კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2728 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ე. ქრისტესიაშვილი, ლ. ქრისტესიაშვილი, ქეთევან ქორქია. "გრუნტის გავლენა არქიტექტურულ ძეგლად აღიარებულ ნაგებობების სეისმომედეგობაზე". სტუ-ს დაარსებიდან 90 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო-სამეცნიერო კონფერენცია, თბილისი. 2012წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

თ. კაჭარავა. Biodiversity of Useful Plants and Prospects of Their Rational Use . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. ,,ინოვაციური ტექნოლოგიები და მასალები”, ISBN 978-9941-20-011-3, თბილისი, გ. 310-315 .

ვ. ბახტაძე, ნ. გძელიშვილი. Eenergy Conservation with Heat Pump Technology in Milk Iindustry. აკადემიკოს ივერი ფრანგიშვილის დაბადების 85-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა“, თბილისი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2015წ. შრომები, გვ.579-583.

T. Minashvili, Galina V.Benemanskaya, Michail N.Lapushkin, Sergei N.Timoshnev, Akaki V.Gigineishvili, Giorgi N.Iluridze. Electronic Structure of the Metal/III-Nitride Nano-interfaces.. INTERNATIONAL CONFERENCE “TBILISI-SPRING-2014” THE NATO Science for Peace and Security Programme NUCLEAR RADIATION NANOSENSORS AND NANOSENSORY SYSTEMS. GEORGIAN TECHNICAL UNIVERSITY. 2014წ. 6-9 March Tbilisi, Georgia, p.p. 56-58.

N. Ponjavidze, B. Partsvania, G. Petriashvili. Infrared OpticalTomography for Early Cancer Diagnostic. Physical Research Methods in Medicine, Tbilisi . 2011წ. .

T. Paghava, , M. Metskvarishvili, M. Beridze, I. Kalandadze, M. Kvirikashvili. Investigation of n-Si crystals irradiated by high-energy protons throught the Photo-Hall method).. International conference advanced materials and technologies, . 2015წ. Proceedings, pp. 71-74, 21-23 October, 2015, Tbilisi, Georgia .

T. Bzhalava, G. Chixladze, V. Kvintradze, Q. Kapanadze. Nano-Sensory Applications for Studying the Microbes Detecting Model. International conference “Nanosensory systems and nanomaterials” . 2013წ. Tbilisi, Publishing House “Technical University”, ISBN 978-9941-20-260-5, Programme & Abstracts, pp.40-41.

V. Tsutskiridze. Non-stationary flow of viscous incompressible conducting fluid in the presence of transverse magnetic field under pressure gradient arbitrarily changing in time.. GTU. 2007წ. International conference “The Problems of Continuum Mechanics”. Tbilisi, 26-27 October..

N. Bokuchava, D. Jincharadze, L. Ebanoidze. Physical-Chemical study of mineralogical composition of natural peloid "Phkhoveli". კონფერენცია "ინოვაციური ტექნოლოგიები მეტალურგიასა და მასალათმცოდნეობაში”. 2015წ. კონფერენციის მასალები,თბილისი, გვ. 204-208.

T. Minashvili, V.L.Berkovits A.B.Gordeeva G.N.Iluridze I.N.Makarenko P.J.Kervalishvili A.V.Gigineishvili K.D.Davitadze. Structure and optical properties of copper phthalocyanine thin films grown on crystalline and amorphous substrates. The international Scientific Conference Dedicated to Academician I.Prangishvilis 85th Anniversary “Information and Computer Technologies, Modelling, Control”. Proceedings. Tbilisi, Georgia. 2015წ. Tbilisi, Georgia, November 3-5, Georgian Technical University, p.p. 602-606.

ვ. ზვიადაური, გ. გოგია, ბაკლიშვილი გიგა. Математическая модель управления вибрационными технологическими процессами. . Международная научная конференция Информационные и компьютерные технологии, моделирование, управление . 2010წ. Сб. трудов ГТУ .

მ. კუბლაშვილი. О численнм решении некоторых задач бесконечны пластин с трещинами // Сборник трудов международного симпозиума посвященного проблемемам тонкостенных пространственных систем. Тбилиси. 4-5. 07. 2001 г. с.132-136.. Грузинский технический университет. 2001წ. сборник трудов международного симпозиума, посвященного проблемам тонкостенных пространственных систем, 4-5, ст. 132-136.

Т.П.Саанишвили, Н.В.Кавлашвили, П.Д.Ставрианиди, О.С.Лабадзе, Л.Л.Гварамадзе, .. ОПТОТИРТСТОРНЫЙ ЦИФРОВОЙ КАЛИБРАТОР НАПРЯЖЕНИЯ.. Международная научная конференция «ИНФОРМАЦИОННЫЕ И КОМПЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, МОДЕЛИРОВАНИЕ, УПРАВЛЕНИЕ» посвящённое 85 летию со дня рождения академика И.В.Прангишвили.. 2015წ. Труды. Грузия. Тбилиси 3-5 ноября, 2015 г., с.277-281..

ვ. ბახტაძე. Применение теплонасосных установок для завяливания и хранения чая. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „კვების მრეწველობის ტექნოლოგიური პროცესების და მოწყობილობის პრობლემები“თბილისი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საქართველოს საინჟინრო აკადემია. 2015წ. შრომათა კრებული, გვ.225-228.

ვ. მენთეშაშვილი, Ломсадзе З.Д., Ментешашвили В.Н.. Расчет экономической эффективности ножниц продольной резки железнодорожных рельсов. Проблемы сварки, металлургии и родственных технологии. Сборник трудов VIII международной научно-технической конференции. Тбилиси. с. 159-165. წ. .

მ. სირაძე, Бердзенишвили, И.Б. Гоксадзе . Способ рафинации растительных масел . საქ. კერამიკოსთა ასოციაციის მე-2 საერთ. კონფერენცია . 2009წ. თბილისი.

Д. Бибилеишвили, Н. Бокучава, И. Бердзенишвили, Л. Эбаноидзе, Д. Джинчарадзе. Экологические аспекты получения косметических продуктов . საერთაშორისო-სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენცია "გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება", . 2010წ. თბილისი, გვ. 192-193.

დ. ბიბილეიშვილი, ნ. ბოკუჩავა, ი. ბერძენიშვილი, ლ. ებანოიძე. ბუნებრივი ნედლეულის შემცველი კოსმეტიკური საშუალებები . საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია „ახალი ტექნოლოგიები თანამედროვე მრეწველობაში“. 2010წ. კონფერენციის შრომები, თბილისი,, გვ.99-101.

ლ. კაპანაძე. გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები. . სტუ. 19წ. შრომების კრებულიII.გლობალიზაცია და ეროვნული იდენტობა. .

მაისურაძე გ.,. ეკონომიკური ზრდის დაჩქარების პრობლემები. საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტი (საქართველო, თბილისი, კოსტავას ქ. 77), საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია “მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისი და საქართველო”. 2011წ. 2011 წლის 25 მარტი .