კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2728 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ს. ხიზანიშვილი. თანამედროვე ეროვნული სახელმწიფოების სუვერენიტეტის საკითხისათვის. ნაწილი II. სტუ, ბიზნეს-ინჯინერინგის ფაკულტეტი, სოციალურ მეცნიერებათა დეპარტამენტი. საერთაშორისო კონფერენცია „მსოფლიო და კავკასია“. 2013წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. თბილისი, გვ. 67-69.

ი. მოდებაძე, ე. მაჭავარიანი, გ. ფროლოვი, ს. ხაირნასოვი. მათემატიკური და კომპიუტერული მოდელები მზის ჰიბრიდული კოლექტორის თბური გაანგარიშებისათვის. . ტექნიკური უნივერსიტეტი, აკადემიკოს ი. ფრანგიშვილის დაბადების 85 წლისთავისათვის მიძღვნილი. 2015წ. საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა,5გვ.

ი. ცქვიტინიძე, ჯ. ბერიძე. მობილური კავშირის LTE ტექნოლოგია IT სფეროში. საერთაშორისო კონფერენცია - „მართვის ავტომატიზირებული სისტემები“. 2011წ. სტუ-ს გამომცემლობა, შრომები, № 1 , გვ. 275-279.

ნ. ოთხოზორია, ნ.გუგუნაშვილი. მონაცემთა დაცვის ცენტრების ოპტიმალური საინჟინრო ინფრასტრუქტურის დაგეგმარება . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია “მართვის ავტომატიზებული სისტემები და თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიები. 2011წ. მართვის ავტომატიზირებული სისტემები. შრომები. #1 (10), თბილისი, 2011, გვ.316-319.

ნ. ოვსიანიკოვა. რეკომენდაციები სახელმწიფო სამსახურში ქცევის წესების შესახებ . საერთაშორისი სამეცნიერო კონფერენცია. 2011წ. თბილისი, სტუ, გვ 4..

მ. მესხია, ნ. ზაალიშვილი. სან-სტეფანოს საზავო ხელშეკრულებისა და ბერლინის ტრაქტატის მნიშვნელობა საქართველოსთვის. პირველი მსოფლიო ომი და სამხრეთ კავკასია, სტუ. 2014წ. .

მ. ზუბიაშვილი. სარკინიგზო მენეჯმენტის ახალი ტექნოლოგოიის თავისებურებანი.. პ. გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი.. 2009წ. გვ. 201-205. 978-9941-9060-4-6..

ნ. ჯორჯიკია. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ისტორიიდან. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2017წ. საერთაშორისო კონფერენცია „ხელისუფლება და საზოგადოება“.

შაკიაშვილი თ., , კაჭახიძე ჯ.,. სახელმწიფო მართვისა და ეკონომიკური განვითარების ურთიერთკავშირი. სტუ-ს ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია `ხელისუფლება და საზოგადოება. 2010წ. 2010 წლის 12 ივნისი.

ი. ცქვიტინიძე, ჯ. ბერიძე. ტურბოკოდების გამოყენება მობილური კავშირის სისტემების პირდაპირ არხებში. საერთაშორისო კონფერენცია - „საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა“. 2010წ. სტუ-ს გამომცემლობა, შრომები, № 1 , გვ. 41-43.

ჯ. ბერიძე. ტურბოკოდების გამოყენება მობილური კავშირის სისტემების პირდაპირ არხებში. საერთაშორისო კონფერენცია - „საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა“. 2010წ. სტუ-ს გამომცემლობა, შრომები, № 1 , გვ. 41-43.

ს. მიდელაშვილი, ჯემალ გახოკიძე. ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის ჰონკონგის სპეციალური ადმინისტრაციული რეგიონის კონსტიტუციის პოლიტიკურ-ეკონომიკური ასპექტები. . მესამე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია ,,ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ“. სტუ. 2015წ. .

თ. საანიშვილი, ნ.ყავლაშვილი, ო.ლაბაძე, ლ.გვარამაძე.. ხელოვნური მიკროკლიმატის ადაპტური მართვა. . აკადემიკოს ი.ფრანგიშვილის დაბადების 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა”.. 2011წ. თბილისი, 2011. გვ. 89-94..

მ. ჩეჩელაშვილი. „В2В ბაზრის სეილზ-მენეჯერების შრომის მოტივაციის სისტემის თავისებურებები“. სტუ საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები“. 2017წ. .

E. Alaverdov. „ევროპის წევრ და არაწევრ ქვეყნების გამოწვევები“, ჟიურის წევრი. საერთაშორისო ახალგაზრდული ფორუმი. 2014წ. .

ე. ფანცხავა, შ. ხაინდრავა, ქ. მჭედლიძე. " გეოთერმული ენერგეტიკის თანამედროვე მდგომარეობა და მისი გამოყენების შესაძლებლობები". საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სტუდენტთა 84-ე საერთაშორისო კონფერენცია. . 0წ. თბილისი 2016წ. 44 გვ.

თ. წივწივაძე. "Problems Of Applied Chemistry". International Scientific Conference, GTU, Engineering Academy Of Georgia.. 2010წ. ABSTRACTS, TBILISI.

ი. გაბისონია. "გადასახადის გადამხდელის უფლებები". საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტთა 78-ე ღია საერთაშორისო კონფერენცაი. 2010წ. .

ნ. ფიფია. "გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები". საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2017წ. .

ე. გოგილიძე. "ენერგეტიკული ობიექტების სამეთვალყურეო მართვისა და მონაცემთა შეგროვების სისტემა".. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.. 2014წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტთა 81-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის თეზისების კრებული, გვ. 54..