კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2728 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ზ. გასიტაშვილი, R.Odishvili, Z. Matsaberidze. Strategic planning and new information technologies in the analysis of political, economic and social problems. STU, Tbilisi . 2000წ. The XIV Internacional Simposium large Systems Control – CONTROL’ 2000.

Z. Kovziridze, G. Tabatadze, J.G. Hainrich, R. Goerke, ნ.კიკნაძე. STRUCTURAL RESEARCH OF AL2O3-TiC SYSTEM NANOCERAMIC COMPOSITE MATERIAL. 1st International Conference for Students and Young Scientists on Materials Processing Science/On behalf European Ceramic Society, President of the Conference -Zviad Kovziridze. 2010წ. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის ჟურნალი “კერამიკა”, 1(24), 2011, გვ. 66-72..

ნ. წიგნაძე. Structure and Kinematical Synthesis of Transformed Systems Mechanisms. Institute of Constru-ctions, Special Systems and Engineering Main-tenance of the Georgian Technical University International Scientific Confernce “Advanced Lightweight Structures And Reflector Ante-nnas”. 2009წ. .

K. Davitadze. Structure and optical properties of copper phthalocyanine thin films grown on crystalline and amorphous substrates.. The international Scientific Conference Dedicated to Academician I.Prangishvilis 85th Anniversary . 2015წ. “Information and Computer Technologies, Modelling, Control”. Proceedings. Tbilisi, Georgia.

T. Mebuke. Structure and Polysemy of a Literary Work. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2008წ. verbaluri komunikaciuri teqnologiebi. სaerTaSoriso samecniero konferenciis masalebi. Tbilisi, teqnikuri universiteti, 2008 g.31-35.

M. Balaxashvili. Study of dolomite from the Skuri deposit for receiving high refractory composite. 1st International Conference for Students and Young Scientists on materials Processing Science, . 2010წ. pp.77-86.

ზ. კოვზირიძე, ნ. ნიჟარაძე, მ. მშვილდაძე, გვენცაძე დავითი, ბალახაშვილი მაია. STUDY OF DOLOMITE FROM THE SKURI DEPOSIT FOR RECEIVING HIGH REFRACTORY COMPOSITE. 1st International Conference for Students and Young Scientists on Materials Processing Science /Georgian Technical University,On behalf European Ceramic Society, President of the Conference -Zviad Kovziridze. 2010წ. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის ჟურნალი “კერამიკა”, 1(24), გვ. 162-169.

M. Berezhiani, I. Berdzenishvili, L. Kokaia, A.Aphakidze, D. Kiknadze. Study of Forming and Corrosion Kinetics of Non-Nickel Single-Layer Glass Enamels. Second International Conference for Students and Young Scientists on Materials Processing Science, Georgian Technical University, Tbilisi, Georgia, October 10-13 , 2012.. 2013წ. Journal of the Georgian Ceramists Associаtion “Ceramics”, 2(28). 2012, 1(29). 2013, pp. 141-145..

I. Berdzenishvili, L. Kokaia, M. Berezhiani, A. Aphakidze, D. Kiknadze. Study of forming process and corrosion kinetics of non-nickel single-layer glass enamels. Second International Conference for Students and Young Scientists on Materials Processing Science, European Ceramic Society and the Journal of the European Ceramic Society Trust,Georgian Ceramic Association and Georgian Technical University. 2012წ. Journal of the Georgian Ceramists Associаtion “Ceramics”, 2(28). 2012, 1(29). 2013, p.141-145.

Kveselava V., Sharachian A.. Study of Precipitates Formated at PP Electrosynthesis. GTU, Tbilisi. წ. First R. Agladze International Symposium on Electrochemistry of Manganese. Short Abstract, p. 85.

T. Berberashvili, P. Kervalishvili, A. Bakhtiari,. Study of ultrasonic thermal specification. 4th International Conference “Nanotechnologies”. 2016წ. .

T. Bzhalava, P. Kervalishvili, V. Kvintradze, G. Chixladze. Studying Characteriscitics of Bio-Nano-Objects in Application for Environment Monitoring. International conference “Tbilisi-Spring-2014” , “Nuclear radiation nanosensors and nanosensory systems”. 2014წ. Publishing House “Technical University”, ISBN 978-9941-20-415-9,Programme & Abstracts, pp.74-76.

G. Chixladze, T.Bzhalava, P.Kervalishvili, V.Kvintradze. Studying Characteristics of Bio-Nano-Objects in Application for Environment Monitoring. International Conference “Tbilisi Spring-2014”, “Nuclear radiation nano-sensors & nano¬sensory systems”,GTU, Tbilisi, Georgia. 2014წ. Collection of reports, pp. 74-76,.

M. Zoraniani. Stylistic Deviation as an Unexpected Irregularity in Language. სტუ-ს ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტის საერთ. სამეც. კონფერენცია – “ხელისუფლება და საზოგადოება – 2013”. სტუ, თბილისი. 2014წ. სამეცნიერო ჟურნალი “Scripta Manent”, №1(21), pp. 37-40.

Z. Karumidze, M. Turdzeladze. Super-plasticizers in technology of manufaqturing of energy-saving aeratet-sandvich articles. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2014წ. Seismics-2014 Seismic resistance and rehabilitation of buildings 29-30 May, Tbilisi, 2014 p112-116.

T. Minashvili, G.Benemanskaya M.Lapushkin S.N.Timoshnev G.N. Iluridze. Synchrotron photoemission studies of surface electronic structure of III-nitride semiconductors. Georgian Technical University NANOSENSORY SYSTEMS AND NANOMATERIALS. PROGRAMS & ABSTRACTS. . 2013წ. June 6-9, Tbilisi, Georgia, pp. 90-91.

T. Minashvili, G.V.BenemanskayaP.A.Dementev S.a.Kukushkin M.N.Lapushki, G.N.Iluridze P.J.Kervalishvili A.V.Gigineishvili. Synchrotron-based study of electronic structure of Ba/SiC(111) interface. The international Scientific Conference Dedicated to Academician I.Prangishvilis 85th Anniversary “Information and Computer Technologies, Modelling, Control”. Proceedings. Tbilisi, Georgia. 2015წ. November 3-5, Georgian Technical University, p.p 606-611.

T. Minashvili, Benemanskaya, G. Iluridze, A. Gigineishvili P. Kervalishvili G.Frank- -Kamenetskaya. Syncjrotron-radiation photoemission study of thr Ba atomic layer deposition on multiferroic BiFeO3. 4the international Conference “Nanotechnologies” Georgian Technical University. . 2016წ. October 24-27, Tbilisi, Georgia, p.21.

B. Meparishvili. Synergy based Approach to Social Systems Modeling. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია „მართვის ავტომატიზებული სისტემები და თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგ.“, . 2011წ. თბილისი, სტუ, 22-23 მაისი, 71-72 gv..

B. Meparishvili, P. Kervalishvili. Synergy, Entropy and Sustainable Development. ISTC , I საერთაშორისო კონფერენცია თანამედროვე-ობის ძირითადი ეკოლოგიური პრობლემები და კავკასია, თბილისი, . 2010წ. 4-6 ივლისი ISSN1512-0686, 169-173 gv..