვილის გამოთვლითი მათემატიკის ინსტიტუტი, საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი. 2010წ. საერთაშორისო კონფერენცია, "ინფორმაციული და გამოთვლითი ტექნოლოგიები",თეზისების კრებული, გვ. 78–.

ე. ქრისტესიაშვილი, ლ. ქრისტესიაშვილი, ქეთევან ქორქია. "გრუნტის გავლენა არქიტექტურულ ძეგლად აღიარებულ ნაგებობების სეისმომედეგობაზე". სტუ-ს დაარსებიდან 90 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო-სამეცნიერო კონფერენცია, თბილისი. 2012წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

თ. კაჭარავა. Biodiversity of Useful Plants and Prospects of Their Rational Use . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. ,,ინოვაციური ტექნოლოგიები და მასალები”, ISBN 978-9941-20-011-3, თბილისი, გ. 310-315 .

T. Minashvili, Galina V.Benemanskaya, Michail N.Lapushkin, Sergei N.Timoshnev, Akaki V.Gigineishvili, Giorgi N.Iluridze. Electronic Structure of the Metal/III-Nitride Nano-interfaces.. INTERNATIONAL CONFERENCE “TBILISI-SPRING-2014” THE NATO Science for Peace and Security Programme NUCLEAR RADIATION NANOSENSORS AND NANOSENSORY SYSTEMS. GEORGIAN TECHNICAL UNIVERSITY. 2014წ. 6-9 March Tbilisi, Georgia, p.p. 56-58.

T. Laperashvili, Kvitsiani O.R.,Laperashvili D.L., , Imerlishvili I.I. Ferromagnetic Metall/GaAs. New Development in Material Science. ,. 2010წ. NOVA Publisher.

N. Ponjavidze, B. Partsvania, G. Petriashvili. Infrared OpticalTomography for Early Cancer Diagnostic. Physical Research Methods in Medicine, Tbilisi . 2011წ. .

T. Paghava, , M. Metskvarishvili, M. Beridze, I. Kalandadze, M. Kvirikashvili. Investigation of n-Si crystals irradiated by high-energy protons throught the Photo-Hall method).. International conference advanced materials and technologies, . 2015წ. Proceedings, pp. 71-74, 21-23 October, 2015, Tbilisi, Georgia .

T. Bzhalava, G. Chixladze, V. Kvintradze, Q. Kapanadze. Nano-Sensory Applications for Studying the Microbes Detecting Model. International conference “Nanosensory systems and nanomaterials” . 2013წ. Tbilisi, Publishing House “Technical University”, ISBN 978-9941-20-260-5, Programme & Abstracts, pp.40-41.

V. Tsutskiridze. Non-stationary flow of viscous incompressible conducting fluid in the presence of transverse magnetic field under pressure gradient arbitrarily changing in time.. GTU. 2007წ. International conference “The Problems of Continuum Mechanics”. Tbilisi, 26-27 October..

N. Bokuchava, D. Jincharadze, L. Ebanoidze. Physical-Chemical study of mineralogical composition of natural peloid "Phkhoveli". კონფერენცია "ინოვაციური ტექნოლოგიები მეტალურგიასა და მასალათმცოდნეობაში”. 2015წ. კონფერენციის მასალები,თბილისი, გვ. 204-208.