კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2691 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ს. გოგოლაძე, მედეა თევდორაძე, მარინა გედევანიშვილი, მღებრიშვილი. Информационные технологии и банковские риски. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია ”მართვის ავტომატიზებული სისტემები და თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიები”, საქართველო, თბილისი, სტუ, 20-22 მაისი 2011, მოხსენებების თეზისები. 2011წ. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია ”მართვის ავტომატიზებული სისტემები და თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიები”, საქართველო, თბილისი, სტუ, 20-22 მაისი 2011, მოხსენებების თეზისები გვ 259-263.

В. Радзиевский, Н. Джалябова, Н. Ломашвили. Использование знаний в задачах диагностики состояния больших систем с целью принятия решений (на примере медицины). XIV Международный симпозиум Управление большими системами CONTROL'2000. 2000წ. Грузинский Технический университет, стр. 156 – 160. Грузия, Тбилиси.

ზ. ლაზარაშვილი. Использование металотканных фильтровальных материалов впищевой прмишленности. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია“ კვების მრეწველობის ტექნოლოგიური პროცესების და მოწყობილობების პრობლემები“. 2015წ. "ტექნიკური უნივერსიტეტი", თბილისი, გვ. 162-165.

Д. Джинчарадзе. Использование природного сырья для получения декорпораторов радионуклидов. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია ”გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება” . 2009წ. ტექნიკური უნივერსიტეტი, კონფერენციის შრომები, თბილისი, გვ. 218-221.

Р. Самхарадзе, А. Габарашвили, Л. Гачечиладзе. Использование сетей Петри в продукционных системах. Международная научная конференция «Проблемы управ-ления и энергетики».. 2004წ. Сборник докладов Международной научной конференции «Проблемы управ-ления и энергетики». № 8, С.178-180.

Н. Кереселидзе. Исследование теплового режима пусковых реостатов тяговых двигателей. სტუ. 2013წ. "ბიზნეს ინჟინერინგი" IEC , 4, 161-163 გვ..

Н. Берая, Е. Бочоридзе. Исследование влияния погрешностей средств измерения на свойства, связанные с точностью предсказания значений отклика с помощью построенной модели для симплексных планов третьего порядка. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დაარსებიდან 90 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „21-ე საუკუნის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ძირითადი პარადიგმები“, თბილისი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2012წ. თბილისი:საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დაარსებიდან 90 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომები „21-ე საუკუნის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ძირითადი პარადიგმები“, გვ.107-112.

Н. Берая, Е. Гварамия. Исследование изменения свойства D-оптимальности некоторых из ротатабельных планов третьего порядка для трех переменных при наличии ошибок эксперимента. Международная научно-техническая конференция «Автоматизированные системы управления и современные информационные технологии", Тбилиси, Грузинский технический университет. 2011წ. Тбилиси:Грузинский технический университет. Труды автоматизированных систем управления, 1(10), с. 86-88.

ნ. მჭედლიშვილი, Г.Гелашвили. Исследование крутильных автоколебаний колонны бурильных труб с использованием компьютерной системы Matlab. . საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “ინფორმაციული ტექნოლოგიები 2008”, თბილისი,სტუ. 2008წ. .

ზ. ლაზარაშვილი. Исследование нового метода смешивания сыпучих материалов. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია «კვების მრეწველობის ტექნოლოგიური პროცესების და მოწყობილობების პრობლემები». 2015წ. "ტექნიკური უნივერსიტეტი", თბილისი, გვ. 132-138.

Т. Буадзе, Р. Какубава, Г. Мирзиашвили. Исследование одной модели резервированной системы . XIII республиканская конференция профессорско-преподавательского состава Грузинского политехнического института и работников производства. Тезисы докладов, Тбилиси . 0წ. 1981, 76.

მ. წიქარიშვილი, Д.Тавхелидзе. Исследование переходных процессов в механических систем при динамическом воздействии. международная научная конференция проблеми механики сборник докладов. წ. .

Т. Шерозия. Исследование принципов построения и разработка интегральной системы сбора и передачи исходных данных. ГПИ им.В.И.Ленина. 1976წ. Тезисы докладов Всесоюзной конференции "Автоматизированные Системы Управления".

თ. შაქარაშვილი, Андгуладзе М.К., Бекаури Н.Г., Дзнеладзе Н.Г., Топуридзе Л. Исследование реакции дегидрирования алифатном спирте в присутствии окислосмешанного катализатора . Тезисы докладов XVI научн. техн. конференции преподават. состава ВТУЗ-ов зак. респ. Тбилиси . 1971წ. .

Н. Берая, И. Зедгинидзе. Исследование свойств планов на симплексе при учете ошибок эксперимента . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2007წ. . Международная научная конференция «Информационные технологии в управлении», Тбилиси, Технический университет. 2007წ. Тбилиси:Технический университет. Сборник докладов международной научной конференции «Информационные технологии в управлении», т.II, с.322-327.

ზ. დანელია, ვ.გალუმოვა. Исследование формирования верхньего бьиефа горных рук. ჰიდროტექნ. ნაგებობათა პროექტირენბის, მშენებლ. და ექსპლუატ. პრობლემ. მიძღვნილი საერთ. სიმპოზ. შრომები თბ. . 2000წ. გვ.142.

И. Бердзенишвили, К.Н. Камкамидзе, Д.Л. Кикнадзе. Исследование эффективности эксплуатации динамических систем.. Сборник трудов международной научно-практической конференции «Инновационные технологии и защита окружающей среды»,. 2012წ. Кутаиси, 30-31 мая, с. 475–477..

ზ. სვანიძე. К вопросам оценки особен – ностей влияния Гидроэлект- рических сооружений горных регионов на экологическое состояние прилегающих территориию. საქართველოს ტექნიკური უნივერ - სიტეტის დაარსებიდან 90 წლის - თავისადმი მიძღვნილი საერთაშო - რისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2012წ. კონფერენციის შრომები. თბილისი. გვ. 42-47. 6.

Е. Мацаберидзе, И.Г.Зедгинидзе, А.В.Саруханишвили, М.Т.Размадзе, М.К.Гугешидзе. К вопросу о возможности прогнозирования высокотемпературных процессов в мультикомпонентнои силикатнои системе . საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის მე-2 საერთაშორისო კონფერენცია და გამოფენა. 2009წ. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის ჟურნალი კერამიკა 1-2(20-21)-2009. გვ.189-193.

მ. ლოსაბერიძე, Ю.Рехвиашвили В.Лорткипанидзе. К вопросу возможности краткосрочного прогнозирования естественных и искусственных землетрясений. Международная конференция «Проблемы механики сплошных сред» Труды. Тбилиси , с. 146-149. 2007წ. .