კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2728 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ლ.ქაჯაია, ნ.ბაღათურია, ე. უტურაშვილი, ბ. ბაღათურია. Влияние У и УФ излучения на качество эфирных масел. სტუ. 2012წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია მიძღვნილი სტუ-ს დაარსებიდან 90 წლისთავისადმი"21 საუკუნის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ძირიოთადი პარადიგმები" №1, გვ340.

И. Бердзенишвили. Вовлечение минерального сырья в производство защитных силикатно-эмалевых покрытий. XIII International Conference “Resource–Reproducing, Law-Waste and Environmental Technologies for Exploitation of Mineral Resources. 2014წ. September 15-21, Tbilisi, Georgia, p. 15..

ე. კოზლოვა. Воздействующая функция языка медиатекстов в современном информационном обществе. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. წ. თბილისი, 2010. გვ. 320-325.

М. топурия, К.Григалашвили. В.Галумова. Вопроси моделирования динамически устойчивых потоков. Труд. межд. конф. по русл. просес., гидрав. тр. транс. гид. соор. и вопр. гидроэнерг. . 2000წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი გვ.32-34.

М. Деметрашвили, Дж.Уплисашвили . Вопросы исследования пространственных механизмов. XII Научо-техническая конференция профессоро-преподавательского состава ВТУЗ-ов Закавказьяю. Тбилиси, ГПИ. 1984წ. тезисы докладов ХII научо-техической конференции Професорско- преподавательского состава ВТУЗ-ов Закавказья.

О. Шония. Вопросы реализации автоматизированной информационной системы. Тезисы докладов VI научно-технической школы “Интеллектуальные банки данных”, п. Бакуриани . 1990წ. .

Н. Бутхузи, გორშკოვი თეიმურაზი, მღებრიშილი ხათუნა. ВОПРОСЫ СОЗДАНИЯ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ В ГРУЗИИ. სატრანსპორტო ხიდი ევროპა-აზია 2. 2016წ. სტუ, 42-47.

Д. Горгидзе, Г. С. Джавахадзе, В.О. Бурджанадзе. Вопросы страхования в корпоративных системах. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა" თბილისი. 2010წ. საგამომცემლო სახლი"ტექნიკური სახლი" გვ.80.

С. Хуцишвили, Джавахадзе Г., Горгидзе Д., Бурджанадзе В. Вопросы страхования в корпоративных системах. . საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები , მოდელირება, მართვა". 2010წ. მოხსენებათა თეზისები გვ 81-82.

ვ. ხარიტონაშვილი, А.Ратман. Выбор рациональных режимов движеня АТС (на груз. языке). Конфер. ,,Новейшие технолологии Грузии”. Тбилиси. . წ. .

ლ. ურუშაძე. Выдающиеся женщины-политики. Международная конференция . წ. .

ე. ქრისტესიაშვილი. Высчящие здания и ооружения и персспективы их применения для сложного рельефа грузии. II საერთაშორისო სიმპოზიუმი "სეისმედეგობა და საინჟინრო სეისმოლოგია". 2019წ. მოსხენებათა კრებული, 16.01.2019-17.01.2019, თბილისი, საქართველო.

М. Челидзе, Т. Бельская. Гендерная демократия, как важное направление общественных отношений ХХІ в. IV Международная научная конференция «Мир и гендер». Грузинский технический университет и Центр исследования гендерного равенства. 2017წ. .

ი. კეცხოველი. Государство и когнитный компонент этнической идентичности. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი. 2016წ. .

Д. Горгидзе, Н.Г. Хомасуридзе, З. Ш. Сирадзе. Делокализация и локализация напряжений в упругих телах. Тезисы докладов Юбиленой конференции ГТУ,. 2002წ. .

ვ. ნანიტაშვილი, Э.Рехвиашвили. Динамическая устойчивость дождевальной установки. Международный симпозиум по проблемам проектирования, строительства и эксплуатации гидротехнических сооружений. Труды. Тбилиси. 2008წ. 165-167 გვ..

О. Томарадзе, Шостацкий Н. Н.. Дискретизация видеосигнала в цифровых телевизионных системах. ГПИ. 1976წ. Тезисы докладов ХХ научно-технической конференции .

Т. Бжалава. Дифракция электромагнитных волн на цилиндрах с радиально- меняющейся проницаемостью. Всесоюзная научно-техн. Конференция - "Теория и применение эл. маг. волн миллиметрового диапазона". 1991წ. Тбилиси, ГТУ,13-15 ноябрь, ст. 24-25.

С. Григалашвили. Европейская модернизация и современность. საერთაშორისო კონფერენცია-,,მსოფლიო და კავკასია''. 2015წ. .

М. Лосаберидзе, Ю.Рехвиашвили В.Лорткипанидзе. Единая приpода искусственных (горных ударов) и естественных (тектонических) землетрясений. Международная конференция «Проблемы механики сплошных сред» Труды. Тбилиси 2007, с. 140-145. 2007წ. .