კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2728 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

G. Giorgobiani, M. Menteshashvili. On Some Applications of Hadamard Matrices. . South Caucasus Grid&Cloud Computing Workshop (SCCTW 2016). Tbilisi, GTU, 3 – 7 October. 2016წ. .

M. Zakradze, N.Koblishvili, Z. Sanikidze. On some properties of a function conformally mapping the unit disk onto the interior of an ellipse. International Conference dedicated to the 80-th anniversary of academician I. Prangishvili "Information and Computer Technologies, Modeling, Control". Georgia Technical University. Tbilisi. . 2010წ. Book of abstracts, 221-222.

Z. Sanikidze, M. Zakradze. On some properties of a function conformally mapping the unit disk onto the interior of an ellipse. International Conference dedicated to the 80-th anniversary of academician I. Prangishvili - "Information and Computer Technologies, Modeling, Control", Tbilisi, GTU. 2010წ. Book of Abstracts, pp. 221-222.

K. Kotetishvili, G.G.Chikhladze. On the approximate solution of simple panel antenna. International scientific tecnical conference New technologies in modern industry GTU. 2010წ. New technologies in modern industry pp.159-162.

I. Nakhutsrishvili, O.Mikadze, T.Loladze. On the kinetics of high-temperature oxidation for alumina forming heat-resistant alloys. . 2015წ. Innovative Technologies in Metallurgy and Materials Science. 52-53.

M. Vepkhvadze, A. Gerasimov, G. Kvesitadze, G. Chiradze. ON THE PHYSICAL NATURE OF THE LONG-RANGE INTERACTION THROUGH THE BOUNDARY NANOMETRY LAYER . 4th International Conference “Nanotechnologies” Nano – 2016 . 2016წ. Nano – 2016,Tbilisi, Georgia, p. 78 .

Z. Baiashvili, კაკუბავა რ.,, ჯოჯუა ნ.. On the Structural Control (De-pendability Planning) of the Infocommunication Networks.. აკადემიკოს ი.ფრანგიშვილის დაბ. 80 წლ-დმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „საინფორმაციო და კომპიუ¬ტერული ტექნილოგიები, მოდელირება, მართვა“. შრომები. თბილისი, . 2011წ. 80-82.

ნ. ჯოჯუა, რ. კაკუბავა. On the Structural Control (Dependability Planning) of the Infocommunication Networks. აკადემიკოს ი. ფრანგი¬შვი¬ლის 80 წლის იუბილე¬სადმი მიძღვნილი კონფე¬რენ¬ცია „საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა“. . 2011წ. ტექნიკური უნივერსიტეტი, ISBN 978-9941-14-942-9, გვ.80-82.

G. Chixladze, K.Kotetishvili. On the Theory of the Wire Antenna with a Reflector. International S/R Conference “Innovative Technologies & Materials”, GTU, Tbilisi, . 2011წ. Collection of reports.

K. Kotetishvili, G.G.Chikhladze. On the Theory of the Wire Antenna with a Reflector. . . International Scientific-Research Conference “Innovative Technologies and Materials”, Tbilisi, GTU. 2011წ. . “Innovative Technologies and Materials”, Tbilisi, pp.15-18.

B. Meparishvili, M. Tsertsvadze. One Approach to Evolutionary Optimization in Decision Making. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია „მართვის ავტომატიზებული სისტემები და თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიები. 2011წ. თბილისი, სტუ, 22-23 მაისი, 67-68გვ..

B. Meparishvili, L. Tsitashvili. Ontology-based Approach to Query Optimiation. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია „მართვის ავტომატიზებული სისტემები და თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიები“, . 2011წ. თბილისი, სტუ, 22-23 მაისი, 68-69 gv..

უ. ზვიადაძე, Z. Svanidze, M. Mardashova. Open mining development as a factor of accumulation of heavy toxic metals in natural waters and alternative methods of purification. . International Science and Technology Center Georgian Technical University, p. 55-57. წ. MMEM 04, Tbilisi.

უ. ზვიადაძე, Z. Svanidze, M. Mardashova. Open mining development as a factor of accumulation of heavy toxic metals in natural waters and alternative methods of purification.. International Science and Technology Center Georgian Technical University, p. 55-57 . წ. .

M. Mardashova, U. Zviadadze. Open mining development as a factor of accumulation of heavy toxic metals in natural waters and alternative methods of purification. . International Science and Technology Center Georgian Technical University, p. 55-57. 2004წ. MMEM 04, Tbilisi.

თ. ჯიშკარიანი. Organized on behalf. . 2010წ. Programme and Book of Manuscripts.

Z. Jaliashvili, Z. Melikishvili, V. G. Bregadze, T. B Khuskivadze, T. G. Giorgadze, M. M. Lomidze. Original Multifunctional Optical System for R&D in Bio-nano-photonics. Basic Paradigms in Science and Technology Development for the 21st Century. 2012წ. Proceeding of International Scientific Conference "Basic Paradigms In Science And Technology Development For The 21st Century", Tbilisi, Georgia, September 19-21, 2012; pp. 134-140..

K. Kachiashvili. Parameters Estimators of a Family of Irregular Distributions.. The International Scientific Conference Dedicated to Academician I. Prangishvili’s 85th Anniversary “Information and Computer Technologies, Modeling, Control”, Proceedings, 3-5 November, 2015, Tbilisi (Georgia), . 2015წ. p. 396..

მ. სირაძე, Irine Berdzenishvili . Parttion equilibrium and opti-misation of solvent extraction process. ევრორეგიონული სასწ. უნივერსიტეტი საერთაშ. სამეცნ.პრაქტიკული კონფერენცია თემაზე:„თანამედროვე-ობის აქტუალური მეცნიერული საკითხები“. 2017წ. საქართველო.

T. Paghava, D.Z. Khocholava, , T.L. Bzhalava. Peculiarities of Burining of Defects with lionization energy Ev+0,22 eV in p-Si crystals, Irradiated by Electrons. . Georgian technical university. International conference. Nanosensory Systems and Nanomaterials. . 2013წ. Programme and Abstracts. June 6-9, 2013, Tbilisi, Georgia .