კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

ს. მიდელაშვილი, ნონა ლომიძე. „ტერორიზმის როლი აგრესიული სეპარატიზმის ჩამოყალიბებაში (საქართველოს მაგალითზე)”.. საერთაშორისო კონფერენცია – მსოფლიო და კავკასია. სტუ-ს ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტი, სოციალურ მეცნიერებათა დეპარტამენტი. 2013წ. .

მ. დარჩაშვილი. „ქალათა პოლიტიკური მონაწილეობის საკითხი საქართველოში“. საერთაშორისო კონფერენცია „მსოფლიო და გენდერი“, . 2015წ. .

ს. ხიზანიშვილი. „ღირებულებათა სისტემა და გენდერული სტერეოტიპები“. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „მსოფლიო და გენდერი“, თბილისი. 2016წ. .