კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

ე. ალავერდოვი. “რელიგიური ექსტრემიზმი”. 81-ე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2013წ. .

ე. ალავერდოვი. “რუსეთი და კავკასია” . 79-ე საერთაშორისო სტუდენტური კონფერენცია. 2011წ. .

მ. დარჩაშვილი. “საქართველო მსოფლიო გლობალიზაციური პოლიტიკური პროცესების კონტექსტში” . საერთაშორისო კონფერენცია, “გლობალიზაცია და მსოფლიო” . 2012წ. .

მ. დარჩაშვილი. “სხვაგვარად მოაზროვნე ქართველი სოციალ-დემოკრატი”, . 7. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, “ქართული ემიგრაციის წარსული და დღევანდელობა”. . 2012წ. .

E. Alaverdovi. “ქალი ისლამში: სათუთი ბროილს სამკაულიდან ტერორისტ თვითმკველობამდე”. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, "მსოფლიო და გენდერი" . 2013წ. გვ. 76-71.

ე. ალავერდოვი. “ჩეჩნეთის ბრძოლა პოსტკომუნისტურ რუსეთთან”. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “მსოფლიო და კავკასია”. 2013წ. .

მ. დარჩაშვილი. ”რუსეთის აგრესია საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენის პერიოდში (ცხინვალის რეგიონი)”. "მსოფლიო და კავკასია"სტუ,საზოგადადოებრივ მეცნიერებათა დეპარტამენტი. 2011წ. .

ს. ხიზანიშვილი. „გლობალიზაციის პარადოქსები“. 20. მოხსენება თემაზე: „გლობალიზაციის პარადოქსები“. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. მეორე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია-IEK-2014. ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ. 2014წ. .

ს. ხიზანიშვილი. „ვეფხისტყაოსნის აღმზრდელობითი მნიშვნელობა“. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი, სოციალურ მეცნიერებათა დეპარტამენტი, საქართველოს მწერალთა კავშირი. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია შოთა რუსთაველი _ 850. თბილისი. 2016წ. .

ლ. მეტრეველი. „ვეფხისტყაოსნის“ პერსონაჟთა ფსიქოლოგიზმის პრობლემებისათვის. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „შოთა რუსთაველი -850", სტუ, თბილისი. 2016წ. .

ს. ხიზანიშვილი. „ზარატუსტრას სწავლებანი” მსოფლიო ისტორიის შესახებ“. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. მეხუთე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია _ „მსოფლიო და კავკასია“, თბილისი. 2016წ. .

ს. ხიზანიშვილი. „ისტორიული ნიჰილიზმის თეორიული წყაროები (ექსისტენციალისტური ექსკურსი)“. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. მეოთხე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „მსოფლიო და კავკასია“, თბილისი. 2015წ. .

ე. შამანაძე. „კავკასიის რეგიონალური კვლევის ანალიზი“.. სტუ-ს ბიზნეს ინჟინერინგის ფაკ-ის, სოციალურ მეცნიერებათა დეპარტამენტის და საქართველოს სოციალურ მეცნიერებათა აკადემია, მეხუთე საერთაშორისო კონფერენცია,. 2016წ. გვ. 45-48.თბილისი.

ზ. გასიტაშვილი, მ.კიკნაძე, გ.კირცხალია. „კომპიუტერული ქსელის ეფექტური დაგეგმარების მეთოდოლოგიის შემუშავება ინტერნეტის ურთიერთგაცვლის ცენტრის საშუალებით“.. სტუ,. 2012წ. “21-ე საუკუნის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ძირითადი პარადიგმები” .

ს. ხიზანიშვილი. „კულტურული ფარისევლობის“ შესახებ?! . სტუ-ს ბიზნეს-ტექნოლოგიების ფაკულტეტი. ღია დიპლომატიის ასოციაცია. სამეცნიერო ჟურნალი „ხელისუფლება და საზოგადოება“ (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა). 10-ე ყოველწლიური საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2016წ. .

ს. ხიზანიშვილი. „ომი, როგორც ნიჰილიზმის გამოვლენის უკიდურესი ფორმა“. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. მეოთხე საერთაშორისო სიმპოზიუმი „მეორე მსოფლიო ომი და სამხრეთ კავკასია“, თბილისი. 2015წ. .

ს. ხიზანიშვილი. „პრაგმატული იდეალიზმის კონცეფციის არსი“. სტუ-ს ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტი. ღია დიპლომატიის ასოციაცია. სამეცნიერო ჟურნალი „ხელისუფლება და საზოგადოება (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა)“. ყოველწლიური საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ხელისუფლება და საზოგადოება. 2015წ. გვ. 3.

მ. დარჩაშვილი. „რელიგიური საკითხი საქართველოში მეორე მსოფლიო ომის პერიოდში“,. მეორე მსოფლიო ომის 70 წლისთვავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სიმპოზიუმი, . 2015წ. .

ს. მიდელაშვილი, ნონა ლომიძე. „საქართველოს განდგომილი რეგიონები და ნარკოტიზმის პრობლემები”. .. საერთაშორისო კონფერენცია – „ნარკოტიკების მოხმარების დეკრიმინალიზაცია - გამოსავალი თუ ჩიხი.” სტუ. 2013წ. .

მ. დარჩაშვილი. „საქართველოს საგარეო პოლიტიკური კურსი: შტრიხები სახელმწიფოებრივი დამოუკედებლობის გამოცხადებიდან“, . V საერთაშორისო სიმპოზიუმი “ევროპა და სამხრეთ კავკასია”. 2016წ. .