კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2728 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

Г. Белтадзе. Лексикографические матичные игры со случайными выборами критериев игры. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “მართვის ავტომატიზებული სისტემები და თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიები”, მოხსენებათა თეზისები, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი 20-22 მაისი, 2011 წელი . 2011წ. გვ. 73-74.

Г. Белтадзе. Лексикографические многошаговые игры с полной информацией. აკადემიკოს ი. ფრანგიშვილის დაბადების 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა“, მოხსენებათა თეზისები, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, 1-4 ნოემბერი, 2010 წელი. 2010წ. გვ. 140-141. ISBN: 978-9941-14-855-2.

გ. ლობჯანიძე, БУТУЛАШВИЛИ Т. Л.,. ЛОБЖАНИДЗЕ Г. З., ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ГОРНОЙ ПРОМИШЛЕННОСТИ ГРУЗИИ, РЕСУРСОВОСПРОИЗВО–ДЯЩИЕ, МАЛООТХОДНЫЕ И ПРИРОДООХРАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОСВОЕНИЯ НЕДР. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ხალხთა მეგობრობის რუსეთის უნივერსიტეტი, მე-13 საერთაშორისო კონფერენცია, საქართველო, თბილისი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, გვ.46-48. 2014წ. კონფერენციის შრომების კრებული, მოსკოვი, 2014. გვ.46-48.

БУТУЛАШВИЛИ Т. Л.. ЛОБЖАНИДЗЕ Г. З., ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ГОРНОЙ ПРОМИШЛЕННОСТИ ГРУЗИИ, . РЕСУРСОВОСПРОИЗВО–ДЯЩИЕ, МАЛООТХОДНЫЕ И ПРИРОДООХРАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОСВОЕНИЯ НЕДР,საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ხალხთა მეგობრობის რუსეთის უნივერსიტეტი, მე-13 საერთაშორისო კონფერენცია, . 2014წ. საქართველო, თბილისი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ხალხთა მეგობრობის რუსეთის უნივერსიტეტი, 2014. გვ.46-48.

БУТУЛАШВИЛИ Т. Л.,. ЛОБЖАНИДЗЕ Г. З.,ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ГОРНОЙ ПРОМИШЛЕННОСТИ ГРУЗИИ. РЕСУРСОВОСПРОИЗВОДЯЩИЕ, МАЛООТХОДНЫЕ И ПРИРОДООХРАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОСВОЕНИЯ НЕДР, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ხალხთა მეგობრობის რუსეთის უნივერსიტეტი, მე-13 საერთაშორისო კონფერენცია, საქართველო, თბილისი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2014წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი,ხალხთა მეგობრობის რუსეთის უნივერსიტეტი, 2014. გვ.46-48.

БУТУЛАШВИЛИ Т. Л.,. ЛОБЖАНИДЗЕ Г.З.ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ГОРНОЙ ПРОМИШЛЕННОСТИ ГРУЗИИ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ხალხთა მეგობრობის რუსეთის უნივერსიტეტი, მე-13 საერთაშორისო კონფერენცია, საქართველო, თბილისი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2014წ. РЕСУРСОВОСПРОИЗВО–ДЯЩИЕ, МАЛООТХОДНЫЕ И ПРИРОДООХРАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОСВОЕНИЯ НЕДР, 2014. გვ.46-48.

ლ. ურუშაძე. Марганет Тетчер-новый тип государственного деятеля. Международная конференция "Женщины и XXI век". (31 июня-1 июля). Тбилиси. წ. .

Л. Чоликидзе, გ. ჟღენტი. Математическая модель для показателя серийнопригодности электронной схемы. საერთაშორისო საიუბილეო სამეცნიერო კონფერენცია “21-ე საუკუნის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ძირითადი პარადიგმები”, სტუ. 2012წ. .

