კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2719 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. ლოსაბერიძე, G. Kipiani. Pertubration of the orthotropic half-plane under action of the loading moving with constant velocity along the boundary. V Annual Meeting of the Georgian Mechanical Union. Tbilisi, Georgia . 2014წ. pp.65-66.

T. Minashvili, Ia Trapaidze, Gela Goderdzishvili, Rafael Chikovani. Photo electric convertence (Photovoltaic) and the solar energy power systems. Contribution submission to the conference, Dresden (DPG) . 2014წ. 30 March-4 April, p.129.

თ. ლაფერაშვილი, Imerlischvili I., Khachidze M, Laperashvili D. Photoelectric characteristics ofcontacts In Semiconductor A3B5. . Photonics 2003, SPIE. 2003წ. Proceedings of SPIE Nanа- and Micro technology 2003.

K. Davitadze. Photoelectrical properties of cadmium- and Lead-doped Thulium Sesquisulfide thin films. International conf. ”Spin electronics: Novel physical phenomenon and materials”. 2007წ. .

T. Tusiashvili, Tsintsadze M.G, Maherramov A.M, Hadjiyeva S.R, Bahmanova F.N, Chiragov F.M. Photometric determination of uranium(VI) with bis(2,3,4,-threehindroxyphenilazo)- benzydine in the presence of the third component. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2012წ. გარემოს დაცვა და მდგრადი განითარება. გვ 346–347. 2 გვ..

M. Vepkhvadze, A. B. Gerasimov, G. D. Chiradze, T. K. Ratiani. Physical fundamentals of a new mechanism of superplasticity. 3nd International Conference “Nanotechnologies” Nano – 2014, Tbilisi, Georgia.Conference is organized by the Georgian Technical University . 2014წ. Publishing House “Technical University”, p. 44.

T. Dadiani. Physical Methods of investigation in Medicine. . 2011წ. Intelligent Computing Techniques for Statistical Analyze of Atherosclerosis and Ischemic Heart Diseases in Children and Adolescents- 2011 Tbilisi, Georgia.

L. Ebanoidze, N. Bokuchava. Physical-Chemical study of mineralogical composition of natural peloid "Phkhoveli". საერთაშორისო კონფერენცია ,,ინოვაციური ტექნოლოგიები მეტალურგიასა და მასალათმცოდნეობაში”. 2015წ. კონფერენციის მასალები,თბილისი, გვ. 204-208.

B. Kilosanidze, G. Kakauridze. Polarization holography: Methods and Applications. International Scientific Conference “Modern Issues of Applied Physics”, Tbilisi. 2011წ. Abstract Digest, pp. 47-48.

მ. ხოსიტაშვილი. PR-ის როლი არტ ბიზნესში.. „მსოფლიო და კავკასია“. სტუ. 2011წ. მსოფლიო და კავკასია. გვ. 156-157..

ზ. გასიტაშვილი, A.Prangishvili P.Kervalishvili D.Gelenidze, G.Gogia. PREPARATION OF NANOLAYERS BY LOW TEMPERATURE PLASMA ARC TECHNOLOGY. GTU Tbilisi, Georgia, Nano-2016. 2016წ. 4 th International Conference “Nanotechnologies”,.

T. Dadiani. Preparation of praseo¬dy¬mium monoantimonide thin films and study of their electro-physical properties. . 2004წ. Abstracts. International con¬fe¬rence “Measuring mic¬ro¬sys¬tems for environ¬ment mo¬nitoring.” Tbilisi, Georgia. June 16-19, 2004, p. 28-29..

T. Dadiani. Preparation of praseo¬dy¬mium monoantimonide thin films and study of their electro-physical properties. . 2004წ. Abstracts. International con¬fe¬rence “Measuring mic¬ro¬sys¬tems for environ¬ment mo¬nitoring.” Tbilisi, Georgia. June 16-19, 2004, p. 28-29.

T. Dadiani. Preparation, alloying, optical and photoelectric properties of thin films of neodium sesquisulphides. . 2004წ. Abstracts. International conference “Measuring mic¬ro¬systems for envi¬ronment monitoring.” Tbilisi, Geor¬gia. June 16-19, 2004, p. 10-13.

T. Dadiani. Preparation, alloying, optical and photoelectric properties of thin films of neodium sesquisulphides. . 2004წ. Abstracts. International conference “Measuring mic¬ro¬systems for envi¬ronment monitoring.” Tbilisi, Geor¬gia. June 16-19, 2004, p. 10-13..

I. Khomeriki, L.Kadagishvili, Z.Tsveraidze, T.Kaishauri. Presentation and Distribution of the Selected Informational Parameters as a System. Ministry of Education and Science of Georgia? Georgian Technical University. Proceedings of the International Scientific Conference "INformation Technologies 2008". 2008წ. .

M. Gugeshidze. Principles of in line evaluation of solid wastes in Georgia on example of the Rustavi metallurgical works. First International Conference for Students and Yong Scientists on Materials ProceSSing Scince. . 2010წ. Programme and Book of Manuscripts. Tbilis.Georgian Ceramik Society.p.114-117 .

ა. ნევეროვი, A.Metreveli. Problems and perspectivs of undisturbed connection of materials. First International Conferense for Student and Yang Scientists on Materials Processing Science. წ. Georgian Ceramic Society, Tbilisi.

მ. მაცაბერიძე. PROBLEMS OF DESIGN AND CONSTRUCTION OF MODERN MEDICAL MEANS. GTU, National Academy of Science, Georgian Academy of Engineering . წ. The International Scientific Conference Devoted to the 80-th anniversary of academician I.V.Prangishvili “INFORMATION AND COMPUTER TECHNOLOGIES, MODELLING, CONTROL”, p. 119; Georgia, Tbilisi, November 1-4, 2010. .

M. Balaxashvili, M. Mshvildadze. Processes of sintering and mineral formation at firing of dolomite and serpentinite mix. 2nd International Conference for Students and Young Scientists on Materials Processing Science, . 2012წ. pp.77-86.