კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2669 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

M. Kurdadze, Z. Gasitashvili, G. Kirtsxalia. Usage of packet of simulation modeling (anylogic) for studying computer network. სტუ. საქ. საინჟინრო აკადემია, რუსეთის მეც. აკად-იის მართვის პრობლემების ინსტ.საერთ. საინჯ. აკად. 2015წ. აკადემიკოს ივერი ფრანგიშვილის დაბადების 85-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია " საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები , მოდელირება, მართვა. შრომები.

გ. კირცხალია. USAGE OF PACKET OF SIMULATION MODELING (ANYLOGIC) FOR STUDYING COMPUTER NETWORK. აკადემიკოს ი. ფრანგიშვილისადმი საბადების 85 წლისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა“ - შრომები (3-5 ნოემბერი) საგამომცემლო სახლი ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი“. . 2015წ. .

ლ. კაპანაძე. V საერთაშორისო სამეცნიერო.კონფერენცია „მსოფლიო და კავკასია“. . სტუ. 12წ. საისტორიო ვერტიკალები.რუსეთის აგრესია კავკასიაში, ომი ჩეჩნეთში.#34; გვ;84-88..

V. Kopaleishvili, M. Baratashvili, O. Barbakadze, T. Loladze, R. Bakradze. V. Kopaleishvili, M. Baratashvili, O. Barbakadze, T. Loladze, R. Bakradze. Enhancement of structural strength of bainitic cast iron by obtaining spheroidal graphite, developing chemical composition of alloy and heat treatment conditions. International Conference "Innovative Technologies in Metallurgy and Materials Science" ITMMS-2015. July 16-18, 2015, Tbilisi, Georgia / Georgian Technical University, Georgian Foundrymen and Materials Scientists Society. 2015წ. Innovative Technologies in Metallurgy and Materials Science, ITMMS-2015, pp. 72-74.

V. Kopaleishvili, N. Mumladze, Z. Tabatadze, M. Tabagari, O. Barbakadze, R. Bakradze. V. Kopaleishvili, N. Mumladze, Z. Tabatadze, M. Tabagari, O. Barbakadze, R. Bakradze. Production of hot rolled weldable unified rebar B500W without heat treatment. International Conference "Innovative Technologies in Metallurgy and Materials Science" ITMMS-2015. July 16-18, 2015, Tbilisi, Georgia / Georgian Technical University, Georgian Foundrymen and Materials Scientists Society. 2015წ. Innovative Technologies in Metallurgy and Materials Science, ITMMS-2015, pp. 65-67.

ლ. კაპანაძე. VI საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „მსოფლიო და კავკასია“. . სტუ. 9წ. საისტორიო ვერტიკალები. ნატოს საიდუმლო არმიები. 36 # 89-94.

ბ. მამფორია. Weakly independent random elements . International Scientific Conference Devoted to the 80th Anniversary of Academician I.V. Prangishvili “Information and Computer Technologies, Modelling, Control”, Tbilisi, 1-4 November, 2010 / Georgian Technical University. წ. Proceedings of the International Scientific Conference ICTMC-2010 Devoted to the 80th Anniversary of I.V. Prangishvili, 2011.

. Weakly independent ran¬dom elements. International Scientific Conference “Informational and Computer Technologies, Modelling, Control” Devoted to the 80th Anniversary of I.V. Prangishvili / Georgian Technical University. წ. Informational and Communication Technologies – Theory and Practice: Proceedings of the International Scientific Conference ICTMC-2010 Devoted to the 80th Anniversary of I.V. Prangishvili, 2011.

ნ. ნადარეიშვილი. Wellness ტურიზმის პერსპექტივები საქართველოში. ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტი სტუ-ს საინჟინრო-ეკონომიკის დეპარტამენტი ეკონომიკური განვითარების და მისი სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი. მეოთხე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია - IEC 2016 ,,ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდ-ელები: გუშინ, დღეს, ხვალ“ 14-15 ოქტომბერი, 2016 წ. თბილისი, საქართველო. დაიბეჭდა ჟურნალ „ბიზნეს-ინჟინერინგში“ . 2016წ. №3. გვ. 240-243. .

ნ. ჯავაშვილი, ლ. ლორთქიფანიძე. WordNet თესაურუსის ტექნოლოგიის სტანდარტები. აკადემიკოს ი. ფრანგიშვილის დაბადების 85-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა».. 2015წ. თბილისი, გვ. 441-444 .

ლ. ბალანჩივაძე, მ.ჭანტურია. zalvaTa cvlilebebis albaTuri bunebis gamokvleva rkinabetonis statikurad urkvev konstruqciebSi betonis cocvadobis deformaciis maxasiaTebeli mrudebis abaTuri bunebis gaTvaliswinebiT. სტუ, საქ. მეცნიერებათა აკადემია , საქართველოს საინჟინრო აკადემია. 2005წ. .

ლ. ჩახვაშვილი. "Altium Designer" - ახალი თაობის თანამედროვე აპარატურის ავტომატიზებული პროექტირების კომპლექსური სისტემა. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "გამოყენებითი ფიზიკის აქტუალური საკითხები". 2011წ. .

ნ. ნოზაძე. "ზოგიერთი გეომეტრიული ამოცანის ამოხსნა მაღლივნიშნულებიანი გეგმილების მეთოდით“. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010წ. სტუდენტთა 78-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია.

მ. დარჩაშვილი. "საქართველოს უახლესი ისტორიის ეროვნულ-სახელმწიფოებრივი მშენებლობის პროცესები". . 2011წ. .

მ. ჯავახიშვილი, გ. სალუქვაძე. "ქალაქებისა და დასახლებული ადგილების მდგრადი განვითარება". საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენცია გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება. 2010წ. საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენცია გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება. შრომები (გვ.161-163).

მ. ჯავახიშვილი. "ქალაქის გარემოს ეკოლოგიური და არქიტექტურუ-მხატვრული საკითხები". სტუ-ს 78-ე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2010წ. სტუ-ს 78-ე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის თეზისების კრებული (გვ.56).

მ. დარჩაშვილი. "ქართული ენის როლი საქართველოს სახელმწიფოებრივი აღმშენებლობის საქმეში". სტუ,თეოლოგიის კათედრა. 2011წ. .

გ. აბაშიძე. ` საერთაშორისო კონფერენცია- სამართლის აქტუალური პრობლემები~, `სისხლისსამართლებრივი დევნა გამოძიების სტადიაზე. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, . 2010წ. კონფერენციის მასალები...

მ. შენგელია, Мацаберидзе Л. Г.. «Дифракция волн Н10 на индуктивном стержне в главном плече тройника». Тезисы докладов –Всесоюзная научно-техническая конференция – «Теория и применение электромагнитных волн миллиметрового диапазона» 1991 г. Тбилиси. 0წ. 2.

მ. შენგელია, Кекелия Г. В. Кеванишвили Г. Ш.. «К теории Е-плоскностного тройника». Тезисы докладов XXV республиканского профессорского-преподавательского состава вузов 1989г. Тбилиси. 0წ. .