О. Намичейшвили, A. Прангишвили, Г. Жгенти, Л. Чоликидзе. Математическая модель для показателя серийнопригодности электронной схемы. Международная научная конференция «Основные парадигмы развития науки и технологий 21-го века», посвящённая 90-летию со дня основания Грузинского технического университета, 19-21 сентября 2012 года, Тбилиси, Грузия. 2012წ. Труды международной научной конференции «Основные парадигмы развития науки и технологий 21-го века», посвящённой 90-летию со дня основания Грузинского технического университета, 19-21 сентября 2012 года, Тбилиси.-Тбилиси: издательский дом «Технический университет», 2012.-с.???-???..

გ. გოგია, გ. გოგია, Баклишвили Г.. Математическая модель управления выбрационными технологическими процессами. Международная научная конференция Информационные и компютерные технологии, моделирование, управление. 2010წ. ГТУ.

ხ. ირემაშვილი, А.Ахмедов.. Математическое моделирование деиствия береговой конструкции, расположенной в русле горной реки, для размива наносных отложении и небольших оползневых масс. .. V საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია "წყალთა მეურნეობის, გარემოს დაცვის, არქიტექტურისა და მშენებლობის თანამედროვე პრობლემები" 16-19 ივლისი, . 2015წ. გვ.9-12 ISSN 1512-2344.

ლ. ჯიქიძე. МГД-течение слабопроводящей жидкости вблизи пористой пластины при одновременном вращении пластины и окружающей среды с учетом слабого магнитного поля и теплопередачи. ГТУ. Международная конференция "Проблемы механики сплошных сред". 2007წ. .

М. Церодзе, Лоладзе Н.Т., Дзидзишвили Ю.Г.,Заславский С.И., Авалишвили З.А.. международная научная конференция посвященная памяти академика Т.Н.Лоладзе "Иновационные технологии и материалы" . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საქართველოს ეროვნული მეცნიერებათა აკადემია, საქართველოს საინჟინრო აკადემია. 2011წ. ,”Технический университет”,Тбилиси, с.201-208..

ე. მაცაბერიძე, А.Саруханишвили. Метод расчета исходных параметров для термодинамическои оценки получения различных материалов с использованием техногенного сырья. გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010წ. გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება. შრომები ”ტექნიკური უნივ ერსიტეტი” 2010 ISBN 978-9941-14-868-2 გვ 97-99 ტექნიკური უნივერსიტეტი"2010 ISBN 978-9941-14-868-2 გვ.97-99 .

ზ. გასიტაშვილი, Г.Джеренашвили и др. Метод эффективного управления потокораспределением в системах подачи воды. ГТУ, Тбилиси 2000 . 2000წ. XIV международный симпозиум управления большими системами,.

И. Хомерики. Методика иерархической оценки сложности алгоритмов. Труды международного симпозиума "Информация, автоматизация, управление". Тбилиси. 2000წ. .

Р. Самхарадзе, Шавишвили Н.. Методика обучения преобразованиям выражений. Международная Научно-техническая Конференция «Автоматизированные системы управления». Грузия, Тбилиси, ГТУ. 2011წ. «Автоматизированные системы управления». с. 137-138.

Г. Голетиани. методические описание процесса получения екологически чистих эфирных масел. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის “სურსათის უვნებლობის პრობლემები” . 2009წ. შრომათა კრებული,ISBN 978-9941-0-1424-6. თბილისი .

Т. Малагурадзе. методы изучения новостей . ვერბალური კომუნიკაციების ტექნოლოგიები-1. 2008წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები,გვ.324-328.

М. Микеладзе, В. Радзиевский, Н. Джалябова, Д. Радзиевский. Методы искусственного интеллекта для решения неформализованных задач диагностики сложных систем на примере медицины. Международная научная конференция, посвященная 90-летию основания Грузинского технического университета "Основные парадигмы развития науки и технологий 21-го века". 2012წ. Труды Международной научной конференции, посвященной 90-летию основания Грузинского технического университета "Основные парадигмы развития науки и технологий 21-го века", с.403-406.