კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2691 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ვ. ხარიტონაშვილი, А.Ратман. Классификация транспортных процессов и их математическое описание. ,,Развитие и эффективность автодорожного комплекса в центральноазиатском регионе докл. . Ташкент . წ. .

Т. Бондаренко. Коммуникативное пространство переписки А. Белого. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 0წ. Вербальные коммуникативные технологии, 2010, გვ. 291-295.

Т. Бондаренко. Концепт "цветы" в аспекте межкультурной коммуникации. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 0წ. Вербальные коммуникативные технологии, 2014, გვ. 49-52.

О. Шония, Сургуладзе Г.Г.. Концепция объекно-ориентированного мод-ия распределёных систем на базе создания инег-ой среды реляцонных зависимосей и сетей Петри. სამეცნიერო შრომები საერთაშორისო კონფერენციის «მართვის ავტომატიზებული სისტემები», სტუ, თბილისი, с. 115-120 . 1996წ. .

Д. Горгидзе, Бурджанадзе В.О. Корпоративные механизмы ценообразования. Грузинский технический университет.. 2007წ. Сборник докладов Международной Научной Конференции «Информационные Технологии в Управлении», том II, Тбилиси.

ვ. ხარიტონაშვილი, А.Ратман. Корректирование средней технической скорости АТС на заданном маршруте (на груз. языке). . ГТУ. По охране труда, экологии, горному делу и геология.. წ. .

ხ. თოდაძე. Краткий обзор Грузинских монастырских порядковю. მესამე საერთაშორისო კონფერენცია, მეცნიერება და რელიგია, მოხსენებათა კრებული. 2014წ. კონფერენციის მოხსენებათა კრებული, გვ.227-236.

Т. Бондаренко. Культурологический концепт "слепота" в произведениях русской литературы. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 0წ. Вербальные коммуникативные технологии, 2012, გვ. 55-58.

Г. Белтадзе. Лексикографические матичные игры со случайными выборами критериев игры. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “მართვის ავტომატიზებული სისტემები და თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიები”, მოხსენებათა თეზისები, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი 20-22 მაისი, 2011 წელი . 2011წ. გვ. 73-74.

Г. Белтадзе. Лексикографические многошаговые игры с полной информацией. აკადემიკოს ი. ფრანგიშვილის დაბადების 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა“, მოხსენებათა თეზისები, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, 1-4 ნოემბერი, 2010 წელი. 2010წ. გვ. 140-141. ISBN: 978-9941-14-855-2.

გ. ლობჯანიძე, БУТУЛАШВИЛИ Т. Л.,. ЛОБЖАНИДЗЕ Г. З., ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ГОРНОЙ ПРОМИШЛЕННОСТИ ГРУЗИИ, РЕСУРСОВОСПРОИЗВО–ДЯЩИЕ, МАЛООТХОДНЫЕ И ПРИРОДООХРАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОСВОЕНИЯ НЕДР. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ხალხთა მეგობრობის რუსეთის უნივერსიტეტი, მე-13 საერთაშორისო კონფერენცია, საქართველო, თბილისი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, გვ.46-48. 2014წ. კონფერენციის შრომების კრებული, მოსკოვი, 2014. გვ.46-48.

БУТУЛАШВИЛИ Т. Л.. ЛОБЖАНИДЗЕ Г. З., ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ГОРНОЙ ПРОМИШЛЕННОСТИ ГРУЗИИ, . РЕСУРСОВОСПРОИЗВО–ДЯЩИЕ, МАЛООТХОДНЫЕ И ПРИРОДООХРАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОСВОЕНИЯ НЕДР,საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ხალხთა მეგობრობის რუსეთის უნივერსიტეტი, მე-13 საერთაშორისო კონფერენცია, . 2014წ. საქართველო, თბილისი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ხალხთა მეგობრობის რუსეთის უნივერსიტეტი, 2014. გვ.46-48.

БУТУЛАШВИЛИ Т. Л.,. ЛОБЖАНИДЗЕ Г. З.,ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ГОРНОЙ ПРОМИШЛЕННОСТИ ГРУЗИИ. РЕСУРСОВОСПРОИЗВОДЯЩИЕ, МАЛООТХОДНЫЕ И ПРИРОДООХРАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОСВОЕНИЯ НЕДР, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ხალხთა მეგობრობის რუსეთის უნივერსიტეტი, მე-13 საერთაშორისო კონფერენცია, საქართველო, თბილისი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2014წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი,ხალხთა მეგობრობის რუსეთის უნივერსიტეტი, 2014. გვ.46-48.

БУТУЛАШВИЛИ Т. Л.,. ЛОБЖАНИДЗЕ Г.З.ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ГОРНОЙ ПРОМИШЛЕННОСТИ ГРУЗИИ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ხალხთა მეგობრობის რუსეთის უნივერსიტეტი, მე-13 საერთაშორისო კონფერენცია, საქართველო, თბილისი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2014წ. РЕСУРСОВОСПРОИЗВО–ДЯЩИЕ, МАЛООТХОДНЫЕ И ПРИРОДООХРАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОСВОЕНИЯ НЕДР, 2014. გვ.46-48.

ლ. ურუშაძე. Марганет Тетчер-новый тип государственного деятеля. Международная конференция "Женщины и XXI век". (31 июня-1 июля). Тбилиси. წ. .

Л. Чоликидзе, გ. ჟღენტი. Математическая модель для показателя серийнопригодности электронной схемы. საერთაშორისო საიუბილეო სამეცნიერო კონფერენცია “21-ე საუკუნის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ძირითადი პარადიგმები”, სტუ. 2012წ. .

О. Намичейшвили, A. Прангишвили, Г. Жгенти, Л. Чоликидзе. Математическая модель для показателя серийнопригодности электронной схемы. Международная научная конференция «Основные парадигмы развития науки и технологий 21-го века», посвящённая 90-летию со дня основания Грузинского технического университета, 19-21 сентября 2012 года, Тбилиси, Грузия. 2012წ. Труды международной научной конференции «Основные парадигмы развития науки и технологий 21-го века», посвящённой 90-летию со дня основания Грузинского технического университета, 19-21 сентября 2012 года, Тбилиси.-Тбилиси: издательский дом «Технический университет», 2012.-с.???-???..

გ. გოგია, გ. გოგია, Баклишвили Г.. Математическая модель управления выбрационными технологическими процессами. Международная научная конференция Информационные и компютерные технологии, моделирование, управление. 2010წ. ГТУ.

ხ. ირემაშვილი, А.Ахмедов.. Математическое моделирование деиствия береговой конструкции, расположенной в русле горной реки, для размива наносных отложении и небольших оползневых масс. .. V საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია "წყალთა მეურნეობის, გარემოს დაცვის, არქიტექტურისა და მშენებლობის თანამედროვე პრობლემები" 16-19 ივლისი, . 2015წ. გვ.9-12 ISSN 1512-2344.

ლ. ჯიქიძე. МГД-течение слабопроводящей жидкости вблизи пористой пластины при одновременном вращении пластины и окружающей среды с учетом слабого магнитного поля и теплопередачи. ГТУ. Международная конференция "Проблемы механики сплошных сред". 2007წ. .