კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2594 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ხ. თოდაძე. Краткий обзор Грузинских монастырских порядковю. მესამე საერთაშორისო კონფერენცია, მეცნიერება და რელიგია, მოხსენებათა კრებული. 2014წ. კონფერენციის მოხსენებათა კრებული, გვ.227-236.

Т. Бондаренко. Культурологический концепт "слепота" в произведениях русской литературы. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 0წ. Вербальные коммуникативные технологии, 2012, გვ. 55-58.

Г. Белтадзе. Лексикографические матичные игры со случайными выборами критериев игры. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “მართვის ავტომატიზებული სისტემები და თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიები”, მოხსენებათა თეზისები, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი 20-22 მაისი, 2011 წელი . 2011წ. გვ. 73-74.

Г. Белтадзе. Лексикографические многошаговые игры с полной информацией. აკადემიკოს ი. ფრანგიშვილის დაბადების 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა“, მოხსენებათა თეზისები, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, 1-4 ნოემბერი, 2010 წელი. 2010წ. გვ. 140-141. ISBN: 978-9941-14-855-2.

გ. ლობჯანიძე, БУТУЛАШВИЛИ Т. Л.,. ЛОБЖАНИДЗЕ Г. З., ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ГОРНОЙ ПРОМИШЛЕННОСТИ ГРУЗИИ, РЕСУРСОВОСПРОИЗВО–ДЯЩИЕ, МАЛООТХОДНЫЕ И ПРИРОДООХРАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОСВОЕНИЯ НЕДР. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ხალხთა მეგობრობის რუსეთის უნივერსიტეტი, მე-13 საერთაშორისო კონფერენცია, საქართველო, თბილისი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, გვ.46-48. 2014წ. კონფერენციის შრომების კრებული, მოსკოვი, 2014. გვ.46-48.

БУТУЛАШВИЛИ Т. Л.. ЛОБЖАНИДЗЕ Г. З., ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ГОРНОЙ ПРОМИШЛЕННОСТИ ГРУЗИИ, . РЕСУРСОВОСПРОИЗВО–ДЯЩИЕ, МАЛООТХОДНЫЕ И ПРИРОДООХРАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОСВОЕНИЯ НЕДР,საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ხალხთა მეგობრობის რუსეთის უნივერსიტეტი, მე-13 საერთაშორისო კონფერენცია, . 2014წ. საქართველო, თბილისი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ხალხთა მეგობრობის რუსეთის უნივერსიტეტი, 2014. გვ.46-48.

БУТУЛАШВИЛИ Т. Л.,. ЛОБЖАНИДЗЕ Г. З.,ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ГОРНОЙ ПРОМИШЛЕННОСТИ ГРУЗИИ. РЕСУРСОВОСПРОИЗВОДЯЩИЕ, МАЛООТХОДНЫЕ И ПРИРОДООХРАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОСВОЕНИЯ НЕДР, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ხალხთა მეგობრობის რუსეთის უნივერსიტეტი, მე-13 საერთაშორისო კონფერენცია, საქართველო, თბილისი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2014წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი,ხალხთა მეგობრობის რუსეთის უნივერსიტეტი, 2014. გვ.46-48.

БУТУЛАШВИЛИ Т. Л.,. ЛОБЖАНИДЗЕ Г.З.ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ГОРНОЙ ПРОМИШЛЕННОСТИ ГРУЗИИ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ხალხთა მეგობრობის რუსეთის უნივერსიტეტი, მე-13 საერთაშორისო კონფერენცია, საქართველო, თბილისი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2014წ. РЕСУРСОВОСПРОИЗВО–ДЯЩИЕ, МАЛООТХОДНЫЕ И ПРИРОДООХРАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОСВОЕНИЯ НЕДР, 2014. გვ.46-48.

ლ. ურუშაძე. Марганет Тетчер-новый тип государственного деятеля. Международная конференция "Женщины и XXI век". (31 июня-1 июля). Тбилиси. წ. .

О. Намичейшвили, A. Прангишвили, Г. Жгенти, Л. Чоликидзе. Математическая модель для показателя серийнопригодности электронной схемы. Международная научная конференция «Основные парадигмы развития науки и технологий 21-го века», посвящённая 90-летию со дня основания Грузинского технического университета, 19-21 сентября 2012 года, Тбилиси, Грузия. 2012წ. Труды международной научной конференции «Основные парадигмы развития науки и технологий 21-го века», посвящённой 90-летию со дня основания Грузинского технического университета, 19-21 сентября 2012 года, Тбилиси.-Тбилиси: издательский дом «Технический университет», 2012.-с.???-???..

გ. გოგია, გ. გოგია, Баклишвили Г.. Математическая модель управления выбрационными технологическими процессами. Международная научная конференция Информационные и компютерные технологии, моделирование, управление. 2010წ. ГТУ.

ხ. ირემაშვილი, А.Ахмедов.. Математическое моделирование деиствия береговой конструкции, расположенной в русле горной реки, для размива наносных отложении и небольших оползневых масс. .. V საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია "წყალთა მეურნეობის, გარემოს დაცვის, არქიტექტურისა და მშენებლობის თანამედროვე პრობლემები" 16-19 ივლისი, . 2015წ. გვ.9-12 ISSN 1512-2344.

ლ. ჯიქიძე. МГД-течение слабопроводящей жидкости вблизи пористой пластины при одновременном вращении пластины и окружающей среды с учетом слабого магнитного поля и теплопередачи. ГТУ. Международная конференция "Проблемы механики сплошных сред". 2007წ. .

М. Церодзе, Лоладзе Н.Т., Дзидзишвили Ю.Г.,Заславский С.И., Авалишвили З.А.. международная научная конференция посвященная памяти академика Т.Н.Лоладзе "Иновационные технологии и материалы" . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საქართველოს ეროვნული მეცნიერებათა აკადემია, საქართველოს საინჟინრო აკადემია. 2011წ. ,”Технический университет”,Тбилиси, с.201-208..

ე. მაცაბერიძე, А.Саруханишвили. Метод расчета исходных параметров для термодинамическои оценки получения различных материалов с использованием техногенного сырья. გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010წ. გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება. შრომები ”ტექნიკური უნივ ერსიტეტი” 2010 ISBN 978-9941-14-868-2 გვ 97-99 ტექნიკური უნივერსიტეტი"2010 ISBN 978-9941-14-868-2 გვ.97-99 .

ზ. გასიტაშვილი, Г.Джеренашвили и др. Метод эффективного управления потокораспределением в системах подачи воды. ГТУ, Тбилиси 2000 . 2000წ. XIV международный симпозиум управления большими системами,.

И. Хомерики. Методика иерархической оценки сложности алгоритмов. Труды международного симпозиума "Информация, автоматизация, управление". Тбилиси. 2000წ. .

Р. Самхарадзе, Шавишвили Н.. Методика обучения преобразованиям выражений. Международная Научно-техническая Конференция «Автоматизированные системы управления». Грузия, Тбилиси, ГТУ. 2011წ. «Автоматизированные системы управления». с. 137-138.

Г. Голетиани. методические описание процесса получения екологически чистих эфирных масел. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის “სურსათის უვნებლობის პრობლემები” . 2009წ. შრომათა კრებული,ISBN 978-9941-0-1424-6. თბილისი .

Т. Малагурадзе. методы изучения новостей . ვერბალური კომუნიკაციების ტექნოლოგიები-1. 2008წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები,გვ.324-328.