კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

M. Chikava. Georgian Population Nutritional Status and Sustainable Development.. The International Conference Devoted to the 80-th anniversary of Academian I. V. Prangishvili ’’Information and Computer Technologies, Modeling, Control’’. / საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საქართველოს საინჟინრო აკადემია, უკრაინის ნაციონალური ტექნიკური უნივერსიტეტი, ვილნიუსის ტექნიკური უნივერსიტეტი (ლიტვა), ბრაცის ტექნიკური უნივერსიტეტი (ავსტრია), საერთაშორისო საინჟინრო აკადემია, მეცნიერებათა და ხელოვნებათა ეროვნული აკადემია (EASA). . 2010წ. p. 181..

L. Jikidze, V. Tsutskiridze. Heat transfer at similar flow of a conducting fluid between two infinite porous disks with regard for a strong magnetic field. Georgian Technical University.International Scientific Conference. Modern Issuses of Applied Physics. . 2011წ. ABSTRACT DIGEST, pp.121.

შ. გაგოშიძე, მ. კოდუა. Hydraulic calculation method for sea bottom spillway sewers. მე-4 საერთ. კონფ ,,წყალთა მეურნეობის, გარემოს დაცვის, არქიტექტურისა და მშენ. თანამედ.პრობლემები. 2014წ. მოხსენებათა კრებული, გვ.153-156.

M. Chikava. INFORMATION EVALUATE METHODS IN EVIDENCE-BASED MEDICINE.. ’’International Cooperation for Sustainable Development through Science and Technology'' / NATO . 2011წ. გვ. 36–37..

ა. სიჭინავა. Intellectual investment management. The International Conference Devoted to the 80-th anniversary of Academian I. V. Prangishvili ’’Information and Computer Technologies, Modelling, Control'. წ. p. 147.

შ. ნემსაძე. Measurement of impulce acceleration and strain of microsecond range. International conference ”Measuring microsystems for enviroment monitorig” . წ. MMEM 04 Abstr¬acts,Tbilici,Georgia.June 16-19 , p.47-48.

თ. მენაბდე, რ. ჟვანია, ი. გარსევანიშვილი. MODERN MANAGEMENT OF ORGANIZATIONAL DECISION-MAKING ROLE (თანამედროვე მენეჯმენტის როლი ორგანიზაციული გადაწყვეტილებების მიღებაში) . Kiev. PDMU. 2017წ. XXVIII International Conference.

ზ. გასიტაშვილი, G. Gogia, M/Gelenidze etc.. NEW TYPE OF THE PLASMA JET ENGINE-PLASMA REACTOR (PJE-PR). GTU, . 2012წ. Basic Paradigms in Science and Technology Development for The 21 Century, Tbilisi, Georgia, September 19-21, 2012.

ზ. გასიტაშვილი, Giorgi iashvili, Levan Imnaishvili, Pete Burnap. New,optimal access control system for distributed networks. ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი“. . 2016წ. აკადემიკოს ი. ფრანგიშვილისადმი საბადების 85 წლისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა“.

შ. ნემსაძე. On Diagnostics of Piezoceramic Measuring Transducer . First Iternational Conference for Students and Young Scientists on Materials Processing Science, p.119-120. წ. Tbilisi, 10-13 October, 2010 , p.119-120 .

M. , Kh. Iremashvili, ბერძენაშვილი გიორგი. On research aspects of a new-type floating wave damping hydro-technical complex for protection of coastal line and open ports from storm waves. მე-4 საერთ. კონფ ,,წყალთა მეურნეობის, გარემოს დაცვის, არქიტექტურისა და მშენებლობის თანამედროვე პრობლემები. . 2014წ. მოხსენებათა კრებული..

ხ. ირემაშვილი, Teimuraz GVELESIANI, Zaur TSIKHELASHVILI, Giorgi BERDZENASHVILI, Manon KODUA,. ON RESERCH ASPECTS OF A NEW-TYPE FLOATING WAVE DAMPING HYDRO-TECHNICAL COMPLEX FOR PROTECTION OF COASTAL LINE AND OPEN PORSTS FROM STORM WAVES.. მე-4 საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კომფერენციის "წყალთა მეურნეობის, გარემოს დაცვის, არქიტექტურისა და მშენებლობის თანამედროვე პრობლემები" 27-30 სექტემბერი,. 2014წ. გვ.102-106. ISSN 1512-2344.

Z. Baiashvili, კაკუბავა რ.,, ჯოჯუა ნ.. On the Structural Control (De-pendability Planning) of the Infocommunication Networks.. აკადემიკოს ი.ფრანგიშვილის დაბ. 80 წლ-დმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „საინფორმაციო და კომპიუ¬ტერული ტექნილოგიები, მოდელირება, მართვა“. შრომები. თბილისი, . 2011წ. 80-82.

უ. ზვიადაძე, Z. Svanidze, M. Mardashova. Open mining development as a factor of accumulation of heavy toxic metals in natural waters and alternative methods of purification. . International Science and Technology Center Georgian Technical University, p. 55-57. წ. MMEM 04, Tbilisi.

უ. ზვიადაძე, Z. Svanidze, M. Mardashova. Open mining development as a factor of accumulation of heavy toxic metals in natural waters and alternative methods of purification.. International Science and Technology Center Georgian Technical University, p. 55-57 . წ. .

M. Mardashova, U. Zviadadze. Open mining development as a factor of accumulation of heavy toxic metals in natural waters and alternative methods of purification. . International Science and Technology Center Georgian Technical University, p. 55-57. 2004წ. MMEM 04, Tbilisi.

ს. დადუნაშვილი. Perceptional control in ambient intelligence ‎. Information and Computer Technologies, Modeling, Control‎. 2010წ. The International Scientific Conference “Information and Computer Technologies, Modeling, ‎Control”. Book of Abstracts. Tbilisi, Georgia, 2010. p. 128-129.‎.

ს. დადუნაშვილი. Perspectives of creation of solar cells on the basis of materials with fractal structures‎. Renewable Energy Sources‎. 2001წ. Proceedings of the International Workshop “Renewable Energy Sources”, Tbilisi, 2001. p. 26.‎.

ზ. გასიტაშვილი, A.Prangishvili P.Kervalishvili D.Gelenidze, G.Gogia. PREPARATION OF NANOLAYERS BY LOW TEMPERATURE PLASMA ARC TECHNOLOGY. GTU Tbilisi, Georgia, Nano-2016. 2016წ. 4 th International Conference “Nanotechnologies”,.

ა. ნევეროვი, A.Metreveli. Problems and perspectivs of undisturbed connection of materials. First International Conferense for Student and Yang Scientists on Materials Processing Science. წ. Georgian Ceramic Society, Tbilisi.