კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2728 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. მჭედლიშვილი, Г.Гелашвили. Исследование крутильных автоколебаний колонны бурильных труб с использованием компьютерной системы Matlab. . საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “ინფორმაციული ტექნოლოგიები 2008”, თბილისი,სტუ. 2008წ. .

ზ. ლაზარაშვილი. Исследование нового метода смешивания сыпучих материалов. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია «კვების მრეწველობის ტექნოლოგიური პროცესების და მოწყობილობების პრობლემები». 2015წ. "ტექნიკური უნივერსიტეტი", თბილისი, გვ. 132-138.

Т. Буадзе, Р. Какубава, Г. Мирзиашвили. Исследование одной модели резервированной системы . XIII республиканская конференция профессорско-преподавательского состава Грузинского политехнического института и работников производства. Тезисы докладов, Тбилиси . 0წ. 1981, 76.

მ. წიქარიშვილი, Д.Тавхелидзе. Исследование переходных процессов в механических систем при динамическом воздействии. международная научная конференция проблеми механики сборник докладов. წ. .

Т. Шерозия. Исследование принципов построения и разработка интегральной системы сбора и передачи исходных данных. ГПИ им.В.И.Ленина. 1976წ. Тезисы докладов Всесоюзной конференции "Автоматизированные Системы Управления".

თ. შაქარაშვილი, Андгуладзе М.К., Бекаури Н.Г., Дзнеладзе Н.Г., Топуридзе Л. Исследование реакции дегидрирования алифатном спирте в присутствии окислосмешанного катализатора . Тезисы докладов XVI научн. техн. конференции преподават. состава ВТУЗ-ов зак. респ. Тбилиси . 1971წ. .

Н. Берая, И. Зедгинидзе. Исследование свойств планов на симплексе при учете ошибок эксперимента . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2007წ. . Международная научная конференция «Информационные технологии в управлении», Тбилиси, Технический университет. 2007წ. Тбилиси:Технический университет. Сборник докладов международной научной конференции «Информационные технологии в управлении», т.II, с.322-327.

ზ. დანელია, ვ.გალუმოვა. Исследование формирования верхньего бьиефа горных рук. ჰიდროტექნ. ნაგებობათა პროექტირენბის, მშენებლ. და ექსპლუატ. პრობლემ. მიძღვნილი საერთ. სიმპოზ. შრომები თბ. . 2000წ. გვ.142.

И. Бердзенишвили, К.Н. Камкамидзе, Д.Л. Кикнадзе. Исследование эффективности эксплуатации динамических систем.. Сборник трудов международной научно-практической конференции «Инновационные технологии и защита окружающей среды»,. 2012წ. Кутаиси, 30-31 мая, с. 475–477..

ზ. სვანიძე. К вопросам оценки особен – ностей влияния Гидроэлект- рических сооружений горных регионов на экологическое состояние прилегающих территориию. საქართველოს ტექნიკური უნივერ - სიტეტის დაარსებიდან 90 წლის - თავისადმი მიძღვნილი საერთაშო - რისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2012წ. კონფერენციის შრომები. თბილისი. გვ. 42-47. 6.

Е. Мацаберидзе, И.Г.Зедгинидзе, А.В.Саруханишвили, М.Т.Размадзе, М.К.Гугешидзе. К вопросу о возможности прогнозирования высокотемпературных процессов в мультикомпонентнои силикатнои системе . საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის მე-2 საერთაშორისო კონფერენცია და გამოფენა. 2009წ. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის ჟურნალი კერამიკა 1-2(20-21)-2009. გვ.189-193.

მ. ლოსაბერიძე, Ю.Рехвиашвили В.Лорткипанидзе. К вопросу возможности краткосрочного прогнозирования естественных и искусственных землетрясений. Международная конференция «Проблемы механики сплошных сред» Труды. Тбилиси , с. 146-149. 2007წ. .

მ. ლოსაბერიძე, Рехвиашвили Ю., Лорткипанидзе В.. К вопросу возможности краткосрочного прогнозирования естественных и искусственных землетрясений. Международная конференция «Проблемы механики сплошных сред». Труды. Тбилиси . 2007წ. გვ. 168-172.

ო. ტომარაძე, Хоштария К. А.. К вопросу выбора вида линейного сигнала в видеотелефонных системах связи. ГПИ. 1977წ. Тазисы докладов Всесоюзного симпозиума Проблемы видеотелефонной связи.

ნ. დავითაშვილი, Деметрадзе Л.Д. Девидзе О.П. Кикнадзе Н.Ш. Гергешеладзе Л.Ш.. К вопросу динамического анализа механизма иглы швейной машины с учетом упругости звеньев. Труды межд. научной конференции «Проблемы механики». Тбилиси, Грузия 26-28 октября, 2005. . 2005წ. В журнале Проблемы меха-ники, № 3(20/1), 2005. Тбилиси, с. 25-33.

М. Гугешидзе, И Зедгенидзе, А Саруханишвили. К вопросу о возможности прогнозирования высокотемпературных процессов в мультикомпонентной силикатной системе. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის მე-2 საერთაშორისო კონფერენცია და გამოფენა. 2009წ. "კერამიკა", 1-2(20-21) გვ 189-194.

Ш. Келептришвили. К вопросу о зависимости формирования крупных массивов хемогенных известняков от интенсивности вулканизма. Грузинский технический университет. 2014წ. Тез. докл. XIII междунар. конф. «Ресурсовоспроизводящие, малоотходные и природоохранные технологии освоения недр» (Тбилиси, Грузия 15-21 сент. 2014 г.). М.: РУДН, 2014. Т. 1. С. 475 - 476.

Г. Голетиани. К вопросу о показателях наенкфлних грузинских виноградних вин. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის “სურსათის უვნებლობის პრობლემები”. 0წ. შრომათა კრებული,ISBN 978-9941-0-1424-6. თბილისი .

М. Гугешидзе, А Саруханишвили, Д Еристави. К вопросу о фазовом составе основных мартеновских шлаков в шлакохранилище г. Рустави. 2009г. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის მე-2 საერთაშორისო კონფერენცია და გამოფენა. 2009წ. "კერამიკა", 1-2(20-21) გვ 114-117.

Д. Эристави, М.К. Гугешидзе, А.Р. Гогишвили, А.В.Саруханишвили. К вопросу о фазовом составе основных мартеновских шлаков в шлакохранилище г.Рустави. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაცია, მე-2 საერთასორისო კონფერენცია და გამოფენა. 2009წ. სტუ-მოხსენებათა თეზისები, 7-10, გვ. 103-107.თბილისი.