კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2713 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

Ш. Гагошидзе, И. Сагинадзе, А. Гоголадзе, Ю. Кадария. К расчету распространения загрязнений в прибрежной полосе моря . მე-3 საერთ. სამეცნ. კონფერენცია „გარემოს დაცვის ...თანამედროვე პრობლემები“ სტუ, წყალთა მეურნ. ინსტ. ბორჯომი, 27-31 ივლისი . 2013წ. მოხსენებათა კრებული, გვ.24-27.

მ. სირაძე, И. Бердзенишвили . Каталитическая эффективность ферментов каталазы . Материалы симлозиума по органической химии. 2009წ. Сигнаги.

თ. შაქარაშვილი, Бекаури Н.Г., Андгуладзе М.К. Каталитическое гидрирование ароматических углеводородов, входящих в состав Грузнефтей . Тезисы докл. на Всесоюзной конференции Хим. состава нефтей и нефтепродуктов, Тбилиси, октябрь . 1984წ. .

თ. შაქარაშვილი, Андгуладзе М.К., Бекаури Н.Г. Каталитической превращение масляной фракции грузинских нефтей . Тезисы докл. на XXII научно-технич. конференции проф. препод. состава ВТУ от Закавказья. октябрь . 1984წ. .

Г. Дзнеладзе. Кейлоггер режима ядра с использованием драйвер-фильтра. საქართველოს ტექნიკური უნივერსისტეტის 78-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2010წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსისტეტის 78-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, თეზისების კრებული, გვ. 61.

ე. ხახუტაშვილი. Кибернетика коммуникационных моделей Пиара (PR). საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები.. წ. 187-190გვ.ISBN 978-9941-14-161-4.

ვ. ხარიტონაშვილი, А.Ратман. Классификация транспортных процессов и их математическое описание. ,,Развитие и эффективность автодорожного комплекса в центральноазиатском регионе докл. . Ташкент . წ. .

Т. Бондаренко. Коммуникативное пространство переписки А. Белого. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 0წ. Вербальные коммуникативные технологии, 2010, გვ. 291-295.

Т. Бондаренко. Концепт "цветы" в аспекте межкультурной коммуникации. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 0წ. Вербальные коммуникативные технологии, 2014, გვ. 49-52.

О. Шония, Сургуладзе Г.Г.. Концепция объекно-ориентированного мод-ия распределёных систем на базе создания инег-ой среды реляцонных зависимосей и сетей Петри. სამეცნიერო შრომები საერთაშორისო კონფერენციის «მართვის ავტომატიზებული სისტემები», სტუ, თბილისი, с. 115-120 . 1996წ. .

Д. Горгидзе, Бурджанадзе В.О. Корпоративные механизмы ценообразования. Грузинский технический университет.. 2007წ. Сборник докладов Международной Научной Конференции «Информационные Технологии в Управлении», том II, Тбилиси.

ვ. ხარიტონაშვილი, А.Ратман. Корректирование средней технической скорости АТС на заданном маршруте (на груз. языке). . ГТУ. По охране труда, экологии, горному делу и геология.. წ. .

ხ. თოდაძე. Краткий обзор Грузинских монастырских порядковю. მესამე საერთაშორისო კონფერენცია, მეცნიერება და რელიგია, მოხსენებათა კრებული. 2014წ. კონფერენციის მოხსენებათა კრებული, გვ.227-236.

Т. Бондаренко. Культурологический концепт "слепота" в произведениях русской литературы. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 0წ. Вербальные коммуникативные технологии, 2012, გვ. 55-58.

Г. Белтадзе. Лексикографические матичные игры со случайными выборами критериев игры. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “მართვის ავტომატიზებული სისტემები და თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიები”, მოხსენებათა თეზისები, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი 20-22 მაისი, 2011 წელი . 2011წ. გვ. 73-74.

Г. Белтадзе. Лексикографические многошаговые игры с полной информацией. აკადემიკოს ი. ფრანგიშვილის დაბადების 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა“, მოხსენებათა თეზისები, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, 1-4 ნოემბერი, 2010 წელი. 2010წ. გვ. 140-141. ISBN: 978-9941-14-855-2.

გ. ლობჯანიძე, БУТУЛАШВИЛИ Т. Л.,. ЛОБЖАНИДЗЕ Г. З., ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ГОРНОЙ ПРОМИШЛЕННОСТИ ГРУЗИИ, РЕСУРСОВОСПРОИЗВО–ДЯЩИЕ, МАЛООТХОДНЫЕ И ПРИРОДООХРАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОСВОЕНИЯ НЕДР. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ხალხთა მეგობრობის რუსეთის უნივერსიტეტი, მე-13 საერთაშორისო კონფერენცია, საქართველო, თბილისი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, გვ.46-48. 2014წ. კონფერენციის შრომების კრებული, მოსკოვი, 2014. გვ.46-48.

БУТУЛАШВИЛИ Т. Л.. ЛОБЖАНИДЗЕ Г. З., ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ГОРНОЙ ПРОМИШЛЕННОСТИ ГРУЗИИ, . РЕСУРСОВОСПРОИЗВО–ДЯЩИЕ, МАЛООТХОДНЫЕ И ПРИРОДООХРАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОСВОЕНИЯ НЕДР,საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ხალხთა მეგობრობის რუსეთის უნივერსიტეტი, მე-13 საერთაშორისო კონფერენცია, . 2014წ. საქართველო, თბილისი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ხალხთა მეგობრობის რუსეთის უნივერსიტეტი, 2014. გვ.46-48.

БУТУЛАШВИЛИ Т. Л.,. ЛОБЖАНИДЗЕ Г. З.,ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ГОРНОЙ ПРОМИШЛЕННОСТИ ГРУЗИИ. РЕСУРСОВОСПРОИЗВОДЯЩИЕ, МАЛООТХОДНЫЕ И ПРИРОДООХРАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОСВОЕНИЯ НЕДР, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ხალხთა მეგობრობის რუსეთის უნივერსიტეტი, მე-13 საერთაშორისო კონფერენცია, საქართველო, თბილისი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2014წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი,ხალხთა მეგობრობის რუსეთის უნივერსიტეტი, 2014. გვ.46-48.

БУТУЛАШВИЛИ Т. Л.,. ЛОБЖАНИДЗЕ Г.З.ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ГОРНОЙ ПРОМИШЛЕННОСТИ ГРУЗИИ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ხალხთა მეგობრობის რუსეთის უნივერსიტეტი, მე-13 საერთაშორისო კონფერენცია, საქართველო, თბილისი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2014წ. РЕСУРСОВОСПРОИЗВО–ДЯЩИЕ, МАЛООТХОДНЫЕ И ПРИРОДООХРАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОСВОЕНИЯ НЕДР, 2014. გვ.46-48.