კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2494 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

T. Minashvili, V.L.Berkovits A.B.Gordeeva G.N.Iluridze I.N.Makarenko P.J.Kervalishvili A.V.Gigineishvili K.D.Davitadze. Structure and optical properties of copper phthalocyanine thin films grown on crystalline and amorphous substrates. The international Scientific Conference Dedicated to Academician I.Prangishvilis 85th Anniversary “Information and Computer Technologies, Modelling, Control”. Proceedings. Tbilisi, Georgia. 2015წ. Tbilisi, Georgia, November 3-5, Georgian Technical University, p.p. 602-606.

ვ. ზვიადაური, გ. გოგია, ბაკლიშვილი გიგა. Математическая модель управления вибрационными технологическими процессами. . Международная научная конференция Информационные и компьютерные технологии, моделирование, управление . 2010წ. Сб. трудов ГТУ .

მ. კუბლაშვილი. О численнм решении некоторых задач бесконечны пластин с трещинами // Сборник трудов международного симпозиума посвященного проблемемам тонкостенных пространственных систем. Тбилиси. 4-5. 07. 2001 г. с.132-136.. Грузинский технический университет. 2001წ. сборник трудов международного симпозиума, посвященного проблемам тонкостенных пространственных систем, 4-5, ст. 132-136.

ვ. მენთეშაშვილი, Ломсадзе З.Д., Ментешашвили В.Н.. Расчет экономической эффективности ножниц продольной резки железнодорожных рельсов. Проблемы сварки, металлургии и родственных технологии. Сборник трудов VIII международной научно-технической конференции. Тбилиси. с. 159-165. წ. .

მ. სირაძე, Бердзенишвили, И.Б. Гоксадзе . Способ рафинации растительных масел . საქ. კერამიკოსთა ასოციაციის მე-2 საერთ. კონფერენცია . 2009წ. თბილისი.

Д. Бибилеишвили, Н. Бокучава, И. Бердзенишвили, Л. Эбаноидзе, Д. Джинчарадзе. Экологические аспекты получения косметических продуктов . საერთაშორისო-სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენცია "გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება", . 2010წ. თბილისი, გვ. 192-193.

დ. ბიბილეიშვილი, ნ. ბოკუჩავა, ი. ბერძენიშვილი, ლ. ებანოიძე. ბუნებრივი ნედლეულის შემცველი კოსმეტიკური საშუალებები . საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია „ახალი ტექნოლოგიები თანამედროვე მრეწველობაში“. 2010წ. კონფერენციის შრომები, თბილისი,, გვ.99-101.

ლ. კაპანაძე. გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები. . სტუ. 19წ. შრომების კრებულიII.გლობალიზაცია და ეროვნული იდენტობა. .

მაისურაძე გ.,. ეკონომიკური ზრდის დაჩქარების პრობლემები. საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტი (საქართველო, თბილისი, კოსტავას ქ. 77), საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია “მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისი და საქართველო”. 2011წ. 2011 წლის 25 მარტი .

ს. ხიზანიშვილი. თანამედროვე ეროვნული სახელმწიფოების სუვერენიტეტის საკითხისათვის. ნაწილი II. სტუ, ბიზნეს-ინჯინერინგის ფაკულტეტი, სოციალურ მეცნიერებათა დეპარტამენტი. საერთაშორისო კონფერენცია „მსოფლიო და კავკასია“. 2013წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. თბილისი, გვ. 67-69.

ი. მოდებაძე, ე. მაჭავარიანი, გ. ფროლოვი, ს. ხაირნასოვი. მათემატიკური და კომპიუტერული მოდელები მზის ჰიბრიდული კოლექტორის თბური გაანგარიშებისათვის. . ტექნიკური უნივერსიტეტი, აკადემიკოს ი. ფრანგიშვილის დაბადების 85 წლისთავისათვის მიძღვნილი. 2015წ. საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა,5გვ.

ი. ცქვიტინიძე, ჯ. ბერიძე. მობილური კავშირის LTE ტექნოლოგია IT სფეროში. საერთაშორისო კონფერენცია - „მართვის ავტომატიზირებული სისტემები“. 2011წ. სტუ-ს გამომცემლობა, შრომები, № 1 , გვ. 275-279.

ნ. ოთხოზორია, ნ.გუგუნაშვილი. მონაცემთა დაცვის ცენტრების ოპტიმალური საინჟინრო ინფრასტრუქტურის დაგეგმარება . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია “მართვის ავტომატიზებული სისტემები და თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიები. 2011წ. მართვის ავტომატიზირებული სისტემები. შრომები. #1 (10), თბილისი, 2011, გვ.316-319.

ნ. ოვსიანიკოვა. რეკომენდაციები სახელმწიფო სამსახურში ქცევის წესების შესახებ . საერთაშორისი სამეცნიერო კონფერენცია. 2011წ. თბილისი, სტუ, გვ 4..

მ. მესხია, ნ. ზაალიშვილი. სან-სტეფანოს საზავო ხელშეკრულებისა და ბერლინის ტრაქტატის მნიშვნელობა საქართველოსთვის. პირველი მსოფლიო ომი და სამხრეთ კავკასია, სტუ. 2014წ. .

მ. ზუბიაშვილი. სარკინიგზო მენეჯმენტის ახალი ტექნოლოგოიის თავისებურებანი.. პ. გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი.. 2009წ. გვ. 201-205. 978-9941-9060-4-6..

ნ. ჯორჯიკია. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ისტორიიდან. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2017წ. საერთაშორისო კონფერენცია „ხელისუფლება და საზოგადოება“.

შაკიაშვილი თ., , კაჭახიძე ჯ.,. სახელმწიფო მართვისა და ეკონომიკური განვითარების ურთიერთკავშირი. სტუ-ს ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია `ხელისუფლება და საზოგადოება. 2010წ. 2010 წლის 12 ივნისი.

ი. ცქვიტინიძე, ჯ. ბერიძე. ტურბოკოდების გამოყენება მობილური კავშირის სისტემების პირდაპირ არხებში. საერთაშორისო კონფერენცია - „საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა“. 2010წ. სტუ-ს გამომცემლობა, შრომები, № 1 , გვ. 41-43.

ჯ. ბერიძე. ტურბოკოდების გამოყენება მობილური კავშირის სისტემების პირდაპირ არხებში. საერთაშორისო კონფერენცია - „საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა“. 2010წ. სტუ-ს გამომცემლობა, შრომები, № 1 , გვ. 41-43.