კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2728 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

M. Metskhvarishvili, T. Paghava, T. Bzhalava. Peculiarities of changing hall mobility in dependence of measuring temperature in n-type silicon irradiated with protons. . 4th International Conference “Nanotechnologies”. October 24-27, 2016, Tbilisi, Georgia NANO-2016. . 2016წ. Abstracts, 2016, p.163..

ს. დადუნაშვილი. Perceptional control in ambient intelligence ‎. Information and Computer Technologies, Modeling, Control‎. 2010წ. The International Scientific Conference “Information and Computer Technologies, Modeling, ‎Control”. Book of Abstracts. Tbilisi, Georgia, 2010. p. 128-129.‎.

ს. დადუნაშვილი. Perspectives of creation of solar cells on the basis of materials with fractal structures‎. Renewable Energy Sources‎. 2001წ. Proceedings of the International Workshop “Renewable Energy Sources”, Tbilisi, 2001. p. 26.‎.

მ. ლოსაბერიძე, G. Kipiani. Pertubration of the orthotropic half-plane under action of the loading moving with constant velocity along the boundary. V Annual Meeting of the Georgian Mechanical Union. Tbilisi, Georgia . 2014წ. pp.65-66.

T. Minashvili, Ia Trapaidze, Gela Goderdzishvili, Rafael Chikovani. Photo electric convertence (Photovoltaic) and the solar energy power systems. Contribution submission to the conference, Dresden (DPG) . 2014წ. 30 March-4 April, p.129.

თ. ლაფერაშვილი, Imerlischvili I., Khachidze M, Laperashvili D. Photoelectric characteristics ofcontacts In Semiconductor A3B5. . Photonics 2003, SPIE. 2003წ. Proceedings of SPIE Nanа- and Micro technology 2003.

K. Davitadze. Photoelectrical properties of cadmium- and Lead-doped Thulium Sesquisulfide thin films. International conf. ”Spin electronics: Novel physical phenomenon and materials”. 2007წ. .

T. Tusiashvili, Tsintsadze M.G, Maherramov A.M, Hadjiyeva S.R, Bahmanova F.N, Chiragov F.M. Photometric determination of uranium(VI) with bis(2,3,4,-threehindroxyphenilazo)- benzydine in the presence of the third component. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2012წ. გარემოს დაცვა და მდგრადი განითარება. გვ 346–347. 2 გვ..

M. Vepkhvadze, A. B. Gerasimov, G. D. Chiradze, T. K. Ratiani. Physical fundamentals of a new mechanism of superplasticity. 3nd International Conference “Nanotechnologies” Nano – 2014, Tbilisi, Georgia.Conference is organized by the Georgian Technical University . 2014წ. Publishing House “Technical University”, p. 44.

T. Dadiani. Physical Methods of investigation in Medicine. . 2011წ. Intelligent Computing Techniques for Statistical Analyze of Atherosclerosis and Ischemic Heart Diseases in Children and Adolescents- 2011 Tbilisi, Georgia.

L. Ebanoidze, N. Bokuchava. Physical-Chemical study of mineralogical composition of natural peloid "Phkhoveli". საერთაშორისო კონფერენცია ,,ინოვაციური ტექნოლოგიები მეტალურგიასა და მასალათმცოდნეობაში”. 2015წ. კონფერენციის მასალები,თბილისი, გვ. 204-208.

B. Kilosanidze, G. Kakauridze. Polarization holography: Methods and Applications. International Scientific Conference “Modern Issues of Applied Physics”, Tbilisi. 2011წ. Abstract Digest, pp. 47-48.

მ. ხოსიტაშვილი. PR-ის როლი არტ ბიზნესში.. „მსოფლიო და კავკასია“. სტუ. 2011წ. მსოფლიო და კავკასია. გვ. 156-157..

ზ. გასიტაშვილი, A.Prangishvili P.Kervalishvili D.Gelenidze, G.Gogia. PREPARATION OF NANOLAYERS BY LOW TEMPERATURE PLASMA ARC TECHNOLOGY. GTU Tbilisi, Georgia, Nano-2016. 2016წ. 4 th International Conference “Nanotechnologies”,.

T. Dadiani. Preparation of praseo¬dy¬mium monoantimonide thin films and study of their electro-physical properties. . 2004წ. Abstracts. International con¬fe¬rence “Measuring mic¬ro¬sys¬tems for environ¬ment mo¬nitoring.” Tbilisi, Georgia. June 16-19, 2004, p. 28-29..

T. Dadiani. Preparation of praseo¬dy¬mium monoantimonide thin films and study of their electro-physical properties. . 2004წ. Abstracts. International con¬fe¬rence “Measuring mic¬ro¬sys¬tems for environ¬ment mo¬nitoring.” Tbilisi, Georgia. June 16-19, 2004, p. 28-29.

T. Dadiani. Preparation, alloying, optical and photoelectric properties of thin films of neodium sesquisulphides. . 2004წ. Abstracts. International conference “Measuring mic¬ro¬systems for envi¬ronment monitoring.” Tbilisi, Geor¬gia. June 16-19, 2004, p. 10-13.

T. Dadiani. Preparation, alloying, optical and photoelectric properties of thin films of neodium sesquisulphides. . 2004წ. Abstracts. International conference “Measuring mic¬ro¬systems for envi¬ronment monitoring.” Tbilisi, Geor¬gia. June 16-19, 2004, p. 10-13..

I. Khomeriki, L.Kadagishvili, Z.Tsveraidze, T.Kaishauri. Presentation and Distribution of the Selected Informational Parameters as a System. Ministry of Education and Science of Georgia? Georgian Technical University. Proceedings of the International Scientific Conference "INformation Technologies 2008". 2008წ. .

M. Gugeshidze. Principles of in line evaluation of solid wastes in Georgia on example of the Rustavi metallurgical works. First International Conference for Students and Yong Scientists on Materials ProceSSing Scince. . 2010წ. Programme and Book of Manuscripts. Tbilis.Georgian Ceramik Society.p.114-117 .