კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2671 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

K. Kotetishvili, G.G.Chikhladze. On the Theory of the Wire Antenna with a Reflector. . . International Scientific-Research Conference “Innovative Technologies and Materials”, Tbilisi, GTU. 2011წ. . “Innovative Technologies and Materials”, Tbilisi, pp.15-18.

B. Meparishvili, M. Tsertsvadze. One Approach to Evolutionary Optimization in Decision Making. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია „მართვის ავტომატიზებული სისტემები და თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიები. 2011წ. თბილისი, სტუ, 22-23 მაისი, 67-68გვ..

B. Meparishvili, L. Tsitashvili. Ontology-based Approach to Query Optimiation. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია „მართვის ავტომატიზებული სისტემები და თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიები“, . 2011წ. თბილისი, სტუ, 22-23 მაისი, 68-69 gv..

უ. ზვიადაძე, Z. Svanidze, M. Mardashova. Open mining development as a factor of accumulation of heavy toxic metals in natural waters and alternative methods of purification. . International Science and Technology Center Georgian Technical University, p. 55-57. წ. MMEM 04, Tbilisi.

უ. ზვიადაძე, Z. Svanidze, M. Mardashova. Open mining development as a factor of accumulation of heavy toxic metals in natural waters and alternative methods of purification.. International Science and Technology Center Georgian Technical University, p. 55-57 . წ. .

M. Mardashova, U. Zviadadze. Open mining development as a factor of accumulation of heavy toxic metals in natural waters and alternative methods of purification. . International Science and Technology Center Georgian Technical University, p. 55-57. 2004წ. MMEM 04, Tbilisi.

თ. ჯიშკარიანი. Organized on behalf. . 2010წ. Programme and Book of Manuscripts.

Z. Jaliashvili, Z. Melikishvili, V. G. Bregadze, T. B Khuskivadze, T. G. Giorgadze, M. M. Lomidze. Original Multifunctional Optical System for R&D in Bio-nano-photonics. Basic Paradigms in Science and Technology Development for the 21st Century. 2012წ. Proceeding of International Scientific Conference "Basic Paradigms In Science And Technology Development For The 21st Century", Tbilisi, Georgia, September 19-21, 2012; pp. 134-140..

K. Kachiashvili. Parameters Estimators of a Family of Irregular Distributions.. The International Scientific Conference Dedicated to Academician I. Prangishvili’s 85th Anniversary “Information and Computer Technologies, Modeling, Control”, Proceedings, 3-5 November, 2015, Tbilisi (Georgia), . 2015წ. p. 396..

მ. სირაძე, Irine Berdzenishvili . Parttion equilibrium and opti-misation of solvent extraction process. ევრორეგიონული სასწ. უნივერსიტეტი საერთაშ. სამეცნ.პრაქტიკული კონფერენცია თემაზე:„თანამედროვე-ობის აქტუალური მეცნიერული საკითხები“. 2017წ. საქართველო.

T. Paghava, D.Z. Khocholava, , T.L. Bzhalava. Peculiarities of Burining of Defects with lionization energy Ev+0,22 eV in p-Si crystals, Irradiated by Electrons. . Georgian technical university. International conference. Nanosensory Systems and Nanomaterials. . 2013წ. Programme and Abstracts. June 6-9, 2013, Tbilisi, Georgia .

M. Metskhvarishvili, T. Paghava, T. Bzhalava. Peculiarities of changing hall mobility in dependence of measuring temperature in n-type silicon irradiated with protons. . 4th International Conference “Nanotechnologies”. October 24-27, 2016, Tbilisi, Georgia NANO-2016. . 2016წ. Abstracts, 2016, p.163..

ს. დადუნაშვილი. Perceptional control in ambient intelligence ‎. Information and Computer Technologies, Modeling, Control‎. 2010წ. The International Scientific Conference “Information and Computer Technologies, Modeling, ‎Control”. Book of Abstracts. Tbilisi, Georgia, 2010. p. 128-129.‎.

ს. დადუნაშვილი. Perspectives of creation of solar cells on the basis of materials with fractal structures‎. Renewable Energy Sources‎. 2001წ. Proceedings of the International Workshop “Renewable Energy Sources”, Tbilisi, 2001. p. 26.‎.

მ. ლოსაბერიძე, G. Kipiani. Pertubration of the orthotropic half-plane under action of the loading moving with constant velocity along the boundary. V Annual Meeting of the Georgian Mechanical Union. Tbilisi, Georgia . 2014წ. pp.65-66.

T. Minashvili, Ia Trapaidze, Gela Goderdzishvili, Rafael Chikovani. Photo electric convertence (Photovoltaic) and the solar energy power systems. Contribution submission to the conference, Dresden (DPG) . 2014წ. 30 March-4 April, p.129.

თ. ლაფერაშვილი, Imerlischvili I., Khachidze M, Laperashvili D. Photoelectric characteristics ofcontacts In Semiconductor A3B5. . Photonics 2003, SPIE. 2003წ. Proceedings of SPIE Nanа- and Micro technology 2003.

K. Davitadze. Photoelectrical properties of cadmium- and Lead-doped Thulium Sesquisulfide thin films. International conf. ”Spin electronics: Novel physical phenomenon and materials”. 2007წ. .

T. Tusiashvili, Tsintsadze M.G, Maherramov A.M, Hadjiyeva S.R, Bahmanova F.N, Chiragov F.M. Photometric determination of uranium(VI) with bis(2,3,4,-threehindroxyphenilazo)- benzydine in the presence of the third component. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2012წ. გარემოს დაცვა და მდგრადი განითარება. გვ 346–347. 2 გვ..

M. Vepkhvadze, A. B. Gerasimov, G. D. Chiradze, T. K. Ratiani. Physical fundamentals of a new mechanism of superplasticity. 3nd International Conference “Nanotechnologies” Nano – 2014, Tbilisi, Georgia.Conference is organized by the Georgian Technical University . 2014წ. Publishing House “Technical University”, p. 44.